www.Gusinje-Plav.com

HAMDOVA STAZA 2024.
Porodica rahmetli Hamdije- Hamda Čekića, Planinarsko društvo "Karanfil"Gusinje, Turistička organizacija Gusinje i Nacionalni Park Prokletije 27. jula 2024. god. ORGANIZUJU XIII tradicionalni međunarodni planinarski skup pod motom DRUŽENJEM PROTIV ZABORAVA i uspon H A M D O V O M S T A Z O M

V A L U Š N I C A    2 0 2 4.
27. jula 2024. godine
P R O G R A M    XIII    D R U Ž E NJ A

26.7.2024./petak /

- u popodnevnim satima okupljanje u Grebajama
- od 18 do 20 časova formiranje logora / na livadi pored planinarskog doma "Karanfil" / i smještaj učesnika Skupa
- u 20:30 časova loženje logorske vatre. druženje uz vatru do 22:30 sata / krug/ Doma "KARANFIL"
- u 22:30 časa povečerje / odlazak na spavanje/


27.7.2024 / subota/    XIII   USPON   H A M D O VO M   S T A Z O M    NA    VRHOVE    VALUŠNICE
- u 06,30 časova ustajanje,
- od 07 do 08 časova ispijanje jutarnje kahfe, čaja / u krugu Doma/ i priprema za uspon
- u 08 časova polazak učesnika od Planinarskog doma ,,Karanfil,, polazak Hamdovom stazom.
- oko 10 časova doručak kod izvora u napuštenom katunu Valušnica/ zadržavanje kod izvora 15min.
- u 10,45kod kamene ploče sa praistorijskim crtežima/ petnaesto minutno informisanje o crtežima i rezervatu prirode Valušnica/predstavnik NP/
- u 11,30 časova na Ćafu Valušnice i Popadije/zadržavanje 10 ninuta, a
- zatim usponi na vrhove Popadija, Talijanka i Maja e Can/ zadržavanje na svakom vrhu po 10 minuta
- Sa vrha Maja e Can do katuna i dalje silazak stazom koja vodi ka Planinarskom domu "Karanfil" u Grebaje
- od 15 do 16 časova odmor i priprema za ručak
- u 16 časova zajednički ručak u krugu Doma "Karanfil"
- od 17 časova popodnevni odmor i šetnja Dolinom Grebaja28.7.2024/neđelja/ Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih /u grupama 15-20 planinara/Planinarsko društvo "Karanfil" će organizovati:
1. Uspon na Sjeverni vrh/ Šekijeva staza/. Na ovaj uspon ne mogu učestvovati lica mlađa od 16 godina.
2. Izlet do Kotlova, Vajuše i Zastana.
Aktivnosti u nedelju su uslovljene interesovanjem učesnika, vremenskim prilikama i kondicionom spremnošću planinara.
Za ove ture treba se prijaviti upravi PD Karanfil najkasnije 27.7. do 17 časova tj. po zavrsetku zajedničkog ručka, kako bi se obezbijedili vodiči, donijela pravovaljana odluka i obavile potrebne pripreme.

Napomene:
1. Pošto se sve aktivnosti se odvijaju na prostoru Nacionalnog parka Prokletije/potrebno je poštovati propisane mjere/

2. Oprema i učešće
- Za one koji dolaze sa strane potrebna je oprema za logorovanje ili rezervacija smještaja u kućicama-čobanicama/ograničen broj/ pored Doma, privatnim objektima za smještaj u Grebajama/Etno katun PAVIĆEVIĆ Grebaje, Eko katun MAJA KARANFIL Grebaje kao i u planinarskim kućicama NASELJE DELJANIN Grebaje i u drugim privatnim objektima u blizini./rezervacija smještaja može se izvršiti elektronskim putem na adrese naziva objekta/.
- ranac, posuda za vodu za čitav dan/
- obavezne su dobre planinarske cipele,/ patike nijesu poželjne/, zaštitna folija ili ogrtač za kišu, štapovi dr.
- učešće na uspon i izlet je na sopstvenu odgovornost

3. Prijava
Obavezna za sve učesnike DRUŽENJA, na e –mail adrese rifatmulic@gmail.com ili radoncicm@aol.com , u Gusinju kod Bektešević Evlijana a u Plavu kod Bajraktarević Zuvda
Na uspon ne mogu učestvovatii lica mlađa od 12 godina, a lica starosti između 12 i 16 godina mogu uz pratnju nekog starijeg.
- hrana na stazi i neđeljnom izletu-usponu u nedjelju 28.7. /iz ranca/
4.vodiče i logističku podršku obezbjeđuje Planinarsko društvo Karanfil
5. kahvu, čaj i zajednički ručak /27.7.2024/ subota / obezjeđuje porodica rahmetli Hamda u krugu Planinarskog doma.


PRIDRUŽITE NAM SE

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com