www.Gusinje-Plav.com

Ministarstvo prosvjete Crne Gore je dodijelilo Senadi Đešević zvanje nastavnik-viši savjetnik.
Đešević Senada, profesorica crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, rođena je 1967. u Vojnom Selu kod Plava, gdje je završila prva četiri razreda osnovne škole. U Plavu je završila druga četiri razreda osnovne škole, kao i srednju školu. Visoko obrazovanje je stekla na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsjek za srpskohrvatski jezik i južnoslovenske književnosti. Kao profesor radila je na Murini dvije godine, u Plavu, gdje i sada predaje crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost u JU SMŠ „Bećo Bašić.“

Čovjek je bitan činilac društva. Njegovo djelovanje je važan faktor u svim segmentima sistema, a naročito u obrazovnom sistemu.

Đešević Senada, je kao profesor crnogorskog-srpskog, bosankog, hrvatskog jezika i književnosti, stručno i stvaraklački dala je neprocjenjiv doprinos kulturnom i obrazovnom prosperitetu grada, društvu uopšte, kao i državi u kojoj živi i stvara.

Radeći često u neuslovnim okolnostima, svojim svestranim aktivnostima i velikim doprinosom u razvoju obrazovanja i kulture mladih generacija u Plavu, uspjela je da pomogne mladima da steknu važna iskustva i znanja koja su potrebna mladim ljudima za život, da nauče da donose velike i važne odluke u životu samostalno, da rješavaju probleme, da steknu osjećaj vlastite vrijednosti, samopouzdanja i samopoštovanja. Da shvate da je smisao života u učenju i napredovanju, a ne u novcu, da svojim radom podsjete čovjeka da nijesu najveće vrijednosti u materijalnom, da poštuju različitosti, jer nas one spajaju a ne razdvajaju, da se kroz nastavni i vannastavni proces oslobađaju raznih tabua, treme, nesigurnosti od životne pozornice… Uspjela je da angažuje učenike, a i građane (u zapisivanju umotvorina-lirskih narodnih pjesama, anegdota, kletvi, blagoslova, bajalica, tužbalica, arhaizama, starih igara za djecu, u doniranju rukotvorina za formiranje “etno muzeja” u prostorijama škole, kao i ručnih radova), da dobrovoljno pružaju usluge određenoj populaciji.
Profesorica Đešević, je svojim bezgraničnim entuzijazmom u zadnjih dvadeset i jednu godinu uspjela da usadi volonterski duh kod mladih, pa je njen rad prepoznatljiv u okruženju, a i dalje. Izašavši iz stereotipa, rušila je predrasude zajedno sa mladima i tako osvajala mnoge ljude, koji su zajedno izlazili sa njom iz ustaljenih šablona. Usljed finansijske krize, kao veliki humanista, često je ulagala vlastiti novac u realizaciji započete ideje.

Energična, kreativna i ambiciozna, Senada je izuzetan pedagog, animator, organizator i stvaralac. Njen pedagoški i kreativni rad prepoznat je kroz uspjehe generacija mladih, ali i u kulturi Plava i države.

Izuzetno je kreativna u nastavnom procesu. Osavremenila je nastavu u školi i uspješno realizuje nastavni proces. Kao član PRNŠ u školi, daje izuzetan doprinos u usavršavanju nastave, organizujući seminarske radove, okrugle stolove, manifestacije i slično. Njeni učenici na maturskom ispitu pokazuju odlične rezultate.

Pored brojnih aktivnosti, Senada je bila učesnik gotovo svih stručnih seminara koje je nalagala reforma školstva u Crnoj Gori. Profesorica Đešević je uređivala knjige, lektorisala i organizovala promocije svojim đacima. To je uslovilo dosta književnih nagrada na, državnim i opštinskim takmičenjima.

U saradanji sa Centrom za kulturu u Plavu, organizovala je promocije respektabilnih knjiga, autora koji oplemenjuju kulturni život i literaturu, a uz to je aktivno učestvovala kao promoter.

Pored toga što je kulturni misionar, Senada konstantno potvrđuje i da je veliki humanista i altruista. Ona je prva u Plavu razbila strah od javnosti kod djece sa posebnim potrebama, kroz manifestacije pod naslovima: "Različitosti nas spajaju", "Ne pored drugih, već zajedno" i "Evo, ruka ". Oprezno i stručno vođena, djeca sa invaliditetom izašla su s radošću na pozornicu i zhvaljujući profesorici Đešević osvojila prostor koji im pripada u našoj zajednici. Na ovaj način je dala izuzetan doprinos inkluzivnom obrazovanju. Takođe, Senada je organizovala mnoge predstave, da bi novac od prodatih ulaznica poklonili sugrađanima za liječenje.

Prva je u državi (misli se na prosvjetne radnike) snimila amaterski igrani film “Mi djeca sa stanice Zoo”, 2016, u trajanju od 90 min. Glavni akteri u filmu su učenici SMŠ „Bećo Bašić“. Film je prvenstveno edukativnog i preventivnog karaktera. Ukupno je imao jedanaest projekcija u zemlji i inostranstvu (šest humanitarnog karaktera). Scenario je uradila po istoimenom djelu Kristijane Felšerinov, koje rade u drugoj godini gimnazije. Dakle, profesorica je scenarista, scenograf , kostimograf i režiser navedenog filma.

Njena satisfakcija je rad sa učenicima i, kako kaže, među njima se najbolje osjeća. Tolerantna, fleksibilna, a , istovremeno, energična, preduzimljiva da učenike motiviše da traže i usvajaju znaje, često ih u periodu kada je nastava završena za taj dan dovodi svojoj kući i priprema za takmičenja u recitovanju, pisanju, glumi... U školi i gradu je veoma cijenjena i u znak pažnje prema svojoj profesorici, učenici joj na kraju svake školske godine poklanjaju pisma, pjesme i albume sa fotografijama sa njihovih školskih aktivnosti, u znak zahvalnosti za sav trud i rad koji ova neumorna profesorica pruža svakodnevno svojim učenicima.

Objavila je brojne stručne radove, osvrte zbirki kratkih priča, romana, u časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu.

Saradnik je u Domu za kulturu u Plavu, JPU „Dječiji vrtić“ u Plavu i JU Dnevni centar „Lipa“ u Plavu.

Objavila je dvije priče na Festivalu kratke priče - “Zavičajne staze”, “Obraz” u Zborniku priča „Bihorska razmeđa“, Petnjica, 2017. i “Ajšino čevre” u Zborniku priča „Bihorske sumnje“, Petnjica, 2018.

Dobitnica je Specijalne plakete časpisa „Komuna“, za očuvanje promovisanje i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore, 2016.

Dobitnica je Pohvale Ministarstva prosvjete za snimljeni film „Mi djeca sa stanice Zoo“, 2018.

Dobitnica je Nagrade fonda za talente, koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete, 2018.

Dobitnica je Titule najbolji nastavnik bivše Jugoslavije, 2019.

Član je ANN YU, Asocijacije najboljih nastavnika sa prostora bivše Jugoslavije, 2018.

Član je Udruženja umjetnika i književnika „Zenit“ iz Podgorice, 2019.

Dobitnica je zvanja nastavnik - viši savjetnik, 2019.

Profesorica je udata i majka je troje djece: Amara apsolventa arhitekture, Dženana studenta druge godine na Konya Teknik Üniversitesi u Turskoj i Amila, učenika drugog razreda gimnazije u Plavu, koji je odličan učenik.

Živi i radi u Plavu.


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com