www.Gusinje-Plav.com

Donacije da djeca i omladina sa posebnim potrebama iz NVU Help idu na more (2021 god)
- Haris i Naza Muminovic $100
- Elvir Kemala Redzematovic $200
- Mujo Besković sa sinovima $1,000 (hiljadu)
- Sinovi Hafiza Canovića Denis i Elvis iz Podgorice €300
- Zaim (Zama) Pejčinović $100
- Ferat Nikocevic $200
- Fero Redzic $200
- Hajrudin Pupovic sa porodicom $200
- Senad Dzafera Hadzimusovic iz Amerike 100€
- Esad iz Njemacke 50€
- Muharem Bakovic €200
- Kadribasic Mersid i Elvira $200
- N N €100
- Edin Jarovic donira $200
- Pred dušom oca Rama i majke Djulke Ibrić, Omer Ibrić i njegovi sinovi Daut i Sultan $1,000 (hiljadu)
- Deljanin Sajo iz New Yorka donira $500
- Bektešević Hamdo iz New Yorka $200
- Pred dušom plemenitih roditelja Djuljke (Bike) i Rama Mačkić- Ibrić, Džafer Ibrić $1,000
- Hajro Ljaljić €500
- Sead, Edin, Denis i Mirsad Nikočević €200
---------------------------------
U K U P N O: $5,100 + €1,450

 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com