www.Gusinje-Plav.com

LIJEČENJE KURANOM U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA
   U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.LIJEČENJE KURANOM U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA.Nermin Huseinović, profesor islamskih nauka.

Država: New York.


Radi dogovaranja termina pozovite broj telefona Nermina Huseinovića: 347-781-0144.
Pozivi na Bosanskom, Albanskom ili Engleskom jeziku. Ako se ne budem javio, ostavite poruku pa ću vas kontaktirati kada budem bio u prilici.Bitne napomene:


1. Broj telefona 347-781-0144 je jedini broj Nermina Huseinovića i jedini broj na kojem možete dogovoriti termin kod Nermina Huseinovića. Drugi brojevi telefona nemaju veze sa Nerminom Huseinovićem. Ovo naglašavam iz nekoliko razloga.


2. Metoda kojom radim je poznata kao liječenje Kuranom i praksom Allahovog Poslanika Muhameda a.s., ili "šerijatska rukja" ili ukratko "rukja". Uzvišeni Allah kaže u Svojoj časnoj knjizi: "Mi objavljujemo u Kuranu ono što je izliječenje i milost..." (El-isra, 82 ajet).


3. Liječenje Kuranom je dostupno svima, bez obzira na vjersku pripadnost i ostalo, dakle: muslimanima i nemuslimanima, muškim i ženskim, maloljetnim i punoljetnim osobama.


4. Uzvišeni Allah je taj koji izliječuje, a rukja je jedna vrsta dove ili molbe Allahu da podari izliječenje. Možemo reći da rukja liječi i izliječuje ali samo Allahovom dozvolom. Pored učenja rukje, koristi se i odredjena terapija.


5. Pazite sa kime stupate u kontakt kada su ove stvari u pitanju! U današnjem vremenu, pored onih koji ispravno liječe Kuranom i uče ispravnu šerijatsku rukju, nažalost, ima i mnogo onih koji samo kažu da liječe Kuranom i da uče ispravnu šerijatsku rukju, a ustvari to su prevaranti, sihirbazi, itd. Kada je sihirbaz u pitanju, onaj ko ode sihirbazu samo da ga pita za nešto ne prima mu se namaz 40 dana, a onaj ko mu povjeruje u to porekao je ono sa čime je došao Allahov Poslanik a.s., a znamo da je on došao sa vjerom Islam. Ovo je došlo u vjerodostojnim hadisima. Dakle, budite oprezni, jer pogrešna osoba vas može koštati ne samo dunjaluka, nego i vječnog ahireta.
Postavlja se pitanje: kako i na koji način razlikovati ko radi ispravno a ko ne? Da bi se mogao razlikovati sihirbaz od učača ispravne šerijatske rukje, treba poznavati znakove po kojima se prepoznaje onaj ko se bavi sihrom, kao i osnovne radnje i osobine učača rukje.
Savjetujem vas da izučavate Allahovu vjeru Islam i da čitate o znakovima po kojima se prepoznaje sihirbaz i znakovima po kojima se prepoznaje ispravni učač rukje, i biće vam lako napraviti razliku između ispravnog i korisnog načna liječenja na jednu stranu, i neispravnog i štetnog načina na drugu stranu.Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com