Document www.Gusinje-Plav.com

Akciju za proširenje i adaptaciju vakufske kuće u Šabovica mahali (Plav).
(Sponzor web portal Gusinje-Plav.com)

DONATORI:
- Šabović Husko sa sinovima Harisom i Mirzom 1,000$
- Dvoje sobnih vrata su donacija firme "Kriva breza" sinova Rasima Mehmedovića i Eska Bajraktarevića
- Pred dušom rahmetli Zeća Canovića njegova porodica donira 150€
- Feratović Raif $100
- Feratović Ragip $100
- Feratović Reuf $100
- Feratović Valjde $100
- Feratović Esnaf $100
- Feratović G Senad $100
-Feratović Enko $100
- Musić R. Abidin $100
- Musić Edo $100
- Feratović J. Ekrem $100
- Feratović Ermin $100
- Purišić Gago $100
-Feratović Emin $100
- Feratović J. Ismet $100
- Feratović B. Ramo $100
- Šehović H. Esko $100
- Ganić Mirsad $200
- Lalić Džavid $100
- Feratović R. Asmir $100
- Feratović Indir $100
- Šabović Izet $1,000
- Musić R. Alija $100
- Markiśić Murat $100
- Markišić Beadin $100
- Sena Vatić 50€
- Sadik Hasani $50
- Razija Sinanović $50
- Sanija Šahmanović $50
- Redžo Bajraktarevic $100,
- Rasim R. Bajraktarevic $50,
- Senad R. Bajraktarevic $500,
- Sinovi Rahmetli Metka Srdanovića :Iso $100, Haso$100, Isljam$100, Mirsad$100, Ramo$100, Ahmet$100.
- Hadži Smajlje Srdanović $500
- Ferid Šahmanović $100
- Beko Malagić $100,
- Rahim Jasavić $50
- Druženje srijedom Ali-pašina džamija NY 1,510$
- Miralem Šabović $100
- Husko Gutić 500$
- Meti Behljuljević 500$
- Emil Behljuljević 100$
- Elvis Bašić 100$
- Demir Lješnjanin 100$
- Džemil Ciriković 100$
- Alen Purišić 100$
- Rušit Cecunjanin 100$
- Fikret Cecunjanin 300$
- Dženis Krcić 50$
- Eldin Bašić 100$
- Eldis Redžepagić 100$
- Šahmanović Zarifa pred dušom muža Hamda 50€
- Hadzi Saljo Pejčinović 100€
- Hadzi Ago Redzić 100$
- Dino Redzić 100$
- Hajro Redzic 100$
- Adis Redzic 100$
- Ermin Bektašević 100$
- Bajram Beriša 100$
- Ero Beriša 100$
- Nijal Baković 100$
- Hafiz Hako ef. Omeragić 100$
- Sabir Adzemovic 100$
- Rasim Medunjanin 100$
- Tarik Ganić 50€
- Fuad Feratović 50€
- Zilkić Sait 100$
- Zilkić Merdin 100$
- Zilkić Mervin 100$
- Zilkić Mehrudin 100$
- Lukovic Dzavid sa porodicom, braćom i sestrama pred dušu majke Rabe 500$ i 20€
- Tošić Behmen 100$
- Bešković Mujo 100$
- Bešković Smajlje 50$
- Purišić Selman 100$
- Redzepagić Šabo 100$
- Bešković Haljilj 100$
- Purišić Edo 100$
- Cecunjanin Mersim 100$
- Irfan Talević 100$
- Feratović Esko 50€
- Ganic Adis 100$
- Ganic Almas 100$
- Šabovic Beli 100$
- Koljenovic Izet 100$
- Gruda Samir 50$
- Ganic Dževa pred dušom majke 50$
____________________________
UKUPNO:$13,660 + €520 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com