www.Gusinje-Plav.com

Islamski Kulturni Centar Gusinje
(Medijski sponzor web magazina Gusinje-Plav.com)
D O N A T O R I :

- Familija Dervišević: Orle, Meško, Jasmin, Jablan, Adnan i Indira, pred dušu svojih roditelja, rahmetli Amira i Maljice, donira kompletnu vanjsku stolariju za Islamski kulturni centar Gusinje
- Feratović (Sadrije) Dzafer iz Gusinja donira drvenu gradju za krovnu konstrukciju Centra
- Gusinjanin iz New Yorka finansira vodo-instalaterske materijal (plumbing) i plocice na objektu IKC u Gusinju na sljedećim lokacijama: - Kuhinju na drugom spratu,+ Muski i zenski wc na drugom spratu, + 10 kupatila na trecem spratu.
- Donacije iz Holandije: ukupno do sada prikupljeno 6.770 eura

- Donacije preko Plavsko-Gusinjskog Merhameta Njemacka ukupno 38,810€
- Donacije preko IZKC Plav Gusinje NY ukupno do sada donirano $82,162
- Donacije preko Medzlisa islamske zajednice Gusinje ukupno do sada donirano $28,980 + €39,080 + 3,000 Švedskih kruna + $300 Can.
- Donacije Gusinjana i Plavljana iz Montreala (Canada) i njihovih prijatelja ukupno do sada donirano 22,500 $ CAN (USA $16,920)
- Donacije udruzenja Plavljana i Gusinjana ”Bor-Visitor” u Švedskoj ukupno do sada donirano 40,500 SEK (oko €3,784)
- Donacije "Zavicajno drustvo Plavljana i Gusinjana" Sarajevo ukupno do sada donirano €750 + 10,100KM
- Donacije dijaspore iz Podgorice ukupno do sada donirano €600
- Donacije dijaspore iz Australije ukupno do sada donirano AUD $1,900 - Firma "GUSINJSKI HAN", vlasnika Seja i Semira Radoncica, ce donirati sve zemljane radove-ispitivanje tla, dio procesa ekshumacije, kao i iskop podzemne etaze, temelja i odlaganje viska zemlje sa parcele, vrijednosti u iznosu izmedju 4 i 5 hiljada eura.


Udruzenje EURO Gusinje $10,000

Udruzenje Prijatelji Plava Njujork $1,000

Dr. Abdulla S. Zoobi $500 + $500

Ahmemulic Zufera Safet $500
Ahmemulic Zufera Hasim $500
Ahmemulic Zufera Hajrudin $500

Hafiz Alija Aziz, glavni imam Zagrebacke dzamije $500

Avdic Jasmin $100(Dallas)

Balic Fejza Ismet $1,000 (hiljadu dolara)
Balic Jusufa Balija $500

Bacovic-Pepic Riza Mujo $500

Bajraktarevic Senad $100
Bajraktarevic (Rama) Redzo $300

Bajrović (Čaka) Ruždija sa sinom Enisom $500
Bajrović Zuvdija - Zuvdo $500

Begum Abdul Kadir-Shananaz $100

Bicic (Arslana) Ismet (Francuska) $200
Bicic (Arslana) Esad (Njemacka) $400
Bicić (Osmana) Suljo sa sinovima Nerminom i Harisom $500
Bicić (Osmana) Bajram - Baco $500
Bicić (Osmana) Džeka $500
Bicić (Hamda) Nedžad i Dženad $1,000
Bicić (Husa) Šućo $500
Bicić (Salja) Ramiz $200
Bicić (Salja) Ragip $500
Bicić (Arslana) Izet sa sinom Arslanom iz Sarajeva $500
Bicić (Mahmuta) Orhan $500
Bicić (Mahmuta) Beko $500
Bicić (Mahmuta) Šaban $500
Bicić (Avda) Husnija - Husko $1,000
Bicić (Rifata) Enes $200
Bicić (Dževata) Elvir $500
Bicić (Dževata) Dženad $500
Bicic Arslana Rasim $1,000

Bisera Travel New York $500

Beskovic Mustafa $200

Bezdrob Nedžiba Meho $500

Bekteševic (Hazema ) Mervan $500 pred dusom svojih roditelja
Bektesevic (Feriza) Murat $500
Bektesevic (Idriza) Dzafer$500
Bektesevic (Bajrama) Saljo $500
Bektesevic (Aljibabe) Refko $500
Kobilic (Haljilja) Aljo $500
Bektesevic (Šefketa) Raka $500
Bektesevic(Culja) Dzevat $500 (Njemacka)
Bektesevic (Culja) Mirsad $500
Bektesevic (Kupa) Ujkan $500
Bektesevic (Kupa ) Hamdo $500
Bektesevic (Ruzdije) Edita $100
Bektesevic (Ahmeta) Mazo $500
Bektesevic (Beća) Nezir $500
Bektesevic (Beća) Hazir $500
Bektesevic (Zama) Husko $500
Bektesevic (Zama) Ruško $500
Bektesevic (Zama) Kemal $500
Bektesevic (Dzeme) Bekas $500
Bektesevic (Etema) Rasim i Almir $500
Bektesevic (Dzeka) Kemal efendija $500
Bektesevic (Kema) Esmir i Senad $500
Bektesevic (Zaja) Elvir $250
Bektesevic Beca Ermin $200

Bručaj Muhamed $500

Cecunjanin Š. Dzemajlje $100
Cecunjanin Hakije Miralem $100
Cecunjanin Šaban $100
Cecunjanin Sejdo $100

Curanovic Novo $500

Čekić (Haljilja) Selim pred dušom rahmetli roditelja oca Haljilja i majke Djuke $500
Čekić Z. Osman (Francuska) $500
Čekić H. Mustafa $500
Čekic (Mustafe) Denis $100
Čekic Haljilja Senad $1,000
Čekic Saliha Began $1,000
Čekic Haljilja Rifat $500
Čekic (Zaja) Zuko i (Zuka) Zajo $1,000
Čekic Omera Haljko $300
Cekic Rama Rasim $50 (Dallas)
Cekic Ermin $200(Dallas)
Čekic Haljilja Selim $2,000 (dvije hiljade)
Čekic Zaja Rafet $2,000

Drakulovic (Pera) Goran $200

Deljanin Amira Senad $500
Deljanin Admir pred dusom oca Hama i majke Hateme $500
Deljanin (Jakupa) Bada $1,000 (hiljada) pred dušom roditelja Jakupa i Bademe Deljanin
Deljanin (Zumbera) Esad-Esko $500
Deljanin (Zumbera)Safet $500
Deljanin (Zumbera) Elvir $200
Deljanin (Hama) hadzi Hasan-Haso $5,000 (pet hiljada)
Deljanin hadzi Hasan-Haso, pred dušom svojih roditelja oca Hama i majke Seve $1,000
Deljanin (Hama) Sulejman-Suljo $5,000 (pet hiljada)
Deljanin Sulejman-Suljo, pred dušom svojih roditelja oca Hama i majke Seve $1,000
Deljanin (Sulejmana) Selim $500
Deljanin (Sulejmana) Sadmir $500
Deljanin (Sulejmana) hadzi Igbala $500
Deljanin (Murata) Safet sa familijom $3,000 (tri hiljade)
Deljanin (Jakupa) Redzep $500
Deljanin (Idriza) Husnija $200
Deljanin (Mede) Rifat sa sinovima Fikretom i Enesom $1,000
Deljanin (Hiljma) Nedzad $200
Deljanin Hama Izet $1,000
Deljanin Hama Admir $1,000
Deljanin (Baca) Pajo sa sinovima Mirzom, Adisom i Erminom $500
Deljanin Junuza Fadilja $500

Dervišević Izet pred dusom oca Bajrama, djeda Hasa i bijace Seve $1,000 (hiljadu)
Dervišević Izetov Abdulah $500
Dervišević Izetov Adel $500
Dervišević Esad pred dušom oca Saljiha i majke Kime donira $500
Dervišević Saliha Esad $500
Izet Bajramov Dervišević pred dušom njegovog baba Bajrama Hasovog Dervišević $1,000 (hiljadu)
Derviševic Himzo sa sinovima Hajrom, Kemom Senadom i Fujkom $1,000
Dervišević Hazema Šućko $500
Dervišević Hazema Ćazim $500
Dervisević (Saliha) Nisera $200
Dervišević Kupa Šeka $500
Dervišević Kupa Dzefko $200
Dervišević Rama Šacir 1,000
Dervišević Bajrama Izet $5,000 (pet hiljada)
Dervišević Smajlja Erdan $500
Dervisevic Saliha Ragip $500
Dervisevic Galja Sajo $500
Dervišević Galja Senad $500
Dervišević Bajrama Rifat $500
Dervišević Braha Esko $500

Desic Samir $100
Dešić Riza Ruždo $100

Dječević (Jusufa) Mirsad $500

Djombaljaj (Rustema) Besim $100

Durakovic (Raša) Safet $500
Durakovic Adema Murat $500
Durakovic Adema Ruždo $500
Durakovic Adema Zuko $500

Š.M. $100

Džaferović B. Ćazim $1,000

Feratović (Sadrije) Rasim u ime stvoritelja $500
Feratović Sadrije Rasim $500
Feratovic (Bajram) Ramo $500
Rasim S. Feratovic pred dusu svoga oca rah. Sadrije i majke rah. Hateme donira $500
Feratovic Isa Hamdo sa sinovima: Almir, Esad i Senad $1,000
Feratovic Ekrem $200
Feratovic Abidina Enis $200
Feratovic Esnaf $100
Feratovic Jesara Nusret $100
Feratovic Ermin $200
Feratovic Sadmir $100
Feratovic Zama Asmir $100
Feratovic Becir 200
Feratovic S. Husnija 200
Feratovic Emin 200
Feratovic Bajazita Sead 200
Feratović (Fejza) Fadilj $1,000
E.J.F. $100
Feratović Safet $200 (Dallas)
Feratović Saka $200 (Dallas)
Feratović Agana Fero $150
Feratovic Nuro $100
Feratović Raif $1,000
Feratović Reuf $500.00
Feratović G. Senad $500
Feratović Z. Rasim $500
Feratović Faka $200
Feratović Junuza Ismet $500
Feratović Sadrije Skender $500

Ganić Plumbing & Heating Inc. $500
Ganić Husko $100
Ganić Haljilj $100
Ganić Mustafa $100
Ganić Mirsad $200 + $200
Ganić Emir $100

Gačević Edin i Adin pred dušom hale rah. Sabije-Bije (Redža) Gačević $200
Gačević (Haljima) Edin i Adin (Edina) $200
Gačević (Haljima) Enis $100
Gačević Galja Saka $1,000
Gačević Galja Murat $1,000
Gačević Galja Sardan $1,000
Gačević Mustafe Nedzad $500
Gačević Mustafe Dzemal $500
Gačević Braho i Husko $500
Gačević H. Rafet $500

Gocevic Samir $100

Gutic Izet-Zeko $100
Gutić Haljim $100

Hodzic Sanjin, Bosanska Zajednica Boston $300
Hodzić Almin (zet Murata Koljenović) $100
Hodzić Sulja Faro $500

Advokati braća Edvin i Edin Hot pred dušom rahmetli djeda Jaza Hota $500
Hot Redza Salmir pred dusom djeda Bajra Hota i bijace Kime Hot $1,000 (hiljadu dolara)
Hot Redza Salmir $3,000 (tri hiljade)
Hot Hasana Dafir $200
Hot (Bajra) Haljilj sa sinovima Adisom i Arminom $1,000 (hiljada dolara)
Hot (Mehmeda) Salih-Saljo $100
Hot (Husa) Hakija $1,000 (hiljada dolara)
Hot (Hakije) Mersina $500
Hot Kaplana Haljilj $500
Hot Redza Salmir $3,000 (tri hiljade)
Hot Alja Mesko $1.000 (hiljada dolara)
Hot Šacira Šabo $1,000 (hiljada dolara)
Hot Bajra Medo $1,000 (hiljada dolara)
Hot Jaza Rafet $1,000 (hiljada dolara)

Ibrić Ika $100 + $100

Jarović Ruždija Ruška pre dušom rahmetli roditelja: oca Muse i majke Šefke $500
Jarović Hajrija Džana (rodjena Nokić), pre dušom rahmetli majke Vake Nokić $250.
Jarovic (Šabana) Adis i Enis pred dusom oca Šabana $1,000
Jarovic Ruzdija-Ruska $1,000

Jakupović (Haljima) Ismet i sin Irfan $1,000 (hiljada)
Jakupović (Haljima) Mirsad i sin Tarik $1,000

Juljevic Idriza Zajo $500
Julevic (Hasa) Omer i sin Semir $500

Jonuz Almir i Mirela $1,000

Jusufspahic Edin $500

Kadir Jumma $100

Kadribasic Mersid i Elvira $500

Kadrić Esad pred dusom oca Ruždije Kadrić $100
Kadrić Esad pred dusom tasta Ruška Bajrović $100
Kadric Ragip (Las Vegas) $500

Kandic Abidin $100
Kandic Šabana Rafet $100

Kastrat (Haljilja) Dženad $1,000 (hiljada)
Kastrat Šabana Šuco $100
Kastrat Riza Husko sa sinom Damirom $1,000
Kastrat Osmana Senad $500
Kastrat Osmana Ismet $100

Kojic Amel $60(Dallas)

Koljenović Buto $200 pred dušom oca Sabana i majke Feride
Koljenovic (Osmana) Hakija $1,000
Kolenovic R. Haljim sa sinovima Šekom i Sajom $1,000 (hiljada)
Koljenovic (Idriza) Zajko $200
Koljenovic Hama Alen sa porodicom $500
Koljenovic Bajram-Babi sa sinom Hajrom $500
Koljenovic (Rama) Pajazit-Pajo (San Dijego-CA) $500
Koljenovic (Redza) Mirsad $500
Kolenovic (Aba) Zamo $200
Kolenovic (Rama) Senad (San Diego -California) $500
Koljenovic (Rama) Nazif 5,000 (pet hiljada)
Kolenovic (Junuza) Zajo $500
Koljenovic (Seljima) Faik-Fajko $200
Koljenovic (Rama) Ruško sa sinovima Abedinom, Enesom,Elmirom i Anelom $500
Koljenovic (Bajrama) Hakija-Kico $500
Koljenovic (Hamda) Emil $200
Kolenovic (Ismeta) Sadeta $500 pred dusom Ismetovom
Koljenovic (Šaba) Senad $500 ( Gusinje)
Kolenovic (Hajra) Meče $100
Kolenovic Ramiza Izet $500
KolenovicRamiza Safet $500
Kolenovic Ramiza Duljo $500
Kolenovic Ramiza Almir $500
Kolenovic Ramiza Samir $500
Koljenovic (Hasa) Murat $500
Koljenovic (Hasa) Ragip $300
Koljenovic (Adema) Juka, Junuz, Braho i Hamdo $1,000
Kolenovic Ruždije Nedzad $200
Koljenovic (Šabana) Buto sa sinom Merimom $500
Koljenovic Ahma Džeri $500
Koljenovic Ahma Mirsad $500
Koljenovic Haka Fajko $1,000 (Dallas)
Koljenovic Emin $100 (Dallas)
Koljenovic (Muharema) Hamdo $500
Koljenovic (Muharema) Husko-Kokan $500
Koljenovic (Muharema) Ljana $500
Koljenovic (Muharema) Zamo $500
Koljenovic (Muharema) Fiko $500
Koljenovic (Muharema) Beli $500
Kolenovic F. Jasmin $1,000
Kolenovic (Hasa) Zeko $3,000 (tri hiljade)
Koljenovic (Hama) Emin $500
Koljenovic Hama Dzako $500
Kolenović R. Esad $500

Kreku Muharem $500

Krcić (Zeća) Orhan-Coko $1,000 (hiljada) Krcić Zeca Sato $100

Kucevic Sadat $500

Za pred dusom svoje bijace Zinke Lalicic njeni unuci: Aladin, Adil,Dzevad i Ali doniraju $400
Lalicic Denis $200
Lalicic Sabahudin $1,000
Lalicic Safet $100
Lalicic Dzafera Ramo $200

Lalic Hajro $550

Ljuljanović (Mehmeda) Esad $200

Lucevic (Hakije) Amir $500
Lucevic (Idriza) Pajazit $500

Lukovic Bako $100
Lukovic hadzi Ruzdija pred dusom roditelja: hadzi Alije i hadzinice Rabe $300
Luković Damira Omar $100
Luković Damira Ziad $100
Luković Djula $500

Malagic Zumber $500

Marković Šućo pred dušom rahmetli oca Šaba $500

Metjahić Selima Nedzad $200

Mrkulić (Hajra) Dževat $500
Mrkulic Amira Saud $500
Mrkulic (Zaja) Dzevat pred dusom oca i majke $500
Mrkulic (Haka) Džafko $200
Mrkulic (Haka) Nijazija - Nisko $1,000
Mrkulic (Osmana) Junuz $500
Mrkulic (Osmana) Dzafer $500
Mrkulic (Junuza) Almir $500
Mrkulic (Muzafera) Alen i Denis $600
Mrkulic hadzi Smajlje $500,
Mrkulic (Jaza) Redzo $100

Muminovic (Ruške) Amel $300

Mujovič Hamdija $100

Mujakic Elvis i Nuska Haljilja Cekic-Mujakic $500

Muslija Beno $200 (Dallas)

Mulic (Sulja) Rifat sa sinom Amerom $1,000
Mulic Hazema Jasmin $200
Mulić (Muharema) hadzi Hakija $1,000
Mulić (Muharema) hadzi Sefedin $1,000
Mulić (Muharema) hadzi Saud $1,000
Mulić (Muharema) hadzi Šemso $500
Dr Mulić (Muharema) hadzi Bajram efendija $1,000
Škaljić Hilmo i Nadzija (rodj. Mulić) $500

Dr. Amira i Feriz Muratovic $300

Music Abedin $200

N.N. $50
N.N. $500 New York

Nikočević (Beka) Elvir $500 pred dušom rahmetli djeda Mehmeda i majke stare Dike Gruda.
Nikočević (Beka) Elvir $500 pred dušom rahmetli djeda Rama i majke stare Maljiće Jarović.Nikocevic Rasim $300
Nikočević (Hazema) Ruždija $1,000
Nikočević (Hazema)Kadrija $1,000
Nikočević (Ćaza) Hakija $1,000
Nikočević (Ćaza) Husnija $500
Nikocevic Eldin pred dusom oca rahmetli Zuvdije Zufka Nikocevica $2,000 (dvije hiljade)
Nikočević (Šuća) Mersid $1,000
Nikocevic Avdija Fetija $300
Nikocevic (Šaboredzin) Zecko $500
Nikocevic Isa Hamdija $300
Nikočevic Hama Murat $500
Nikocevic (Hasana) Juso $500
Nikocevic Zufka E. $100
Nikocevic Šeca Bajram $300
Nikočević Jakupa Saljka $100
Nikocevic Jakupa Šuco $500

Neljkovic (Ćaza) Samir $500 + $300
Neljkovic (Mede) Šeko $500
Neljkovic (Mede) Senad $500
Neljkovic Sadrije Dzavid $100
Neljkovic Sadrije Izet $500
Neljkovic (Ćaza) Salem $500

Novaj Ujkan $100

Nušević Džema i Elvis $500

Oljevic Ervin $100

Omeragic Mirza $500 pred dusom rahmetli oca Rafeta (Muja) Omeragica
Omeragić (Jusufa) Ruško $500
Omeragić (Hamdije) Rafet $500
Omeragić (Hamdije) Safet $500
Omeragić (Hamdije) Izet $500
Omeragic Suljo i sinovi Adis i Alis $1.000
Omeragić Ramiza Bećir $200

Pjetrovic I. Asmir $250
Pjetrovic I. Alsen $250
Pjetrovic Redža Nisko $300
Pjetrovic Redža Safet $300
Pjetrovic Redža Samir $300
Pred dušom rahmetli Pjetrovic Bahtije od njene djece $1,000
Pjetrovic Nedzad $100 (Dallas)
Pjetrovic (Avda) Ruska sa bracom Ganom, Niskom i Denis Eskov $1,000 (Dallas)
Pjetrović Ćazo $500
Pjetrovic Nečko $500

Pirovic M.Aljo $1,000
Pirovic Mahmuta Muhamed $500.
Pirovic (Alja) Jazo $500.
Pirovic (Mahmuta) Ibrahim $1,000

Pupovic Dzemajlje $100

Purisic Saka $100
Purisic Sahita Sanel $200
Purisic Emro $100

Rašić Mirsad $500

Radončić (Junuza) Husnija-Husko $100 + $200
Radončić (Husa) Ismet Šahinović sa familijom $500
Radoncic (Meda) Adimir i Damir pred dusu svoga oca Meda $1,000 (hiljada) za IKC Gusinje
Radoncic (Zufera) Hajran-Tito $500
Ing. Radoncic Zeca $1,000 (hiljadu dolara)
Radončić Hasana Sanela $200
Radoncic (Hasa) Hajro $200
Radoncic (Osmana) Meho $500
Radoncic (Osmana) Safet $500
Radoncic (Osmana) Ismet $500
Radoncic (Osmana) Brahim $500
Radoncic (Osmana) Nusret $500
Braca Radoncic Meho, Safet, Ismet, Brahim i Nusret pred dusom svojih roditelja $500
Radoncic (Hama) Omer sa sinovima $1,000
Radončić (Meda) Ismet $500
Radončić (Šemsa) Rafet $500
Radončić (Šemsa) Fadilj $500
Radoncic E. Elhan $500
Radoncic M. Zumber $200
Radončić (Zama) Esad $500
Radončić (Zama) Rešad $500
Radončic Šaba Jakup $2,000
Radoncic Fera Rizo $500
Radoncic Murata Ramiz $500
Radoncic Murata Ragip $500
Radoncic Murata Šacir $500
Radoncic Šabana Omer $500
Radoncic Šabana Skender $500
Radoncic Avda Hamdija $500
Radoncic Avda Ermin $500
Radoncic Avda Armiz $500
Radoncic (Zejnelja) Agron, Almir i Alen $1,000
Radoncic Jakupa Muzafer $1,000
Radoncic Ragipa Elvis $500
Radoncic (Šaba) Saka $100
Radoncic Halima Edap $100 (Dallas)
Radoncic Zogo $200 (Dallas)
Radoncic Sejo $200 (Dallas)
Radoncic Esma $100(Dallas)
Radoncic Hasa Bedrija $500
Radoncic Avdov Ramiz $500
Radoncic Omera Adis $500
Radoncic Hasov Fadilj $300
Radoncic Sulja Zumber $500
Radoncic Sulja Zuvdo $500
Radoncic Hama Enver $1,000
Radoncic Envera Mihret $1,000
Radoncic Envera Mithad $1,000
Radoncic Dzeljo $500.

Redzepagic Fehim $100
Redzepagic Faruk $100
Redzepagic (Rifata) Smako $200

Redzematovic (Fekov) Safet $200
Redzematovic Hasima Zufer $100
Redzematovic Ragip $100
Redzematovic Hajrudin $200 (Dallas)

Selimaj (Haljilja) Beli $500

Sujković Rifat $200
Sujkovic Bega Vaka $500

Selimovic Omera Dzevat sa sinovima Almirom i Damirom $500

Selimanjin Rustema Safet $100

Srdanovic Sead $200

Toskic Zufera Elvir 500 eura
Toskic N. Rasim $5,000 (pet hiljada)
Toskic Rasim pred duši svog oca Nuradina $1,000 (hiljada)
Toskic N. Bislim $500
Toskic N. Zehdija $500
Toskic N. Senad $500
Toskic I. Irfan $200
Toskic A. Skender $100
Toskic A. Ragip $100
Toskic Dž. Fikret $100
Toskic R. Elvis $300

Tošić Zijo $300

Šabovic Šelja Izet $1,000

Šahmanovic Šaba Fero $200

Šiljkovic Ramo $200
Šiljkovic Mirsad $200
Šiljkovic M. Damir $100
Šiljkovic M. Merima $100

Šehovic H. Servet $500

Šehic Elvir $500

Šujak Jazo i sin Rusmin $500
Šujak (Bajra) Izet $500
Šujak Senad $500

Vukelj (Omera) Saljih $200
Vukelj Senad sa sinom Omerom $500
Vukelj Julja Mirza $1,000

Vučetović Saliha Ganija $2,000

Zilkić Sait-Sako $100
Zilkić Mehrudin-Meho $100
Zilkić Mervin $200
Zilkic Fadilj $500

-------------------------------------------------------------
U K U P N O: $261,230 + IZKCPG $82,162 + (MIZG: $28,980 + €39,030 + 3,000 Švedskih kruna + $300 Can.) + 44,596€ + (ZDPG Sa: €750 + 10,100KM) + AUD $1,900


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com