www.Gusinje-Plav.com

HAMDOVA STAZA 2022.
Porodica rahmetli Hamdije- Hamda- Čekića, Planinarsko društvo "Karanfil"Gusinje, Turistička organizacija Gusinje i Nacionalni Park Prokletije 30.jula 2022. god. ORGANIZUJU XI tradicionalni međunarodni planinarski skup pod motom DRUŽENJEM PROTIV ZABORAVA i uspon H A M D O V O M S T A Z O M

V A L U Š N I C A    2 0 2 2.
30. jula 2022. godine P R O G R A M    XI    D R U Ž E NJ A

29.7.2022./petak /

- u popodnevnim satima okupljanje u Grebajama
- od 18 do 20 časova formiranje logora / na livadi pored planinarskog doma "Karanfil" / i smještaj učesnika Skupa
- u 20 časova loženje logorske vatre. druženje uz vatru do 22sata / krug/ Doma "KARANFIL"
- u 22 časa povečerje / odlazak na spavanje/


30.7.2022 / subota/    USPON   H A M D O VO M   S T A Z O M    NA    VRHOVE    VALUŠNICE
- u 06,30 časova ustajanje,
- od 07 do 08 časova ispijanje jutarnje kahfe, čaja / u krugu Doma/ i priprema za uspon
- u 08 časova polazak Hamdovom stazom na vrhove Valušnice
- oko 10 časova doručak kod izvora u napuštenom katunu Valušnica/ zadržavanje kod izvora 15min.
- u 10,45kod kamene ploče sa praistorijskim crtežima/ petnaesto minutno informisanje o crtežima i rezervatu prirode Valušnica/predstavnik NP/
- zatim usponi na vrhove Popadija,Talijanka i Maja e Can/ zadržavanje na svakom vrhu po 10 minuta / a
- poslije odmora na Ćafi uspon na vrhove Popadija, Talijanka i Maja e Can/ zadržavanje na svakom vrhu po 10 minuta /
- Sa Maja e Can do katuna i dalje silazak stazom koja vodi ka Planinarskom domu "Karanfil" u Grebaje
- od 15 do 16 časova odmor i priprema za ručak
- u 16 časova zajednički ručak u krugu Doma "Karanfil"
- poslije ručka odmor i večernja šetnja dolinom Grebaja31.7.2022/neđelja/ Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih /u grupama 15-20 planinara/Planinarsko društvo "Karanfil" će organizovati uspon na Sjeverni vrh/ Šekijeva staza/ Na ovaj uspon ne mogu učestvovati lica mlađa od 18 godina.
Izlet do Kotlova, Vajuše i Zastana a sve je uslovljeno interesovanjem učesnika, vremenskim prilikama i kondicionom spremnošću planinara.
Za ove ture treba se prijaviti upravi PD Karanfil najkasnije 30.7. do 16 časova tj. po zavrsetku zajedničkog ručka, kako bi se obezbijedili vodiči, donijela pravovaljana odluka i obavile potrebne pripreme.

Napomene:
1. Pošto se sve aktivnosti se odvijaju na prostoru Nacionalnog parka Prokletije/potrebno je poštovati propisane mjere/

2. Oprema i učešće
- Za one koji dolaze sa strane potrebna je oprema za logorovanje ili rezervacija smještaja u kućicama-čobanicama/ograničen broj/ pored Doma, privatnim objektima za smještaj u Grebajama/Etno katun PAVIĆEVIĆ Grebaje, Eko katun MAJA KARANFIL Grebaje kao i u planinarskim kućicama DELJANIN Grebaje i u drugim privatnim objektima u blizini./rezervacija smještaja može se izvršiti elektronskim putem na adrese naziva objekta/.
- ranac, posuda za vodu za čitav dan/
- obavezne su dobre planinarske cipele,/ patike nijesu poželjne/, zaštitna folija ili ogrtač za kišu, štapovi dr.
- učešće na uspon i izlet je na sopstvenu odgovornost

3.Prijava
Obavezna za sve učesnike DRUŽENJA, na e –mail adrese rifatmulic@gmail.com ili radoncicm@aol.com , u Gusinju kod Bektešević Evlijana a u Plavu kod Bajraktarević Zuvda
Na uspon ne mogu učestvovatii lica mlađa od 12 godina, a lica starosti između 12 i 18 godina mogu uz pratnju nekog starijeg.
- hrana na stazi i neđeljnom izletu-usponu u nedjelju 31. /iz ranca/
4.vodiče i logističku podršku obezbjeđuje Planinarsko društvo Karanfil
5. kahvu, čaj i zajednički ručak /30.7.2022/ subota / obezjeđuje porodica rahmetli Hamda u krugu Planinarskog doma.


PRIDRUŽITE NAM SE


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com