www.Gusinje-Plav.com

Humanitarna akcija da djeca sa posebnim potrebama u NVU Hepl idu na more - 2022 god
(Medijski sponzor web magazin Gusinje-Plav.com)
DONATORI:
- Iljijaz Feratović donirao $50
- Maki Zeka Ahmemulić donirao $100
- Rasim Toskić donirao $500
- Medunjanin Hamdo i Kima 100 eura
- Feratović Almir $200
- Salih (Šaba) Hot $100
- Kemal-Keco Hot $100
- Enver i Igbala Bander $150
- Beko Šemsa Koljenović 200 eura
- Neljković Džavid $100*
- Mersid Kadribašić $200
- Šeki & Senada Zukić $100
- Dervišević Šaćira Aljo $50
- Samra Cikotić (Plav) $50
- Dr. Vedan Dješević $200
- Alen Mrkulić $100
- Denis Mrkulić $100
- Djukanović Enes $100
- Kolenović Husko-Kokan $100
- Purišić Beli $100
- Baković Muharem $100
- Muminović Hariz $50
- Muminović Naza $50
- Hiljmo Hot $100
- Hamdo Bektešević $100
- Omer Ibrić $200
- Hamko Deljanin sa sinovima $200
- Dješević Nijal $50
- Ramo Šiljković $100
- Fehim Redžepagić $50
- Ismet Šujak $200
- Sajo (Culja) Deljanin $500
- Koljenović Džako $100
- Pjetrović Šućko $100
- Gačević Burhan $100
- Ibric Enver 100$
- Mačkić Sadrija 100$
- Mačkić Ruzdo 100$
- Mačkić Šaćir 100$
- Mačkić Igbala 100$
- Mačkić Esad 50$
- Mačkić Ermin 50$
- Bektesević Idriz 50$
- Pupović (Ramiza) Sanela 100$
- Pupovic Hakija 100$
- Baković Edin 100$
- Baković Nijal 100$
- Gutić Husko 100$
- Dacić Senad 100$
- Krcić Jasmin 50$
- Krcić Dzenis 50$
- Hadzović Metko $50
- Sead Srdanovic $300
- Coko Krcic $200
- Edin Jarovic $100
- Hot Bajra Haljilj sa familijom $200
- Ibrić Džafer $100
- Ibrić Skender $100
- Fero Nikočević $200
- Hajro Ljaljić 600 eura
- Osoba "Tuzi" $100.
_______________________
UKUPNO: $7,100*, plus 900 eura Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com