www.Gusinje-Plav.com

Nakon i Ramazanska akcija za IKC Gusinje - April 2023
(Medijski sponzor web magazina Gusinje-Plav.com)
D O N A T O R I :

- Adis (Skenda Mujova) Čekić €100
- Kurtagić Ruždija sa familijom €200
- Radončić Zemka sa ćerkama Semihom i Ajlom, za pred dušu supruga i oca, rahmetli Džafera Semovog Radončić €300
- N.N. osoba za pred dušu svoga baba na ime sadake €50
- N.N. osoba na ime sadake za svoju porodicu €50
- Julević Haka Hazem donirao €50
- Čekić Zaja Zuko $500
- Mehović Delije Elvir €200
- Za pred dušu rahmetli Balić Ibra Zinke, njen sin Šućko Balić sa porodicom donira €100
- Za pred dušu rahmetli doktora Envera Redžepagića, njegova supruga Sajma i sinovi Semih i Sanid doniraju €300
- Pred dušama rahmetli Šabana (Hajrova) Radončić i Hateme Radončić, rođ. Mustafalić, sin Džafer Radončić-Džo donira €100
- Murgić Delvir na ime zekata €300
- Pred dušama rahmetlija: Murata S. Čekić i Hajrije M. Čekić familija uplaćuje €2,000 (dvije hiljade eura )
- Pred dušama Sujković Haljima i Mune, i Čekić Igbale, od unučadi Sujković Semira, Semire i Selmina $400
- Pred dušom rahmetli Alja Bekteševića familija njegova familija €50
- Pred dušom rahmetli Ragipa (Haljilja) Koljenović njegova familija €300
- Bektešević (Almira) Samra $80
- Radončić Tifa sa familijom, za pred dušu supruga rahmetli Sadrije Radončić €50
- Purišić Beli $200
- Šujak Ismet $100
- Za pred duše rahmetli sestara: Feratović Igbale rod. Bicić i Nurović Muradije rod. Bicić brat Izet Arslana Bicić $500
- Za pred dušu rahmetli oca Radončić (Husa) Redža, sin Elmedin Radončić sa familijom donira €200
- Za pred dušu rahmetli Radončić (Husa) Redža, na ime TEVHIDA, supruga Haska sa djecom donira €500
- Radončić (Avda) Emin pred dušom svoga oca Avda €50
- Hajris Brčvak €5,000 (pet hiljada) donacija za JEDAN DIO unutrašnje stolarije (10 vrata)
- Luan Toqani €50
- Za pred dušu svojih rahmetli: djeda Feriza i nane Kade, unuke Ajla i Dina Deljanin €50
- Za pred duše rahmetli Bajrama (Ramova) Bektešević i Bore (Bajrama) Bekteševicć, rodj. Kukić, sin Isljam Bektešević sa familijom €200
- Mulahasanović Adil (sin Ismete M. Čekić) €100
- N.N. donira €100
- Za pred duše rahmetli Amira Nikočević i Enise Nikočević, rođ. Radončić, njihova djeca Dino, Aida i Ema €100
- Radončić (Husov) Dželjo, za pred dušu rahmetli oca Husa, majke Bahte i braće Redža i Izeta $500
- Za pred duše Jašara Pjetrovića, Sabrije (Jašara) Pjetrović i Izeta (Jašara) Pjetrović donira ćerka i sestra Ismeta Bicić, rođena Pjetrović sa sinovima Šefketom, Semirom, Bajramom i ćerkom Adelisom $500
- Za pred duše rahmetli Berhana-Beko( Mahmuta) Bicić, Mahmuta (Alja) Bicić, Emine (Mahmuta) Bicić donira supruga i snaha Ismeta Berhana Bicić sa sinovima Šefketom, Semirom, Bajramom i ćerkom Adelisom $1,200 (hiljadu i dvesta)
- Koljenović (Šaćira) Rafet $500
- Cecunjani Šukro donirao $500
- Kobilić Ramo sa porodicom €200
- Hot Sadrije Izet €50
- Šujak Ujkan sa sinovima Enisom, Denisom i Elvisom, za pred dušu Zeća Šujaka €600
- N.N. $100
- Trešnjo Safedin iz Konjica €100
- N.N. osoba 20km
- Murgić Ajla (kćerka Senade M. Čekić) €100
- Čekić Murata Sehad €100
- Hadžalić Mumin i Šemsa iz Cazina €200
- Hadži Husein-Huso Čekić pred dušama: oca Jakupa, majke Hateme, sestara Halime i Nafije €200
- Feratović (Fejza) Esad na ime TEVHIDA za pred dušu supruge Surke $500 - (MIZ)
- Šahman Nedžad €50
- Lješnjanin R. Enes pred dušom oca Ruška $2,000 (dvije hiljade)
- Porodica rahmetli Jusufa- Ćufka Ibrahimagića pred njegovom dušom €200
- Bajrović Bećo i Murat (sinovi Fera Bajrović) pred dušama djedova Sejda Bajrović i Adema Omerčić i bijača Zume Bajrović i Emine Omerčić $1,000 (hiljadu)
- Kolenović Kumrija pred dušama roditelja Zaja i Bahte Gačević $200
- Vukelj Rustem sa sinom Armenom €200 - (MIZ)
- Feratović Fejza Esad pred dušom supruge Surke €220-(MIZ)
- Roditelji Bećir i Nafija i brat Adis Rečković doniraju $700 pred dušom sina i brata BENISA REČKOVIĆA
- Nikočević Lejla i Ismeta iz Sarajeva $250 pred dušom šehida ORHANA (Redžovog) NIKOČEVIĆA - ZDPG Sa.
- Toskić N. Rasim €600*
- Hot Kaplana Hasan $100*
- N.N. iz New Yorka $200*
- Feratović Raif pred dušama roditelja $200
- Feratović Bahrija pred dušama roditelja $200
- Mulić (Šabana) Sadija iz Švedske za pred duše oca Šabana i majke Dževahire Mulić €250 (3,000 SEK****)
------------------------------------
Ukupno: $10,430, plus €5,000(HB), plus €8,420, plus 20km
------------------------------------
- Radončić F. Rizo pred dušom brata Hiljma Ferova $500
- H R F. D.O.O. Bijelo Polje, Fikret Hadžibegović €500
- Mustafa hadži Muratov Čekić €100
- Porodica Balić Ismeta $1,000 (hiljadu)
- Markišić Avdija pred dušu majke Mejre i oca Smaja $300
- Čekić Began $1,000 (hiljada)
- Seferagić Ramo $500
- Vukelj Redžep $200
- Kolenović (Adema Selmanova) sinovi: Jusuf, Junus, Ibrahim i Hamdija $1,000 (hiljada)
- Mujević Selma $100
- Nikočević Meda Orlo pred dušama rah. oca Meda i sestre Saljke $300
- Nikočević Senad pred dušom svoga oca Džemajlja Nikočevića €150
- Braća Musić: Mirsad, Esad, Šeko i Suvad $1,000 (hiljada)
- Gusinjanin pred dušom Ali-pašinom €2,000 (dvije hiljade eura)
- Šiljković Ema sa familijom pred dušama oca Haljima i majke Aiše Jakupović $200
- Laličić Sabahudin $500
- Hoti Avdula pred dušama oca Hadžije, djeda Brahima, bijače Dževe, strica Redžepa i strine Naze $100
- Hadžović Sehada pred dušama djeda Šaban Redže, bijače Hasnije i tetka Isa $50
- Seferagić Kićo $400
- Kasumović Edin i Hajrija iz Australije €340
- N. N. osoba iz Gusinja €100
- Nikočević (Amirov) Emir iz Sarajeva sa majkom, suprugom i djecom 200KM***
- Pirović Ibrahim pred dušama svojih roditelja: oca Mahmuta i majke Djuljke, djeda Dulja i bijače Filje $1,000 (hiljada)
- Pirović Aljo pred dušama svojih roditelja: oca Mahmuta i majke Djuljke i djeda Dulja i bijače Filje donira $1,000 (hiljada)
- Ali-pašina džamija za vrijeme Džume namaza 27-og dana Ramazana, od dzematlija $751
- Kolenović M. Hamdo $300
- Kolenović M. Husko-Kokan $300
- Kolenović M. Ljana $300
- Kolenović M. Zamo $300
- Kolenović M. Fiko 300
- Kolenović M. Beli $300
- Udruzenje EURO Gusinje iz New Yorka $5,000 (pet hiljada)
- Sevda Hot Čekić $500
- Feratovic Ekrem pred duše djeda Meda i bijače Djuze, Kupa i Rihe Čekić $200
- Šahmanović Irfan $200
- Radončić F. Orhan - Colje pred dušama roditelja: oca Fera i majke Hajrije i u zdravlje svoje porodice $200
- Čekić Skendo - Trupko sa sinovima Merdinom i Elmedinom $2,000 (dvije)
- M. Š. iz Gusinja $100
- Omeragić Ahmet iz Tivta za pred duše roditelja i sestara €100
- Unuk Šaćir Čekić pred dušom djeda Salja-Grofa donira $100
- N. N. osoba iz Njemačke €100
- Fildija Mulić sa sinovima Faikom i Denisom iz Tivta pred dušom Haljima Mulića €50
- N. N. osoba iz Gusinja na ime zekata $200
- Kolenović Halim iz Njujorka $ 250
- Bektešević Fejzo-Felja pred duše oca Husa i hale Naze Bektešević €50
- Bektešević Ibrahima Ramo € 50
-Sanela (Radončić) Sinanaj, pred dušom svog baba, rahmetli Skenda (Muzaferovog) Radončić $500
- Mulić Bajram $500
- Admir (Hama) Deljanin pred dušama roditelja i braće donira $500
- Rafet i Samir Gačević pred dušom svojih roditelja Haka i Hateme, braće Hasana i Ismeta i sestara Tulje i Ljute $1,000 (hiljada)
- Radončić Nevzet pred dušom svojih roditelja oca Zuvda i majke Tulje $500
- Gačević Lidika za pred dušom svijim roditeljima oca Ruždije i majke Nadžije Kolenović $500
- Gačević Murat pred dušom svojih roditelja Galja i Time i brata Serdana $1,000 (hiljada)
- Senada Zukić rodj. Redzepagić pred dušuma rahmetlija: oca Šaćira (Hamovog), majke Mejre (Mujkove) Radončić i brata Sata $100
- Bektešević Ermin $100
- Nikočević Fero $200
- Sujković Vaka za roditelje oca Bega, majku Zalju, braću Dževata i Hamzu i sestre Nafiju i Nazu $200
- Admir i Izeta Radončić $400
- Redžepagić Feka $200
- Redžepagić Dino $200
- Deljanin (Hama) Suljo $4,000 (četiri)
- Deljanin Suljo pred dušom svojih roditelja oca Hama i majke Seve donira $1,000 (hiljada)
- Deljanin hadži Igbala pred dušom svojih roditelja oca Bajrama i majke Eme Feratovic donira $1,000 (hiljada)
- Derviševic B. Izet za zdravlje svoje i njegove porodice a pred dušom njegovog oca Bajrama $3,000 (tri)
- Derviševic Galjov Senad pred dušom roditelja Galja i Bademe a za zdravlje niegovo i njegove porodice $500
- Hot Šućo, Ekrem i Haljilj pred dušom svojih roditelja doniraju $750
- Ismet Fejzov Balić pred dušom roditelja oca Fejza i majke Kime a zdravlje njegovo i njegove porodice $500
- N.N. osoba iz Gusinja €50
- N. N. osoba na ime zekata €450
- Feratović S. Ibrahim iz Njujorka pred dušom oca Sulja i majke Djulje $200
- Koljenović (Alja) Senad iz Koljenovića €100
- Ermir Nasufi (from Switzerland) $50
- Vučetović Zenuv $100
- Hrustemović Emir $10
- Gutić Ermina $10
- N.N ostali koji ne žele objavu $442
- Čekić R. Ferid $100
- Toskić Anela i Anita $300
- Bektešević Nusret $20
- Radončić Salmir $15
- Radončić (Mihreta) Amila, Anel i Anis $300
- N.N $100
- N.N $250
- N.N $250
- N.N. $100
- N.N. $100
- N.N. $25
- N.N. $100
- N.N. $20
- N.N. $20
- N.N. $15
- N.N. $20
- N.N. $20
- N.N. $50
- N.N. $50
- N.N. $100
- N.N. $20
- N.N. $20
- N.N. $500
- N.N. $100
- N.N. $20
- Kolenović (Murata) Admir $1,000 (hiljada)
- Belmont Islamic Center $1,000 (hiljada)
- Nikočević Juso $400
- Pjetrović Šefket i Fatima $2,000 (dvije hiljade)
- Musić (Izet) Mirsad $100
- Dautović Šemso $500
- Kolenovic (Fadilj) Jasmin $200
- Kolenović Aga Alaudin $500
- Kolenovic Sehada u ime Allaha, pred dušom baba Muharema majke Haljime sina Aljija i brata Ujkana $500
- Mujević Nazmo $500
- Todic Amar $200
- Brbutović Asmir $200
- Purišić Amel za pred dušu svoga oca Rahmana $200
- Rašić (Amira) Mirsad za zdravlje svoje familije i pred dušom rahmetli baba Rašić Amira $500
- Kolenović Sadeta sa kćerkama pred dušom supruga Ismeta, svekra Maza, svekrve Hajrije. Sadeta pred dušom roditelja Bektešević Rama i majke Remzije, bratanića Meramela $500
- Levnjak Šule $100
- Bektešević Mensur $400
- Gačević Fikreta pred dušu oca Hiljma Derviševića $120
- Kučević Emil $200
- Kukić (Ibrahima) Safet na ime zekata €3,000 (tri hiljade)
- Hadžialjević Jasmina pred dušom sestre Senade Šahmanović €50
- Hadžialjević Jasmina pred dušom brata Kemala Medunjanina €50
- Hodžić Orlo sa familijom pred dušama svojih roditelja oca Braha, majke Hateme - Harke i brata Ragipa €200
- Toskić Faro pred dušom oca Dževata i majke Sanije $212
- Ganić Mirsad $500
- Kolenović Mervin $200
- Radončić I. Senada $100
- Radončić H. Badema pred dušu oca Haka, majke Djulje i sestre Hane Kolenović $300
- Anonimno $500
- Radončić Z. Huso $500
- Bektešević (Rama ) Iljmo u ime Allaha $1,000 (hiljada)
- Radončić (Hama) Enver $1.000 (hiljada)
- Radončić (Enver) Mihret $1.000 (hiljada)
- Radončić (Enver) Mithad $1.000 (hiljada)
- Čekić (Zaja) Rafet $1,000 (hiljada)
- Čekić (Rafet) Samra $200
- Anonimno $200
- Nikočević (Šaba) Zećko $500
- Cecunjanin Nusreta pred dušom svojih roditelja Mede i Bahte Neljković $500
- Dr. Vedan Đešević pred dušom djeda Hilma Avdića $1,000 (hiljada)
- Ragip Feratović sa familijom pred dušama roditelja Haljima - Hasnije, rodj. Kukić $1,000 (hiljada)
- IZKCPG $2,000 (dvije hiljade)
- Dešić Samir $300
- Dešić Omer $200
- Braća Muratagić $600
- Saćir Mackić $500
- Edin Marković $200
- Džafer Ibrić $100
- Hakija Pupović $100
- Galjo Pejčinović $500
- Sućo Marković $500
- Čekić Ragip $200
- Novaj Jasmin $1,000 (hiljada)
- Sin Ismeta Koljenovića $20
- Zilkić Esad $200
- Ensar i Amela Pasić iz Sarajeva pred dušom oca rahmetli Dževdeta-Džeke Laličića €200
- Omeragić (Elvisa) Danis iz Gusinja pred dušom bijače Djuljke €50
- Radončić Hasim iz Kruševa pred dušom oca Haka i majke Kime €150
- Djurković Bisera sa sinovima za pred dušu rahmetli supruga Redžepa - Redža $500
- N.N. osoba iz Gusinja za pred duše roditelja i sestre €100
- Ago Koljenović $2,000 (dvije hiljade)
- Smajo Srdanović $1,000 (hiljada)
- Nezir Krasniqi $200
- Murat-Sultan Kolenović $500
- Dževat Kolenović $500
- Mirsad Kolenović $500
- Hakija Djukanović $500
- Haris Kolenović $100
- Yuma $3,000 (tri hiljade)
- Muhamed Aldi $2,000 (dvije hiljade)*
- Šaban Muratović $1,000 (hiljada)
- Amel Muminović $1,000 (hiljada)
- Čekic Haljilja Senad $500
- Mujakic Elvis i Nusreta Nuska, rodj. Čekić $500
- Koljenovic Osmana Hakija $500
- Vukelj Mirzet $500
- Šabović Izet $1,000 (hiljada)
- Krcić Coko $1,000 (hiljada)
- Pjetrović Ilijaz i Edin $1,000 (hiljada)
- Pjetrović hadži Malića i Ismeta $500
- Pjetrović hadži Muhamed pred dušom svog babe hadži Šaćira $500
- Pjetrović Rafet i Fata $500
- Pjetrović Š. Safet $300
- Pjetrović I. Zaim $300
- N.N osoba iz NY $100
- Feratović Emina pred dušama sestara Sabine Hot rodj. Čekić i Lutvije Hadrović rodj. Čekić $100
- Feratović Iša iz Slovenije pred dušama muža Esada Feratović, oca Šaća Nikočević i majke Hume, i brata Amira Nikočević $106
- Radončić (Šaćira) Selim iz Sarajeva €500
- Radončić (Šemsa) Sanel iz Njemačke $106)
- Radončić (Šemsa) Anel iz Njemačke $106
- N. N. osoba iz Dalasa €1,000 (hiljada)
- N. N. osoba iz Gusinja €340
- Pred dušom Hilma i Bahtije Čekić njihova djeca €500
- Remzija (Milja) Feratović iz Švajcarske u ime Allaha, a pred dušom svojih roditelja Sulja i Nurije €100
- N. N. osoba iz Plava pred dušom roditejla i brata €100
- Kumrija Omeragić sa porodicom pred dušama svojih roditelja Haka i Kime Radončić €100
----------
- Radončić Sulja Zuvdija-Zuvdo $300
- Senada hadži-Šefkije Bektešević, pred njegovom dušom €100
- N.N. osoba iz Gusinja donira €200
- Sabrija Julević, sa sinovima Edisom i Elvisom, pred dušom supruga i oca Šuća Julevića $1,000 (hiljadu)
- Omeragić (Kemala) Hasan sa sinovima $500
- Seferagić Jusufa Hiljmo - Hika iz Gusinja €200
- Unučad Amar i Faris Redžepagić pred dušom rahmetli bijače Sofije Redžepagić $200
- Zuvdija i Remzija Mulamekić pred dušom svoga sina Admira €100
- Neljković (Ćazov) Salem pred dušom oca Ćaza, i za zdravlje svoje i svoje porodice $500
- Pirović Refik pred dušu Admira Mulamekića donira €50 za
- N. N. osoba iz Gusinja $160 za IKC Gusinje
- Dervišević Izet - Zeko iz Skoplja sa familijom, pred dušu oca Kupa i majke Dževe €100
- N. N. osoba iz Gusinja €100
- Koljenović Mersid pred dušama oca Mustafe, majke Zade i sestre Eldine $400
- Na ime sadake pred dušom strica Elvira Feratović bratanići Alem, Aldin i Dino $300
- Čekić (Haljilja) Selim $1,000 (hiljadu dolara)
- Hot Vesna pred dušama: sestre Senade Šahmanović i brata Kemala Medunjanina $1,000 (hiljadu dolara)
- Srdanović hadži Sulejman i hadži Sehija iz Bara, pred dušama svojih roditelja €1,000 (hiljadu eura)
- VAKUF: Radončić (Šahinović) rah. Ahmed i rah. Nadžija 3,000 (tri hiljade)
- Bektesević Iljmo pred dušom oca Rama i majke Remzije i bratanića Miralema, djedova i bijača $500
- Jarović Jazo sa porodicom iz Kranja €50
- Saša Cvetković-Jarović iz Kranja €50
- Jarović Aldijana iz Kranja €50
- Ragip (Saliha) Dervišević sa familijom pred dušama svojih rahmetlija deda Rama i bijače Bahte Dervišević $500
- Balić Mensura pred dušom brata Muhameda Jarovića $100
- Ef. Rešad Dautović €50
- Radončić Nasiba - Naka sa kćerkama za pred dušom supruga i oca Abaza $200
- Koljenović Šuća Husko $1,000 (hiljada)
- Pjetrović Ismet u ime svevišnjeg Allaha, a pred dušom rahmetli baba hadži Šaćira Pjetrovića $2,000 (dvije hiljade)
- Koljenović Šuća Ismet $4,000 (četiri hiljade)
- Hot R. Salmir $2,000 (dvije hiljade)
- Toskić Rasim $2,000 (dvije hiljade)
---------------------------------------------------------
UKUPNO: $106,364 + €2,000(JR) + €10,930 + 200KM

****novac će biti poslat IZ Gusinje


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com