www.Gusinje-Plav.com

RAMAZANSKA AKCIJA 2024 za završetak IKC Gusinje
(Medijski sponzor web magazin Gusinje-Plav.com)
D O N A T O R I :


- Čekić Rama Rasim sa porodicom pred duše oca Rama, majke Hajrije i sestre Sofke $300
- Laličić (Envera) Denis pred dušom majke Nurije $200
- Musić Abidin pred duše roditelja $200
- Medunjanin Šabo, sa sinovima Eldinom i Anelom, pred duše sestre Senade Šahmanović i brata Kemala Medunjanina $300
- Vukelj (Rustema) Armen €400
- Julević Harun pred dušama rahmetli oca Smajlja, majke Eme, maćehe Džeke i supruge Kime €100
- Bektešević Edo i Mirza (Šefkovi) pred dušom rahmetli oca Šefka- Šeftele €300
- Šujak Senad pred duše: oca Bajra, majke Hajrije i brata Šuća $500
- Neljković Ekrem sa porodicom pred dušama rahmetli oca Ilijaza- Jaza, đeda Beća i nane Hume, donira €300
- Šahmanović Ferid sa porodicom $200
- Caffe de Gusto, osvajač ramazanskog turnira u Plavu, sav prihod od prvog mjesta €400
- Pred dušom rahmetli hadži Džeka i Rabe Markišić, familija donira €100
- Koljenović Šaćira Kumrija pred duše svog oca Šaćira i majke Zume $200
- Hadžialjević Jasmina sa porodicom pred duše sestre Senade Šahmanović i brata Kemala Medunjanin €100
- Rugovac Eldin- Pilje pred dušom majke Sabrije $100
- Neljković (Kadrije) Miralem pred dušama djeda Amira, majka stare Surke, adža Hakije, đeda Bešira i majka stare Malje €200
- Radončić (Sadrije) Fikret $200
- Bicić Nura Edin u ime Gospodara svih svjetova $200
- Gačević A. Miljo pred duše roditelja: oca Amira i majke Bademe $500
- Duraković Adema Murat, Ruždo i Zuko sa familijama pred dušama majke Kade, sestre Sabrije, djeda Bajra i bijače Hume $1,000 (hiljadu)
- Čekić (Ćaza) Almaz sa porodicom pred dušom oca Ćaza $200
- N.N osoba iz Njemačke €50
- Hadžijinica Vasvija Ismetova Neljković za pred dušu supruga hadzi Ismeta i sina Rafeta €100
- Hadžijinica Vasvija Ismetova Neljković za pred dušu Murata Ljikinog i Zade Šemine €100
- Hadžijinica Vasvija Ismetova Neljković za pred dušu Kupa Zadinog i Rihe Maljićine €100
- Balić (Hamda) Zemira, na ime tevhida za pred dušu rahmetli Hamda Smajljovog Balić, €300
- Vukelj Ifeta pred dušom sestre rahmetli Surke Feratović €200
- Bektešević (Braha) Ramo sa porodicom €100
- Radončić (Sejdov) Enver sa porodicom, pred dušom roditelja, rahmetli Sejda Jusova i Nafije Seljmanove, rođ Koljenović, pred dušom djeda Jusa Mašova i bijače Ljume, rođ. Čekić, €100
- Hot R. Hiljmo sa porodicom pred duše rahmetli roditelja: oca Riza i majke Šarke $300
- Kolasinac Šućo-Ringov sa familijom za pred dušu oca Sadrije $1,000 (hiljadu)
- Gačević Fikreta pred duše rahmetli: oca Hiljma Dervišević, tetke Ferke Malagić, djedova i bijača po ocu i majci $500
- Radončić Ilja pred duše roditelja Aba i Kime Koljenović, brata Rama i sestre Harke $200
- Pred dušom oca Fajka Radončića, sin Haris, kćerke Mirela i Denisa, i supruga Ilja $100
- Mujmalić Redžep pred duše roditelja Šabana i Zinke, braće Mustafe-Taljka i Šemsa, te sestre Kumrije €500
- S.B. pred dušom oca Amira, majke Surke i brata Hakije €100
- Koljenovic Jasmin, Jasmina i Irina, pred dušom svoga oca, rahmetli Rasima Koljenovića, €150
- Omeragić (Haka) Skender sa familijom €100
- Ćerka Sanija pred duše svojih rahmetli roditelja Kupa i Seve donira €200.
- Salić Albin i Belma, pred duše svojih roditelja rahmetli Rama i Ginere Salić, €450
- Maljević Šaban na ime sadake $100
- Omeragić Etemova Hasiba, za pred dušu svog rahmetli supruga, Etema Omeragića €200
- Radončić Nurija-Nukica pred duše svojih roditelja oca Rama i majke Nurke €200
- Juljević Idriza Zajo sa familjijom, pred duše svojih rahmetljia i za zdravlje svoje familije $500
- Deljanin Ibrahim (Pajo) sa familijom pred duše roditelja oca Bajrama (Baca) i majke Zume $500
- Beno Arben Muslija sa svojom familjijom $500
- Familija rahmetli Ismeta Durakovića, pred njegovom dušom donira €500
- Familija rahmetli Fehida Šaljanina pred njegovom dušom €100
- Lucević (Adem) Sabrina, za pred dušu svog rahmetli baba Adema Lucevića €100
- N.N. osoba $200
- Radončić Ervina pred duše: oca Hasima, djeda Šaćira i bijače Elmaze donira €100
- Čekić Aladin sa familijom €200
- Julević Murat i Brigita €100
- Feratović (Meha) Husko, pred dušom supruge rahmetli Sofije- Sofke $100
- Brdakić Omer sa familijom, pred dušom roditelja €100
- Feratović Jašar pred duše roditelja: oca Mede i majke Djuze $200
- Feratović Emira pred duše roditelja: oca Kupa i majke Rihe Čekić $200
- Vukelj Jusufa Mirzet sa familijom pred dušom majke Bahrije $1,000 (hiljadu)
- Dervišević (Galja) Senad sa familijom, pred dušama rahmetli baba Galja i majke Bademe, djeda Hasa i bijače Seve, halo Zinke i para djeda Gaca Etova Dervišević donira $1,000 (hiljadu)
- Pred dušom Dževata (Avda) Bicić njegova zahvalna familija donira $1,000 (hiljadu)
- Mulić hadži Dino pred dušom umrlih $500
- Pred duše svojih roditelja: oca Murata i majke Hajrije Čekić njihova porodica €1,200 (hiljadu dvjesta)
- Deljanin (Himza) Saljo pred dušama rahmetli roditelja Himza i Nafije €1,000 (hiljadu)
- Malagić (Hasana) Elvir sa suprugom Sanelom, pred duše rahmetli oca Hasana i adža Smaka €200
- Duraković Nevzeta sa sinovima i kćerkama za pred duše: rahmetli supruga Ilijaza-Ilja, svekra Šabana i svekrve Sabrije $500
- Malagić Zinka za pred dušom rahmetli supruga Hamdije $400
- Islamska zajednica u Crnoj Gori €5,000 (pet hiljada)
- N.N. osoba €120
- Baković Erhan pred dušama djeda Braha, nane Muzafere i dajdže Zuvdija Dervišević €300
- N.N. osoba na ime zekata €350
- Čekić (Murata) hadži Dževat sa familijom $1,000 (hiljadu)
- Radončić Hama Enver $1.000 (hiljadu)
- Radončić Envera Mihret $1.000 (hiljadu)
- Radončić Envera Mithad $1.000 (hiljadu)
- Dervišević Kemal sa porodicom pred duše roditelja: oca Himza i majke Nurije $1,000 (hiljadu)
- Neljković Izet sa porodicom, pred dušama: oca Sadrije, majke Hajrije, brata Dževada i snahe Ifete $500
- Neljković Feda pred dušama: oca Redža Pjetrović i majke Nadire Pjetrović $500
- Bektešević (Rama) Hiljmo pred duše roditelja 1,000 (hiljadu)
- Bely Selimaj za pred duše svojih rahmetli: baba Haljilja, djeda Mujbarla i bijače Šeme-Bješke $500
- Jarovic Alma za pred dušom majke Atife-Tice Koljenović $100
- Redžematović (Bajramov) Zumber €500
- Familija rahmetli Hiljma (Jusova) Radončić, pred njegovom dušom $500
- Medunjanin Muzafera, za pred dušu rahmetli supruga Jusufa, te roditelja Šefketa- Šuka Radončića i majke Mune donira €150
- Gruda Esmin €200
- Koljenović (Alja Haljitovog) Sejdefa pred duše oca Alja i majke Bahtije i sestara Sehije i Safete €200
- Bektešević (Zama) Ruško sa porodicom pred dušom oca Zama, majke Nadžije i brata hadži Šefkije $500
- Koljenović Haljim sa sinovima Šekom i Sajom $500
- Kolenović (Sahita) Ragip, pred dušama oca Sahita, majke Aiše i braće Rasima i Zaima €200
- N.N. lice pred dušama roditelja $100
- Krcić Orhan - Coko sa porodicom $1,000 (hiljadu)
- Za pred dušu rahmetli Haljilja (Kaplanova) Hot, supruga Semina, kćerke Samra, Amanda, Adela i Amy, $1,000 (hiljadu)
- Pred dušama oca Omera, brata Muhameda, hala Sadike i Sehije, strica Ismaila i strine Eme, stričeva Hilmije, Zuvdije i Hajra Jarović, kćerka, sestra i bratanična Mensura Balić, rodjena Jarović $300
- Gačević Vezirka pred dušama roditelja Osmana i Emire Radončić €200
- Radončić Haska sa sinovima za predušom svekra Husa, svekrve Balje, supruga REDŽA i đevera Izeta $400
- Radončić O. Meho pred dušama svojih roditelja $500
- Radončić O. Safet pred dušama svojih roditelja $500
- Radončić O. Ismet pred dušama svojih roditelja $500
- Radončić O. Brahim pred dušama svojih roditelja $500
- Radončić O. Nusret pred dušama svojih roditelja $500
- Radončić A. Fadilj pred dušama svojih roditelja $500
- Bicić (Ramiza) Semir €200
- Bicić (Ramiza) Damir €200
- Radončić hadži, Ruždija €100
- N.N. osoba za pred dušu svojih najdražih €100
- Pjetrović Emir €50
- Pjetrović Demir €50
- Odbor Medžlisa IZ Gusinje $5,000 (pet hiljada)
- Šehović Servet sa porodicom pred dušama roditelja: oca Hasa i majke Igbale $500
- Radončić (Hamdije) Dževdet-Džeka sa porodicom $1,000 (hiljadu)
- Radončić (Soko) Alem sa suprugom Lejlom i djecom €300
- Radončić Kumra sa porodicom pred dušom oca rahmetli Fehida (Muharem) Šaljanin $100
- Gačević (Osmana) Ervina (Njemačka) pred duše djeda Haka i bijače Hateme Gačević donira €1,000 (hiljadu eura)
- Neljković Senad, sa sinom Medom, pred duše roditelja Meda i Bahte i supruge Sanele $500
- Koljenović Buto pred duše roditelja oca Šabana i majke Feride i Koljenović Bahra, rodj. Radončić, pred duše oca Mede i majke Bahte Radončić - Neljković $400
- Vukelj (Zumbera) Redžep- Redža, pred duše rahmetli roditelja Zumbera i Fate, te za pred duše braće Ahmeta i Envera i sestre Hurke donira $1,000 (hiljadu)
- Vukelj (Omera) Šelja sa familijom, za pred duše rahmetli oca i majke Omera i Hateme, te za duše sina Tahira i ćerke Dilajle, donira $1,000 (hiljadu)
- Koljenović (Osmana) Hakija $500
- Bedrija H. Radončić sa sinovima Elvisom, Alemom, Adisom i Hasom, pred duše oca Hasa, majke Nake, braće Hika i Sadrije $1,000 (hiljadu)
- Čekić (Haljilja) Senad $1,000 (hiljada)
- Nuska Čekić Mujakić sa suprugom Elvisom, pred duše rahmetli svojih roditelja oca Haljilja, majke Djuke $500
- Redžepagić Bahtija, rodj. Radončić, za pred duše: oca Redža, majke Hasnije i sestre Hateme €200
- Bektešević (Šefkije) Senada, za pred dušu svoga supruga, rahmetli hadži Šefkije- Šelje Bektešević $100
- Koljenović Muna sa sinom Safetom pred dušom supruga Bajrama Hasova Koljenovic $500
- Deljanin Rifat sa sinovima Fikretom i Enesom pred duše: oca Mede, majke Hajrije Deljanin i sestre Vake Purišić $1,000 (hiljadu)
- Duraković Medo pred duše svojih: bijače Džike i djeda Sadrije Duraković, kao i roditelja Rama i Hajrije $1,200 (hiljadu i dvesta) - Radončić Orhan - Colje pred duše oca Fera i majke Hajrije, rodj. Hot $100
- Koljenović (Alja) Adis, za pred dušu rahmetli roditelja Alja i Bahtije, sestara Sehije i Safete i prijatelja Adisa Damjanovića, €200
- Hot Rafet i Vesna za zdravlje svojih unuka Ariana i Denia $1,000 (hiljadu)
- Gjombaljaj Džema pred dušama: roditelja Seljima i majke Nurke, kćerki Nine i Harime $300
- Selimović Dževat pred dušama: oca Omera, majke Hajrije i supruge Sanije $300
- Čekić H. Selim $1,000 (hiljadu)
- Bicić (Osmana) Bajram $500
- Bicić (Osmana) Dževat $500
- Bicić (Husa) Šućo $500
- Bicić (Arslana) Rasim $500
- Bicić (Salja) Ragip $500
- Bicić (Hamda) Nedžad $500
- Bicić (Hamda) Dženad $500
- Bicić (Sulja) Nermin $500
- Bicić (Sulja) Haris $500
- Bicić (Bajrama) Nedim $500
- Bicić (Bajrama) Amel $500
- Pred dušom bijače Sabrije (Salja) Jarovića njena unuka Anela (Alja) Kobilić $1,000 (hiljadu)
- Dervišević Saliha Ragip sa familijom $500
- Laličić Ajša, rodj. Čekić pred dušama svojih umrlih donira 100€
- Zolak Veza, rodj. Preljvukić pred dušama oca SeljmonFaka i majke Surke rodj. Koljenović i hale Holje Djonbalić 100€
- Pirović M. Aljo sa familijom pred dušom rahmetli sina Kemala Pirovića donira $1,000 (hiljadu)
- Feratović Jašara Nusko $200
- Feratović Šefketa Saljo $200
- Čekić Z. Rafet $1,000 (hiljadu)
- Koljenović-Šabović Senada, za pred duše rahmetli roditelja Muharema i Maljiće, te brata Husnije, $100
- Malagić (Hasana) Semir sa familijom, za pred duše rahmetli oca Hasana i adža Smaka €200
- Koljenović Husko-Kokan $1,000 (hiljadu)
- Laličić Sabahudin $1,000 (hiljadu)
- Šujak Ismet pred dušama rahmetlija koji nemaju svoje bližnje $1,000 (hiljadu)
- Radončić Damir i Mersim sa familijom za pred dušu rahmetli oca Radončić (Agan) Redzepa €500
- Mulić Edin- Garo sa familijom, za pred dušu rahmetli oca Meha Mulića €200
- Pirović M. Ibrahim $1,000 (hiljadu)
- Neljković (Amira) Safet za pred dušu rahmetli oca Amira i majke Surke, te brata Hakije €200
- Feratović Raif $1,000 (hiljadu)
- Šabović Beli $100
- Čekić Began $1,000 (hiljadu)
- Avdović ef. Nedžad $500
- Radončič Kadro-Kockar sa familijom pred dušom brata Ruška -Debeljka Radončića $1,000 (hiljadu)
- Ljaljić Hajro $500
- Pjetrović (Hajra) Ruždo pred dušama oca Hajra i majke Kime $1,000 (hiljadu)
- Radončić Zumber pred dušama oca Sulja i majke Nafije $200
- Curanović Novo $500
- Šiljković M. Damir sa familijom $500
- Gačević Murat donirao $1,000 (hiljadu)
- Radončić (Hamdije) Dževdet-Džeka, sa porodicom €100
- Gačević Rafet $1,000 (hiljadu)
- Ganić H. Mirsad pred duše djeda Omera Ganića i po majci djeda Osmana i bijače Šefke Koljenović $1,000 (hiljadu)
- Kolenović H. Fajko pred duše oca Haka, majke Djulje i sestre Hane $2,000 (dvije hiljade)
- Radončić hadži Ruždija €100
- Hot R. Salmir $2,000 (dvije hiljade)
- Toskić Rasim $1,000 (hiljadu)
---------------------------------------------------------
UKUPNO: $74,100 + €19,670


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com