Document www.Gusinje-Plav.com

PREDGOVOR
   Ova knjiga napisana je prvenstveno s namjerom da rasvijetli porijeklo Ibrahimagića iz Gusinja. Njom su obuhvaćena multidisciplinarna i komparativna istraživanja o Ibrahimagićima porijeklom iz Gusinja, o njihovom zavičaju, porijeklu i porodicama. Time ova Monografija dobija status ne samo naučnog već i enciklopedijskog djela autora Azre Ličina Sinanović, Fehima Ličine i Suada Ibrahimagića.

   Ovo djelo po obimu, metodologiji i rezultatima obavljenog istraživanja, kao i formi prezentiranja ispunjava sve kriterije naučnog rada koji je usko usmjeren ka potpunom definiranju jednog plemena. Pleme je u nedavnoj prošlosti na prostoru Sandžaka, poslije porodice kao osnovne ćelija društva, bilo drugi po značaju entitet koji nosi određene specifičnosti i razlike u običajnom i kulturološkom životu u odnosu na druga plemena u okruženju sa kojima također ima intenzivnu interakciju. S toga je, u „Monografiji Ibrahimagići iz Gusinja“ trebalo mnogo spretnosti da se temeljito istraži i prezentira pleme Ibrahimagića, njihove unutrašnje specifičnosti i međuveze koje uključuju i rodbinske veze Ibrahimagića s drugim plemenima, kao i prostor i vrijeme u kojem žive.
   Obuhvatajući i zaokružujući jednu široko postavljenu tematsku cjelinu, ovo naučno djelo s pravom nosi naziv Monografija. Enciklopedijski karakter ovog djela se prije svega ogleda u sistemskoj obradi činjenica i spoznaja o sveukupno prikupljenoj naučnoj građi.
   Ova Monografija je nastala kao logičan slijed procesa nacionalnog buđenja koji je u zadnje vrijeme sve više primjetan unutar bošnjačkog korpusa, naročito u Sandžaku. U sklopu tog procesa razvija se potreba bošnjačkih plemena da istraže i rasvijetle svoje porijeklo i međusobne rodbinske veze koje su se, sve do ovog vremena, zasnivale pretežno na predanjima a vrlo malo na pisanim izvorima. Dodatni rezultat ovog procesa, koji nije bio i primarni cilj, je ispravljanje lažnih predanja i lažne historije pisane po narudžbi o porijeklu bošnjačkih plemena, kreirane u cilju asimilacije i gubljenja nacionalnog identiteta bošnjačkog življa.

   Prve knjige s tematikom koja je obuhvatila područje genealogije i u kojima su predstavljena porodična stabla, predstavljaju kolekcije dostupnih predanja i prikupljenih podataka od strane rodbine, a pisane su bez sistemskog pristupa i ozbiljnije obrade tih podataka. Tek pojavom prvog kapitalnijeg djela „Monografija bratstva Ličina“, autora Fehima Ličine i Rifata Ličine, napravljen je značajan iskorak u pravcu ozbiljnijeg naučnog istraživanja porodičnih stabala posebno uključivanjem najnovijih dostignuća iz oblasti genetike i genetske genealogije kao najmlađih naučnih disciplina,a koje omogućavaju egzaktno rasvjetljavanje ljudske historije i migracije stanovništva kroz historiju. Nova dimenzija u primjeni naučnih dostignuća iz oblasti genetičke genealogije u izučavanju porijekla plemena data je kroz naučni rad „Genetičko porijeklo Bratstva Ličina“ Fehima Ličina i Azre Ličina Sinanović, koji je prezentiran i na desetoj međunarodnoj konferenciji Međunarodnog društva za primjenu bioloških nauka (International Society for Applied Biological Science, ISABS) održanoj u Dubrovniku u junu 2017. godine, gdje su autori prikazali put kretanja predaka bratstva Ličina kroz vremensko razdoblje od preko 65.000 godina.
   Kao posljedica stvaranja uslova za dubljim poznavanjem vlastite prošlosti sandžačkih porodica kao i pojava nukleusa bošnjačkih eksperata iz ove oblasti, u zadnjih nekoliko godina pojavilo se nekoliko porodičnih monografija. Kombinovanim metodama istraživanja koje uključuju usmena predanja, sjećanja i DNK omogućeno je rasvjetljavanje duboke prošlosti porodice i plemena. To je donedavno bilo moguće najviše do 300 godina unazad.
   „Monografija Ibrahimagići iz Gusinja“, koja je pred vama, je najnovija i najobuhvatnija u tom zamahu naučnog istraživanja porijekla sandžačkih porodica, a samim tim je, prirodno,uključila sva prethodna iskustva, najnovija saznanja iz ove oblasti kao i najsvježije svjetske i lokalne baze podataka koje su svakim danom sve obimnije.
   Jezgro ove Monografije predstavlja porodično stablo kao i interpolacija analitike genetskog porijekla tog plemena s predanjima, sjećanjima i pisanim dokumentima koje su autori pronašli u domaćim i svjetskim arhivama. Rezultate tih istraživanja autori su smjestili u vremensku, prostornu i društvenu dimenziju u kojima je pleme Ibrahimagića živjelo i razvijalo se. Tako je u njoj prezentirano njihovo porijeklo, historijsko učešće kroz ratove, društvene i kulturne manifestacije, tradicionalne akcije i dr.
   Osim toga, Monografija sadrži i prostornu pozadinu u kojoj se odvija priča o Ibrahimagićima sa slikovitim prikazima prelijepih predjela, jezera, planina, rijeka kao i naroda čija je demografska struktura prezentirana po naseljima tabelarno i grafički.

   U ovoj Monografiji autori su, sa već značajnim znanjem i iskustvom, prezentirali i rezultate genetičkih istraživanja s kojima su dublje istražili porodične veze Ibrahimagića, kretanje njihovih predaka, a svakako i međuporodične relacije.
   Oni su, koristeći sinergiju genealogije i genetike, usmjerili reflektore svojih istraživanja na porodicu Ibrahimagić duboko u prošlost, te došli do značajnih otkrića i rasvijetlili unutarporodične, ali i međuporodične veze Ibrahimagića s nekoliko prezimena iz regije pa i šire.
   U svrhu istraživanja izvršena je analiza četiri DNK uzorka na Institutu za genetička istraživanja u Hjustonu, Teksas, Sjedinjene Američke Države, i to testovi na 67 i 37 markera. U Monografiji je izvršena detaljna analiza kretanja Ibrahimagića, koji pripadaju R1b-L23 haplogrupi, unazad nekoliko desetina hiljada godina pa sve do danas uz priložene grafikone i tabele. Porodično stablo Ibrahimagića prezentirano je pregledno u grafičkoj formi i obogaćeno je fotografijama, biografijama i opisima pojedinaca i porodica.
   Cijeli kompleks podataka i analiza prezentiranih u Monografiji obuhvata sve što predstavlja Ibrahimagiće kao i sve što je u vezi sa Ibrahimagićima i njihovim okruženjem. U njoj se može naći sve što može zanimati i srodnike i istraživače koji mogu iz toga crpiti obimnu naučnu građu. S tog aspekta ovo djelo možemo svrstati u enciklopediju Ibrahimagića koja će se vremenom još više dopunjavati i sistematizirati. U Sarajevu, avgust 2020. godine
   Mr. sc. Džavid Begović

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com