www.Gusinje-Plav.com

Donacije preko „ZAVICAJNOG DRUŠTVA PLAVLJANA I GUSINJANA“ Sarajevo
D O N A T O R I :

AMOS GRAF d.o.o. Sarajevo-vlasnici Korjenić Fahrudin,Mersudin i Mehmedin (sinovi Husa Korjenića) 2,000.00 KM (oko $1,000 (hiljadu))

Bektesevic (Braho) Husko 100KM
Bektesevic (Jazo) Kemal 300 KM
Bektesevic (Husa) Fejzo - Felja 100 KM

Bicic (Huso) Refik-Refko 100KM

Dacic Emsad €100

Đukanovic Ibrahim, Hajro i Nihad 500KM

Deljanin (Himzo) Ekrem 100 eura
Deljanin (Feriz) Abidin 100 eura

Feratović (Hajrudin) Muharem 500KM

Gacevic (Redzo) Emin 200KM

Hot (Sadrija) Izet 100 KM

Hodzic (Azra) Irma-Zavidovici 50KM
Hodzic (Azra) Ilma-Zavidovici 50KM
Hodzic (Azra) Kenan-Zavidovici 50 eura

Ibrahimagic Zija Suad 500KM

Idrizović Vezirka, rodj. Radončić, iz Mostara, 200KM pred dušom roditelja rah. Rama M. Radončića i rah. Nurke Radončić

Koljenović (Merdo) Ćazim - Ćazo 500KM

Lalicic (Dzevdet-Dzeka) Alem 500km
Lalicic (Dzafer) Izet 400KMLalicic (Dževdet-Dzeka) Amel 100KM + 200KM
Lalicic (Fajko) Fikret €100

Lucevic (Murat) Rifat 100KM

Memic (Mustafa) Sanija 100KM

Mrkulic Muzafer 150 KM

Music (Ruždija) Ermin - Sarajevo 100 KM

Mulamekic (Hamda) Nusret 500 KM

Omeragic (Tahir) Smajo 200 KM

Radoncic (Šaćir) Selim 1,000KM
Radoncic (Zajo) Hilmo i supruga Sabra 300KM
Radoncic (Fero) Semso 200KM

Čekic (Jakup) Husein €200
Cekic (Murat bajraktar) Nasuf 100KM
Čekic Hamza 50 KM
Čekic Esad 100 KM
Cekic (Adem) Enver i Skender 1,000.00 KM (oko $500)

Šestovic (žena od rah.Zaja) Hasnija-Haljka 100 eura

------------------------------------
U K U P N O: 10,300KM + €750


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com