USCIS je ukinuo naknadu za biometrijske podatke za većinu imigracionih aplikacija

U.S. Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) donela je važnu promjenu kako bi procesi imigracije bili jednostavniji i manje skupi. Počevši od 1. aprila 2024. godine, ukinuli su dodatnu naknadu za biometrijske podatke (poput otisaka prstiju i fotografija) za većinu prijava.

ŠTA SU BIOMETRIJSKI PODACI I ZAŠTO SE PRIKUPLJAJU? Biometrijski podaci su fizičke karakteristike poput otisaka prstiju i fotografija koje su jedinstvene za svaku osobu. USCIS prikuplja biometrijske podatke radi provjere identiteta podnosilaca zahtjeva i osiguranja sigurnosti imigracionog sistema.

ŠTA JE PROMJENA? Nedavna promjena pravila značajno je smanjila broj prijava za koje je potrebna posebna naknada za biometrijske podatke. Sada je cijena biometrijskih podataka uključena u glavnu naknadu za podnošenje za većinu prijava, što proces čini efikasnijim i pristupačnijim za mnoge imigrante.

Prije promjene pravila, većina prijava zahtjevala je posebnu naknadu za biometrijske podatke. To je uključivalo prijave za:

Zelene karte (Obrazac I-485): Ovaj obrazac se koristi za prilagođavanje statusa radi postizanja statusa zakonitog stalnog stanovnika.

Radne dozvole (Obrazac I-765): Ovaj obrazac se koristi za dobijanje odobrenja za rad u Sjedinjenim Američkim Državama.

Putna dokumenta (Obrazac I-131): Ovaj obrazac se koristi za dobijanje dozvole za putovanje van SAD-a i povratak kao zakoniti stalni stanovnik ili drugi kvalifikovani nestrani imigrant.

Sticanje državljanstva (Obrazac N-400): Ovaj obrazac se koristi za apliciranje za američko državljanstvo. Mnogi drugi obrasci: Različiti drugi obrasci i podnesci takođe su zahtevali posebnu naknadu za biometrijske podatke, u zavisnosti od konkretnih prednosti koje se traže.

boundless.com