www.Gusinje-Plav.com

AMIR BAŠIĆ - Real Estate Agent
             GAMA GROUP NYC
       Licenced Real Estate Associate

   Zastupamo u kupovini, prodaji i rentovanju kuća i stanova.
   Naše obećanje našim klijentima je da ćemo biti tu za vas na svakom koraku.
   Opsluživanje općina New Yorka kao što su Brooklyn, Queens i Staten Island.

       AMIR BAŠIĆ
   Kontakt: Cell: 917-795-5736, E-mail: Amir@gamagroupnyc.com
   9726 3rd Avenue Brooklyin, NY 11209


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com