www.Gusinje-Plav.com

Nedelja, 2. oktobar 2016. godine - Hajtar za Hajriju Haxhaj, rodj. Kolenovic, suprug Rustem, sinovi Alija, Ruzdija i Husnija, sa bratstvom, rodbinom i prijateljima, u Ali-pasinoj dzamiji u Astoriji, od 9:00h do 18:00h.
ZDRAVKO ČOLIĆ u New Yorku - MELROSE BALLROOM: Subota, 8. oktobar... Info: Mrkis Place 917-568-3496 & 646-261-3252
Bosnjacko Udruzenje Plavljana i Gusinjana “Behar”iz Holandije.   (28. septembar 2016)
Obavjestavaju se Plavljani, Gusinjani i svi zainteresovani de ce se dana 26. 11. 2016 god. sa pocetkom u 19:00 casova odrzati: Plavsko Gusinjsko vece, u restoranu “De Vijf Eijken”, na adresi:
Oosterhoutseweg 55-57, 5121 RE Rijn


Za muziku ce se pobrinuti Odbor, o cemu ce te biti naknadno obavijesteni.
Ulaznice : Za clanove 10 €, Za ne clanove 15 €,
Djeca clanova od 7-12 godina 5 €
Djeca ne clanova od 7-12 godina 7,5 €
Djeca do 7 godina ulaz besplatan.
Molimo sve Plavljane, Gusinjane i sve zainteresovane da nam u sto vecem broju uvelicaju zabavno vece.
Sve informacije mozete dobiti kod:
Hot Rifat +31650992622
Kacamakovic Anes +31624777051
Music Adis +31619610853

Odbor Bosnjackog Udruzenja Plavljana i Gusinjana “Behar” Holandija
Hajtar za Jevrić (Etema) Adema - Nedelja, 9. oktobar 2016    (28. septembar 2016)
U Plavu je 23. jula 2016. u 83. godini života na ahiret preselio Jevrić (Etema) Adem .
Tim povodom otvaraju hajtar, sinovi Nedžad, Dževat, Džafer i Džavid, sa bratstvom Jevrić, dajdžama Cecunjanin, rodbinom i prijateljima, u našoj Ali-pašinoj džamiji u Astoriji, u nedelju 9. oktobra 2016. godine, od 9 sati izjutra do 7 sati navečer .
Hajtar za Munirku Kandić, rodj. Lješnjanin - Subota, 22. oktobar 2016   (28. septembar 2016)
U Plavu je 5. septembra 2016. u 74. godini života na ahiret preselila Kandić Munirka,rodj. Lješnjanin. Dzenaza je objavljena na mezarju Hrankovic u Plavu.
Tim povodom otvaraju hajtar njeni sinovi Mujo, Haljilj, Hakija, Hako i Safet, sa bratstvima Kandić i Lješnjanin, rodbinom i prijateljima, u našoj Ali-pašinoj džamiji u Astoriji, u subotu, 22. oktobra 2016. godine, od 9 sati izjutra do 7 sati navecer.
Ruždija-Ruška Jarovic izabran za potpredsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima  (28. septembar 2016)
U Podgorici je juce, u zgradi Vlade Crne Gore, odrzana Prva Konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Vlada Crne Gore 28. jula imenovala Savjet za saradnju sa iseljenicima, ciji su clanovi predstavnici dijaspore i državnih i drugih institucija. Na sjednici, kojoj je prisustvovao i premijer Milo Đukanovic, verifikovani su mandati 80 clanova Savjeta.
Podsjecamo nase citaoce, da su u ime dijaspore iz SAD, u ovaj Savjet izabrana 3 (tri) clana, od kojih dvojica iz New Yorka: Ruždija-Ruška Jarovic, udruzenje EURO Gusinje i Sulja Djombalic predstavnik FG. Treci clan je Senad Perazic, predstavnik udruzenja Rumija iz Cikaga. Takodje, u ovaj Savjet su izabrani Anela Cekic, predsjednica Opstine Gusinje, Orhan Sahmanovic, predsjednik Opstine Plav i Orhan Redzepagic, clan savjeta NP CG.
Dnevni red sjednice je bio podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu sjednice koji je bio otvoren za medije prisutnima su se obratili ovim redom: mr Predrag Mitrovic, direktor Uprave za dijasporu, Slavoljub Stijepovic, gradonacelnik Podgorice i Milo Đukanovic, predsjednik Vlade Crne Gore.

Drugi, radni dio sjednice, koji je bio je zatvoren za javnost, odnosno medije, usvojen je Poslovnik o radu Savjeta sa iseljenicima i izvrsen je izbor predsjednika, potpredsjednika i sekretara Savjeta.
I kad smo kod ovih imenovanja zelimo da vas obavijestimo da je na osnovu dosadasnjeg rada i djelovanja u dijaspori i zavicaju udruzenja EURO Gusinje, njen delegat Ruždija Jarovic izabran za potpredsjenika Savjeta za saradnju sa dijasporom. Vise je nego ocigledno da se, kako u SAD, tako i u Evropi i ostalim kontinentima prati rad ovog naseg nabrojnijeg i najpoznatijeg udruzenja, te izbor gospodina Ruždije Jarovica na ovaku visoku poziciju i ne predstavlja iznenadjenje. Ovim imenovanje na jedan nacin odato je i priznanje gos. Jarovicu, ciji rad u dijaspori datira vec nekoliko desetljeca, te je stoga njegov izbor za potpredsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima vise nego zasluzen. Inace, za predsjednika Savjeta je imenovan delegat Saveza crnogorskih asocijacija Njemacke (SCANJ).
Takodje, u radnom dijelu sjednice su izabrana 16 radnih tijela Savjeta za saradnju sa dijasporom.
Navecer je za sve ucesnike sjednice priredjena zajednicka vecera u hotelu Hilton.
Podsjecamo da je za clanove predstavnika dijaspore putne troskove (avionske karte i smjestaj u hotelu Podgorica i City Hotel) obezbjedila Vlada Crne Gore. (Gusinje Plav Press)
Hajtar za Julević Nermalu-Ninu, rodj. Djombalić - Nedelja, 23. oktombar 2016.   (27. septembar 2016)
U New Yorku (SAD) je 29. avgusta 2016. godine na ahiret preselila Julević Nermala-Nina, rodj. Djombalić , u 45. godini života. Dženaza je obavljena u rodnom Gusinju.
Tim povodom otvaraju hajtar suprug Nedžad-Nečko Muljov, sa bratstvima Julević, Radončić, Djombalić i Kolenović, u nasoj Ali-pašinoj džamiji u Astoriji, u nedelju, 23. oktombra 2016. godine, od 9 sati izjutra do 7 sati navečer.
Udruzenje EURO Gusinje uplatilo Dinu Pjetrovicu $8,000 (osam hiljada) za rehabilitaciju u Institutu SOČA u Ljubljani (27. septembar 2016)
"Postovani donatori, clanovi naseg udruzenja, citaoci web magazina Gusinje-Plav.com.
Zelimo da Vas obavijestimo, zbog nase javnosti u radu i naseg imidza objektivnog i pravovremenog informisanja, da smo na osnovu profakture br. 16-PR0052 od 16. septembra 2016, koja iznosi 5,390 (pet hiljada trista devedeset) Eura, upucene od strane Univerzitetskog rehabilitacijskog instituta SOČA Ljubljana (Slovenija), a na ime lijecenja (rehabilitacije) DINA PJETROVICA iz Gusinja, dana 21, septembra 2016 uplatili $6,000 (sest hiljada dolara).
Poslati novac pokriva 26 dana boravka i terapija DINA PJETROVICA u rehabilitacijskom institutu SOČA u Ljubljani, sto se vidi i na profakturi koju nudimo u atacmentu ovog teksta.
Takodje, na osnovu dogovora sa porodicom, na ime putnih troskova i potrebstina za Dina i pratioca koji ce ici sa njim, na licni Dinov ziro racun je isto 21. septembra 2016. uplaceno jos $2,000 (dvije hiljade dolara). Pomenuta upalata, takodje je u atacmentu ovog teksta.
U kontaktu sa celnim ljudima instituta SOCA, dobili smo uvjeravanje da terapija, odnosno Dinovo lijecenje treba da pocne 3. oktobra, sto je nasom uplatom od $6,000 otklonjena svaka prepreka, sto se finansija tice, da terapije mogu poceti.
Shodno principima, po kojima smo poznati od pocetka naseg postojanja, i dalje ostajemo doslijedni nacinu naseg dosadasnjeg djelovanja. Jer samo tako cemo i dalje imati Vase povjerenje i postovanje, po kojima smo prepoznati na svim meridijanima"- stoji u saopstenju Upravnog odbora udruzenja EURO Gusinje iz New Yorka, dostavljenog nasoj redakciji. (Gusinje Plav press)

Na zbirnoj listi u Gusinju: SDP prva, SD poslednja  (26. septembar 2016)
Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja u Gu­si­nju, u sa­sta­vu: Ha­sim Ra­don­cic (DPS), pred­sjed­nik, Ša­ban Ba­li­de­maj (DS u CG), Lja­ti­fa Ga­ce­vic (PzG), Me­ri­ma Ba­lic (BS), Mer­din Ce­kic (PzG), Ra­gip Go­caj (DUA), cla­no­vi, na taj­nom žri­je­ba­nju u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka svih po­li­tic­kih par­ti­ja ko­je su pre­da­le od­bor­nic­ku li­stu za pred­sto­je­ce iz­bo­re, shod­no za­ko­nu o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, utvr­di­li su re­do­sled ko­jim ce par­ti­je bi­ti za­stu­plje­ne na zbir­noj li­sti za gla­sa­nje. Pr­vi na zbir­noj li­sti je SDP „Ran­ko Kri­vo­ka­pic –Gu­si­nje svi­ma”, dru­gi DS u CG, tre­ci BS CG „Ra­fet Hu­so­vic –Na­ša sna­ga za Gu­si­nje“, ce­tvr­ti PzG „Par­ti­ja za Gu­si­nje“, pe­ti DPS „Gu­si­nje si­gur­nik ko­ra­kom –DPS Mi­lo Đu­ka­no­vic“, še­sti „SNP Gu­si­nje“, sed­mi „DUA-Al­ban­ska Ali­jan­sa“ i po­sled­nji osmi SD „So­ci­jal­de­mo­kra­te CG Ivan Bra­jo­vic –Do­sled­no za Gu­si­nje“- prenosi dnevni list. DAN.
-Zbir­na li­sta ce bi­ti is­tak­nu­ta na jav­nim mje­sti­ma gu­sinj­ske car­ši­je, a što se žri­je­ba­nja ti­ce ono je pro­te­ko­lo pred­vi­de­nom di­na­mi­kom i bez pro­ble­ma. Sad pred­sto­ji da Op­šti­na do­ne­se od­lu­ku o pla­ca­nju ko­mi­si­je, što se oce­ku­je od­mah, ka­ko bi ko­mi­si­ja mo­gla ne­sme­ta­no da ra­di svoj po­sao –na­gla­sio je pred­sjed­nik OIK-a Ha­sim Ra­don­cic.
Hajtar za Hajriju Haxhaj, rodj. Kolenovic - Nedelja, 2. oktobar 2016  (26. septembar 2016)
U New Yorku je, 30. jula 2016 na ahiret preselila Hajrija Haxhaj, rodj. Kolenovic, u 80. godini zivota.
Tim povodom otvaraju hajtar suprug Rustem, sinovi Alija, Ruzdija i Husnija, sa bratstvom, rodbinom i prijateljima, u nedelju, 2. oktobra 2016. u nasoj Ali-pasinoj dzamiji od 9. sati izjutra do 6. sati navecer.
Konvencija SD-a u Plavu   (26. septembar 2016)
Predsjednik Socijaldemokrata Ivan Brajovic kazao je, na konvenciji SD-a u Plavu, da ce biti najprijatnije iznenadenje na ovim izborima, da ce poboljšati rezultat koji je nedavno ostvaren u Tivtu, kao i da je misija Socijaldemokrata da snažnim ekonomskim razvojem koji zagovaraju omoguce kvalitetan život u svakom kutku Crne Gore. "Možda su neki kada su vidjeli ogroman broj ljudi na našoj konvenciji prije neki dan u Rožajama pomislili da je to slucajnost. Medutim, nakon ove Konvencije, ubijeden sam da ce svi u Crnoj Gori vidjeti da smo mi zaista bili ozbiljni kada smo rekli da cemo biti najprijatnije iznenadenje na ovim izborima, da cemo ostvariti još bolji rezultat od onog u Tivtu, i da cemo sa još snažnijim ucešcem u buducoj vlasti nastaviti da realizujemo naš prepoznatljiv izborni program", kazao je Brajovic.
“Mi smo svjesni da je Crna Gora u prethodnom periodu ostvarila mnoge istorijske ciljeve, cemu smo i mi u SD-u dali ogroman doprinos. Ali, kao odgovorni i iskreni ljudi još i više smo svjesni da je dosta toga i propušteno. Zato Crna Gora treba da se mijenja, ali na bolje, a ne na gore, i svakako ne na nacin što bi se pod izgovorom potrebe za tim promjenama rušila i vracala nazad u prošlost ”, naglasio je Brajovic.
„Naša misija je da snažnim ekonomskim razvojem koji zagovaramo, i konkretnim rješenjima koja u tom pravcu nudimo, omogucimo kvalitetan život u svakom kutku Crne Gore. Za razliku od vecine drugih koji govore o prošlosti, jer nemaju šta da ponude za buducnost, mi govorimo o buducnosti Crne Gore. Crna Gora mora da ide dosljedno naprijed. A dosljedno naprijed može ici jedino sa Socijaldemokratama“, zakljucio je Brajovic.
Potpredsjednik SD-a i kandidat za poslanika dr Damir Šehovic kazao je da su pred nama još jedni važni izbori, jer se na njima odlucuje kako ce se Crna Gora mijenjati i ko ce je mijenjati.
“A ko je može mijenjati na bolje? Sigurno ne mogu oni koji su sve uradili da Crne Gore ne bude. Ne mogu oni koji su protiv države mijenjati tu istu državu na bolje, nego samo na gore. Još manje je mogu mijenjati na bolje oni koji su koliko do juce bili sa nama, i koji bi se, ako ih kojim slucajem zapadne, sjutradan udružili sa bivšim i sadašnjim liderima DF-a, i koji bi bi bacili pod noge sve što smo decenijama zajedno stvarali, samo da bi zadovoljili svoju politicku sujetu i nerealnu ambiciju nekoliko pojedinaca. To su vec uradili u Kolašinu, a rado bi i na nivou države ako ih zapadne“, naglasio je Šehovic.
„Na našu, ali i srecu svih naših gradana, nece ih zapasti, jer smo ih mi u tome sprijecili na nacin što smo razotkrili njihove krajnje namjere. Njihova zbunjujuca politika je do te mjere obesmišljena, da su sebe doveli u situaciju da ih DPS nece, da ih opozicija nece, a sami ne mogu. Zato ce završiti tamo de im je i mjesto - u politickoj prošlosti“, kazao je Šehovic.
„Suština našeg izbornog programa je jednostavna - mi hocemo da stvaramo, a ne da rušimo, hocemo da podsticemo, a ne da sputavamo privredni razvoj, odnosno hocemo da otvorimo nova radna mjesta, da poštenije dijelimo stvoreno, i da pružimo perspektivu mladim ljudima u Crnoj Gori jer znamo da su upravo oni najvažniji potencijal“, zakljucio je Šehovic.
Na Konvenciji su govorili i potpredsjednik SD-a Mico Orlandic, clan predsjedništva Žarko Radulovic, clan GO Goran Petrovic, predsjednik OO SD Plav Omer Mehmedovic i sekretar OO SD Plav Mirsad Bajraktarevic.
Medijski tim Socijaldemokrata Crne Gore
Crna Gora se na izborima opredjeljuje za prošlost ili buducnost   (26. septembar 2016)
Crna Gora se na izborima opredjeljuje za prošlost ili buducnost Crnoj Gori se 16. oktobra održavaju parlamentarni izbori, 10-ti po redu od uvodenja višestranacja i cetvrti od proglašenja crnogorske nezavisnosti, koji se smatraju strateški najvažnijim do sada na kojima ce se ta zemlja opredjeljivati za prošlost ili buducnost.
Prema analizi Medunarodnog instituta za bliskoistocne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane bice to izbori za i protiv clanstva Crne Gore u NATO i EU, prenosi Tanjug.

IFIMES navodi da su analize javnog mnjenja pokazale da ce vladajuca DPS aktuelnog premijera Mila Đukanovica ovoga puta imati težak zadatak, da osigura još jedan mandat na vlasti.

Za razliku od prošlih izbora DPS sada nastupa bez važnih koalicionih partnera, koji su u prošlosti donosili toliko procenata podrške biraca, koja je omogucavala stabilno vladanje Đukanovicu i DPS-u.

Ta stabilnost se, kako se navodi, srušila u trenutku kada je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapic, dugogodišnji predsjednik parlamenta, poslije 18 godina koaliranja zapoceo da zaustavlja neke važne strane investicije i pokušao da ruši Đukanovicev kabinet, koji je ipak uspio pridobiti povjerenje u Skupštini Crne Gore.... nastavak teksta
Radoncic: Vec u ponedjeljak gradjani ce pitati Dodika zašto su gladni    (25. septembar 2016)
Fahrudin Radoncic, lider Saveza za bolju buducnost smatra da odgovor bošnjacke politike na referendum o Danu Republike Srpske trebaju biti mudrost i staloženost.
Radoncic je samo održavanje referenduma nazvao anketom, velikim show-om Milorada Dodika.
"Ovo je nacin da se sedam dana uoci izbora ne govori o rezultatima u RS, o ekonomskoj katastrofi i tako dalje, nego da se sva pažnja srpskog birackog tijela okrene ka referendumu" - kazao je Radoncic u vanrednoj emisiji televizije Hayat posvecenoj održavanju referenduma u RS. (Avaz)
Majke iz Rožaja Đukanovicu: Nijesmo mi krive što nemamo uslova da preživimo    (25. septembar 2016)
Majke iz Rožaja pitale su premijera Mila Đukanovica kako ce se osjecati kada u ponedjeljak bude u Rožajama držao govor "o nekom blagostanju", dok ce one provoditi sedmu noc na betonu preko puta Vlade.
"Mi smo tu gospodine Đukanovicu, dodite da nas vidite ako se toliko zainteresovani za naše porodice, za naš narod u Rožajama, dodite gospodine Đukanovicu da vidite da smo mi samo majke koje imaju djecu, svoju porodicu, majke koje traže u našoj državi svoja prava koja nam zakonom pripadaju. Nijesmo mi gospodine Đukanovicu krive što nemamo uslova da preživimo, pa nam je svaki cent od naše države ovoliko bitan i mi bismo gospodine Đukanovicu voljele kao i Vi da budemo pored naših majki, naše djece i naše porodice, ali kako", navodi se u saopštenju koje ispred majki potpisuje Rafeta Muric.
Dodaje se da nemaju nikakvu sigurnost u državi, "kad institucije ne poštuju i sprovode zakon i Ustav naše države".
"Veceras ce nam biti šesta noc na betonu, jedan broj majki se ne oseca dobro, što su primjetili iz obezbedenja Vlade i molili nas da nas obide hitna pomoc, one majke kojima je bila potrebna pomoc su odbile, tako da ulazimo u još jednu neizvjesnu noc ali ne odustjemo", zakljucuje se. (Vijesti)
Nebojsa Kaludjerovic novi ambasador CG u Vasingtonu    (25. septembar 2016)
Vlada Crne Gore juce je donijela odluku da se Srdan Darmanovic opozove sa dužnosti ambasadora u Sjedinjenim Americkim Državama zbog isteka mandata. Diplomatsku dužnost obavljao je na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Vašingtonu.
Umjesto Darmanovica, ambasador u Vašingtonu bice Nebojša Kaluderovic. Clanovi skupštinskog Odbora za medunarodne odnose i iseljenike nedavno su dali pozitivno mišljenje o kandidaturi Kaluderovica.
Po Ustavu Crne Gore ambasadore imenuje predsjednik države, na predlog Vlade i uz mišljenje nadležnog skupštinskog radnog tijela
Sjecanje na Derviševic (Kupa) Ismeta - Mečeta   (1955 - 2015)  (25. septembar 2016)
Danas se navršava godina otkako nije sa nama naš dragi brat Dervišević (Kupa) Ismet - Meče
Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav, već ljubav i sjećanje na tebe. U našim srcima i mislima ostat će najljepše uspomene na dane provedene sa tobom, bit ćeš uvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoja dobrota i bratska ljubav koju si nam pružao ostaju zauvijek u nama.
Tvoja braća: Zeko, Džefko i Seka, i sestre, sa porodicama i tvoja porodica.
Golf turnir: "Sjecanje na hadzi Sefa Cecunjanina" - Nedelja, 2. oktobar 2016 (24. septembar 2016.god)
Montenegro Golf klub, zajedno sa vlasnicima restorana na Hunter Memorial Golf Club u Meriden, Connecticut - Mujo Beskovic i Mersim Cecunjanin, organiziraju golf tunir u cast i sjecanje na hadziju Sefa Cecunjanina.
Golf tunir ce se odrzati u nedjelju, 2. octobra 2016, sa pocetkom u 12 casova.
Kako da se sjecamo hadzi Sefa? Uvijek cemo se sjecati, ne koliko je imao, nego koliko je dao, a dao je veoma mnogo. Kako da se druzimo, kako da se slazemo, kako da se postujemo, kako uvjek pomagati onome kome je potrebna pomoc. A hadzi Sefo je uvjek bio prvi da pomogne kome je bilo potrebno. Tako ce se golferi sjecati hadzi Sefa.
Golf, hrana i pice - $80
za one koje ne igraju hrana i pice $30
Za dalje informacije nazovite:
Ramadan Ibric 917 376-5547, Denis Pupovic 212 366-3329, Mersim Cecunjanin i Mujo Beskovic 203 639-4830.
Hvala u naprijed i dobro dosli!
Doc. mr. Sehad Čekić na filmskom festivalu u Kanu    (24. septembar 2016)
Medu predstavnicima Crne Gore na filmskom festivalu u Kanu ove godine je i doc. mr.Sehad Čekić, producent i jedan od osnivaca Instituta za javnu politiku.
On Crnu Goru predstavlja u dijelu festivala pod nazivom “Market”, na kom se srecu i povezuju filmski stvaraoci iz citavog svijeta. Ovdje ce Crna Gora biti predstavljena zajedno sa ostalim zemljama jugoistocne Evrope.
Doc. mr. Čekić se nada produktivnim sastancima i dogovorima koji ce pogodovati promociji crnogorske kinematografije. (publicpolicyinstitute.eu)
ŠUMSKA MAFIJA UPORNO TRAZI SMJENU DREŠKOVICA    (24. septembar 2016)
Pise: Becir-Beco Šahmanovic (Švedska)
I jucer, danas citam objavljenu informaciju da je smijenjen ENES DREŠKOVIC, direktor Nacionalnog parka Prokletije. Direktorica svih parkova, gos. AZRA VUKOVIC nije se pobrinula da bilo cime potkrijepi svoju suhoparnu izjavu da je DRESKOVIC smijenjen jer je ”utvrdjeno da fali para”.
Prazne su to rijeci ”fali para” ako se ne potkrijepe dokazima. Pitanje je:
- Koliko para fali?
- Na osnovu cega se tako izjavljuje?
- Ko je utvrdi da postoji nedostatak sredstava u kasi NP?
- Zasto se ne objavljuju dokumenta koja potvrdjuju AZRINU izjavu?
- Zasto se zaobilazi politicka pozadina smjene?
- Je li podnesena krivicna prijava nadleznom tuziocu?
Mnogo je otvorenih pitanja…
Bio sam ljetos u ZAVICAJU i nisam cuo ni jedan negativni komentar o radu agilnog direktora, gos. ENESA DRASKOVICA.
Od ranije znam da je hrabro stao na put SUMSKOJ MAFIJI koju je ranijer predvodio republicki poslanik, koga sam ja u jednoj kolumni nazvao ŠABICAS/Predpostavljam da znate o kome se radi/.
Racunam da su, uglavnom, svi stanovnici MODRE LJUGE /Plavko-gusinjske oblasti/ sa odobravanjem prihvatili hrabre korake mladog i vrlo popularnog direktora DRESKOVICA kad je zaustavio kradje i pustosene sumskog blaga Plava, Gusinja i Murine.
U dramaticnoj politickoj situaciji kakva je danas u CRNOJ GORI nista neobicno da se pojedini koraci vuku u skladu sa pripadnoscu politickim partijama. DREŠKOVIC je pripadao SDP, a ona je trenutno u krizi, napadnuta je sa mnogo strana.
Plavska sumska mafija je pripadala drugoj, velikoj partiji. Ne treba iskljuciti uticaj pomenute partije da se umijesa u kadrovske kombinatorike u NP Prokletije. Bilo bi naivno zanemarivati ove okolnosti. Zato se slobodno moze reci da DREŠKOVIC ima opravdanje kada kaze: -Moja smjena je kuvana u kuhinjama sumske mafije.
Neka JUSTICIJA, boginja PRAVDE u CG namjesti tegove na VAGE PRAVEDNOSTI bez namjestanja, bez pristrasnosti, neka sve bude javno, kako se to sada kaze transparentno, obrazlozeno…
Neka vlada pravda za sve bez izuzetka. Pricekacemo odgovore gos. VUKOVIC.
Za sva Vaša veselja - Restoran "DA MIKELLE ILLAGIO"   (23. septembar 2016)
Ako želite da Vaše svadbe, kane, suneti, vjeridbe, baby showers, swet16, ili poslovna slavlja ostanu zapamcena po jedinstvenom prostoru, prijatnoj i toploj atmosferi, besprekornoj organizaciji i vrhunskom posluženju, bez bojazni dodjite u restoran DA MIKELLE ILLAGIO, da budete nasmejan domacin i zadovoljan gost! Ovaj restoran raspolaze sa dvije dvorane, kapaciteta od 400 i 800 mjesta.
Nazovite menadzera restorana Sabita Feratovica na 646 -209-5951 i dobicete sve neophodne informacije.
DA MIKELLE ILLAGIO
79-17 Abion Ave, Elmhurst New York 11373
718 - 606 - 1750 & 646 -209-5951

Spa Natura Astoria - Natura Laser Skincare (Natura Laser Njega kože)   (23. septembar 2016)
Spa Natura, u srcu Astorije, uvijek širi svoje vizije i sada uvodi vlastiti Laser Skincare Center.
Natura Laser Njega kože (za žene i muskarce) nudi niz laserskih tretmana pomocu savremene tehnologije. Veoma uspjesno tretira sve tipove kože. Nudi laserski tretman trajnog smanjenja i dugorocno uklanjanje neželjenih dlaka na svim djelovima tijela, trajno smanjenje vena nogu i lica, bore i zatezanje kože.
Svi njihovi djelatnici su u potpunosti kvalificirani laserski terapeuti s višegodišnjim iskustvom i spremni su Vam ponuditi paket usluga prilagodjen Vašim individualnim potrebama. Konsultacije su BESPLATNE.
Ako kažete da ste za Laser Skincare Center saznali putem naseg veb magazina Gusinje-Plav.com dobicete specijalni popust.
Adresa: 31-78 Steinway Street,
Astoria NY 11103
(718) 255-6859 // (718) 956-5530

Radno vrijeme: Ponedeljak – Subota: 10am – 7pm
Nedelja: 11am – 7pm

Zvanicna web stranica Natura Laser Skincare

SD: Povlacenjem Rjecnika CANU napravio pozitivan iskorak    (23. septembar 2016)
Nakon što je u Pobjedi objavljeno da se rjecnik crnogorskog narodnog i književnog jezika ne prodaje u podgorickim knjižarama i sjedištu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti CANU, oglasile su se Socijademokrate. Kazali su da pozdravljaju tu odluku i ocijenili je kao pozitivan iskorak CANU u ocuvanju vrijednosti koje Crnu Goru cine posebnom.
„Vrijednosti gradanske Crne Gore svih vjera i nacija oduvijek su bile ono na šta smo najviše ponosni, te cemo shodno tome uvijek stati u njihovu odbranu. Jedan od osnova naše politike je poštovanje prava svih gradana i kako i do sad, tako i ubuduce, radicemo na tome da se niko u Crnoj Gori ne osjeca ugroženim zato što se razlikuje od vecine”, kzali su iz te partije.
Kako isticu, u narednom periodu ocekuju ispravke spornih dijelova Rjecnika od kojeg ocekuju da bude na ponos svima u Crnoj Gori i relevantan svjedok našoj istoriji i kulturi. (CdM)
CIN: Desetine hiljada fantom biraca    (23. septembar 2016)
Biracki spisak u Crnoj Gori ima najmanje 35.000 takozvanih “fantom biraca”, za koje gotovo ne postoji šansa da ce do dana parlamentarnih izbora biti izbrisani. Ti “biraci”, prema tvrdnjama opozicije, odgovaraju aktuelnoj vlasti, jer joj se time otvara mogucnost za zloupotrebe koje mogu direktno da uticu na rezultat izbora i prekrajanje izborne volje gradjana, epilog je istraživanja koje je sproveo Centar za istraživacko novinarstvo Crne Gore.
“To su, vjerovatno, gradjani koji se ne nalaze u Crnoj Gori, a koji se nalaze u evidenciji biraca, po osnovu nepotpunih ili netacnih podataka u registrima prebivališta. To su ti cuveni ‘fantom biraci’. Lica koja su upisana u biracki spisak po osnovu državljanstva i navodnog prebivališta, a ne žive u Crnoj Gori”, kaže Vlado Dedovic, clan Državne izborne komisije.
Epoha Enka Dreskovica    (23. septembar 2016)
Pise: Hamo Mulic
Kada je BOG stvarao Zemlju, u ruku je imao zavezljaj sa planinama, koji se pocijepao iznad Plava i Gusinja i tako su postale nase planine, koje su bez prekorno medju najljepse i opisuju divlju ljepotu u Crnoj Gori. Na dobro nase sve vise se promovisu u Turisticku destinaciju iz cijele C.Gore pa i van nje. Veliki doprinos turoperatera gos. Enka sa svojim drugovima Edina Jadadica, Samira Percinovica i drugih iz P.K.HRID, koji su se specijalizovali za planinske staze, hiking i biking, pohode na planinske vrhove, smjestajima u svojim naselju i katunima te uzitkom organske hrane. Ovo je atrakcija puna planinskog blaga, flore i faune koja privukuje sve vise turista.
Gos. ENKO je od 1. janura 2012 god. postao zvanicno Direktor petog Nacionalnog Parka Prokletije, koji ima status od 2009 god. i obuhvata 16.630 ari zasticene povrsine na teritoriji Opstina Plav i Gusinje. Pored ove funkcije on je isto izabran za predsjednika F.K. Jezero. Biran je i za clana Upavnog Odbora planinarskog saveza C.Gore, gdje se planiraju mnogobrojni projekti za preko granicnu saradnju drzava u okruzenju. Takodjer je menadzer n.o.TRETON za ekologiju i ekolosku C. Goru. Veliko je ocekivanje da ulozi napore za projekat ciscenja Jezera i deponije u Plavu i Gusinju. On je kordinator i ucesnik mlogobrojnih projekata iz oblasti za zastitu zivotne sredine, samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama u C.Gori i inostranstvu, kao sto su Balkanski park mira—Prokletije bez granica—Eko Bonton u realizaciji i promociji prirodnih ljepota Opstine Plav.
Kao direktor Nacionalnog Parka Prokletija, gdje ulaze neizmjeran trud i veliki vrijedni i nesebecni doprinos na ocuvanje i sprovodjenje zakona drzave Crne Gore. Ovo sve neugodno pada onima kojima ne odgovara ali pravda je na njegovoj strani. U nadi smo da ce pokrenut projekat za izgradnju zicare za zimsku rekraaciju, sto bih nasi krajevi dobili veliku turisticku reputaciju jer su nasi planinski predjeli bozanstveni.
Enkovo ime i imidz dospjelo je u centru paznje sa velikom podrskom svojih gradjana. Rijec je o ozbiljnom, golemom covjeku njegovim iskustvom i nesebicnom saradnjom i postovanjem koje mu sugradjani poklanjaju. Njegova okosnica je patrioycka, profesionalna grupno-politicka- sportska-vjerska, te organizaciona. Sada se mora maximalno napregnuti da razvije djelatnost na sve ove oblasti i na nacionalnu drzavnu domovinsku filozofiju za njegove ideale. A mi iz tudjine mu zelimo puno uspjeha i da sa lahkotom realizuje svoj trud na dobrobit svoga kraja i svoga naroda te i na imodzu svojega kulta.
Veliki pozdrav pravom Plavsko-Gusinjskom bastaduru.
Dreškovic: Ostajem u NP „Prokletije“    (22. septembar 2016)
- Bez ikakve namjere da se posebno osvrcem na zlonamjerna pisanja pojedinih medija u odnosu na moj status u NP ,,Prokletije“, a najviše zbog potrebe da ljudima sa kojima radim i sa kojima se predano borim za bolje stanje u nacionalnim parkovima i uopšte u Crnoj Gori, želim da širu crnogorsku javnost upoznam da se ja nikada necu osjetiti zasramljeno zbog svog dosadašnjeg radnog angažmana u NP „Prokletije“. Upravo iz tog razloga sam spreman da preuzmem svu odgovornost, pred svim nadležnim institucijama. Naslovi objavljeni u dnevnim novinama koji su istrgnuti iz konteksta i koji imaju cilj diskreditaciju moje licnosti, nemaju nikakve veze sa istinom i stvarnim stanjem da u kasi Nacionalnog parka „Prokletije“ „fali para“ - porucuje Dreškovic. On je naglasio da se to može vrlo lako utvrditi preko zvanicnih dokumenata, postupaka preporuka i implementacije DRI, izvještaja revizora, kao i preporuka i zakljucaka Upravnog odbora gdje se tacno kaže da, usljed nekvalitetnei nepotpune dokumentacije nedostaje odredeni iznos isplata u glavnoj blagajni preduzeca, te se nikako ne može raditi o manjku u kasi Nacionalnog parka „Prokletije“.
- Ovo je još jedan bezuspješni pokušaj, ciji je cilj kaljanje mog obraza i poštenog rada i angažmana uopšte. Sve je to brižljivo kuvano u kuhinjama šumarske mafije, ciji su se trenutni politicki interesi podudarili sa interesima onih koji su stekli enormna bogatstva nezakonitim radnjama u šumama, kao i novokorumpiranih, ali i onih koji sebe smatraju dosljednim cuvarima državnih interesa - kazao je Dreškovic, porucujuci da ostaje u Nacionalnom parku „Prokletije“ da i dalje odgovorno radi sve poslove koje je do sada radio, bio direktor ili ne. On je javno pozvao sve one koji „znaju da se na bilo koji nacin ogriješio o zakon“ da ga odmah prijave tužilaštvu, te porucio da, ako to ne urade, onda neka javnost prosudi ko je u pravu. (Analitika)
U New Yorku se i dalje primaju donacije za Centar u MZ Prnjavor (Plav)    (22. septembar 2016)
Merhaba Rafete,
Posle duzeg vremna javljam ti se ponovo. Ljetos kad sam bio na odmor u nas prelijepi zavicaj Plav i Gusinje. Licno sam urucio preostali dio novca od donacija za Prnjavorski Cenar, predsjedniku i blaganjiku MZ Prnjavor, tj Kolasinac Admiru i Pupovic Asmiru u iznosu od $17.000.00 (sedamnajest hiljada dolara).
U ime naseg Odbora u New Yorku, Odbora MZ i svih gradjana MZ Prnjavor zahvaljujemo se svim donatorima koji su pomogli u izgradnju Centra. Ujedno obavjestavamo da i dalje primamo donacije, te ako neko zeli da donira moze se javiti nasem Odboru. Ujedno se zahvaljujemo odboru koji nesebicno radi na prikupljanju donacija, a posebno bih pohvalio Redzematovic Zulja.
Imena novih donatora:Tosic Haka Mirsad $100, Lukovic Hasana Saka $100, Lukovic Zitkov Damir $100, Redzematovic Hasma Sadudin $100, Hadzi Koljenovic Ago $500, Basic Edin $60, Redzematovic Hamda Sead $100, Feratovic Esad $50, Ibric Ramadan $200, Siljkovic Ramo $100, Ljaljic Sanel $100, Saljanin Adilj $100, Saljanin Adis $100, Klapija Sanel $50, Gutic Ibra Suco $100, Pejcinovic Sabo $100.
Odbor u New Yorku i dalje radi u sastavu: Pupovic Hajrudin (646)-643-4392, Sacir Mackic (914)-274-7909, Pupovic Hasan(917)-826-1930, Hadzi Srdanovic Smajo(917)-335-2580, Redzematovic Zuljo (917)-501-3355.
Rafete, zahvaljujem se za vasu nesebicnu pomoc,
S'postovanjem Pupovic Hajrudin
Danas u Plavu u 19:00h - Konvencija DPS-a   (22. septembar 2016)
Oliverina nedorečena priča    (22. septembar 2016)
Pise: Bećir-Bećo Šahmanović , Stockholm (Švedska)

Otvaram i ponovo gledam video snimak: "Prije dvije i po godine odusevljenje,a danas…", autorke OLIVERE VUKADINOVIC, objavljeno na web stranici Gusinje-Plav.com 17.09.2016 godine.
Uvodni tekst podsjeca da su gradjani GUSINJA prije dvije i po godine sa velikim optimizmom i nadanjima docekali povracaj statusa OPSTINE GUSINJE. Tada su u euforicnom stanju davane izjave, koje nakon svih desavanja, iz danasnjeg ugla gledanja, izgledaju nerealne i nisu se ostvarile.
Slijedi video zapis koji nas podsjeca na dane slavlja u GUSINJU:
- Kolone automobila kruze gradom uz zvuke sirena i mnostvom isturenih zastava,
- U centru grada mnogo razdraganog svijeta, veselo je na svakom koraku…
Redjaju se intervjui:... nastavak teksta
Promocija knjige "Plavljani i Gusinjani u anegdotama" - Plav, 23. septembar 2016    (22. septembar 2016)
Promocija knjige "Plavljani i Gusinjani u anegdotama"
Autor: Ibrahim Rekovic

Promocija ce se odrzati u petak, 23 septembra 2016. god
u velikoj sali JU Centra za kuluiru Plav
sa pocetkom u 19:00 casova.

promoteri: Faruk Dizdarevic, prof
Bogic Rakocevic, knjizevnik
Senada Djesevic, profesor
i autor
Enes Dreškovic: Moja smjena je kuvana u kuhinjama šumarske mafije    (21. septembar 2016)
Autor: Damira Kalac
Smijenjeni direktor Nacinalnog parka “Prokletije”, Enes Dreškovic negirao je da razlog njegove smjene može da bude nedostatak dijela novca, kako je to saopšteno iz Uprave Nacionalnih parkova (NPCG), te kazao da je njegova smjena “kuvana u kuhinjama šumarske mafije”.
“Naslovi objavljeni u dnevnim novinama koji su istrgnuti iz konteksta i koji imaju za cilj diskreditaciju moje licnosti nemaju nikakve veze sa istinom i stvarnim stanjem da u kasi NP ’Prokletije’ ’fali para’. To se može vrlo lako utvrditi preko zvanicnih dokumenata, postupaka preporuka i implementacije Državne revizorske komisije (DRI), izvještaja revizora kao i preporuka i zakljucaka Upravnog odbora gdje se tacno kaže da usljed nekvalitetne i nepotpune dokumentacije nedostaje odredeni iznos isplata u glavnoj blagajni preduzeca”, kazao je Dreškovic, dodajuci da se “nikako ne može raditi o manjku u kasi NP na cijem celu je bio do nedavno.
Azra Vukovic, direktorica NPCG je kazala “Vijestima” da je Dreškovic smijenjen zbog nedostatka dijela novca, a Škataric zbog loših meduljudskih odnosa. Ona je dodala i da njihove smjene nemaju politicku pozadinu.
Škataric se u više navrata predstavljao kao uticajni clan DPS-a u Golubovcima, dok je Dreškovic kadar iz nekadašnjeg jedinstvenog SDP-a.
“Ovo je još jedan bezuspješni pokušaj koji ima za cilj kaljanje mog obraza i poštenog rada i angažmana uopšte. Sve je to brižljivo kuvano u kuhinjama šumarske mafije ciji su se trenutni politicki interesi podudarili sa interesima onih koji su stekli enormna bogatstva nezakonitim radnjama u šumama kao i novo-korumpiranih, ali i onih koji sebe smatraju dosljednim cuvarima državnih interesa”, kazao je Dreškovic, dodajuci da on ostaje u NP “Prokletije”, te da ce i dalje odgovorno raditi svoj posao, bio direktor ili ne.
Dreškovic je pozvao one koji smatraju da se ogriješio o zakon da podnesu prijave protiv njega.
”Samo tako ce se doci do istine. Ako to odmah ne urade, neka javnost procijeni ko je u pravu”, kazao je on.
Almir Bektesevic otvorio jos jedan prodajni objekat "Royal kitchen and bath", ovoga puta u Astoriji  (21. septembar 2016)
Posetite još jedan novo otvoreni lokal "Royal kitchen and bath", vlasnika Almira Bektesevica. Rijec je objektu koji se nalazi u Astoriji, na adresu 25-06 34th avenue.
Lokal je otvoren za prodajne namjene kuhinjskih kabineta, veliki izbor plocica, marble, granita kao i veliki izbor drvenog parketa za vas stan, kao i vodoinstalaterskog materijala, koji je neophodan za vaše domacinstvo.
Uz to još treba napomenuti da u ovom objektu prodaju razne vrste sinkova i cesmi za kuhinje i kupatila, veliki izbor Jeldwen vrata i brava sa kljucevima i bez. Jednom rijecju, posetite ih i uvjerite se u veliki izbor na jednom mjestu.
Treba napomenuti da osoblje lokala osposobljeno sve vrste gradjevinskih usluga od renoviranja kuhinji, kupatila do predaje kljuceva za kompletnim renoviranjem uz sva moguca osiguranja i dozvole za rad.
Telefoni na koje ih mozete kontaktirati su: 929-522-0926 i 646-286-1420
Na ahiret je preselila Pjetrovic Nadira rodj. Bektesevic    (1942 - 2016)   (21. septembar 2016)
Jucer, 20 septembra 2016 u Gusinju preselila je na ahiret Pjetrovic Nadira, rodj. Bektesevic u 74 godini zivota. Dzenaza ce se obaviti u Gusinju u petak, 23. septembra u 14:00 casova.
Ožalošceni: suprug Redžep, sinovi Nizafet, Safet, Samir, kcerke Ferdana i Fikreta, sestre Naka i Naza, i mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Svi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo.
OO SDP Gusinje predao listu odbornickih kandidata za izbore u Gusinju    (21. septembar 2016)
Juce je OO SDP Gusinje predao odbornicku listu za predstojece lokalne izbore. Nosilac liste pod nazivom “SDP – Ranko Krivokapic – Gusinje svima” je dr Elvis Omeragic, dr. medicine – spec. pedijatar, doskorasnji predsjednik SO Gusinje. Na listi se nalazi vise od 20 mladih ljudi, diplomaca i studenata na prestiznim univerzitetima u drzavi i regionu. Pored njih na listi je i 12 zena i djevojaka, kao i nekoliko starijih clanova, osnivaca SDP-a. Tim povodm dr Omeragic je izjavio :
”Ne zelimo da obecavamo nerealno, niti da govorimo ono sto ne mozemo da ostvarimo. Cilj nam je da na predstojecim izborima ostvarimo sto bolji rezultat, na lokalnom I drzavnom nivou i da kao odgovorni ljudi ostavimo ono za sta se zalazemo, a to je da vratimo drzavu gradjanima, tj. da damo “DRZAVU SVIMA”, da ne bude vise pojedinaca iznad institucija i da profunkcionise PRAVNA DRZAVA. Samo na taj nacim cemo ostvariti nas osnovni cilj, a to je opste dobro, kako gradjana Gusinja, tako i svih gradjana Crne Gore.”
Lista kandidata:
Elvis Omeragic – dr medicine, spec. pedijatar, Esad Feratovic – dipl. ecc., Erdin Radoncic – penzioner, Esmina Pasic – vaspitacica, Helmid Feratovic – magistar farmacije, Edvin Bektesevic – dipl. zurnalista, Naila Mulamekic – dipl. zdravstveni radnik, Danel Radoncic – student Majda Bektesevic – magistrant biologije na univ. u PG, Aleta Omeragic – student, Esmir Radonci – student, Almasa Neljkovic – student, Sead Feratovic – dipl. pravnik, Huso Koljenovic – dipl. pravnik Arma Omeragic – student, Adil Mulamekic – student, Ilda Radoncic – prof. raz. nastave, Medina Feratovic – student, Jasmin Omeragic – student, Ilda R. Radoncic – student, Armen Bektesevic – student, Samira Radoncic – student, Safet Durakovic – poljoprivrednik, Meliha Bektesevic – farmaceut Rifat Damjanovic – radnik, Rafet Dervisevic – nezaposljen, Nurka Koljenovic – trgovac, Skender Omeragic – radnik, Iso Bektesevic – nezaposljen, Ferhat Mkrulic - penzioner(Gusinje Plav Press)
Partija za Gusinje predala listu odbornickih kandidata za izbore 16. oktobra    (20. septembar 2016)
Veceras u 20.00 casova Partija za Gusinje je predala Opstinskoj izbornoj komisiji listu odbornickih kadidata za odbornike u SO Gusinje za ucesce na izborima zakazanim za 16. oktobar 2016.godine. Partija za Gusinje ce nastupati na izborima samostalno a njenu listu cine 30 % pripadnice ljepseg pola, 70% visokoskolci, 40% mladji od 30 godina, uspjesni preduzetnici i privrednici, doktori, magistri, psiholozi, politikolozi, inzenjeri, ekonomisti.
Uz prisustvo od preko 60 clanova partije lista je predata u prijatnoj atmosferi uz ocekivanje da ce gradjani prepoznati ovu listu kao garant stabilne buducnosti u Gusinju, i da ce gradjani prepoznati jednu siroku privrzenost partije za brigom o svakom svom clanu a ne samo nekoliko porodica. Partija za Gusinje ce voditi umjerenu i fer kampanju uz argumentaciju svih lose uradjenih prethodnih stvari predstavivsi svoj plan i program razvoja opstine Gusinje. Na lsti su sljedeci kandidati:
1. dr Rusmin Lalicic, dr stomatologije, 2. dr Said Cekic, spec.urgent. medicine, 3. Ragip Deljanin, dipl.politikolog, 4. Aiša Gacevic, nast.predšk.vasp., 5. Mesud Cekic - Mece, sport. radnik, 6. Fahrudin Derviševic, dipl.ekon., 7. mr Huso Brdakic, dipl.ing.inf.teh., 8. Arijana Malagic, prof.razred.nast., 9. Refik Pirovic, dipl.psiholog, 10. Edin Mulic, dipl.maš.ing., 11. Fejzo Bekteševic, privrednik, 12. Fikreta Arapovic, medic.sestra, 13. Fadilj Koljenovic, radnik, 14. Šefkija Vukelj, penzioner, 15. Edin Šaljanin, privrednik, 16. Semira Koljenovic, student, 17. Hakija Seferagic, trgovac, 18. Iso Radoncic, zanatlija, 19. Mersid Omeragic, privrednik, 20. Anita Radoncic, sred.ekonom., 21. Alen Nikocevic, samost.taksista, 22. Ibrahim Balic, poljoprivrednik, 23. Beko Gacevic, maš.tehnicar, 24. Maelinda Hot, menadžer, 25. Samin Radoncic, producent, 26. Arnes Kastrat, privrednik, 27. Sabrija Gacevic, domacica, 28. Emina Bekteševic, sred.trgov., 29. Sanela Radoncic, posl.sekretar. i 30. Enis Omeragic, privrednik (Gusinje Plav Press)

Bošnjacka stranka predala listu odbornickih kandidata za izbore u Gusinju    (20. septembar 2016)
Bošnjacka stranka predala je danas u 15.30 sati Opštinskoj izbornoj komisiji listu kandidata za lokalne izbore u Gusinju pod nazivom „Bošnjacka stranka BS – Gusinje“. Na listi se nalaze 23 odbornika. Prvi na listi je Šefkija – Šelja Bekteševic, predsjednik OOBS Gusinje, a pored njega na listi se nalaze istaknuti gradani i gradanke iz razlicitih profesija iz obrazovanja, prava, ekonomije, poljoprivrede i drugih oblasti. Akcenat je dat i na mlade i obrazovane ljude. U potpunosti je ispoštovana zakonska odredba da se medu odbornickim kandidatima nalazi jedna trecina manje zastupjenog pola, odnosno žena. Listu kandidata za Skupštinu Opštine Gusinje, predao je predsednik Opštinskog odbora Bošnjacke stranke Šefkija Bekteševic sa svojim saradnicima. On je prilikom predaje liste izjavio :
“Na lokalnim izborima, za naše Gusinje, idemo pred naše sugradane sa ljudima iz Gusinja, za koje ce se biraci opredeljivati zbog njihove strucnosti, znanja, casti… Smatram da cemo dobiti veliku podršku gradana i ostvariti bolji izborni rezultat u odnosu na prethodne izbore, jer su kandidati Bošnjacke stranke na lokalnim izborima vrijedni i odgovorni ljudi koji su sposobni svojim znanjem da odgovore svim zadacima. Na Konvenciji „Bošnjacka stranka BS – Gusinje“ pokazacemo gradanima da je naša politika osmišljena da bude u službi gradana i unapredenju kvaliteta življenja u našem Gusinju. ”
Odbornicka lista „Bošnjacka stranka BS – Gusinje“:
1. Šefkija Bekteševic, 2. Rifat Balic, 3. Ruždija Radoncic, 4. Asmina Omeragic5. Ruždija Balic, 6. Rakib Radoncic, 7. Safet Cekic, 8. Belma Mulic, 9. Idriz Hot 10. Hazem Omeragic, 11. Šacir Radoncic, 12. Lejla Balic, 13. Isat Pacariz 14. Skender Balic, 15. Adil Radoncic, 16. Adila Bekteševic, 17. Bajram Radoncic 18. Murat Cekic, 19. Senad Radoncic, 20. Raisa Omeragic, 21. Imer Radoncic, 22. Miralem Bekteševic 23. Sanel Balic. (Gusinje Plav Press)
Smijenjen Enes Dreškovic, direktor Nacionalnog parka "Prokletije"    (20. septembar 2016)
Direktorka Javnog preduzeca za nacionalne parkove Crne Gore Azra Vukovic, smijenila je bez objašnjenja, direktore NP "Skadarsko jezero" i NP "Prokletije" Gorana Škatarica i Enesa Dreškovica, saznaje Portal Analitika iz nekoliko izvora bliskim tom javnom preduzecu.
Škataric, po obrazovanju doktor nauka, slovi za uticajnog funkcionera DPS-a gradske opštine Golubovci, dok je Dreškovic kadar iz nekadašnjeg jedinstvenog SDP-a.
Vukovic je na mjestu direktorke Nacionalnih parkova došla kao aktivitkinja NVO Green Home, nevladine organizacije na cijem se celu dugo godina nalazio sadašnji predsjednik Pozitivne Darko Pajovic.
Informaciju da su se desile smjene, potvrdio nam je sada bivši direktor NP "Skadarsko jezero" Goran Škataric.
“Tacna je Vaša informacija o smjenama”, rekao nam je kratko Škataric. Informaciju o smjeni potvrdio nam je i Enes Dreškovic. Prema opštim ocjenama, Škataric i Dreškovic su bili prepoznati kao borci protiv krivolova odnosno nelegalnih aktivnosti u tim nacionalnim parkovima. (Analitika)
Tehran-Tero Palavrtic: "Plav iz pticije perspektive"    (20. septembar 2016)
Dragi moji prijatelji i gledaoci mog kanala moram da pomenem i da se zahvalim Suvadu Markisicu clanu Sportko Ribolovnog Kluba ,, Plavsko jezero,, strastvenom ribolovcu i ljubitelju prirode i mom dragom prijatelju i komsiji koji nam je omogucio da uzivamo u ovom prelijepom snimku panorame Plava iz pticije perspektive napravljenom sa profesionalnim dronom DJI Phantom 3.
Revizija državljanstava nece ugroziti prava državljana BiH porijeklom iz Sandžaka    (20. septembar 2016)
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanovic rekao je tokom susreta sa predstavnicima Udruženja gradana porijeklom iz Sandžaka da revizija državljanstava nece ugroziti prava bilo kojeg državljanina BiH.
Osmanovic je rekao da Ministarstvo civilnih poslova BiH želi da se razjasne svi nesporazumi koji su proizašli iz opšteg poziva za sve osobe koje su stekle državljanstvo BiH naturalizacijom poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine.
Na sastanku naglašeno da reviziji ne podliježu oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu prebivališta na teritoriji BiH na dan 6. april 1992.godine, a imali su državljanstvo neke od republika bivše SFRJ, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
Reviziji ne podliježu ni oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu ostvarenih dvije godine boravka do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH na dan 1. januar 1998. godine, kao i oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu ostvarenih tri godine prebivališta-boravišta na teritoriji BiH do 1. januara 2000. godine.
Reviziji ne podliježu ni oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu sporazuma o dvojnom državljanstvu BiH sa drugom državom, kao ni oni koji su državljanstvo BiH stekli odlukom Vijeca ministara kao osobe od narocitog interesa za BiH.
Osmanovic je ponovio da se državljanstva nece oduzimati nakon isteka roka, poslije 5. oktobra.
“Ministarstvo civilnih poslova BiH ce brižljivo razmotriti svaki pojedinacni predmet, te potpuno i pravilno utvrditi sve pravno relevantne cinjenice”, rekao je Osmanovic.
Na sastanku je pojašnjeno da osobe za koje je ranije proveden postupak revizije državljanstva, nisu dužna ponovo dostaviti dokumentaciju traženu ovim opštim pozivom. (bosna press)
ZDRAVKO ČOLIĆ - New York, 8. oktober 2016 - MELROSE BALLROOM  (19. septembar 2016.god)
Mrki's Place & Zana Promo presents

ZDRAVKO ČOLIĆ - USA TOUR
Promocija novog albuma VATRA i BARUT

Saturday, 8. oktober 2016
MELROSE BALLROOM
36-08 33rd street, Astoria, NY 11106

Ticket: $60, Doors open 8:00pm
Info.: Mrkis Place 917-568-3496 & 646-261-3252

ULAZNICE MOZETE KUPITI NA SLEDECIM LOKACIJAMA
Big Apple Benefits - Agent Opportunites   (19. septembar 2016)
Big Apple Benefits is currently looking for experienced insurance professionals who specialize in Personal Lines Insurance (Auto & Home) in New York and Florida... This is commission only position !
Our Ideal Candidate
• Licensed Insurance Agent
• Self - motivated and Driven
• Strong work ethic
• Goal- oriented with a track record for success
• Professional and positive attitude
• High standard of integrity
• Excellent listening and communication skills
• Entrepreneurial mindset
• Strong interest in the financial services industry
• Bilingual plus
If you are interested in learning more about this opportunity please either call us at (646) 244-1594 or email us at mario@bigapplebenefits.comt. Thank you!
Socijaldemokrate Gusinja predale listu za lokalne izbore    (19. septembar 2016)
Odbor Socijaldemokrata Gusinja predao je 19. septembra 2016. godine Opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu ’’Socijaldemokrate Crne Gore - Ivan Brajovic - Dosljedno za Gusinje''.
Nosilac liste, Dženadin Džeko Radoncic, istakao je da ce ova kampanja biti moderna, sa jasnim i konkretno postavljenim programskim ciljevima za koje se Socijaldemokrate dosljedno zalažu. U fokusu našeg programa je ekonomski razvoj koji je jedan od glavnih preduslova kvalitetnog i boljeg života gradana. Sigurni smo da cemo ostvariti dobar rezultat na izborima i biti dio vlasti u Gusinju, a sugradanima ponuditi konkretna rješenja, umjesto demagogije i praznih obecanja. Veliki broj mladih ljudi nam konstantno ukazuje povjerenje što je podsticaj da se u ovoj kampanji fokusiramo upravo na više šansi za mlade, poboljšanje njihovog položaja kroz otvaranje novih radnih mjesta i damo podsticaj razvoju preduzetništva za mlade.
Lista kandidata za odbornike ‘’Socijaldemokrate Crne Gore – Ivan Brajovic – Dosljedno za Gusinje’’ utvrdena je po sljedecem redosljedu: Dženadin Džeko Radoncic, Irfan Derviševic, Medina Hot, Sead Nikocevic, Suad Đurkovic, Ahmet Deljanin, Amra Kanjiža, Ruždija Radoncic, Semir Bicic, Elvis Radoncic, Sajma Bekteševic, Aldina Hot, Alen Radoncic, Semir Kolenovic, Šeco Gruda, Zumreta Deljanin, Semir Durakovic, Nufrija Deljanin, Sabina Feratovic, Danijela Veskovic, Afrim Sinanovic, Ermin Radoncic, Jasmina Feratovic, Ago Jakupovic, Nermin Lucevic, Ivo Dedic, Sajma Malagic, Demir Radoncic, Ramo Omeragic i Edin Žaric
Medijski tim Socijaldemokrata Crne Gore
Gusinje: OO DPS predao odbornicku listu za lokalne izbore    (19. septembar 2016)
Opštinski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) iz Gusinja predao je danas odbornicku listu pod nazivom "Gusinje sigurnim korakom-DPS Milo Đukanovic", za predstojece lokalne izbore, koji ce se u ovoj opštini na sjeveru održati 16. oktobra .
Nosilac liste je Anela Cekic, aktuelna predsjednica opštine. Ibrahim Omeragic, a na listi su i Semih Redzepagic, Demir Bajrovic, Ferka Jarovic, Srdjan Pavicevic, Naser Radoncic, Šerif Feratovic, Zef Duši, Anela Lucevic, Adel Damjanovic, Zumber Nikocevic, Ruzdija Rašic, Sehija Radoncic, Amil Ibrahimagic, Amel Mulic, Ismet Durakovic, Muradija Seferagic, Jazo Derviševic, Enes Cekic, Safet Kadric, Snežana Bojovic, Elvijan Bektesevic, Alija Kastrat, Din Pjetrovic, Duša Cošovic, Haljim Gacevic, Alina Omeragic i Emil Mrkulic.
"Ocekujem da ce gradjani Gusinja u velikom broju dati podršku našoj listi i da cemo mi i ubuduce nastaviti da vršimo vlast. Samim tim nastaviti sa zapocetim i novim investicijama, te formiranjem preostalih ustanova i preduzeca, kako bi stvorili sve uslove za zapošljavanje mladih ljudi i ostanak na ovim prostorima i svim onim što vodi ubrzanom razvoju Gusinja", kazala je Cekic. (CdM)
Orhan Šahmanovic i Asmina Omeragic na listi BS za parlamenatarne izbore    (19. septembar 2016)
Glavni odbor Bošnjacke stranke je na danas održanoj sjednici u Rožajama usvojio izborni program i utvrdio poslanicku listu za predstojece parlamentarne izbore.
Izborna lista nosice naziv Bošnjacka stranka- Rafet Husovic- Naša snaga.
Nosilac liste Bošnjacke stranke bice Ervin Ibrahimovic.
Drugo, trece i cetvrto mjesto zauzece Nedžad Dreševic, Rešad Sijaric i Kenana Strujic.
Slijede Orhan Šahmanovic, Munib Licina, Amer Nokic, Enesa Rastoder, Adnan Muhovic i Mersudin Gredic.
Jedanaesto i dvanaesto mjesto zauzece Idrija Durakovic i Asmina Omeragic.
"Kampanja za predstojece izbore bice dobra prilika za promovisanje desetogodišnjeg rada Bošnjacke stranke koja je omogucila da se znacajni društveni procesi dešavaju na nacin da u njih budu ugradeni interesi bošnjackog naroda. Bošnjacka stranka ce voditi pozitivnu i ozbiljnu kampanju koja ce biti temeljena na politickim, nacionalnim i ekonomskim temama, koje ce gradanima ponuditi realna i konkretna rješenja", saopšteno je iz BS.
Ruždija-Ruška Jarovic ce u Podgorici 27. septembra predstavljati dio naše dijapore iz SAD   (19. septembar 2016)
Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28.07.2016. godine imenovala Savjet za saradnju sa iseljenicima koji ima 77 clanova, iz redova iseljenika, državnih i drugih institucija, kao i drugih lica, shodno Zakonu.
Sto se tice iseljenickih udruzenja iz SAD, ovim zakonom je predvidjeno da ukupan broj predstvanika bude tri. Jedno od tih tri mjesta, koje ce predstavljati dio dijaspore u SAD, a na osnovu ukupnog rada i aktivnosti, pripalo je nasem najpoznatijem i najbolje organizovanom udruzenju dijaspore - EURO Gusinje iz New Yorka. Za clanstvo u ovom Savjetu sa iseljenicima, Upravni odbor udruzenja EURO Gusinje je delegiralo, doajena kada je dijaspora u pitanju, lice koje je do tancina upoznato o zbivanjima i stanju u nasoj dijaspori u SAD, kao i izvanrednog poznavaoca politicki prilika u Crnoj Gori - gos. RUZDIJU-RUSKU JAROVIC.
Konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima, bice odrzana 27. septembra u Podgorici.
I kada smo kod ove sjednice, da napomeneo da je putne troskove (aviosku kartu i sjestaj u hotelu u Podgorici) gos. Ruždiji- Ruški Jarovicu obezbjedila, odnosno uplatila Vlada Crne Gore.
U ime Upravnog odbora udruzenja EURO Gusinje i redakcije web magazina Gusinje-Plav.com, gos. Jarovicu zelimo srecan put, u zeli da na ovoj sjednici, na njemu svojstven nacin (britko i bez kompromisa ) ukaze na stanje i predlozi modele buduce saradnje dijaspore i vlasti u Crnoj Gori, onako kao se i zalazu u Upravnom odboru udruzenja, kojeg i predstavlja - EURO Gusinje New York. (Gusinje Plav Press)
Mirsad Bajraktarevic: “U KAMPANJI JE POTREBNO PONUDITI RJEŠENJA”    (18. septembar 2016)
Opštinski Odbor Socijaldemokrata Plava podovom obilježavanja godinu dana od osnivanja, uputio je apel svim politickim partijama da u kampanji budu civilizovane i dostojne vremena u kojem živimo. Potrebno je sprovoditi kampanju u kojoj se nude rješenja za svakodnevne probleme sa kojima se suocavaju gradani Crne Gore, a ne da na politikanski i nekorektan nacin vec “arhivirani” politicari hrane svoju sujetu.
Napominjemo da su Socijaldemokrate u Plavu vec prepoznati po vodenju fer i korektne predizborne kampanje, kao i da svaki dan raste broj ljudi koji nam ukazuju povjerenje. Socijaldemokrate ce voditi pozitivnu i modernu kampanju, jer iza nas stoje ozbiljni i odgovorni ljudi koji nude konkretna i realna rješenja, a ne prazna obecanja.
Mirsad Bajraktarevic, OO SD PLAV
Medijski tim Socijaldemokrata Crne Gore
Napustio SDP: Merdin Markišic pristupio Pozitivnoj    (18. septembar 2016)
Dugogodišnji clan Glavnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) Merdin Markišic napustio je sve funkcije u SDP-u i pristupio Pozitivnoj Crnoj Gori.
Kako je pojasnio, prikljucio se Pozitivnoj zbog izdaje izvornih principa na kojima SDP pociva.
"Upravo je Pozitivna, partija, u kojoj prepoznajem sve ideje i principe za koje sam se licno uvijek zalagao", smatra Markišic.
Prema njegovim rijacima, žali zbog truda i energije koji je ulagao dok je bio u SDP-u u uvjerenju da jaca demokratsku Crnu Goru.
"Nažalost, SDP je sve, osim demokratske partije, tacnije, to je partija zarobljena lažnim autoritetom lidera te partije. Duboko uvjeren u ispravnost moje odluke, isto kao što sam duboko uvjeren da je Pozitivna buducnost Crne Gore, pozivam sve moje prijatelje i bivše partijske saborce da krenu mojim stopama, a u cilju odbrane izvornih ideja za koje smo se zajedno borili", zakljucio je Markišic. (CdM)
Radončić Džeko, Hot Medina i Dervišević Irfan na listi Socijaldemokrata za parlamentarne izbore    (18. septembar 2016)
Na sjednici Glavnog odbora i Predsjednistva Socijaldemokrata Crne Gore jednoglasno je donijeta odluka o samostalnom nastupu na parlamentarnim izborima i izglasna lista kandidata za poslanike u Skupstini Crne Gore.
Na listi se, kao predstavnici Gusinje, nalaze tri kandidata: Dženadin-Džeko Radončić, - predsjednik OO SD Gusinje i nosilac liste za lokalne izbore u Gusinju, Medina Hot - predsjednica Foruma zena SD-a Gusinja, i Irfan Dervišević - predsjednik Omladine SD-a Gusinja.
Ocekujemo podrsku nasih sugradjana kako na lokalnim izborima u Gusinju, tako i na parlamentarnim izborima, a sobzirom na to da nam je veliki broj Gusinjana u predhodnom periodu ukazao povjerenje, ne sumljamo u odlican izborni rezultat.
Socijaldemokrate ce kampanju voditi sloganom "Dosljedno", i u skladu sa tim kroz izborni program promovisati zalaganja za nova radna mjesta, pravedno i solidarno drustvo i vise sanse za mlade. Ono sto je znacajno je da ce kampanja biti pozitivna i usmjerena na prevazilazenje razlika i okupljanje svih oko zajednickog cilja, a to je ekonomski razvoj Crne Gore. Napominjemo da iza nas stoje djela, a ne prazne rijeci i da ce 16. oktobar biti dan odluke o daljem napretku i razvoju Crne Gore .
Medijski tim Socijaldemokrata Crne Gore.
"Kurbani za zavicaj" - Organizator EURO Gusinje NY    (18. septembar 2016)
U organizaciji naseg napozantijeg i najbolje organizovanog udruzenja u dijaspori - EURO Gusinje iz New Yorka, u povodu Kurban Bajrama u zavicaju tj Gusinju i Plavu, nasa dijaspora je zaklala i podijeljila rekordnih 57 kurbana.
Slijedi video reportaza studija "Best Video Gusinje", vl. Nukija Lucevica.
Odbornik SDP-a u Gusinju Šabo Radoncic pristupio SD-u    (17. septembar 2016)
Odbornik Socijaldemokratske partije u lokalnom parlamentu u Gusinju, jedan od osnivaca i najuglednijih clanova SDP-a u Plavu i Gusinju, Šabo Radoncic, napustio je tu partiju i pristupio Socijaldemokratama Crne Gore.
"Jedan od razloga zbog kojih sam napustio SDP je saznanje da ta partija i njen lider srljaju u porešnom smjeru, kao i da vodenje takve politike nema nikakvu perspektivu, ni u Gusinju, ni u Crnoj Gori. U Socijaldemokratama sam prepoznao partiju koja njeguje istinske socijaldemokratske vrijednosti i radi u najboljem interesu naroda. Zato cu dati nesebicnu podršku ovoj partiji i na lokalnim i na parlamentarnim izborima vjerujuci da je stabilna i dosljedna politika koju SD vodi najbolji put ka razvoju i Crne Gore i mojeg Gusinja“, kazao je Radoncic. (CdM)
Od pocetka godine Plav napustilo 80, a Gusinje 4 stanovnika    (17. septembar 2016)
Nastavlja se trend iseljavanja sa sjevera: Najviše stanovnika napustilo Bijelo Polje. Za sedam mjeseci u Crnoj Gori 3.063 gradjanina iselila su se iz gradova u kojima su živjeli, pokazuju podaci MON­STAT-a.
Poredjenja radi, to znaci da je broj stanovnika koji su migrirali unutar granica Crne Gore približan ukupnom broju gradjana Plužina, gdje živi oko 3.200 lica, a cak za oko 1.000 više nego što Šavnik ima žitelja, piše Dan.
U 2016. je nastavljen raniji trend masovnog iseljavanja sa sjevera, odakle je otišlo 1.250 stanovnika. Najviše stanovnika je napustilo Bijelo Polje – 341, Berane – 230, Plje­vlja – 163, Rožaje – 118, Plav – 80, Kolašin – 75, Mojkovac – 62, Andrijevicu – 54, Plužine – 44, Žabljak – 40, Šavnik – 30, Petnjicu devet i Gusinje cetiri. Uz konstantan negativni prirodni priraštaj, sa sjevera se konstantno i iseljava stanovništvo.
Na drugoj strani, nastavlja se trend povecanja broja stanovnika Podgorice, gdje se doselilo 1.166 gradjana.
U Uniji slobodnih sindikata ocje­nju­ju da je ise­lja­va­nje pro­iz­vod eko­nom­skih pri­li­ka. Sma­traju da lju­di pri­hva­ta­ju bi­lo ka­kvav po­sao u Po­go­ri­ci ili na ju­gu, ne bi li ima­li ne­ki pri­hod.
Sjecanje na rahmetli Tosic (Mana) Hafiza i Tosic Dzemilju, rodj. Lekovic    (17. septembar 2016)
Dana 17.09.2016. god. navrsavaju se dvije godine od kako je nas dragi otac Hafiz preselio na ahiret, a tri godine od kako je na ahiret preselila nasa draga majka Dzemilja.
Godine prolaze ali ne brisu tugu i zalost sto vise niste sa nama. Na svakom koraku su tragovi koji nas podsjecaju na vas, na vasu dobrotu, ljudskost i postenje. S tugom se prisjecamo svih trenutaka provedenih sa vama i zalimo sto se takvi trenuci ne mogu vratiti.
Ponosni smo na nacin na koji ste nas vaspitali i od nas stvorili odrasle ljude. Uvijek cete biti u nasim srcima i mislima. Voljeni ne umiru dok zive oni koji ih vole! Da vam dragi Allah podari lijepi dzenet!
Vasi sinovi i kcerke.
Prije dvije i po godine odusevljenje i optimizam, a danas ?   (16. septembar 2016)
Prije dvije i po godine gradjani Gusinja su sa velikim optimizmom i nadanjima docekali povracaj statusa opstine Gusinje. Tada su u euforicom stanju davate izjave, koje nakon svih desavanja u Gusinju, iz danasnjeg ugla izgledaju nerealno i nisu se ostvarile. Poslusajte i pogledajte o cemu se radi.

Gostovanje Mikija Kojenovica na RTCG i premjerno izvodjenje "PJESME O GUSINJU"   (16. septembar 2015)
Prije nekoliko dana nas poznati pjevac Miki Koljenovic, vratio se sa godisnjeg odmora, koji je proveo u zavicaju. Tom prilikom je bio gost na RTCG, gdje je imao intervju i premjerno izveo "PJESMU O GUSINJU".
Tokom razgovora sa voditeljicom jutarnjeg programa, izmedju staloga govorio je o svojoj karijeri i o nasoj dijspori u SAD. Svakako, nije zaboravio da pomene i nasa udruzenja koja egzistiraju na ovim prostorima.
ELEMENTS DENTAL OFFICE Astoria - Dr. Abdulla S. Zoobi, DDS  (16. sept 2016)
Lijep osmjeh pocinje ovdje... Ocekujte najbolje !
Danas, više nego ranije, ljudi imaju potrebu da vode racuna o svom zdravlju i izgledu. Oralno zdravlje je jedan od najvaznijih pokazatelja dobrog opšteg zdravlja i znacajno doprinosi prijatnoj spoljašnosti.
Redovne posete stomatologu kljuc su Vašeg dobrog oralnog zdravlja i lijepog osmeha. Na taj nacin cuvate zdravlje svojih zuba i sprecavate ostale zdravstvene probleme.
Stomatološka ordinacija ELEMENTS DENTAL sa office-ma u Astoriji i Manhattnu, pruza Vam kompletnu stomatološku uslugu u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, a naša poslovna filozofija zasniva se na strucnom i kvalitetnom pristupu svakom pacijentu ponaosob. Zahvaljujuci konstantnom strucnom usavršavanju kao i pracenju najnovijih svetskih trendova i dostignuca u stomatologiji naš tim ce Vam predloziti najbolje rešenje u datom trenutku, a sve sa ciljem da Vam pruzimo najkvalitetniju uslugu.
ELEMENTS DENTAL OFFICE - Dr. Abdulla S. Zoobi, DDS
Cosmetic, Inplanst & Family Dentist
28-36 Steinway St. Astoria, NY 11103 (od ponedeljka do subote)
718-777-9662, Fax: 718-777-9682


Office in Manhattan
352 East 51 Street
New York NY 10022 (srijedom i petkom)
212 668-8400
AMIRA MEDUNJANIN - New York, 10/29/2016    (16. sept 2016)
Kraljica SEVDAHA po prvi put u SAD

AMIRA MEDUNJANIN - New York, 10/29/2016

Concert Hall @ New York Society for Ethical Culture
2 West 64th Street (at Central Park West),
New York, New York 10023

Ulaznice mozete kupiti na ovoj web stranici
ili nazvati na 1(800) 506-6898.
Royal Kitchen & Bath - Vlasnik Almir Bektesevic   (16. sept 2016)
Royal Kitchen & Bath - Vlasnik Almir Bektesevic
Udahnite novi zivot u vase kuhinje i kupatila. U Royal Kitchen & Bath, vlasnika Almira Bektesevica, mozete naci veliki izbor i visoke kvalitete kabinete (37 vrsta kuhinjskih elemenata i ormarica razlicitih stilova)), granit plocice, countertops sudopere (sinks), slavine (fauset), sve vrste izolacija i kompletan materijal neophodan za ugradnju plocica.
Nudimo besplatnu dostavu kupljenih kabineta i mogucnost instaliranja, uz sva potrebna osiguranja.
Uskoro nasim kupcima cemo ponuditi sirok izbor gradjevinskog materijala, ukljucujuci i Jeld wen vrata.
Dodjite i posjetite nas izlozbeni prostor na adresi:
Royal Kitchen & Bath
2 Fero street
Yonkers, NY 10701
Tel. 914 969 3900 & 646 286 1420


Nastavak Stranice (News Archive)


TUDJI TEKSTOVI I SAOPSTENJA NE ZNACE AUTOMATSKI DA SU TO STAVOVI I MISLJENJA REDAKCIJE


Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic       Mirza Vukelj     Radoncic MisoContact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
"Copyright www.Gusinje-Plav.Com - All Rights Reserved"