www.Gusinje-Plav.com

Donacije za sinove Zama Basica preko Plavsko Gusinjskog Merhameta Njemacka
(Medijski sponzor web magazina Gusinje-Plav.com)
D O N A T O R I :

- Lješljanin Ragip 100 €
- Redžepagić (Avda) Edina 50 €
- Nikočević Denis 100 €
- Selimanjin Safet 50 €
- Musić Baka sa familijom 100 €
- Huremović Džeko 50 €
- Toskić Amela i Almir 50 €
- Gutić Elvira i Sead 50 €
- Gutić (Ćaza) Safet 50 €
- Medović (Radončić Z.) Adela 50 €
- Omeragić T. Ibrahim - Braho 50 €
- Gutić Sanela i Erwin 50 €
-Muratović Hivzo 20 €
- Hodžić Hamid i Fena (Canović) 50 €
- Markišić Šerif 100 €
- Dešić Rasim 100 €
- Bajraktarević Džemal i Amila 100 €
- Canović Naser 100 €
- Malagić Š. Samir 50 €
- Hadžimušović Esad 50 €
- Dešić R. Zajo 50 €
- Radoncić A. Zuvdija 50 €
- Jarović Sulejman 50 €
- Hadžimušović Fuada i Enisa 100 €
- Dreković Nedžad 50 €
- Ciriković (Smajov) Mirza 20 €
- Ciriković (Smajov) Edin 20 €
- Gruda Enis 50 €
- Grad Esmin 50 €
- Mehmedović Musa 50 €
- Ciriković Selim 50 €
- Markišić Izet 200 €
- Selimanjin Besim 200 €
- Selimanjin Beka 200 €
- Cirikovic Smajlje-Smajo €100
- Muminovic Elvir sa familijom €100
- Gutic Rasim-Rale €50
- Čekic Hamda Eldin €100
- Mulic Zuvdija-Zuvdo €50
- Mulic Zuvda Kadir €50
- Balic Samir sa familijom €100
- Radoncic Edin sa familijom €100
------------------------------------
U K U P N O: $3,160


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com