www.Gusinje-Plav.com

Hamdova staza 2019.
Porodica rahmetli Hamdije-Hamda - Čekića, Nacionalni Park Prokletije i Planinarsko društvo "Karanfil" Gusinje 26,27. i 28. jula 2019.godine organizuju VIII tradicionalni međunarodni planinarski skup pod motom DRUŽENJEM PROTIV ZABORAVA i uspon H A M D O V O M S T A Z O M

V A L U Š N I C A 2 0 1 9.

P R O G R A M VIII D R U Ž E NJ A

26.7.2018./petak /

- u popodnevnim satima okupljanje u Grebajama
- od 18 do 20 časova formiranje logora / na livadi pored planinarskog doma "Karanfil" / i smještaj učesnika Skupa
- u 20 časova loženje logorske vatre. druženje uz vatru do 22sata / krug/ Doma "KARANFIL"
- u 22 časa povečerje / odlazak na spavanje/


27 .7. / subota/ O S M I USPON H A M D O VO M S T A Z O M NA VRHOVE VALUŠNICE
- u 06,30 časova ustajanje,
- od 07do 08 časova ispijanje jutarnje kahfe, čaja / u krugu Doma/ i priprema za uspon
- u 08 časova polazak stazom na vrhove Valušnice
- oko 10 časova doručak kod izvora u napuštenom katunu Valušnica/ zadržavanje kod izvora 15min.
- u 10,45kod kamene ploče sa praistorijskim crtežima/ petnaesto minutno informisanje o crtežima i rezervatu prirode Valušnica/predstavnik NP/
- u 11,30 časova na Ćafi Valušnice i Popadije/zadržavanje 10 minuta/ a
- zatim uspon na vrhove Popadija,Talijanka i Maja e Can/ zadržavanje na svakom vrhu po 10 minuta /
- Sa Maja e Can do katuna i dalje silazak stazom koja vodi ka Planinarskom domu "Karanfil" u Grebaje
- od 15 do 16 časova odmor i priprema za ručak
- u 16 časova zajednički ručak u krugu Doma "Karanfil"
- poslije ručka odmor i večernja šetnja dolinom Grebaja

28.7./neđelja/ Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih /u grupama 15-20 planinara/Planinarsko društvo "Karanfil" će organizovati uspon na Sjeverni vrh/ Šekijeva staza/ Na ovaj uspon ne mogu učestvovati lica mlađa od 16 godina.
Izlet do Kotlova,Vajuše i Zastana a sve je uslovljeno interesovanjem učesnika, vremenskim prilikama i kondicionom spremnošću planinara.Za ove ture treba se prijaviti upravi PD Karanfil najkasnije 28.7. do 16 časova tj. po zavrsetku zajedničkog ručka, kako bi se obezbijedili vodiči, donijela pravovaljana odluka i obavile potrebne pripreme.

Napomene
1. Sve aktivnosti se odvijaju na prostoru Nacionalnog parka Prokletije i graničnom prostoru između Albanije i Crne Gore, tako da treba poštovati zakonom propisane mjere

2.Oprema i učešće
- Za one koji dolaze sa strane potrebna je oprema za logorovanje ili rezervacija smještaja u kućicama-čobanicama/ograničen broj/ pored Doma, privatnim objektima za smještaj u Grebajama/Etno katun PAVIĆEVIĆ Grebaje, Eko katun MAJA KARANFIL Grebaje kao i u planinarskim kućicama DELJANIN Grebaje i u drugim privatnim objektima u blizini.
- ranac, posuda za vodu za čitav dan/
- obavezne su dobre planinarske cipele,/ patike nijesu poželjne/, zaštitna folija ili ogrtač za kišu, štapovi dr.
- učešće na uspon i izlet je na sopstvenu odgovornost

3.Prijava
Obavezna za sve učesnike DRUŽENJA, na e –mail adrese rifatmulic@gmail.com ili radoncicm@aol.com , u Gusinju kod Bektešević Evlijana a u Plavu kod Bajraktarević Zuvda
Na uspon ne mogu učestvovatii lica mlađa od 12 godina, a lica starosti između 12 i 16 godina mogu uz pratnju nekog starijeg.
- hrana na stazi i neđeljnom izletu-usponu, iz ranca/
4.vodiče i logističku podršku obezbjeđuje Planinarsko društvo Karanfil
5. kahvu, čaj i zajednički ručak / 27.7 subota/ obezjeđuje porodica rahmetli Hamda u krugu Planinarskog doma.

PRIDRUŽITE NAM SE

Porodica rahmetli Hamda
Nacionalni park Prokletije i
Planinarsko društvo "Karanfil"WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com