www.Gusinje-Plav.com

Donacije da djeca sa posebnim potrebama iz NVO HELP Plav idu na ljetovanje na more (2023 godine)
(Medijski sponzor web magazin Gusinje-Plav.com)
- Šujak Ismet $100
- Feratović Meha Ermina $200
- Murat Jasavić $500
- Skendo Ibrić $100
- Adi Ibrić $100
- Amer Ibrić $100
- Džafer Ibrić $100
- Šaćir Mačkić $100
- Esad Mačkić $50
- Ermin Mačkić $50
- Hariz Muminović $100
- Idriz Elvisa Bektešević $200
- Nijal Dješević $50
- Armen Igbala Kandić $50
- Samir Hodžić $100
- Senad Dacić $100
- Hakija Pupović 100
- Bajraktarević (Rama) Senad $1,000
- Purišić Edo $100
- Koljenović (Alja) Kemal $100
- Cecunjanin Kadro $300
  Cecunjanin Senad $200
   Cecunjanin Fićo $500
  Cecunjanin Alen $100
  Cecunjanin Šelja Amel $110
  Purišić Semko $100
  Bešković Haljilj $200
  Redzepagić Edis $100
  Čelebić Jasmin $100
  Baškin $100
  Greg $100
  Bašić Edo $50
  Krcić Dzenis $60
  Murat $20
 &nbsSalic Edi $100
  Bajraktarević Redzo $100
  Kojić Jasmin $30
  Redzepagić Bake Šabo $100
- Pupović Hajrudin $100
- N.N. iz New Yorka $50
- Canović Redžep iz Njemačke €100
- Deljanin M. Sajo $500
- Bešković Rafet $50
- Bešković Haljilj $50
- Bešković Sadmir $50
- Bešković Alen $50
- Bešković Eto $50
- Bešković Smajlje $50
- Tošić Behmen $50
- Medunjanin Rasim $100
- Medunjanin Nedžad $50
- Samir Neljkovic $200
- Salem Neljković $100
- Edin Jarovic $200
- Emir (Hamdije) Omeragic $100
- Ahmemulić (Zeka) Mahmut-Makica donirao $100
- Hadži Ago Koljenović $500
- Džafer Mačkić pred dusama plemenitih roditelja Rama i Djulke (Bike) Mačkić-Ibricć $1,000 (hiljadu)
- Sinovi Metka Srdanovića: Iso $50, Haso $50, Isljam $50, Mirsad $50, Ramo $50 i Ahmet $50
- Bicić Nura Edin $200
- Hajro Ljalić sa porodicom $600
- Ferat Nikočević $200
- Islamska zajednica i kulturni centar Plav-Gusinje iz Njujorka 1,000€ (hiljada eura).
- Mujo Bešković $1,000 (hiljada dolara)
- Redžematović (Kemala) Elvir $200
U K U P N O: $12,520 + €100 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com