www.Gusinje-Plav.com

Islamski Kulturni Centar Gusinje
(Medijski sponzor web magazina Gusinje-Plav.com)
D O N A T O R I :

Spisak od 7. maja 2022. godine

Neljković Izet sa sinom Adelom pre dušom oca Sadrije, majke Hajrije i brata Dževada $500
Rizo Radončić sa porodicom pred dušom oca Fehrata i majke Emine $500
Čekić Medžid donirao $200
Pred dušama: oca Šeća, majke Mejreme, sestara Šućurije i Surke, braće Bajazita i Avdulja familija $1.000 (hiljadu)
Koljenović (Šuća) Huso $500
Radončić Hama Džafer sa sinovima $1,500 (hiljadu i pesto)
Rugovac Esad i Senada sa sinovima doniraju $200
Hodžić Ifeta je pred dušama rahmetli oca Zeća, majke Nurije i brata Huseina Hodžić €100($100*)
Unuka Mirsada Purišić-Muratagić pred dušom svoje nane rahmetli Rabe Muratagić, rodj. Dervišević donira €100 ($100*)


MIZ Gusinje:
Zinka Kastrat sa djecom pred dušom supruga rahmetli Osmana Kastrat $500
Djeca Dina, Selma i Dean za pred dusom oca Tahira Tara Vukelj $200
Almir Feratović pred dušama djedova i nana Isa i Surke Feratović, Redžepa i Nedžibe Čekić. Amela pred dušama baba Meda Radončić i djedova i nana Hajru i Saniji Radončić, Idrizu i Nadira Toskić doniraju $350
Feratović Hamdo i Emina pred dušama roditelja Isa i Surke Feratović i Redžepa i Nedžibe Čekić doniraju $100
Ramusović Nermin pred dušama roditelja Bajra i Rabije $300
Kobilić Mustafa-Mujo iz Švedske $100
Radončić Damir i Edin pred dušama baba Hamdije, djeda Haljilja i bijače Murate Radončić $1,000 (hiljadu)
Anela (Alja) Kobilić donira $1,000 (hiljadu) za IKC Gusinje, pred dušama djedova Haljilja Kobiliča i Saliha Jarovića, kao i bijače Emire Kobilić.
Huseinović Nermin $300
Kolašinac Bajram $100
Elvis Hasana Kolenović za pred dušu strica Osmana $2,000 (dvije hiljade)
N.N. osoba iz Austrije donira €150
Redžep i Dževahira Mustafalić sa porodicom iz Njemačke €300
N. N. osoba iz Plava donira €100
N. N. osoba iz Gusinja donira €100
N. N. osoba iz Gusinja donira €200
Pred dušom roditelja oca Ruždije i majke Nadžije Kolenović njihov evlad $200
Dješević Saljka, rodj. Hot iz Danske €100
Bektešević Zuko iz Mostara, pred dušom oca Braha i majke Džemilje €100
Emini Kadir €100
Amar Mulić, pred dušom oca Ada €100
Balić Ahmeta Ruždija - Ruždo na ime Tevhida za pred dušu majke Bahtije €300
Talević Veska pred dušom roditelja Braha i Džemilje Bektešević €100
Damjanović Nevzeta pred dušom roditelja Braha i Džemilje Bektešević €100
Gusinjani i Plavljani iz Montreala (Kanada) donirali 9,350.00$Can (€6,500.00*) za metalnu ogradu unutrašnjih stepenica IKC-a Gusinje.
Markišić (Šabana) Muradija €50
Pirović (Bajrama) Rifat €200
Markišić hadži - Džeka Šerif €100
Bicić (Ramiza) Damir iz Gusinja €200
N.N. osoba iz Gusinja €200
Džemajlović Damir iz Plava za pred dušom majke Vezirke €150
"Druženje srijedom Ali-pašina džamija" NY finansira "Ponudu za garažna vrata koja koštaju €2,484"*
Udruženje EURO Gusinje NY finansira "Ponudu za senzorska automatcka vrata na glavnom ulazu koja koštaju €3,650"*
Čekić H. Selim $1,000
Toskić Rasim $1,000
Koljenović Husko-Kokan $1,000
Čekić Z. Rafet $1,000
Hot R. Salmir $1,000
Čekić Began $1,000
Dervisević B. Izet $1,000
Pirović Ibrahim $1,000
Hot Rafet $1,000
Radoncić Mihret $1,000
Vukelj Mirzet $1,000
Rašić Mirsad $1,000
Neljković Izet $1,000
Gačevic Rafet $1,000
Bicić Rasim $1,000
Hodžić Faro $1,000
Feratović Raif $1,000
Laličić Sabahudin $1,000
Koljenović Zeko $1,000
Radončić Bedrija-Beko $,1000
Radončić (Hasana) Ismet-Bobby $500*
Čekić (Amira) Fazlija - Fako pred dušom oca Amira i majke Nurije $500*
Sulejman Hot donirao $100
Krcić (Zeća) Sato $200
Hadži Hako Omeragić donirao $200
Deljanin (Jakupa) Džeka $500
Purišić Nevzet i Sanela iz Holandije $100
Pupović Denis $200
Euro Gusinje $50 ručak za radnike na IKC Gusinje.
Šujak Safet i Sanela iz Slovenije €200 za IKC Gusinje Vukelj Nusreta - Nuska za pred dušom supruga Envera - Beke, te njegovih roditelja, Zumbera i Fate €200
Čekić Šuća Nevzeta za pred dušu svojih $100
Redžepagić (Bajrama) Nadžija €200
Za pred dušu rahmetli Mirsade (Zaimove) Bajrović, roditelji Zaim i Bazira i dajdža Ragip Toskić €500
N.N osoba iz Gusinja $500
Radončić Sadrije Hasret sa porodicom pred dušom oca Sadrije - Sake, majke Zinete - Zinke i sestre Biserke €50
Medunjanin rodj. Radončić Lutvija - Lutka iz Sarajeva pred dušom oca Sadrije-Sake, majke Zinete-Zinke i sestre Biserke €50
Mulić Fildija sa sinovima Faikom i Denisom za pred dušom supruga i oca Halima - Haria €100
Markišić (Biljka) Hakija €50
Bektešević Edo i Mirza za pred dušu oca Šefkije - Šefka €200
Šefket i Beta (Zamova) Babačić rodj. Radončić iz Luksenburga €200 za pred dušu roditelja i sestre.
Fahrudin Hadžibegović će donirati Mihrab za IKC Gusinje
Arhitekte Almer Kalač se odriče svih nadzornih obilazaka IKC u cijeloj 2021 godinu - vrijednost €840.00.
Gačević Hajrija pred dušom svojih roditelja oca Feratović Bajrama i majke Mejre €200
Radončić (Rama) Hari $500
Radončić (Isaka) Erol $500
Mulamekić (Jusufa) Šefkija €30
Bicić (Hamda) Nedžad i Dženad €1,000 (hiljadu eura)
Canović (Almira) Danis iz Podgorice €50
Mujmalić (Šabana) Mahija pred dušom oca Šabana, majke Zinke, brata Mustafe - Taljka i sestre Kumrije €100
Za pred dušu Ahmeta Vukelja, supruga Mulja, kćerka Adela i zet Fadilj doniraju $1,000 (hiljadu USA dolara)
Dervišević Braha Reka pred dušom roditelja $100
Pred dušom rahmetli Kadrije Šabova Radončića donira Familija Radončić €300
Neljković (Amira) Kadrija €100
Hot (Omera) Idriz €500
Vukelj Ramo sa sinovima €250
Rašić (Džafera) Enis i Denis $500
Nikočević Džavid €100
Bajraktarević Zemir €50
Alidžanović Ismet - Ićo €50
Semir Jahsavić sa porodicom iz Podgorice, pred dušom oca Emina €100
Hot Farah iz Sarajeva €50
Hot Fejsal iz Sarajeva €50
N.N. osoba iz Gusinja €15
Djonbaljaj Sulja pred dušom rahmetli oca Jakupa, majke Djulje, supruge Senade i sina Nedžada $100
Djonbaljaj Mirsad pred dušom paradjeda Fete i parabijače Zade kao i djeda Meda i bijače Džeke $100
Enver Ujkanov Radončić sa sinovima €500
Vukelj Rustem €100
Halim Kolenović sa sinovima Šekom i Sajom, pred dušom supruge i majke Sadike Kolenović $500
Toskić Beko, pred dušom Idriza i Nadire Toskić €500
Emina Škupoli - Feratović za pred dušu oca Arslana, majke Sabrije i brata Beka €130
Čekić Murata Sehad €200
Pred dušom supruge Surke, surug Ismet Redzepagić sa porodicom $300
Djurković Redža Ramiz - Raka - za pred dušom roditelja Redža i Nadire €100
Na ime TEVHIDA, pred dušom Jašara, Sabrije i Izeta porodica Pjetrović $600
Bicić Nuradin za pred dušom svojih roditelja $200
Arslan Ljaljić €200
Bektešević (Hamdije) Muhamed €500
Čekić R. Alen-Šicko pred dušom djeda Rama i nane Hasnije €50
Sinovi Amira Koljenovića Sadat i Almir iz Kanade donirali 400 kanadskih dolara
Balić Adem pred dušom oca Balije i majke Zume €200
Jarović (Fikreta) Ferid €50
Hot Sako pred dušom roditelja Omera i Igbale i Hot Hajrija pred dušom roditelja Rama i Djuljke doniraju €500
Sevda Babačić, rodj. Radončić iz Luksenburga pred dušom oca majke brata i sestre €200
Pepić Kumrija pred dušom supruga Husa donira €200
Mulić (Šaba) Zajo pred dušom svojih najmilijih €200
Bahtija Radončić udata Hot, pred dušom oca Etema (Redžova) Radončića i majke Rabe Radončić rodj. Redžić €400
Hadži Iso Pjetrović sa porodicom €1,000 (hiljadu)
Deljanin Zaja Hasnija pred dušom supruga Zaja €200
N. N. osoba iz Gusinja pred dušom svog supruga €200
Čekić Z. Ruždija (Beograd) pred dušom svojih roditelja Zaja i Šeme Čekić, te brata Sadrije donirao je €100
Mulić Amir donira $100
Bajrović (Beća) Šemso sa porodicom iz Kranja €300

ZDPG Sarajevo
Laličić Enver sa sinovima €300
Ciriković (Šaćirov) Izet (Sarajevo) 1,000 KM

Spisak do 7. maja 2022----------------------------------------------------------------------------------
Donatorsko veče u New Yorku održano 10. decembra 2021 godine ukupno donirano $126,250.00 + €500 ($580).

Koljenovic Ago komplet vodovodni materijalal za IKC $23,500

Izet Bajramov Dervišević i njegovi sinovi Abdulah i Adel donatori za izradu spoljašnje fasade na kuli IKC u Gusinju $4,400


Adilovic Damir $300

Bajraktarević R. Senad pred dušom rahmetli roditelja Rama i Rabe Bajraktarević donira $1,000 (hiljadu dolara)
Bajraktarević R. Senad pred dušom roditelja Rama i Rabe $500

Bajrović Fero pred dušom oca Sejda, majka Zume, djedova Beća Bajrović i Alja Nikočević, bijača Nurke Bajrović i Zume Nikočević $500
Bajrović Enis sa sinovima Anisom i Asmirom pred dušom oca Ruždije, djeda Čaka i bijače Nurije $500

Balić Sehad i Mensura $500
Balić Emina $100
Balić Emil $100

Bander Enver i Igbala pred dušom njihovih roditelja i braće $500

Bašić Haljilj $100
Bašić Zuvdija $100
Bašić Mirsad $200

Behljuljević Meti pred dušom rahmetli oca Alije i majke Samke Behljuljević $500

Bektešević Mazo pred duše oca Ahmeta i majke Bahte $500
Bektešević Rama Iljmo $1,000*** (hiljada)
Bektešević (Rama) Iljmo $1,000** (hiljadu dolara)
Bektešević Murat sa sinovima Muharemom i Muzaferom pred dušu roditelja Feriza i Nurije donira $500
Bektešević (Zama) Kemal sa familijom pred dušom roditelja rah. Zama i Nadzije i brata hadzi Šefkije $500
Bektešević (Rama) Iljmo pred dušom roditelja $500*

Bešković (Nurov) Benjamin $200
Bešković (Nurov) Bajram $200

Bicić Šućo i Refik pred duše svojih roditelja Husa i Rabe donirali $500
Bicić Izet i Sabrija pred duše svoji roditelja Bicić Arslana i Malje te Radončić Ahmeta i Behrije $500
Bicić Zuko, Suljo, Baco i Džeka pred dušom roditelja Osmana i Hasnije $800
Bicić Rasim pred dušom rahmetli roditelja oca Arslana i majke Malje $500
Bicić Esma pred dušom rahmetli roditelja oca Tahira i majke Emire Ređzematović $300

Butković Hurija pred dušom rahmetlija oca Hasana i majke Have Muškić i sestre Muške Mulčinović $300

Cecunjanin Nuska-pred dušom roditelja Meda i Bahte Neljkovic $500
Cecunjanin Nuro pred dušom svojih roditelja $500

Čekić (Haljilja) Selim $1,000 (hiljada)
Čekić Šaćira Mensur pred dušom djeda Šaćira i djeda Zaja i nane Kadrije donira $1,000 (hiljadu dolara)
Čekić Zumber sa sinovima Džavidom i Neđžadom donira $1,000 (hiljadu)
Čekić Zaja Rafet $1,000 (hiljadu)
Čekić Garo sa suprugom Senadom $600**
Čekić Garo pred dušom roditelja oca Omera, majke Sabrije, rodj. Mulić, i brata Haljka $300
Čekić Senada pred dušom roditelja oca Halila i majke Selime Pupović, rodj. Cecunjanin $300
Čekić (Haljilja) Selim sa porodicom u ime Allaha $2,000 (dvije hiljade)
Čekić (Haljilja) Selim pred dušom djeda Seljmana, bijače Djuze i brata Selima $500

Deljanin Hama Suljo $5,000 (pet hiljada)
Deljanin Hama Suljo pred dušom oca Hama i majke Seve $1,000 (hiljada)
Deljanin Sulja Sadmir $500
Deljanin Esma pred dušom oca Adema Hot $500

Dervišević (Saliha) Ragip i Senada $500 za zdravlje svojih unučadi Alte, Alije i Benjamina-Bena, i pred dušu svojih rahmetlija oca Saliha, majke Kime i punca Muja Zekovića $500
Dervišević Hakija $500
Dervišević (Braha) Dževat-Džeka sa familijom $1,000 (hiljada)
Dervišević Bajrama Izet pred dušom oca Bajrama i tasta Ruždije Bajrović $1,000 (hiljada)
Dervišević Jasmin pred dušom rahmertli oca Omera i majke Kime $200
Dervišević Galja Badema za zdravlje svoje djece i unučadi, a pred dušom baba Melje, majke Dzemilje i brata Murata Radončić $500
Dervišević Galja Senad pred dušom baba Galja, djeda Hasa, bijače Seve i hale Zinke, a za zdravlje njegove porodice $500
Dervišević Hasa Smajlje sa sinovima Zuferom, Erdanom i Rasimom, pred dušom supruge i majke Vezirke 1,000 (hiljadu)

Deljanin Rifat sa sinovima Fikretom i Enesom $1,000 (hiljadu)
Deljanin B. Ibrahim sa sinovima Mirzanom, Adisom i Erminom $500

Dječević Sefer i Malik pred dušom rahmetli djeda Jusufa Dječevića $200

Djukanović J. Hakija-Kiško donirao $500
Djukanović Akica $1,000 (hiljadu)
Djukanović (Jusufa) Himzo-Hiko pred dušom djeda Bajra, bijače Djuljke, oca Jusufa i majke Nafije $1,000 (hiljadu)

Feratović J. Esad $100
Feratović Sejda Ismet $300
Feratović Ahmet $200
Feratović Fero pred dušom rahmetlija supruge Igbale, oca Agana, majke Elmaze, brata Safeta i sestre Bahre Lucević $500
Feratovic (Bajrama) Murat pred dušom svojih roditelja oca Bajrama i majke Hasnije $400
Feratovic (Bajrama) Rifat pred dušom svojih roditelja oca Bajrama i majke Hasnije $300
Feratović Raif sa familijom pred dušom djeda Feratović Hajrudina i bijače Šeće $200
Feratović Raif sa familijom pred dušom djeda Bajrović Murata i bijače Surke $200
Feratović Reuf sa familijom pred dušom oca Ramiza i majke Bademe $200
Feratović Denisa sa familijom pred dušom oca Medunjanin Jusufa $200
Feratović Nuro $200
Feratović Bahrija sa porodicom pred dušom oca Saliha-Salja $200
Feratović Raif sa porodicom pred dušom roditelja: oca Ramiza i majke Bademe $500

Fondacija Gusinje $10.000 (dest hiljada)

Gačević (Haka) Rafet pred dušom rahmetli roditelja $500
Gačević (Redžepa-Reka) Burhan pred dušom rahmetli roditelja $500
Gačević Husko $100
Gačević (Galja) Murat pred dušom rahmetli roditelja $500
Gačević (Galja) Serdan pred dušom rahmetli roditelja $500
Gačević Nedžad i Džemal pred dušom oca Mustafe i majke Hateme $500 + $200
Gačević Hena, Alen i Hana pred dušom djeda Omera Bekteševića $100
Gačević Braho i Baka pred dušom svojih roditelja Murata i Balje Gačević i Zaja i Balje Pjetrović $300
Gačečić Miljo pred dušom roditelja Amira i Bake $500
Gačević Fikreta - Fikra pred dušom oca Hiljma Derviševića $500

Ganić Husko $300
Ganić Mirsad $300

Gočaj Rama pred dušom sestre Vezirke Dervišević $200

Gutić Saka $100
Gutić Hadža $100
Gutić Jef pred dušom oca Bajrama majke Hasnije i sina Salema donira $1,000 (hiljadu)

Hadzija* pred dušom Senade Kandić $100

Hodžic porodica red dušu svojih rahmetlija Redža i Sume $2,000 (dvije hiljade dolara)

Husković (Ismeta) Senad $500

Hot Suljo sa djecom a pred dusom rahmetli oca Tahira, majke Bahte i brata Šuća $500
Hot Rasim, Ragip i Elvis pred dušom rah. oca Jusufa i dušom rah. brata Ramiza donirali $1,000 (hiljada)
Hot (Redža) Salmir pred dusom djeda Bajra i bijače Kime Hot, hale Ćame Hot-Imerukaj i djeda Alja i bijače Hate Pupović donira $1,000 (hiljada)
Hot Selim $200
Hot Džemo $500
Hot Hurka pred dušom supruga Adema Husovog i sina Sadrije $500
Hot (Šaćira) Sadrija, sa sinovima Alenom i Almirom sa porodicama, pred dušom rah. Saćira i Ćame, oca i majke, odnosno djeda i nane, kao i braće i sestre, odnosno stričeva i hale, rah. Ramadana-Rama, Junuza, Hakije, te Hume Hadžajlić donira $1,000 (hiljada)
Hot Vesna pred dušom brata rah. Kemala Medunjanin, djeda Šaba i bijaće Paše Medunjanin, kao i djeda Beća i bijače Razije Kačamaković $500
Hoti Sevdija-Sevda u ime Allaha pred dušom baba Muharema, majke Haljime, sina Vahidina i brata Ujkana donira $500
Hot (Ćaza) Aljo-Aško donirao $1,000 (hiljadu)
Hot Redža Salmir po drugi put donira $3,000 (tri hiljade)

Ibrahimagić Anes pred dušom oca Džavida, djeda Rifata i bijače Hasnije $500

Ibrić Skendo $500
Ibrić Ika $140

Jadadić Ismeta-Ika pred dušom roditeljima Ramiza i Bahte Gruda $500

Jevrić Denisa iz Njemačke €95,22 (protiv vrijednost od $100)

- Juljevic Haljit i Hariz sa suprugama Merimom i Arnelom i svojom djecom pred dusama taste,majke i bijače Azijade Bektesevic i Saljke Djurkovic doniraju $400
Juljević (Zaja) Haljit i Hariz pred dušom djeda Idriza i bijače Nurije kao i djeda Cecunjanin Isljama i bijače Šefke $500
Julević Halit donira $500 pred dušom Idriza, Nurije i Mune Juljevic, kao i Isljama Šefke Cecunjanin.

Kastrat Šuco i Gara pred dušom svojih roditelja Kastrat Šabana i Hajrije i Pirovic Mahmuta i Djuljke $200
Kastrat (Džeme) Nafija sa sinovima Nusretom i Nerminom, i kćerkama Nevzetom, Nusretom, Niserom i Nizamom, pred dušom svekra i djeda Avda, svekrve i bijače Eme Kastrat, zaove i hale Emine Hot $100
Kastrat Nafija sa sinovima Nusretom i Nerminom, i kćerkama Nevzetom, Nusretom, Niserom i Nizamom, pred dušom supruga Džeme, roditelja Saliha i Igbale Radončić, brata Bajrama Radončića i sestre Bahtije Gačević $500

Kobilić (Alja) Anela pred dušama djedova Haljilja Kobilić i Saliha Jarović i bijače Emire Kobilić donira $1,000 (hiljadu dolara)

Kolenović Galja Fajko sa sinom Adamom $500
Koljenović O. Hakija donirao $1,000 (hiljada)
Koljenović Safet, Duljo Almir i Samir pred dušom oca Ramiza, sestre Sadete i brata Izeta $500
Koljenović (Haljita) Aljo sa porodicom $500
Kolenović (Ruždije Muratova) Nedžad (Ruždije Muratova) pred dušom rahmetli oca $300
Kolenović Sadeta sa ćerkama pred dusom rahmetli supruga Ismeta, svekra Maza i svekrve Hajrije $500
Kolenović Sadeta pred dušom rahmetli roditelja Ramadana i majke Remzije i bratanića Miralema Bektešević $500
Koljenović (Osmana) Hakija $1,000 (hiljadu)

Krcić (Zeća) Orhan-Coko $1,000 (hiljada)
Krcić Esad pred dušom svojih roditelja Redžepa i Nurije Krcić $100

KUD “Halaturko” Astoria NY $1,000 (hiljadu dolara)

Kučević Sadat $500
Kučević U. Zuvdija $100

Kuka Z. Zajo $100

Laličić (Envera) Denis pred dušom rahmetli majke Nurije $200

Ljaljić Ramko $100

Ljaqi Šhaban i Sanela $500

Lončarević (Braha) Refko $300

Luković hadži Ruždija $100
Lukovic Emina sa familijom pred dušom oca Sejda i majke Eljmaze, brata Omera, sestara Hajke i Nurije, hale Zade $600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREKO MIZ GUSINJE:
Iz Holandije pred dušom Admira Mulamekića €5,190

Abuarab Muhamed i Ilda iz Tivta €150

Porodica rahmetli Ahmeda Balića pred njegovom dušom na ime TEVHIDA €500
Balić Elvis i Sadika pred dušom oca Ćaza, djeda Adema, bijače Šeme, strica Arslana i strine Maljiće $400

Bektešević (Hamdije) Adis po treći put €500
Kćerke rahmetli Envera i Bahrije Omeragić pred dušom svojih najmilijih doniraju €500
Bektešević (Hasima) Esad iz Švedske pred dušom sina Adisa donira 3.000 (tri hiljade) švedskih kruna
Hadžimušović rodjena Bektešević Zalja, za pred dušom oca Hazema, majke Zade i brata Muhameda - Meke donira €150
Bektešević Šemsija sa ćerkama Adelisom i Adelilom na ime tevhida za pred dušu supruga i oca Džavida Husovog Bekteševića doniraju €300
Sinovi Muhameda - Meke (Hazema) Bekteševića Edis i Anis za pred duš njegovu, a na ime Tevhida doniraju €500
Bektešević (Idriza) Enver iz Kruševa sa porodicom, pred dušom svojih najmilijih €1,000 (hiljadu eura)
Bektešević (Hamda) Adis pred dusom sestre Adele €200
Bektešević (Šelje) Senada, na ime iftara za IKC Gusinje, za pred dušu rahmetli Nadžije (Zamove) Bektešević i rahmetli hadži Šefkije- Šelje Zamovog Bektešević donirala $500
Bektešević Eldin - Edo i Mirza pred dušom oca Šefkije - Šefka €200
Bektešević Senada, supruga hadži Šelje Bekteševića, pred dušom njegove hale Eme donira $100
Bektesević (Ahmeta) Džavid iz Podgorice €150

Bicić (Ramiza) Damir sa porodicom €50

Brčvak Bajrama Muris (Bar) €200

Ćosaj Rama i Beka pred dušu rahmetli oca Alije ( Dzafera) Ćosaj $500

Dautović ef. Rešad €150

Isa, Sanela (Lola i Emila), Ginera (Mack i Kaji) na ime sadaka $100
Deljanin (Hama) Ragip $100
Deljanin Rusmin pred dušom oca Feriza i majke Kade €200

Dervišević Mustafa sa sinom Seadom, šćerkama Seidom i Sabrijom iz Njemačke, pred dušom supruge-majke Bahtije-Bace doniraju €200
Pred dušom oca Himza Derviševića njegovi sinovi doniraju €400

Djurković Meha sinovi: Hako, Omer, Aljo, Jusuf i unuk Denis $1,000 (hiljadu dolara)
Djurković (Džafera) Almir pred dušom oca Džafera €100

Pred dušom oca i majke, rahmetli Rama i rahmetli Hajrije Duraković, te pred dušu djeda i nane, rahmetli Rama i Hajrije Duraković, $500 za IKC Gusinje, doniraju kćerke Suada i Sehada, te unučad Danny i Dilan

Emini Seadin pred dušom roditelja Rahmana i Ilmihane €200

Fatiha sa porodicom iz Njemačke €50

Pred dušom svojih roditelja Sulja i Nurije Feratović kćerka Remzija €100
Feratović Remzija - Milja pred dušom roditelja, oca Sulja i majke Nurije 500 Švajcarskih franaka
Feratović H. Zufer pred dušom oca Hamdije i majke Zehre, rodj. Hadžibegović €200
Feratović Djulja pred dusom roditelja Hajra i Ljuljke Čekić €200

Hadžimušović rodj. Bektešević Hazema Zalja €100

Hadžaj Hadzi i Hajrija €100
Hadžaj Hajrije za predušom porodice Novaj: oca Alije, majke Zade, maćehe Sabrije, djeda Nimona i bijače Sata, donira €250
Hadžaj Hadži iz Hota za pred dušu svojih: oca Brahima, majke Mone, strica Zenjela, djeda Mehmeta, bijače Raze Hadžaj, djeda Brahima i bijače Bahte Brahimove, donira €350

Hot Nafija - Naka rodj. Bektešević, pred dušom oca Fejza, majke Balje, braće: Sulja, Husa, Šuća i stričevića Ramiza i sestara Nadire i Naze $200
Hot Zufko pred dušom oca Nezira €100
Hot (Mustafe) Ikmeta pred dusom hale Bahrije Baković, rodj. Ciriković €100

Jarović (Fikreta) Ferid iz Njemačke €100
Jarović (Redža) Šemso sa sestrama, pred dušom rahmetli oca Redža i majke Seve, braće; Šabana, Hamdije i Hakije doniraju $500

Jahdadić Sadija pred dušom roditelja Šabana i Dževahire Mulić donira 2,000 Svedskih kruna

Julević Rifat $100
Julević Sanija pred dušom oca Kupa donira €100

Kastrat Nizama pred dušom oca Džeme iz Francuske donira €100
Kastrat Asmir za pred dušu oca Sulejmana - Sulja €50

Kolašinac (Galjipa) Senada pred dušom oca Hadzi Galjipa i majke Sabrije rođ. Julević €100

Kolić Haka Halil (Bar) €50

Koljenović Haris i Halit pred dušom oca Ruždije na ime TEVHIDA $500
Koljenovic R. Sinan €200
Koljenović Ćazim i Dževahira pred dušom sina Demira $500

Korać ef. Armin iz Petnjice €50

Korjenić porodica pred dušom Huseina Korjenić na ime tehvida €1,000 (hiljadu)

Kukić (Ibrahima) Safet iz Kruševa pred dušom svojih najmilijih €400

Kumnova (Galjipa) Sanija pred dušom oca Hadzi Galjipa i majke Sabrije rođ. Julević €100

Kurtisi Mirsad iz Prizrena €50

Lucević Nuradija pred dušom supruga Adema donira €100

Pred dušom oca i djeda Rama Malagića, sin Šefkija - Doktor i unuk Sanel €100

Maljević Isak iz Norveške €300

Markišić (Biljka) Hakija iz V. Sela $60

Metjahic Ibrahim, Almir i Sabina za pred dusu rahmetli oca Redza i majke Eme €400

Mulić (Saliha) Halim sa sinovima Faikom i Denisom €150
Mulić Džekov Amel pred dusom brata Adema- Ada €100
Mulić (Meha) Edin - Garo pred dušom oca Meha €200

Hadžinica Vasvija - Vaka Neljković iz Kanade, pred dušom supruga Ismeta i sina Rafeta €100
Neljković Rizo pred dušom oca Murata, majke Zade i maćehe Djuljke $400
Neljković Hakija pred dušom oca Amira i majke Surke €100
Neković Erdan i Ajkuna, rodj. Nikočević, pred dušom svojih roditelja doniraju €100

Nikočević (Braha) Mirsad iz Bara pred dušom roditelja: oca Braha Redžina i majke Magbulije rodj. Bibezić donira €1,000 (hiljadu)
Za pred dušu rahmetli Zumbera - Beka Nikočevića supruga Sadeta Nikočević €600
Nikočević (Kadrije) Merima pred dušom djeda Amira i bijače Surke Neljković kao i za djeda Bešira i bijače Malje Čekić $500
Nikočević (Ujkana) Sead pred dušom djeda Saliha i bijače Mejre Nikočević i za djeda Ramadana i bijače Sabire Pupović $500
Nikočević (Galjipa) Senad pred dušom oca Hadzi Galjipa i majke Sabrije rođ. Julević €100
Nikočević (Galjipa) Sefudin pred dušom oca Hadzi Galjipa i majke Sabrije rođ. Julević €100

Dvije osobe N. N. iz Gusinja na ime sadaka €60
N.N. osoba iz Gusinja pred dušom supruga, majke i djevera €500
N. N. Osoba iz Gusinja €200
  N. N. Osoba iz Gusinja €50
   N. N. pred dušom rahmetli: Džeme i Šeme Koljenović €100
N. N. pred dušom rahmetli: Sulja, Kime i Amele Koljenović €100
N. N. osoba iz Gusinja €50
N. N. osoba iz Gusinja €50
N.N. osoba iz Gusinja pred dušom svojih roditelja $100
N.N. osoba iz Gusinja €20
N.N. osoba iz Gusinja €200
N.N. osoba iz Plava $200
N.N. osoba iz Gusinja pred dusom svojih roditelja i brata €250
NN osoba pred dušom očinom €200
N.N. bracni par iz Plava za zdravlje svoje petoro djece donira €100
N.N. osoba za pred dusom roditelja i brata $500
N.N. osoba za pred dusom roditelja i brata $500
N. N. pred dušom supruga donira €200

Omeragić Bahrija - Beka sa porodicom pred dušom supruga Envera i kćerke Mirze $500
Omeragic (Isa) Ismeta - Iska $100
Omeragić Nevzet i Seniha pred dušom svojih roditelja $200
Omeragic (Hasa) Ahmet pred dušom roditelja i sestara donira €100
Omeragić Medo pred dušom roditelja Tahira i Alte i strica Ajdina €150
Omeragić Šefket - Kelja, pred dušom oca Amira, majke Sabrije, brata Redža i snahe Ljute $100

Pašić Esmina i Enis pred dušom roditelja €200

Pupovic Sanija na ime Tevhida pred dusom supruga Dzemajla (Amira) Pupovića donira $300

Radončic (Skenda) Satka na ime sadaka $100
Porodica Hiljma (Jusa) Radončića: supruga Šećka, djeca Aida, Almir i Samir doniraju €500
Radončić (Sejda) Enver pred dušom roditelja €50
Radončić (Braha) Naser na ime zekata donira €150
Radončić Šaćir - Šaćo sa porodicom, pred dušom roditelja Bajra i Hateme €200
Pred dušom svoje majke Fane (Zamove) Radončić rodj. Dacić, njeni sinovi Ibrahim, Esad i Rešad $500
Radončić (Hasa) Faik - Trumo pred dušom roditelja: Hasa i Emire i supruge Kime $300
Radončić (Iska) Jasmina sa sinovima Danenom i Demirom $200
Radončić (Hasana Mujkova) Naser €50
Radončić (Nasera) Damir €50
Pred dušom rahmetli Radončić (Haka) Kime, rodj. Kukić, zahvalna porodica $500
Radončić - Neljković Edin sa porodicom iz Kanade pred dušom oca Hakije donira €500
Pred dušom Radončić Šaba Kadrije, supruga Sabrija i sin Haris doniraju €300
Radončić (Šaćira) Selim iz Sarajeva €500
Radončić Redžep-Redžo pred dušom roditelja oca Muja i majke Balje €100.
Radončić Redžep-Redžo sa porodicom €100
Radončić Suad iz Sarajeva pred dušom oca Halita €100
Radoncic Šemsa Nedžad iz Kruseva €50
Radoncic Nedžada Amer €10
Radončić Enver pred dušom oca Sejda i majke Nafije €50
Radončić Rifat sa porodicom pred dusom oca Hajra i majke Munire - Ljume donira $100
Radončić Zufer pred dušom oca Braha donira €100
Radončić (Haljima) Mirsad iz USA €100
Radončić Erden pred dušom roditelja Halita i Nadžije €100
Radončić (Erdena) Esmir pred dušom djeda Halita i nane Nadžije €100
Radončić (Hama) Ismet pred dušom oca Hama majke Iše i supruge Hasnije donira €50
Radončić (Sadrije) Samir na ime zekata €100

Rašić (Amira) Mirsad pred dušom tetke Nafije Deljanin (Omeragić) €100

Redzematovic Ifeta rodjena Gacevic pred dusom oca Zaja i majke Bahtije $100

Redžepagić (Orhana) Boban €100

Rugovac Drita iz Plava pred dušom oca Džemajlja €100

S. R. iz Gusinja pred dušom roditelja donira €50

Srdanovic Rafet i Ajeta iz Plava €300

Suljević Kasim i Dona iz Herceg Novog €100

Surović Haska pred dušom supruga Zećka, oca Hajra i majke Munirke - Ljume Radončić donira $150

S.V. iz Plava €150

Talević Veska sa djecom, pred dušom muža i oca rahmetli Džeka Talevića $300

Toskić Hajriz iz Podgorice €100

Čekić (Hašima) Ljuljka sa bratanićima pred dušom roditelja i braće €200
Čekić R. Alen - Šicko €50 na ime zekata
Čekić R. Rasim, pred dušom oca Rama, majke Hajrije i sestre Sofije $300
Čekić (Hamda) Idajeta za predušu oca Hot Riza, majke Djulsume - Šarke, i sestre Nadžije Koljenović €400
Porodica Čekić (Fera) Kadrije za pred njegovom dušom donira €400
Čekić (hadži Hazema) Rusto $500
Čekić (R) Alen-Sicko pred dusom majke Razije €100
Čekić (Bajrama) Safet iz Podgorice donira €200
Udo i Sabrina pred dušom Mensure Čekić €400

Vukelj Šefkija - Šelja sa porodicom a pred dušom djece Tahira i Dilajle $500
Pred dušom Šabana-Brece Vukelja, porodica donira $1,000 (hiljada)
Vukelj Omera Husnija - Hulja $500

Šabotic Džemal pred dušom svoga oca Šefkije Šabotića €100

Senada (Fazlagić), Alen i Amela (Puškar) Šabović, za pred dušu rahmetli Kumrije Mujmalić (ud. Šabović), na ime TEVHIDA doniraju €1,000 (hiljadu eura)
Šabović Alen donirao €500

Šujak (Alja) Seva pred dušom Alja Šujaka donira €150


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markišić Murat pred dušom roditelja $200

Mehmedović (Hazema) Almir $200

Mrkulic Alen pred dusom rahmetli oca Muzafera donira $300
Mrkulić Denis pred dušom rahmetli oca Muzafera donora $300
Mrkulić Nakšija pred dušom supruga Muzafera, roditelja oca Mahmuta i majke Djuljke Pirovic $200
Mrkulić (Junuza) Denis i Nermina pred dušom djedova Mrkulić Osmana i bijače Sabrije i djeda Džeme Kastrat $100
Mrkulic (Zaima) Jasmin $300

Mujović Hamdija sa familijom pred dušom rahmeti oca Murata $100
Mujović Mahija sa familijom pred dušom oca rahmetli Fera Purišića $100

Mulamekic Safet sa porodicom pred dušom oca Hamdije i majke Nafije $500

Mulić (Muharema) Saud $500
Mulić (Mulja) Hakija (San Diego - California) $500

Musić Mirsad $100
Music (Meda) Ahmet $300

N.N. osoba iz New Yorka $100

Nikočević Rasim pred duše Meda i Sevdije Nikočević donira $200
Nikočević (Šaba) Zećko $500
Nikočević Esad - Džaja sa porodicom $500
Nikočević Orhan-Roko pred dušom svoga oca Hama i majke Nafije $500
Nikočević (Šahinović) Sabina pred dušom svog oca Ahmeta Radončića $500
Nikočević (Šemsov) Emir - Enko $500

Neljković Salem pred dušom oca Ćaza i zdravlje porodice $300
Neljković Džavid pred dušom oca Sadrije i majke Hajke $500
Pred dušom svog oca Sadrije Neljkovića, njegov sin Izet Neljković donira $500 za IKC Gusinje.
Neljkovic Riza Almir $500
Neljkovic Sadrije Šefket pred dušom oca Sadrije $500

Omeragić (Sulja) Adis pred dušu djeda Muharema i bijače Nadire Omeragić $500 i pred dušu djeda Hajra i bijače Fatime Koljenović $500.
Omeragić (Sulja) Adis pred dušu adža Isa (Muharemovoga) Omeragić $1,000 (hiljada)
Omeragić H. Izet za pred dušom rahmetli djeda Bajrama, bijače Ćame i oca Hamdije $500

Pirović Ibrahim, Aljo, Muhamed i Duljo pred dušom roditelja Mahmuta i Djuljke $2,000 (dvije hiljade)

Pjetrović Z. Ljufti pred dušom oca Zeća i majke Sume $500
Iz Dallasa (Texas): kćerke (Gana-Avdova) Pjetrović Sabina, Sanija, Sanela, Bela, Amela i Denis (Eska-Avdova) $10,000.00 ( deset hiljada dollara)
Pred dušom roditelja oca Redžepa (Redža)i majke Nadire Pjetrovicć za IKC Gusinje doniraju 1,000 (hiljadu) od sinova Niska, Saja i Samira i kćerki Ferdane i Fikrete.
Pjetrović Jazo i Kumrija pred dušom svojih roditelja, i rahmetli hadži Šaćira Pjetrović $1,200 (hiljadu i dvesta)
Pjetrović Ismet $500 pred dušama rahmetli djedova: Zaja Pjetrović i Saliha Radončić, isto bijača: Balje Pjetrović i Igbale Radončić
Pjetrovic Ismet i Ljutfija pred dušom Ljutfijinih: roditelja Rame i Nurije Brunčaj, takoder svoje rahmetli sestre Ajkune Bektesević $300
Pjetrović Ismet $500 pred dušama rahmetli svojih tetaka: Bademe i Bahtije Gačević, i Igbale (Beke) Radončić, isto hale Hajrije Duraković i dajdze Bajrama Radoncica.

P.D. iz New Yorka $900

Pupović Sanija pred dušom svog supruga rahmetli Dzemajla Amira Pupović $300
Pupović Sanija pred dušom rahmetli svekra i svekrve Amira i Hajrije $100
Pupović Sanija pred dušom rahmetli oca Bektešević Zama i majke Nadžije $100
Pupović Sanija pred dušom rah. supruga Džemajla (Amira) Pupovića $300

Pred dušom Ujkana i Sume Radončić njihovi najmiliji doniraju $700
Pred dušom hadžije Abaza i Hajrije Radončić doniraju $200 snaha Bahtija, unuk Mirsad i unuke Ismeta, Rifeta i Azemina
Radončić Bahtija (supruga), sin Mirsad i kćerke Ismeta, Rifeta i Azemina pred dušom Alije (Abaza) Radončića doniraju $200
Radončić Hama Enver $1,000 (hiljada) + $1,000 (hiljada)
Radončić Envera Mihret $1,000 (hiljadu) +$1,000 (hiljada)
Radončić Envera Mithad $1,000 (hiljada) + $1,000 (hiljada)
Radončić Remka $100
Radončić Adrijan (Skoplje)
Radončić Rama Skendo donirao $200
Radončić Junuza Huso $300
Radončić (Hasana) Ismet- Bobby pred dušom oca Hasana $1,000 (hiljada)
Radončić Surka sa porodicom pred dušom rah. oca Amira Hot i bijače Zade Hot $500
Radončić Orhan-Colje sa suprugom Jasminom, sinovima Feridom i Fikretom, kćerkama Anesom i Arijelom, pred dušom roditelja oca Fera i majke Hajrije $200
Radončić Smajlje pred dušom oca Sulja i majke Nafije donira $1,000 (hiljadu)
Radončić Bahta sa sinom Mirsadom i kćerkama Ismetom, Rifetom i Azeminom pred dusom rah. supruga (Abaza) Alije-Alja $500
Radončić Bedrija sa sinovima pred dušom roditelja Hasa i Nake $1,000 (hiljadu)
Radončić Husnija $200
Radončić Haka Ismet $1,000 (hiljadu)
Pred dušom rahmetli Maza, Nurije, Sema i Djulje Radončić unučad i paraunučad donirali $300
Radončić (Hakije) Denis pred dušom oca Hakije i majke Zinete $1,000 (hiljada)
Radončić (Muharema) Nusret $100

Rašić Ferka pred dušu roditelja Raćic Saliha i majke Bahte $200

Redžepagić Feka, Dino, Esmir i Jasmin pred dušom rahmetli roditelja $500

Rugovac Suad i Elvira Rugovac $200

----------- ZUPGBiHSa:
Laličić Ajša (rodjena Čekić) pred dušom supruga Sabita Laličića donira 100 €
Vezirka (Preljvukić) Zorlak pred dušom roditelja: oca SELJMONFAKA Preljvukica, majke SURKE Čekic, očuha HAZEMA Čekic i hale HOLJE Đombalic 200KM
Profesor Abidin Deljanin donira 200 KM pred dušom svojih roditelja rah. Feriza i rah. Kade.
- Pred dušom rahm. Amira (Šaća) Nikočevića supruga Fatima, sinovi Dženan i Emir sa porodicama doniraju 200 eura
- Burazerovic Munira 2.000,00 KM (dvije hiljade KM ili €1,000 (hiljadu €ura)) pred dušom oca rahm. Rama Mašovog Radončića i majke rahm. Nurke
rodj. Hot- Omeragić Smajo donira 200 EUR pred dušom oca Tahira, majke Kuše (Šabanove), rodj. Musić, brata Sake i sestre Sadete.
- Omeragić Naza, rodj. Šestović, donira 200 EUR pred dušom oca Zaja i majke Hasnije-Haljke (Seljimove), rodj. Radončić
- Balic (Hasa) Safet €100
- Balic (Hasa) Samir €100
- N.N. (anonimni donator-porodica iz Gusinja) $200


--------------
Seferagić Kićo $1,000 (hiljada)

Seferović Fadilja i Ismeta Halilović pred dušom svoje majke Vezirke Dervišević $200

Selimaj M. Zog $300

Srdanović Šaba Sead donirao $100
Srdanović hadži Smajlje-Smajo $1,000 (hiljadu)

Sujković Dženan-Dženo pred dušom rahmetli oca Hamze i majke Ljake Sujković $500

Toskić Ajeta pred dušom oca Haka i majke Djulje Koljenović $500

Šabović Izet $500

Šahinović Isko i Bahra pret dušom svojih roditelja oca Haka Šahinović i Mahmuta i Harke Pirović $300

Šahmanović (Rama) Izet sa sinom Adisom $500

Šehović Esad pred dušom svoga oca Hama Šehović $300

Šestović Dževat uz podsjećanje na drage roditelje $500

Šujak Ismet donira $10,000 (deset hiljada) pred dušom Mujka Šujak, Hajra Šujak, Zeća Šujak, Alja Šujak, Rama Šujak, Beća A. Šujak i Bećira Šujak

Vučetović Hakija pred dušom roditelja oca Ujakana i majke Hajrije $100
Vučetovič Faruk $100

______________________________________________________________________________________ Plavsko Gusinjski Merhamet Njemačka:
Jarović (Fikreta) Ferid €50

____________________________________________________________________________________________ Preostalo od PRVE FAZE: USA $71,271.00, EURA €6,513.00, Švedcka KR3,000.00, Kanada $300.00, Austrija $1,900.00.

===========================================================================================================================================
UKUPNO: Odbor: ($218,311 + (D.V. $126,250 + €500 ($580) ) + $95,22 + $23,500 A.K. + $4,400 I.D.)MIZG: (€49,393 + €3,650* (sen. vrata) + €2,484* (gar. vrata) + 6,500* (unutrasnja ograda) + $48,610 + 500CHF + 5,000 svedskih kruna + 400 kanadskih dolara) + ZDPGBiHSa: (€1,000 + $200 + 2,400KM), plus PG Merhamet €50, plus Holandija* €100

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DONACIJE PRVE FAZE GRUBIH RADOVA, zakljucno sa 31.12.2020. godine

Ukupno u PRVOJ FAZI prikupljeno: $396,171 + €91,996 + 10,300KM + Švedcka KR3,000.00, Kanada $300.00, Austrija $1,900.00.

- Familija Dervišević: Orle, Meško, Jasmin, Jablan, Adnan i Indira, pred dušu svojih roditelja, rahmetli Amira i Maljice, donira kompletnu vanjsku stolariju za Islamski kulturni centar Gusinje
- Gusinjanin iz New Yorka finansira vodo-instalaterske materijal (plumbing) i plocice na objektu IKC u Gusinju na sljedećim lokacijama: - Kuhinju na drugom spratu,+ Muski i zenski wc na drugom spratu, + 10 kupatila na trecem spratu.
- Donacije iz Holandije: ukupno do sada prikupljeno 6.770 eura

- Donacije preko Plavsko-Gusinjskog Merhameta Njemacka ukupno 38,810€
- Donacije preko IZKC Plav Gusinje NY ukupno do sada donirano $84,961
- Donacije preko Medzlisa islamske zajednice Gusinje ukupno do sada donirano $29,590 + €40,940 + 3,000 Švedskih kruna + $300 Can.
- Donacije Gusinjana i Plavljana iz Montreala (Canada) i njihovih prijatelja ukupno do sada donirano 22,500 $ CAN (USA $16,920)
- Donacije udruzenja Plavljana i Gusinjana ”Bor-Visitor” u Švedskoj ukupno do sada donirano 40,500 SEK (oko €3,784)
- Donacije "Zavicajno drustvo Plavljana i Gusinjana" Sarajevo ukupno do sada donirano €750 + 10,300KM
- Donacije dijaspore iz Podgorice ukupno do sada donirano €600
- Donacije dijaspore iz Australije ukupno do sada donirano AUD $1,900 - Firma "GUSINJSKI HAN", vlasnika Seja i Semira Radoncica, ce donirati sve zemljane radove-ispitivanje tla, dio procesa ekshumacije, kao i iskop podzemne etaze, temelja i odlaganje viska zemlje sa parcele, vrijednosti u iznosu izmedju 4 i 5 hiljada eura.


Udruzenje EURO Gusinje $10,000

Udruzenje Prijatelji Plava Njujork $1,000

Dr. Abdulla S. Zoobi $500 + $500

Ahmemulic Zufera Safet $500
Ahmemulic Zufera Hasim $500
Ahmemulic Zufera Hajrudin $500

Hafiz Alija Aziz, glavni imam Zagrebacke dzamije $500

Avdic Jasmin $100(Dallas)

Balic Fejza Ismet $1,000 (hiljadu dolara)
Balic Jusufa Balija $500

Bacovic-Pepic Riza Mujo $500

Bajraktarevic Senad $100
Bajraktarevic (Rama) Redzo $300

Bajrović (Čaka) Ruždija sa sinom Enisom $500
Bajrović Zuvdija - Zuvdo $500

Begum Abdul Kadir-Shananaz $100

Bicic (Arslana) Ismet (Francuska) $200
Bicic (Arslana) Esad (Njemacka) $400
Bicić (Osmana) Suljo sa sinovima Nerminom i Harisom $500
Bicić (Osmana) Bajram - Baco $500
Bicić (Osmana) Džeka $500
Bicić (Hamda) Nedžad i Dženad $1,000
Bicić (Husa) Šućo $500
Bicić (Salja) Ramiz $200
Bicić (Salja) Ragip $500
Bicić (Arslana) Izet sa sinom Arslanom iz Sarajeva $500
Bicić (Mahmuta) Orhan $500
Bicić (Mahmuta) Beko $500
Bicić (Mahmuta) Šaban $500
Bicić (Avda) Husnija - Husko $1,000
Bicić (Rifata) Enes $200
Bicić (Dževata) Elvir $500
Bicić (Dževata) Dženad $500
Bicic Arslana Rasim $1,000

Bisera Travel New York $500

Beskovic Mustafa $200

Bezdrob Nedžiba Meho $500

Bekteševic (Hazema ) Mervan $500 pred dusom svojih roditelja
Bektesevic (Feriza) Murat $500
Bektesevic (Idriza) Dzafer$500
Bektesevic (Bajrama) Saljo $500
Bektesevic (Aljibabe) Refko $500
Kobilic (Haljilja) Aljo $500
Bektesevic (Šefketa) Raka $500
Bektesevic(Culja) Dzevat $500 (Njemacka)
Bektesevic (Culja) Mirsad $500
Bektesevic (Kupa) Ujkan $500
Bektesevic (Kupa ) Hamdo $500
Bektesevic (Ruzdije) Edita $100
Bektesevic (Ahmeta) Mazo $500
Bektesevic (Beća) Nezir $500
Bektesevic (Beća) Hazir $500
Bektesevic (Zama) Husko $500
Bektesevic (Zama) Ruško $500
Bektesevic (Zama) Kemal $500
Bektesevic (Dzeme) Bekas $500
Bektesevic (Etema) Rasim i Almir $500
Bektesevic (Dzeka) Kemal efendija $500
Bektesevic (Kema) Esmir i Senad $500
Bektesevic (Zaja) Elvir $250
Bektesevic Beca Ermin $200

Bručaj Muhamed $500

Cecunjanin Š. Dzemajlje $100
Cecunjanin Hakije Miralem $100
Cecunjanin Šaban $100
Cecunjanin Sejdo $100

Curanovic Novo $500

Čekić Hazema Rifat, sa suprugom Ferkom Čekić donirali $500
Čekić (Haljilja) Selim pred dušom rahmetli roditelja oca Haljilja i majke Djuke $500
Čekić Z. Osman (Francuska) $500
Čekić H. Mustafa $500
Čekic (Mustafe) Denis $100
Čekic Haljilja Senad $1,000
Čekic Saliha Began $1,000
Čekic Haljilja Rifat $500
Čekic (Zaja) Zuko i (Zuka) Zajo $1,000
Čekic Omera Haljko $300
Cekic Rama Rasim $50 (Dallas)
Cekic Ermin $200(Dallas)
Čekic Haljilja Selim $2,000 (dvije hiljade)
Čekic Zaja Rafet $2,000

Drakulovic (Pera) Goran $200

Deljanin Amira Senad $500
Deljanin Admir pred dusom oca Hama i majke Hateme $500
Deljanin (Jakupa) Bada $1,000 (hiljada) pred dušom roditelja Jakupa i Bademe Deljanin
Deljanin (Zumbera) Esad-Esko $500
Deljanin (Zumbera)Safet $500
Deljanin (Zumbera) Elvir $200
Deljanin (Hama) hadzi Hasan-Haso $5,000 (pet hiljada)
Deljanin hadzi Hasan-Haso, pred dušom svojih roditelja oca Hama i majke Seve $1,000
Deljanin (Hama) Sulejman-Suljo $5,000 (pet hiljada)
Deljanin Sulejman-Suljo, pred dušom svojih roditelja oca Hama i majke Seve $1,000
Deljanin (Sulejmana) Selim $500
Deljanin (Sulejmana) Sadmir $500
Deljanin (Sulejmana) hadzi Igbala $500
Deljanin (Murata) Safet sa familijom $3,000 (tri hiljade)
Deljanin (Jakupa) Redzep $500
Deljanin (Idriza) Husnija $200
Deljanin (Mede) Rifat sa sinovima Fikretom i Enesom $1,000
Deljanin (Hiljma) Nedzad $200
Deljanin Hama Izet $1,000
Deljanin Hama Admir $1,000
Deljanin (Baca) Pajo sa sinovima Mirzom, Adisom i Erminom $500
Deljanin Junuza Fadilja $500

Dervišević Almir pred dušom oca rahmetli Hasana $500
Seada (Gaca) Dervišević pred dušom oca Adema Hot $500
Dervišević Smajlja Zufer pred dušom rahmetli majke Veze Dervišević $500
Dervišević Izet pred dusom oca Bajrama, djeda Hasa i bijace Seve $1,000 (hiljadu)
Dervišević Izetov Abdulah $500
Dervišević Izetov Adel $500
Dervišević Esad pred dušom oca Saljiha i majke Kime donira $500
Dervišević Saliha Esad $500
Izet Bajramov Dervišević pred dušom njegovog baba Bajrama Hasovog Dervišević $1,000 (hiljadu)
Derviševic Himzo sa sinovima Hajrom, Kemom Senadom i Fujkom $1,000
Dervišević Hazema Šućko $500
Dervišević Hazema Ćazim $500
Dervisević (Saliha) Nisera $200
Dervišević Kupa Šeka $500
Dervišević Kupa Dzefko $200
Dervišević Rama Šacir 1,000
Dervišević Bajrama Izet $5,000 (pet hiljada)
Dervišević Smajlja Erdan $500
Dervisevic Saliha Ragip $500
Dervisevic Galja Sajo $500
Dervišević Galja Senad $500
Dervišević Bajrama Rifat $500
Dervišević Braha Esko $500

Desic Samir $100
Dešić Riza Ruždo $100

Dječević (Jusufa) Mirsad $500

Djombaljaj (Rustema) Besim $100

Durakovic (Raša) Safet $500
Durakovic Adema Murat $500
Durakovic Adema Ruždo $500
Durakovic Adema Zuko $500

Š.M. $100

Džaferović B. Ćazim $1,000

Feratović (Fejza) Ramo $1,000
Feratović (Sadrije) Rasim u ime stvoritelja $500
Feratović Sadrije Rasim $500
Feratovic (Bajram) Ramo $500
Rasim S. Feratovic pred dusu svoga oca rah. Sadrije i majke rah. Hateme donira $500
Feratovic Isa Hamdo sa sinovima: Almir, Esad i Senad $1,000
Feratovic Ekrem $200
Feratovic Abidina Enis $200
Feratovic Esnaf $100
Feratovic Jesara Nusret $100
Feratovic Ermin $200
Feratovic Sadmir $100
Feratovic Zama Asmir $100
Feratovic Becir 200
Feratovic S. Husnija 200
Feratovic Emin 200
Feratovic Bajazita Sead 200
Feratović (Fejza) Fadilj $1,000
E.J.F. $100
Feratović Safet $200 (Dallas)
Feratović Saka $200 (Dallas)
Feratović Agana Fero $150
Feratovic Nuro $100
Feratović Raif $1,000
Feratović Reuf $500.00
Feratović G. Senad $500
Feratović Z. Rasim $500
Feratović Faka $200
Feratović Junuza Ismet $500
Feratović Sadrije Skender $500

Ganić Plumbing & Heating Inc. $500
Ganić Husko $100
Ganić Haljilj $100
Ganić Mustafa $100
Ganić Mirsad $200 + $200
Ganić Emir $100

Gačević Edin i Adin pred dušom hale rah. Sabije-Bije (Redža) Gačević $200
Gačević (Haljima) Edin i Adin (Edina) $200
Gačević (Haljima) Enis $100
Gačević Galja Saka $1,000
Gačević Galja Murat $1,000
Gačević Galja Sardan $1,000
Gačević Mustafe Nedzad $500
Gačević Mustafe Dzemal $500
Gačević Braho i Husko $500
Gačević H. Rafet $500

Gocevic Samir $100

Gutic Izet-Zeko $100
Gutić Haljim $100

Hodzic Sanjin, Bosanska Zajednica Boston $300
Hodzić Almin (zet Murata Koljenović) $100
Hodzić Sulja Faro $500

Hot Bećira Ekrem $500
Hot Bećira Haljilj $500
Advokati braća Edvin i Edin Hot pred dušom rahmetli djeda Jaza Hota $500
Hot Redza Salmir pred dusom djeda Bajra Hota i bijace Kime Hot $1,000 (hiljadu dolara)
Hot Redza Salmir $3,000 (tri hiljade)
Hot Hasana Dafir $200
Hot (Bajra) Haljilj sa sinovima Adisom i Arminom $1,000 (hiljada dolara)
Hot (Mehmeda) Salih-Saljo $100
Hot (Husa) Hakija $1,000 (hiljada dolara)
Hot (Hakije) Mersina $500
Hot Kaplana Haljilj $500
Hot Redza Salmir $3,000 (tri hiljade)
Hot Alja Mesko $1.000 (hiljada dolara)
Hot Šacira Šabo $1,000 (hiljada dolara)
Hot Bajra Medo $1,000 (hiljada dolara)
Hot Jaza Rafet $1,000 (hiljada dolara)

Ibrić Ika $100 + $100

Jarović Kima $100
Jarović Fatima $100
Jarović Hajro $100
Jarović Elvira $100
Jarović Almira $100
Jarović Ruždija Ruška pre dušom rahmetli roditelja: oca Muse i majke Šefke $500
Jarović Hajrija Džana (rodjena Nokić), pre dušom rahmetli majke Vake Nokić $250.
Jarovic (Šabana) Adis i Enis pred dusom oca Šabana $1,000
Jarovic Ruzdija-Ruska $1,000

Jakupović (Haljima) Ismet i sin Irfan $1,000 (hiljada)
Jakupović (Haljima) Mirsad i sin Tarik $1,000

Juljevic Idriza Zajo $500
Julevic (Hasa) Omer i sin Semir $500

Jonuz Almir i Mirela $1,000

Jusufspahic Edin $500

Kadir Jumma $100

Kadribasic Mersid i Elvira $500

Kadrić Esad pred dusom oca Ruždije Kadrić $100
Kadrić Esad pred dusom tasta Ruška Bajrović $100
Kadric Ragip (Las Vegas) $500

Kandić Dževdet-Džeri sa sinom Edisom i kćerkom Enisom, dušom supruge i majke Rusmine-Ruske Kandić, rodj. Radončić doniraju $500
Kandic Abidin $100
Kandic Šabana Rafet $100

Kastrat Nafija- Naka, sinovi Nusret i Nermin, kćerke Nevzeta, Nusreta, Nisera i Nizama pred dusom rah. Džeme Kastrat $500
Kastrat (Haljilja) Dženad $1,000 (hiljada)
Kastrat Šabana Šuco $100
Kastrat Riza Husko sa sinom Damirom $1,000
Kastrat Osmana Senad $500
Kastrat Osmana Ismet $100

Kojic Amel $60(Dallas)

Koljenović Etem donirao $300
Koljenović Buto $200 pred dušom oca Sabana i majke Feride
Koljenovic (Osmana) Hakija $1,000
Kolenovic R. Haljim sa sinovima Šekom i Sajom $1,000 (hiljada)
Koljenovic (Idriza) Zajko $200
Koljenovic Hama Alen sa porodicom $500
Koljenovic Bajram-Babi sa sinom Hajrom $500
Koljenovic (Rama) Pajazit-Pajo (San Dijego-CA) $500
Koljenovic (Redza) Mirsad $500
Kolenovic (Aba) Zamo $200
Kolenovic (Rama) Senad (San Diego -California) $500
Koljenovic (Rama) Nazif 5,000 (pet hiljada)
Kolenovic (Junuza) Zajo $500
Koljenovic (Seljima) Faik-Fajko $200
Koljenovic (Rama) Ruško sa sinovima Abedinom, Enesom,Elmirom i Anelom $500
Koljenovic (Bajrama) Hakija-Kico $500
Koljenovic (Hamda) Emil $200
Kolenovic (Ismeta) Sadeta $500 pred dusom Ismetovom
Koljenovic (Šaba) Senad $500 ( Gusinje)
Kolenovic (Hajra) Meče $100
Kolenovic Ramiza Izet $500
KolenovicRamiza Safet $500
Kolenovic Ramiza Duljo $500
Kolenovic Ramiza Almir $500
Kolenovic Ramiza Samir $500
Koljenovic (Hasa) Murat $500
Koljenovic (Hasa) Ragip $300
Koljenovic (Adema) Juka, Junuz, Braho i Hamdo $1,000
Kolenovic Ruždije Nedzad $200
Koljenovic (Šabana) Buto sa sinom Merimom $500
Koljenovic Ahma Džeri $500
Koljenovic Ahma Mirsad $500
Koljenovic Haka Fajko $1,000 (Dallas)
Koljenovic Emin $100 (Dallas)
Koljenovic (Muharema) Hamdo $500
Koljenovic (Muharema) Husko-Kokan $500
Koljenovic (Muharema) Ljana $500
Koljenovic (Muharema) Zamo $500
Koljenovic (Muharema) Fiko $500
Koljenovic (Muharema) Beli $500
Kolenovic F. Jasmin $1,000
Kolenovic (Hasa) Zeko $3,000 (tri hiljade)
Koljenovic (Hama) Emin $500
Koljenovic Hama Dzako $500
Kolenović R. Esad $500

Kreku Muharem $500

Krcić (Zeća) Orhan-Coko $1,000 (hiljada)
Krcić Zeca Sato $100

Kucevic Sadat $500

Lalicic Aladin, Adil, Dzevad i Ali unuci Zinke Lalicic pred njenom dusom doniraju $400
Lalicic Denis $200
Lalicic Sabahudin $1,000
Lalicic Safet $100
Lalicic Dzafera Ramo $200

Lalic Hajro $550

Ljuljanović (Mehmeda) Esad $200

Lucevic (Hakije) Amir $500
Lucevic (Idriza) Pajazit $500

Lukovic Bako $100
Lukovic hadzi Ruzdija pred dusom roditelja: hadzi Alije i hadzinice Rabe $300
Luković Damira Omar $100
Luković Damira Ziad $100
Luković Djula $500

Malagic Zumber $500

Marković Šućo pred dušom rahmetli oca Šaba $500

Mehmedović Almir $100

Metjahić Selima Nedzad $200

Mrkulić (Hajra) Dževat $500
Mrkulic Amira Saud $500
Mrkulic (Zaja) Dzevat pred dusom oca i majke $500
Mrkulic (Haka) Džafko $200
Mrkulic (Haka) Nijazija - Nisko $1,000
Mrkulic (Osmana) Junuz $500
Mrkulic (Osmana) Dzafer $500
Mrkulic (Junuza) Almir $500
Mrkulic (Muzafera) Alen i Denis $600
Mrkulic hadzi Smajlje $500,
Mrkulic (Jaza) Redzo $100

Muminovic (Ruške) Amel $300

Mujovič Hamdija $100

Mujakic Elvis i Nuska Haljilja Cekic-Mujakic $500

Muslija Beno $200 (Dallas)

Mulic (Sulja) Rifat sa sinom Amerom $1,000
Mulic Hazema Jasmin $200
Mulić (Muharema) hadzi Hakija $1,000
Mulić (Muharema) hadzi Sefedin $1,000
Mulić (Muharema) hadzi Saud $1,000
Mulić (Muharema) hadzi Šemso $500
Dr Mulić (Muharema) hadzi Bajram efendija $1,000
Škaljić Hilmo i Nadzija (rodj. Mulić) $500

Dr. Amira i Feriz Muratovic $300

Music Abedin $200

N.N. $50
N.N. $500 New York

Nikočević (Beka) Elvir $500 pred dušom rahmetli djeda Mehmeda i majke stare Dike Gruda.
Nikočević (Beka) Elvir $500 pred dušom rahmetli djeda Rama i majke stare Maljiće Jarović.Nikocevic Rasim $300
Nikočević (Hazema) Ruždija $1,000
Nikočević (Hazema)Kadrija $1,000
Nikočević (Ćaza) Hakija $1,000
Nikočević (Ćaza) Husnija $500
Nikocevic Eldin pred dusom oca rahmetli Zuvdije Zufka Nikocevica $2,000 (dvije hiljade)
Nikočević (Šuća) Mersid $1,000
Nikocevic Avdija Fetija $300
Nikocevic (Šaboredzin) Zecko $500
Nikocevic Isa Hamdija $300
Nikočevic Hama Murat $500
Nikocevic (Hasana) Juso $500
Nikocevic Zufka E. $100
Nikocevic Šeca Bajram $300
Nikočević Jakupa Saljka $100
Nikocevic Jakupa Šuco $500

Neljkovic (Ćaza) Samir $500 + $300
Neljkovic (Mede) Šeko $500
Neljkovic (Mede) Senad $500
Neljkovic Sadrije Dzavid $100
Neljkovic Sadrije Izet $500
Neljkovic (Ćaza) Salem $500

Novaj Ujkan $100

Nušević Džema i Elvis $500

Oljevic Ervin $100

Omeragic Mirza $500 pred dusom rahmetli oca Rafeta (Muja) Omeragica
Omeragić (Jusufa) Ruško $500
Omeragić (Hamdije) Rafet $500
Omeragić (Hamdije) Safet $500
Omeragić (Hamdije) Izet $500
Omeragic Suljo i sinovi Adis i Alis $1.000
Omeragić Ramiza Bećir $200

Pred dušom tetke Naze Bekteševic od sinova i kćerki Redža Pjetrovića: Niska, Safeta, Samira, Ferdane i Fikrete $500
Pjetrovic I. Asmir $250
Pjetrovic I. Alsen $250
Pjetrovic Redža Nisko $300
Pjetrovic Redža Safet $300
Pjetrovic Redža Samir $300
Pred dušom rahmetli Pjetrovic Bahtije od njene djece $1,000
Pjetrovic Nedzad $100 (Dallas)
Pjetrovic (Avda) Ruska sa bracom Ganom, Niskom i Denis Eskov $1,000 (Dallas)
Pjetrović Ćazo $500
Pjetrovic Nečko $500

Pirovic M.Aljo $1,000
Pirovic Mahmuta Muhamed $500.
Pirovic (Alja) Jazo $500.
Pirovic (Mahmuta) Ibrahim $1,000

Pupovic Dzemajlje $100

Purisic Saka $100
Purisic Sahita Sanel $200
Purisic Emro $100

Rašić Mirsad $500

Radončić Zuvda Nevzet $200
Radončić (Junuza) Husnija-Husko $100 + $200
Radončić (Husa) Ismet Šahinović sa familijom $500
Radoncic (Meda) Adimir i Damir pred dusu svoga oca Meda $1,000 (hiljada) za IKC Gusinje
Radoncic (Zufera) Hajran-Tito $500
Ing. Radoncic Zeca $1,000 (hiljadu dolara)
Radončić Hasana Sanela $200
Radoncic (Hasa) Hajro $200
Radoncic (Osmana) Meho $500
Radoncic (Osmana) Safet $500
Radoncic (Osmana) Ismet $500
Radoncic (Osmana) Brahim $500
Radoncic (Osmana) Nusret $500
Braca Radoncic Meho, Safet, Ismet, Brahim i Nusret pred dusom svojih roditelja $500
Radoncic (Hama) Omer sa sinovima $1,000
Radončić (Meda) Ismet $500
Radončić (Šemsa) Rafet $500
Radončić (Šemsa) Fadilj $500
Radoncic E. Elhan $500
Radoncic M. Zumber $200
Radončić (Zama) Esad $500
Radončić (Zama) Rešad $500
Radončic Šaba Jakup $2,000
Radoncic Fera Rizo $500
Radoncic Murata Ramiz $500
Radoncic Murata Ragip $500
Radoncic Murata Šacir $500
Radoncic Šabana Omer $500
Radoncic Šabana Skender $500
Radoncic Avda Hamdija $500
Radoncic Avda Ermin $500
Radoncic Avda Armiz $500
Radoncic (Zejnelja) Agron, Almir i Alen $1,000
Radoncic Jakupa Muzafer $1,000
Radoncic Ragipa Elvis $500
Radoncic (Šaba) Saka $100
Radoncic Halima Edap $100 (Dallas)
Radoncic Zogo $200 (Dallas)
Radoncic Sejo $200 (Dallas)
Radoncic Esma $100(Dallas)
Radoncic Hasa Bedrija $500
Radoncic Avdov Ramiz $500
Radoncic Omera Adis $500
Radoncic Hasov Fadilj $300
Radoncic Sulja Zumber $500
Radoncic Sulja Zuvdo $500
Radoncic Hama Enver $1,000
Radoncic Envera Mihret $1,000
Radoncic Envera Mithad $1,000
Radoncic Dzeljo $500.

Redzepagic Fehim $100
Redzepagic Faruk $100
Redzepagic (Rifata) Smako $200

Redzematovic (Fekov) Safet $200
Redzematovic Hasima Zufer $100
Redzematovic Ragip $100
Redzematovic Hajrudin $200 (Dallas)

Selimaj (Haljilja) Beli $500

Sujković Rifat $200
Sujkovic Bega Vaka $500

Selimovic Omera Dzevat sa sinovima Almirom i Damirom $500

Selimanjin Rustema Safet $100

Srdanovic Sead $200

Toskic Zufera Elvir 500 eura
Toskic N. Rasim $5,000 (pet hiljada)
Toskic Rasim pred duši svog oca Nuradina $1,000 (hiljada)
Toskic N. Bislim $500
Toskic N. Zehdija $500
Toskic N. Senad $500
Toskic I. Irfan $200
Toskic A. Skender $100
Toskic A. Ragip $100
Toskic Dž. Fikret $100
Toskic R. Elvis $300

Tošić Zijo $300

Šabovic Šelja Izet $1,000

Šahmanovic Šaba Fero $200

Šehic Elvir $500

Šiljkovic Ramo $200
Šiljkovic Mirsad $200
Šiljkovic M. Damir $100
Šiljkovic M. Merima $100

Šehovic H. Servet $500

Šujak Jazo i sin Rusmin $500
Šujak (Bajra) Izet $500
Šujak Senad $500

Vukelj (Omera) Saljih $200
Vukelj Senad sa sinom Omerom $500
Vukelj Julja Mirza $1,000

Vučetović Saliha Ganija $2,000

Zilkić Sait-Sako $100
Zilkić Mehrudin-Meho $100
Zilkić Mervin $200
Zilkic Fadilj $500

-------------------------------------------------------------
U K U P N O: $266,830 + IZKCPG ($84,961) + (MIZG: $29,590 + €40,820 + 3,000 Švedskih kruna + $300 Can.) + 44,596€ + (ZDPG Sa: €750 + 10,300KM) + AUD $1,900


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com