www.Gusinje-Plav.com

Saopštenje Orhana Šahmanovića
  Povod Saopštenja bivšeg predsjednika opštine Plav Mirsada Bajraktarevića objavljenog na Facebook stranici i portalu www.gusinje-plav.com u kojem su iznijete brojne neistine i podvale direktno upućene mene-Orhanu Šahmanoviću (takodje bivšem predsjedniku opštine Plav kojeg niko nije smenjivao već mu je istekao mandat u skladu sa Zakonom), a radi istinitog informisanja javnostii gradjana dajem sledeće
S A O P Š T E N J E
  Gospodin Bajraktarević, kao po ustaljenom dječijem ponašanju kada je uhvaćeno u govorenju neistina-laži, umjesto da precizno odgovori na moje primjedbe o tome kako je prodao državnu imovinu-zemljište bez poštovanja SVIH odredbi Zakona o državnoj imovini, pokušava da sa neistinitim i zlonamjernim napadima na mene PRIKRIJE, najblaže rečeno spornu prodaju gradj.zemljišta na najatraktivnijoj lokaciji u Plavu.
  Odluka o prodaji državnog zemljišta (ovdje se navodi o prodaji parcele) koju je Bajraktarević dao u prilogu njegovog Saopštenja se uopšte ne slaže sa tekstom datim u samom Saopštenju. Naime volio bih da mi bilo ko (gradjani, njegove pristalice i dr.) u priloženoj Odluci o prodaji katas.parcele pronadju podatak da je prodato 378 m2 državnog zemljišta plus objekat.. Toga podatka uopšte nema u Odluci koja je objavljena u Sl.listu CG i koju on navodi (govori se o prodaji livade klase 4 u površini od 41 m2 i prodaji objekata).
  Gospodin Bajraktarević navodi da je sve uradjeno zakonito, medjutim Zakon o državnoj imovini u nekim drugim članovima govori nešto sasvim drugo tj. govori o tome da su zemljište i objekat Ribarske stanice prodati nezakonito po „oruk sistemu“. Konkretno u članu 34 Zakona o državnoj imovini stoji izmedju ostalog - citiram „o otudjenju imovinskih prava na nepokretnosti koje pripadaju opštini, prethodnu saglasnost daje Vlada osim u slučajavima iz člana 40 stav 1,2,3,4 ovog Zakona“. U članu 40. Ovog Zakona stoji „prodaja i davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj svojini vrši se javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda....“ .
  Pozivanje na kompletiranje parcele (u Zakonu stoji dokompletiranje urban.parcele stav 3 člana 34.) se u ovom slučaju ne može nikako podvesti pod zakonski uradjen posao iz razloga što se radi o prodaji zemljišta od skoro 4 ara i prodaji objekata tj. kao i prodaji dvije katastarske parcele. Ne može se prodavati objekat i 4 ara zemljišta preko instituta dokompletiranaj urb.parcele. Ovdje se radi o klasičnoj manipulaciji. Takodje nikome nije poznato da je bilo kojim planskim dokumentom došlo do objedinjavanja ovih susjednih urbanističkih parcela i zasebnih katastarskih parcela. Sve ovo govori o tome da je prodaja izvršena suprotno navedenim članovim Zakona (čl.34 i 40), odnosno nezakonito. Pozivanje na to da je potpisan Ugovor kod notara (to je kao neki dokaz o zakonitosti posla) je najblaže rečeno sprdnja i priča za neznavene, ali nikako za pravnike i druge koji ponešto znaju. Napominjem da ovakav način prodaje državnog opštinskog zemljišta i gradj.objekta nikada do sada nije uradjen u opštini Plav. Ovaj podatak takodje nešto govori.
  Posebno je problematično da je prodaja izvršena expresno, bez znanja skupštinskih organa i dr.organa lokal.uprave a po završetku parlamentarnih izbora (od 30.08) uz nevidjenu efikasnost (izrada elaborata, vještačenje,sklapanje Ugovora i dr.radnje) sve to za oko 10 dana.
  Govoroći o nezakonitosti prodaje ovog zemljišta , želim posebno podvući da kupcu zemljišta gospodinu Jasminu Šarkinoviću ne upućujem niti jednu riječ kritike već sa punim poštovanjem izražavam iskreno divljenje i zahvalnost što svoja pošteno zaradjena sredstva u inostranstvu plasira na području Plava sa idejom izgradnje modernih turističkih sadržaja na više lokacija. Ovim putem gospodinu Šarkinoviću želim poželeti u budućnosti svako dobro i napredak i uspjeh u radu i molim ga da ovu moju prepisku sa gospodinom Bajraktarevićem nikao ne doživi lično kao bilo kakvo osporavanje od moje strane.
   Što se tiče drugih navoda iz Saopštenja Bajraktarevića kojima pokušava oblatiti mene i moj rad uz to prikazujući me kao nekog nesavjesnog i nesposobnog predsjednika, želim istaći sledeće. Moj rad kao predsjednika opštine je kontrolisan bezbroj puta i to od strane Državne revizorske institucije (u više navrata), Specijalnog državnog tužilaštva, raznih vrsta inspekcija i kao rezultat svih tih kontrola nije bilo ništa od onog što je naveo Bajraktarević, izuzimajući poznatu uslovnu presudu za nanijetu štetu budžetu opštine od 2400 eura sa kojim sam iznosom oslobodio plaćanja naknade investitora koji je uložio više stotina hiljada eura u Gusinju. O regularnosti rada gospodina Bajraktarevića (od nekih 2 godine) će mo tek vidjeti u narednom periodu.
  A sada nešto najkraće o neistinama koje navodi Bajraktarević. Sredstva za exproprijaciju od oko 500.000 eura su korištena za plaćanje oduzetog zemljišta od gradjana za Jezersku ulicu (preko 800.000 eura je vrijednost izuzetog zemljišta i plaćenog u ovoj ulici) i dio Prnjavorske ulice (gospodin to nezna pa podmeće). Ova sredstva nijesu u potpunosti isplaćivana od strane opštine već je jedan dio plaćan i preko Ministarstva finansija. Sredstva za izradu Studije zaštite i revitalizacije Plavskog jezera su utošena za plaćanje računa firmi koja je radila Studiju, a to je Institut Jaroslav Černi iz Beograda.Kako Studija do kraja mog mandata nije bila završena to je normalno da nijesam mogao plaćati novac unaprijed prije završenog posla. Najveći dio obaveza za izradu ove Studije je plaćen je za vrijeme mojeg mandata (procjenjujem negdje oko 180.000 €), dok je po završetku izrade Studije trebalo platiti ostatak, kako je precizirano Ugovorom. Za vrijeme Bajraktarevića vjerujem nije plaćeno ništa , već kao po običaju govori neistine, jer ako je on platio sve kako govori u Saopštenju , kako to da nas ova firma iz Beograda tuži za neplaćenih oko 45.000 € i sudski postupak je u toku i nije okončan. Znači gospodin podmeće i ne govori istinu tj on nije isplatio obaveze prema ovoj projektanskoj kućine kako se hvali, jer u suprotnom nebi nas utužili. Takodje, gospodin Bajraktarević dobro zna da je od avgusta 2018 dobijao mjesečno po 100 € kao predsjednik radne grupe za praćenje izrade Studije zaštite Plavskog jezera pa bi mu dobro došlo da obnovi svoju memoriju kao mlad čovjek i prsjeti se toga da sabere sve cifre po osnovu kojih su vršene isplate za te namjene. Sredstva prikupljene od donatora i Vlade CG za sanaciju posledica od zemljotresa su podijeljena po Rješenju predsjednika opštine, gradjanima opštine , a u skladu sa zapisnicima Komisije za procjenu štete. Sigurno je da su mnogi gradjani nezadovoljni sa visinom sredstava koje su dobili ali novca nije bilo dovoljno za sve. Sredstava za sanciju posledica od zemljotresa su podijeljena gradjanima u većem iznosu nego što su dobijena od Vlade CG, ali to Bajraktarević opet ne zna već samo prenosi priče iz kafana gdje je provodio najveći dio radnog vremena.   Sredstva naplaćena od EPCG su iskorištena najvećim dijelom za isplatu zarada zaposlenih i cijelog javnog sektora sa izmirenjem neizmirenih poreza i doprinosa na zarade kao i izmirenje obaveza prema dobavljačima. Svi uposlenici u opštini znaju koliko je , prilikom mog završetka mandata , ostalo neizmirenih zarada zaposlenima a takodje znaju koliko je neizmirenih zarada radnicima opštine i preduzeća ostalo kada je Bajraktarević smijenjen sa funkcije predsjednika. Takodje je značajno napomenuti da kada je Orhan šahmanović odlazio sa funcije predsjednika nije sebi isplatio sve neisplaćene zarade već je dijelio sudbinu svih radnika i čekao zaradu kao i svi. Medjutim Bajraktarević , kao „pošteni predsjednik koji stoji imenom i prezimenom iza svega onog što je napisao“ je sebi i nekolicini svojih pulena isplatio zarade zakljjučno sa decembrom 2020 godine (opet nezakonito) dok ostali radnici u opštini Plav , na današnji dan nijesu primili zarade ni za oktobar, novembar i decembar 2020. On je sebi isplatio unapred zarade. Takodje, bivši „pošteni predsjednik“ je sebi i pulenima isplatio i godišnje odmore (ovo nijedan predsjednik nije radio do sada) a traži i plaćanje god.odmora i za 2020. To konkretno znači da za preko 2 godine i 4 mjeseca gospodin nije koristio ni dan godišnjeg odmora niti je bio uopšte odsutan iako je redovno išao na ljetovanja i zimovanja. Valja spomenuti i to da je sebi i nekolicini istih svojih stalnih izabranih saradnika isplatio tokom 2020.g. preko 20.000 € za navodno učešće u radu nekih izmišljenih komisija koje kod deset prethodnih predsjednika opštine nikada nijesu plaćane. Uvedene su i mjesečne isplate za rad u nekim komisijama to jest primala se neka paralelena zarada, dok radnici nijesu primali zarade po više mjeseci. Gospodin Bajraktarević je naravno bio i u tim komisijama.Toliko o poštenju.   Što se tiče realizacije investicija i projekata, sa čime se on neprimjereno hvališe, samo ću navesti podatke da je za vrijeme ovog gospodina iz budžeta opštine za dvije godine i 5 mjeseci realizovano negdje oko 1 miliona. Najveće investicije su finansirane i realizovane od strane Uprave za javne radove i pojedinih ministarstava uz svesrdnu pomoć članova Vlade i posebno ministara iz Plava i tadašnjeg potpresjednika opštine a sadašnjeg presjednika Nihada Canovića. Udio gospodina Bajraktarevića u realizaciji ovih investicija je bio samo da se slika pred novinarima prilikom posjeta predsjednika Vlade CG gospodina Markovića u predizbornoj kampanji. Svaki iole bolje informisani gradjanin u Plavu zna da su zasluge Bajraktarevića za realizaciju investicija ravne nuli ili nešto malo iznad toga. Sve zposlove oko realizacije ovih investicionih aktivnosti je vodio N.Canović a tadašnji predssjednik Bajraktarević vjerovatno nije ni znao šta se sve dešava po opštini Plav.
   Pri samom kraju da gospodina Bajraktarevića upoznam sa time koliko je sredstava uloženo od novca koji je naplaćen od EPCG, s obzirom da on inače ništa ne čita pa normalno i ne zna . Ulaganja i plaćanja iz Budžeta opštine za investicije u 2018 godini iznosila su preko 760.000 eura, a u 2017.godini preko 580.000 eura, to je preko 1, 34 mil eura za 2 godine. Ovi podaci iz završnih računa budžeta govore da je ipak više eksera zakucano za 2 godine mojeg mandata nego što je eksera zakucano za njegovo vrijeme (1 milion €) sa kojim se mnogo hvališe uz napomenu da su prihodi budžeti opština u njegovo vrijeme veči preko 1,1 mil eura po osnovu uvećanja prihoda iz Egalizacionog fonda, poreza na zarade i sl. Ovi podaci se mogu naći u završnim računima budžeta opština (ima ih i na web sajtu opštine) tako da se lako može utvrditi ko ne govori istinu , ja ili on, i ko nečasno laže i obmanjuje gradjane.

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com