Document www.Gusinje-Plav.com

Reagovanje Miralema Bekteševića
   Poštovani sugradjani ,

   I očekivano za nekog ko je punih 9 godina držao u zabludi sve naše građane, da tako po već viđenoj matrici prebaci odgovornost na sve, samo ne na samu sebe! Sve rečeno je samo SAMOSAŽALJENJE !
   Izjava "Zapošljeno oko 100 ljudi", pomislio sam da se radi o nekoj privatnoj firmi, koja je vlasništvo bivše Predsjednice , a ne Opština svih građana.

   Pozivam bivšu Predsjednicu da svaku moju "nesavjesnost" koja je mogla da prouzrokuje sprečavanje funkcionisanja Lokalne samouprave javno iznese i upozna naše građane a i Tužilaštvo sa istim ! U suprotnom podnosim krivičnu prijavu za klevete i neistine !
   Odgovornost za cjelokupno finansijsko funkcionisanje i finansijsko stanje Opštine prebaciti na Sekretara za finansije je u najmanju ruku Zlonamjerno!
   -Zakon o finansiranu lokalne samouprave član 57 kaže "Predsjednik opštine, na način utvrđen statutom, nadzire finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika budžeta u pogledu namjene, obima i dinamike korišćenja sredstava"
   -Zakon o lokalnoj samoupravi član 58 stav 1 tačka 3 kaze "Predjsednik opštine stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja"
   -Statut Opštine Gusinje član 25 stav 3 kaže "ZA IZVŠENJE BUDŽETA OPŠTINE ODGOVORAN JE PREDSJEDNIK OPŠTINE" a ne kako se navodi, Sekretar za finansije! Ali, kako sam već rekao, prebacivanja odgovornosti na druge, samo ne na sebe!

   O nalogu za asfaltiranje? Drago mi je što nije demantovano da su se dešavala asfaltiranja privatnih dvorišta, već se bivša Predsjednica ograđuje da nije davala naloge! Što znaci da neko jeste?! Zanimljivo da se u ovoj situaciji nije morala poštovati "Hijerarhija" ili još jedan pokušaj prebacivanja odgovornosti na nekog drugog ?! Imaće priliku bivša predsjednica pred Tužilaštvom, Sudom i građanima da kaže ko je onda davao naloge za nezakonito asfaltiranje !

   Takođe bih pozvao bivšu predsjednicu, jer kako sama kaže, morala se hijerarhija poštovati (znači, bez nje nije moglo ništa da se uradi), ili će i ovaj put da prebaci odgovornost na nekog drugog , da objasni građanima i Tužilaštvu kako je NESTAO Registrator sa službenim podacima iz kancelarije Sekretara za finansije i to u periodu kad sam bio razriješen !?
   Mislim da bi bilo zanimljivo da javno čujemo nešto o tome !

   Ovom prilikom bih takodje pozvao novoizabranog predsjednika opštine gospodina Sanela Balića da obavijesti naše gradjane o zatečenem finansijskom stanju i statusu na daleko čuvenih infrastrukturnih projekata ?!

   Vrijeme je majstorsko rešeto i vidjećemo ko je bio u pravu, a ko ne !

   TAKO JE OKONČAN USPJEŠAN PERIOD UPRAVLJANJA OPŠTINOM – ČISTO DA SE ZNA !!!

 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com