Document www.Gusinje-Plav.com

Spisak uplata KURBANA 2021 preko udruzenja EURO Gusinje New York
- Vučetović Brahima Fuad (Švedska)
- Hot Redza Salmir
- Bektešević Hamdo
- Kolašinac Irman pred dušom djeda Sadrije
- Šeki Pjetrović
- Djukanović Ćazo
- Djukanović Ćaza Enes
- Čekić Mirsad Miko
- Vučetović Brahima Mensur
- Leković Ibrahima Enes
- Koljenovic Redza Mirsad
- Dzemal Mustafe Gačević
- Šehovic Servet
- Koljenovic Amira Almir (Kanada)
- Vucetovic Faruk pred dusom oca Brahima
- Edin Kučević
- Porodica rah. Safeta Radončića pred njegovom dušom
- Dervišević Galja Safet
- Feratović Haljima Ragip
- Gzim Qosaj 1
- Ragip Qosaj 1
- Fata Redžova Lješnjanin
- Ramo Djombaljaj
- Hadži Ruždija Luković
- Meho O. Radončić
- Ismet O. Radončić
- Brahim O. Radončić
- Nusret O. Radončić
- Nedžad Pjetrović
- Izet Hamdije Omeragić
- Hot Riza Hiljmo
- Denis Djurkovic pred dusom oca Ahmeta
- Kolasinac Ringov pred dusom oca Sadrije
- Kolasinac Cano pred dusom oca Sadrije
- Emir Muzafera Feratovic
- Elvis Krcić
- Orlo Medov Nikočević pred dušom oca Meda i sestre Saljke
- Samir Ćaza Neljković pred dusom oca Ćaza
- Dzafer Osmana Mrkulić
- Mrkulic Haka Nusret Pulja
- Ibrahim Braho Gačević
- Muharem Srdanović
- Čekić Rifata Agim - Gago sa sinom Mensurom
- Mrkulić Junuz
- Laličić Ramo
- Neljković Sadrije Izet
- Ciriković Bako
- Dervišević Smajlja Erdan
- Čekić Haljilja Selim
- Haris Medov Nikočević
- Mirzet Vukelj (2 kurbana )
- Sujković Bega Vaka
- Šiljković Ermin sa familijom
- Nikočević Orhan
- Nikočević D.
- Kučević Naser 2 kurbana
- Mervan (H) Bektesević pred dusama: oca Hazema i majke Zade, i brata Muhameda - Meke
- Hurija Butković pred dušom rahmetlija oca Hasana i majke Have Muškić
- Ganić Husko
- Ganić Mirsad
- Koljenovic (Hasov) Ramiz
- Neljković (Riza) Almir iz Michigana
- Radončić Rustema Redžep
- Radončić Zumber
- Radončić Zejnela Alen
- Kobilić Aljo
- Marković Anes (Holandija)
- Kadrić Esad
- Radončić H. Enver
- Radončić Mihret


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com