www.Gusinje-Plav.com

Donatorsko veče za IKC u Gusinju, New York - 10. 12. 2021 godine
(Organizatori: Odbor iz New Yorka koji koordinira donatorskom akcijom za IKC u Gusinju i Odbor IZKCPGNY)
DONATORI:
Medžlis IZ Gusinje $10,000 (deset hiljada dolara)
IZKCPGNY $10,000 (deset hiljada dolara)
Anonimno pred dušama Gačević Begana (Bega), Bahtije, Šemsa, Zuke i Muminović Redža i Naze $600
Adem Adil Halal super market $2,000 (dvije hiljade dolara)
Besković Besim $500
Bicić (Salja) Ragip $500
Ciriković Ahmo $100
Čekić (Hazema) Ragip $500
Čekic (Saliha) Began $1,000 (hiljadu dolara)
Čekić (Haljilja) Selim $2,000 (dvije hiljada dolara)
Cecunjanin Ruždo $500
Drazanin Emina pred dušom svog oca rahm. Izeta $50
Dautović Šemso $200
Dacić Senad $500
Dervišević (Saliha) Esad $500
Dervišević (Saliha) Ermin-Piksi $200
Dervišević (H) Baka $200
Djurković (Rama) Nedžad $100
Drešković Jasmin $500
Durmić Salih $200
Gačević (Rafet) Samir $500
Gačević (Haka) Rafet $500
EURO Gusinje $5,000 (pet hiljada dolara)
Feratović H. Almir i Amela $200
Hadžimusović Senad $500
Huskić Mirsad $50
Hot (Haljilja) Adis i Armin $500
Hot (Bajra) Haljilj $500
Hot (Jaza) Rafet pred dušama djeda Alja i bijače Aljke Hot, kao i djeda Haska i bijače Kime Koljenović $1,000.00 (hiljada dolara)
Hot (Redža) Salmir $3,000 (tri hiljade dolara)
Jakov $1,500 (hiljadu i pesto dolara)
Jasavić Ermin $1,000 (hiljada dolara)
Jasavić Murat $2,000 (dvije hiljade dolara)
Jakupaj Agron $500
Kandić Imer $500
Krcić (Zeća) Coko $1,000 (hiljada dolara)
Krasniqi Nezir $100
Klapija Mirsad $500
Kobilić (Haljilja) Murat (Sarajevo - BiH) 200.00* eura
Kobilić Ramo pred dušama djeda Haljilja, nane Emire i brata Samira (Holandija) 300* eura
Koljenović (Ahma) Sultan $1,000 (hiljada dolara)
Koljenović (Ahma) Mirsad $1,000 (hiljada dolara)
Koljenović (Ahma) Dževat $1,000 (hiljada dolara)
Koljenović (Haskov) Elmedin $500
Koljenovic (Ahmov) Ago $5,000 (pet hiljada dolara)
Koljenović S. Huso $250
Koljenović I. Edin $500
Kolenović (Ramo) Haris $100
Koljenović Fadilj sa porodicom $500
Laličić Sabahudin $1,000 (hiljada dolara)
Laličić (Sabahudina) Aladin, Adil, Dževad i Ali $800
Ljaljić Medo $500
Lončarević Haljim i Eko pred dušom supruge/majke Nurije $1,000 (hiljada dolara)
Mačkić Šaćir $500
Mehović Esad $1,000 (hiljada dolara)
Musić Erol $500
Muratović Iso sa sinovima $500
Mulić (Bajrama) Seid $500
Mulić (Muharema) Bajram $500
Mulić (Muharema) Sefedin $500
Mujević braća $5,000 (pet hiljada dolara)
Mujović Selma $50
Mrkulić (Zaja) Ismet $5,000 (pet hiljada dolara)
Mrkulić (Junuza) Denis i Nermina $100
Mrkuljić h. Smajlje $500
Novaj Jasmin $1,000 (hiljada dolara)
Novaj Ujkan $200
N.N. $300
Pejčinović Galjo i Sejo $1,000 (hiljada dolara)
Pirović (Mahmuta) Ibrahim $1,000 (hiljada dolara)
Pjetrović (Šaćira) Ismet $1,000 (hiljada dolara)
Pjetrović (Šaćira) Šefket $500
Pjetrović Rafet i Fata pred dušu rah. Pjetrović Šaćira $500
Pjetrović Rafet i Fata pred dušama Cecunjanin Fejza i Hajrije $500
Pjetrović Ćazo sa djecom pred dušom rahmetli Pjetrović Bahtije $2,000 (dvije hiljade dolara)
Pjetrović Iljaz $200
Pjetrović Bećir $200
Pjetrović h. Muhamed $1,000 (hiljadu dolara)
Pjetrović Mensur $200
Pjetrović h. Malića i Ismeta $1,000 (hiljadu dolara)
Pjetrovic Jasmin $200
Pjetrović Adnan $200
Pjetrović Dino $100
Pjetrović Azra $150
Pjetrović Suad $50
Pjetrović Semir i Hatema $300
Purišić Rasim sa familijom $1,000 (hiljadu dolara)
Ramadan Amir $100
Radončić (Rizov) Adis $1,000 (hiljadu dolara)
Radončić (Šaćirov) Šefkija $1,000 (hiljadu dolara)
Radončić (Rizov) Salko $1,000 (hiljadu dolara)
Radončić H. Damir pred dušom svog oca Meda Hajrova $500
Radončić Haljima pred dušom svog supruga Meda Hajrova $500
Radončić (Suljov) Zuvdo $300
Radončić (Ferov) Ozren-Nulja (Podgorica) $100
Radončić (Hiljmov) Samir $200
Rašić (Amirov) Mirsad $500
Redžematović Redžep pred dušom R. Rama $200
Redžematović Adis pred dušom oca Ramiza $250
Redžematović Fikreta pred dušom majke Igbale $250
Redžematović Esmir $1,000 (hiljadu dolara)
Redžematović Haris $1,000 (hiljadu dolara)
Srdanović (Ljuljkov) Smajlje $5,000 (pet hiljada dolara)
Srdanović Damir $1,000 (hiljadu dolara)
Šahmanović Denis $5,000 (pet hiljada dolara)
Šarkinović Aida $300
Still Kompanija $2,000 (dvije hiljade dolara)
Selimaj Mujo $1,000 (hiljadu dolara)
Todić Ujkan $500
Todić Fikret, Mujo, Halil i Aki $5,000 (pet hiljada dolara)
Toskić N. Rasim $5,000 ( pet hiljada dolara)
Toskić Djuljsuma pred dušama svog oca Osmana i majke Sevke Koljenović $500
Toskić N. Besim pred dušom svog oca Nuradina $500
Toskić N. Zehdija pred dušom svoga oca Nuradina $500
Toskić N. Senad pred dušom svog oca Nuradina $500
Toskić Irfan pred dušama svog djeda Izeta i pradjeda Kupa $500
Toskić Ragip pred dušama svojih mrtvih $200
Toskić Alija pred dušom svog oca Zufera $150
Toskic Hajrija pred dušom svoga oca Ruške Bajrovića $300*
Vukelj (Julja) Mirza pred dušom majke Bahrije $1,000 (hiljadu dolara)
------------------------------------------------------
UKUPNO: $126,250 + (500*eura ($580)) Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com