www.Gusinje-Plav.com

ISLAMSKA ZAJEDNICA I KULTURNI CENTAR
PLAV-GUSINJE U NEW YORKU

New York, 27.decembar 2017.

ZAUSTAVIMO RAZBIJANJE NASE ZAJEDNICE I DZEMATA
Obavještenje džematlijama

Poštovani džematlije,
Es’selamu alejkum!
Kao što smo vas obavijestili, 13. januar a 2018. godine sa početkom u 6:00 pm, u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru na Richmond Hillu, bit će održana Izborna skupština Islamske zajednice i Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku.
Pozivamo sve naše čestite članove da se pridržavaju ove obavijesti i da odbace i ignorišu sve što im se plasira izvan naše Zajednice i bilo kakva manipulisanja i sastančenja izvan vakufa Islamske zajednice i Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku, tj. izvan Ali pašine džamije u Astoriji, Bošnjačkog islamskog kulturnog centra na Richmond Hillu i Islamskog centra u Monticellu.

Poštovani džematlije, i ako smo uporno pokusavali da izbjegnemo rasprave po internetu i web stranicama zbog nastavka destruktivnog djelovanjq razbijacke grupe, obraćamo vam se ovim obavještenjem i pojašnjenjima jer ste tražili mnogi to od nas. Upravo zbog nastavka udara i pokušaja razbijanja, cijepanja zajednice i manipulisanja sa imenom naše Islamske zajednice i Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku, od strane svima nama već poznatih nekoliko pojedinaca ,,razbijaca"koji nastoje da sa javnim istupima i podvalama međju narodom, perfidno se krijući iza imena jednog starine Hasa D. koga oni koriste, da prave konfuziju i pometnju, prvenstveno međju našim porodicama porijeklom iz Gusinja i Plava, ali i svim članovima IZ i KC Plav-Gusinje u NY- nezavisno odakle su porijeklom a koji su dali nemjreljiv doprinos u radu naše Zajednice.

Nakon više od dvije godine šutnje i trpljenja od strane svih članova Odbora IZ i KC Plav-Gusinje u NY, ali i svih aktivnih džematlija i vjernika naše Zajednice, sve iz razloga očuvanja sloge i jedinstva našeg naroda i porodica, što jeste imperativ islamskog ahlaka, nažalost sada smo prinuđeni da izađemo u javnost i pokušamo u najkraćim crtama pojasniti, šta se zapravo dešavalo i dešava, koja je to ”angažovana grupica razbijaca”, šta ta grupica pojedinaca hoće i kakvo zlo priziva i već par godina pokušava da napravi međju nama u tuđini, daleko od zavičaja!!!

Insha’Allah, uz pomoć Stvoritelja i svih svjesnih, poštenih i vrijednih članova naše Zajednice –, prvenstveno Gusinjana i Plavaljana, kao i iz drugih djelova Sandžaka, Kosova i Bosne, nikome neće uspjeti paradžematski pokušaji i paralelizam, niti ćemo dozvoliti da bilo ko cijepa našu Zajednicu, otima i obezvrjeđuje vakufsku imovinu, koja je stečena odvajanjem sredstava od poštenog rada i zarade svih naših članova! Moramo naglasiti, živimo u New Yorku, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama koja je pravna država, i po njenom zakonu dobro se zna šta sljeduje svakog pojedinca koji manipuliše sa imenom jedne vjerske neprofitne organizacij.
Pored svih podvala, tuženja, napada, psovki i prijetnji, nas raduje da su vjernici, članovi i vakifi Zajednice, prvenstveno rodom iz Plava i Gusinja ali i drugih krajeva, dostojanstveni, kompaktni i jedinstveni u stavovima i da nikome neće dozvoliti da ih svajđa, dijeli i otima vakufsku imovinu.

Radi jasnijeg shvatanja želimo vam dati određena poješnjanja:
-Po čl. 23, Statutu naše IZ-e i KC P-G u NY-u, pravo na zakazivanje Izborne skupštine ima jedino aktuelni Odbor. Nakon usvojene odluke od strane članova Odbora, Sekretar sa usvjenim preciznim podacima o danu i vremenu o Skupštini ili sjednici, obavještava članove Zajednice putem sredstava javnog ifrormisanja, ali i slanja pisama, odnosno pozivnica sa kojima članstvu ukazuju o izmirenim obavezama te da legalno mogu uzeti učešće na Skupštini, tj. predlagati, birati i biti birani u budući saziv Odbora.
Tako je bilo svih prijethodnih Skupština, tako će biti i ove koja je zakazana 13.januara 2018. godine.


Zakazivanje i održavanje Skupštine oktobra 2015.


Ali da se vartimo i damo objašnjenje vezano za zadnju Izbornu skupštinu i razjasnimo pojedinosti koji šire određeni razbijacki manipulanti:

Naime, u oktobru 2015. godine na osnovu odluke tadašnjeg Odbora IZ i KC P-G u NY-u na čelu sa hadži Agom Kolenovićem, tadašnji sekretar Kemal Bektešević, u skladu sa Statutom i donešenom odlukom pomenutog Odbora o zakazivanju Izborne skupštine, poslao je obavjest svim članovima Zajednice ali i javnosti koja je obaviještena putem sljedećih webstranica: www.islamicunity.net i www.gusinje-plav.com...,o čemu postoje dokazi na ovim web stranicama, mi vam prilažemo dokaze sa stranice Islamske zajednice u prilogu: ...

Nakon što je sekretar Kemal Bekltešević, tadašnji uposlenik, plaćeno lice u IZ i KC Plav-Gusinje, javno obznanio tj. zakazao datum i mjesto Izborne skupštine, Haso Deljanin u svojstvu blagajnika na web stranici: www.gusinje-plav.com, protivno Statutu pokušao je da otkaže zakazanu Skupštinu iz njemu poznatih razloga, tada kao blagajnik nije bio clan odbora, bez prijethodnog konsultovanja sa tadašnjim Odborom čiji je bio predsjednik h. Ago Kolenović, koji je javno na istoj web stranici obavijestio o održavanju Izborne skupštine (dokaz print screen ispod). Isto tako u video zapisu, nakon održane Skupštine izabranom Odboru poželio je uspjeh i sreću u radi za Zajednicu.

Poznato je da su pozicije svih članova u odboru na dobrovoljnoj odnosno volonterskoj osnovi! Kompletan rad je zasnovan u sticanju Allahovog zadovoljstva i insha’Allah sevapa kod našeg Stvoritelja. Tako da njihovi navodi da se radi o interesnoj grupi je krajnje zlonamjerna jer nema tog novca da neko moze naplatiti vrijeme trud i uvrede koje nazalost odbornici trpe I dozivljavaju od ovih razbijaca.

Pokušaji neprirodne podjele od strane razbijackih pojedinaca


Napominjemo da se tad vidjelo da je već bio scenario o podjeli naša zajednica od Strane tih pojedinaca gdje su se tog prljavog posla najžešće podhvatili posebno Zeća R. i Esko B., koji osim štete, nemaju nikakve zasluge u Zajednici niti su išta značajno uradili za našu jedinstvenu IZ-u u NY-u pa ni u Gusinju, a o Plavu da i ne pričamo.
Esko B. i Zeća R. nisu ni regularni i aktivni članovi naše Islamske zajednice i Kulrurnog centra Plav-Gusinje u New Yorku, i tvrdimo da nisu nikada bilo šta značajno učinili za istu. Njihov ključni angažman jeste da je podjele i unište upravo iz razloga što ne mogu da podnesu da Gusinjani, Plavljani i Bošnjaci iz drugih krajava budu zajedno u jednoj institituciji, pod jednim krovom kao što su bili od samog osnivanja! Clanarinu plate samo kad njima treba da obave sta su njihovi licni interesi u pokusaju!
Ova dva notorna razbijača ne možete naći na spiskovima za kupovinu svih nasih vakufa sa nekom znacajnom donacijom, ali i ako je suditi spiskovima donatora humanitarnih akcija, a bilo ih je bezbroj koje su vodile sve naše organizacije u New Yorku za pomoć unesrećenim osobama i sl.
Dakle, radi se o totalno neaktivnim i jalovim pojedincima ,,cicijama" koji, ne baš slučajno, uvijek se ističu u napadima na Islamsku zajednicu, vjernike i članove odbora, bez obzira u kojem su sazivu bili. Suporotno ovome nikada nisu primjećeni niti na jednom namazu u našim vakufima.
Nažalost, pomenuti dvojac među našim svijetom služe se ogovaranjima i manipulacijama iz samo njima znanih razloga i ko zna čijih interesa, bez sumnje kojima smeta sloga Plavljana i Gusinjana, naše jedinstvo i jaka zajednica u kojoj su okupljeni.
Zna se čiji je prvenstveni cilj “podjeli pa vladaj”! Zar bilo koga treba čuditi zašto manipulanti ponovo nastavljaju zakazuju nelegalne skupova, zloupotrebljavajući ime naše Zajednice, praveći pometnju pozivaju ljude koje dodatno uznemiravaju i zbunjuju i iskorištavajući njihovo nepiznavanje stvarnog problema, dok njihov dolazak koriste da ostvare podmukli cilj podjele i cijepanja jedinstvene zajednice, tražeći od njih na ulazu da se potpišu, bez prijethodnog objašnjenja.

Dakle, radi se o totalnoj zloupotrebi i manipulaciji zbunjivanja našeg naroda prvenstveno iz Gusinja, jer gotovo da nema porodice u Plavu i Gusinju da vještačkim podjeloma koje protežiraju Zeća R., Esko B. i njihovi istomišljenici, nebi bila nanešena trajna šteta jer su svi familijarno izmiješani. Ovo je plansko narušavanje harmonije u našim porodicama u emigraciji kao i Zajednice. Zato su se nečasno upustili do te mjere da koriste potpise ljudi koje su većinom razbijači i organizatori poput njihovog pajtaša Izeta D. koji je sam svojeručno ubacivao i potpisivao imena navodnih suportera, o čemu takođe postoje dokazi sa njihovih spiskova, kao i izjave očevidaca koji će ovo pisvjedičiti kada zato dođe vrijeme i prilika.

Radi onih , čija su imena krivotvorena ali i onih koji su se nesmotreno iz neznanja potpisali želimo naglasiti da su spiskove sa njihovim imenima koristili za pokretanje sramne TUŽBE protiv svojih ljudi i legalno izabenog Odbora na legalno zakazanoj Izbornoj skupštini! Postavlja se pitanje, ako su htjeli da djeluju za dobro Zajednice, zašto nisu učestvovali na Izbornoj skupštini nakon što je legalno zakazana od strane Odbora i tadašnjeg sekretara, Kemala B, koji se kasnije nazalost našao na spisku među tužiteljima, zar to nije apsurd mi ga placamo on nas tuzi?! (kasnije je izjavljivao da su i njega tu uvalili bez konsultacije sa njim, ali ako je tako, zasto nije javno demantovao da je sa razbijacima i tuziteljima u timu )?!.
Nažalost tada na Izbornoj skupštini nije došao ni sekretar Kemal Bektešević kao upošljenik u Zajednici od koje je redovno primao platu više od 15 godina a po poziciji je morao biti.
Na Izbornoj skupštini pored pomenutog sekretara nije došao ni blagajnik Haso Deljanin, a imali su obavezu pred džematom da podnesu izvještaje o radu i stanju na bankovskim računima jer su duži niz godina bili na dvije važne funkcije u Zajednici. Nakon iznesenog izvještaja koji je Skupština trebala usvojiti ili odbaciti, oni su mogli nesmetano iznijeti svoje stavove po svim pitanjima koja ih tište. To je jedini ispravan poslovan ali i bratski pristup, sve drugo je manipulacija.

Itekako je dobro poznato djelovanje nakon održane Izborne skupštine 24. oktobra 2015., od strane Zeće R. i Eska B., ali i Izeta D., Za Izeta D., koji je tada obnasao poziciju pomocnika blagajnika, moramo naglasiti da imamo dokaze da je krivotvorio potpise blagajnika Hasa Deljanina ,da je Hasa izmanipulisao i da mu je Haso nesvjestno mozda dozvolio da izvadi kredit kartu na ime bankovnog racuna nase zajednice ,I to bez odluke Odbora Iz-e, tj. Odbor je slucajno za to saznao, što je itekako protiv statuta zajednice i kažnjivo po zakonu ove države,. Zatim da je fizički nasrtao na džematlije,prijetio da ce im poslati ,,njegovu bandu" da ih kako je rekao ,,sredi", a sve to jer su mu otkrili malverzacije dok je bio pomocnik blagajnika Hasa D. Izet D.,je nasrtao i na zaposleno lice u Zajednici imama hafiza Haka ef. Omeragića, fizički mu prijeteći u prostorijama Alipašine džamije i oko nje, što je bio razlog da bude odstranjen iz Odbora IZ-e. Tadašnji Odbor je ipak odustao od krivičnog gonjenja imajući u obzir da se radi o svom čovjeku koji ima porodicu, isto tako do sada nismo išli u javnost! Što ne znači da će ubuduće da ćebiti pošteđen, on ili bilo ko ko se ogriješi o Zajednicu, imama, Odbor i njene članove.

Naš narod je vjerovatno primjetio da su članovi Odbora izbjegavali do sada rasprave po javnim medijima, vodeći računa o časnoj poziciji u Odboru Zajednice, ali i izbjegavajući javne svađe i prepoucavanja sa našim ljudima, na taj način ostavljajući im prostora pokajanja i približavanja svojoj zajednici i sunarodnicima. Međutim ovo sto rade prevrsilo je svaku mjeru , oni i dalje ne staju, što upućije da slijepo izvršavaju zadatke onih centara moći koji ne misle dobro našem plavsko-gusinjskom narodu time i Zajednici koja je mukotrpno sa svojim vakufom stvarana.

Radi našeg iskrenog članstva moramo istaći da se u vremenu kupovine objekta na Richmond Hillu, adaptacije i renoviranja džamije i Bošnjačkog islamskog kukturnog centra, tada pokreće jalova razbijacka garda da izgrade tzv. crnogorsku kuću, tako se i ovih dana ponovo pokrenula ista priča o njenoj izgradnji znaci nista nije slucajno!. Ovo je slobodna zemlja i može da gradi šta ko želi, ali izgleda u New Yorku da se tzv. crnogorska kuća ne može sagraditi dok se ne podijeli Allahova kuća ili uništi kuća potomaka žrtava genocida i vakufska imovina, rascjepka Zajednica. Nama je svima jasno kome je to u interesu, po čijem je to zadatku, isto kao što nam je jasno zbog koga i zbog čega danas samo u New Yorku živi preko 30 hiljada Plavljana i Gusinja, dok u samom opustošenom zavičaju, Gusinju i Plavu, je tako minorna brojka, koja sa spakovanim kesama čeka odlazak ka tuđini. Može se konstatovati da je uspio plan državne genocidne bratije koji je započeo 1912 /13., 1919. i 1992.

Nažalost neki iz naše Zajednice neznajući o ovom sramnom i podmuklom činu i podmetanju ,,kukavičjeg jajeta o podjeli ”, nasjeli su na manipulacije gore pomenutih jalovih pojedinaca.

Želimo još naglasiti i podvući, da je ova grupa razbijača Zajednice, izgubila sudski spor u kojem su tužili i pokrenuli protiv svih članova Odbora IZ i KC Plav-Gusinje u NY, nadajući se da će sudija nasjesti na njihove prevere i podvale. Časni sudija je jasno uvidio o čemu se radi i odbacio njihovu sramnu tužbu! Tako je Sud u NY-u odbio njihov pokušaj i to dva puta kao neosnovan proces, samim tim potvrdio legitimitet Izborne skupštine i legalnost postojećeg Odbora IZ i KC Plav-Gusinje u NY.
S obzirom da je postojeći Odbor izgubio dragocjeno vrijeme od dvije godine mandata, te da nije mogao da radi punim kapacitetom za dobrobit našeg naroda, džemata i Zajednice na svim predviđenim i značajnim planovima i projektima unapređenja funkcionisanja Zajednice, odbornici su bili usporeni i ometeni u radu, ali pored svega uspjeli su odbraniti vakuf i Zajednicu. Logično je da u ovom slučaju po presudi, mandat legalno počinje retroaktivno da se obavlja, tj. od dana presude kada je sud odlučio da je Skupština i pistojeći Odbor uradio sve po Statutu i legalno.
Odbor, kako smo naglasili na početku, zakazao je I pored toga, Izbornu skupštinu, 13. januar 2018. Godine, u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru na Richmond Hill-u, i tu na licu mjesta donose demokratske odluke o daljem radu i napretku naše IZ i KC Plav-Gusinje u NY. Ovo napominjemo zato što aktuelni Odbor, iako je po odluci Suda u New Yorku, imao legalno pravo da nastavi mandat, ali u cilju prevazilaženja problema, međusobnog približavanja, iznalaženja rješenja o očuvanju zajedništva, donio je odluku o odoržavanju Izborne skupštine time ukazali svim članovima koji su blagovremeno izmirili obaveze prema IZ i KC Plav-Gusinje u NY, da odlučiju o njenoj sudbini, predlože nove članove za Odbor, glasaju i izaberu one koji će ih voditi u narednom periodu.
Ali i pored toga razbijačka grupica dan nakon legalno zakazane Izborne skupštine, opet koristi se manipulacijama, neistinama i obmanjivanjem naroda, zakazuju nelegalni razbijački skup u nekoj školi, i opet manipulišući imenom IZ i KC Plav-Gusinje, jer oni su neformalna razbijacka grupa I nemaju pravo koristiti naziv zajednice a nijesu ni njeni regularni clanovi . Ovo su neoborivi dokazi da pomenuti razbijači ne biraju sredstva niti žrtve da ostvare podjelu Zajednice, dok ih ne ineteresuje, koliko god da je u pitanju, da će žrtve te njihove bolesne i zlobne podjele biti naše porodice, naša djeca i omladina. Ovo su neoborvi dokazi,

Napominjemo da su razbijači i poznati mrzitelji Plavljana, ali i svih Bošnjaka iz Sandžaka, Kosova i Bosne, koji su vrijedni članovi u našoj zajednici, koji doniraju na desetine hiljada dolara za našu zajednicu za razliku od razbijača, koji misle da bez rada i ulaganja mogu da se domognu vakufske imovine, u kojoj svi vjernici za obavljanje vjerskih obreda, neovisno na pol, boju kože, rasu, porijeklo…, imaju jednakost. To moraju da shvate razbijači Zeća, Esko i Izet koji su glavni pobornici podjela i sramnog pokušaja razbijanja dzemata i zajednice, koji svojim nepoštenjem huškaju pošteni svijet.


Poštovani džematlije,
Obavještavamo vas da ovi razbijači, a zato posjedujemo dokaze iz arhivskih spiskova da, niti su regularni članovi naše Zajednice, niti su ikada u džamiju ili na Skupštine došli iz dobrih namjena! Cilj im je razbijanje Zajednice, što smo do sada svi zajednički prezreli, tako ćemo i ovoga puta. Govore čestiti Gusinjani, da se ne čude na Zeću R. jer znaju da je porastao u Andrijevicu i nije čudo što se prema Islamskoj zajednici i džamiji tako ponaša gore nego njegovi sugrađani iz Andrijevice, ali je zabrinjavajuće šta se dešava sa drugima koji su porasli među čestitim Gusinjanima u bratskim vezama sa Plavljanima i drugim Bošnjacima i Albacima?!
Na nama je pitanje da li da se razbijačima dozvoli da razbijaju jedinstvo džemata, džamije, Centre, da se poigravaju sa našim vakufom, za koji nista za njih , nijesu uradili ali hoće da sa njim manipulisu, djele tj. da Zajednicu podjele i na taj nacin unište! Jer podjela isto znači uništenje nečega zajedničkog na čemu je naš narod skoro 30 godina uložio ogroman trud, radio i investiralo značajna finansijska sredstva.
Jasno je skoro svima u našoj Zajednici, da jalovi razbijači rade na navodnom stvaranju ,,Gusinjske IZ-e”, pa iako je dobro poznato da džamije (ali i Islamsku zajednicu) grade vjernici. Ali cilj ovih pojedinaca koji su dobili zadatak, nije toliko da osnuju ,,Gusinjsku IZ” koliko imaju za cilj da rovare i razbiju postojeću IZ i KC Plav-Gusinje, kao i na štetu zajedničkih vakufskih objekta i projekata koji su kao takvi nedjeljivi. Nažalost razbijači sve to pokušavaju uz pomoć nekoliko naivnih a inace, dobrih ljudi, koji ovog momenta nisu svjestni namjera onih koji ih nagovaraju, a koji Stvoritelju jednu sedždu u životu nisu uradili. Moramo znati da razbijači sve rade zbog mržnje prema vjernicima koji su dali nemjerljiv doprinos jačanja i podrške Zajednici u finansijskom i svakom drugom pogledu i kao takvi predstavljaju ključni stub snažne Zajednice, koje bi svaka zajednica poželjela i bila im zahvalana.
Nažalost za uzvrat vjernici, aktivisti, hadžije, vakifi i dobrotvori naše Zajednice su na udaru sa svih strana od strane takvih razbijača i zbog toga što je preča ,,crnogorska kuća“ od Allahove kuće, bošnjačkih centara. Zato vas pozivamo da sve složno i odvažno ignorišete i bojkotujete sve pozive koji dolaze od razbijača Zajednice i našeg zajedništva, pa bez obzira o kome se radilo.
Naravno, niko ne brani niti to može uraditi ako neko odluči da pravi organizacije i kupuje nove objekte, da ih odvaja i rezerviše samo za sebe, da ih pripaja i pretvara šta odgovara njegovoj Ili njihovoj svijesti i savjesti. Ali od postojeće vakufske imovine nećemo dozvoliti da se pravi crnogorsko ili bilo čije sjatište, od strane onih kojima je svoja vjera i nacija zadnja rupa na svirali!
Na kraju, s obzirom da manipulanti tvrde kako su uputili nekakva pisma, demantijemo da nikakva pisma nismo dobili, niti za njih bilo koji član Odbora zna, niti je takvu poštu iko potpisao. Napominjemo da ovi razbijači nisu punopravni članovi Zajednice tj. ne plaćaju ni članarinu niti su trenutno izmirili svoje obaveze prema Zajednici, pa tome Odbor nema bilo kakve obaveze prema njima, bar dok ne izmire sve obaveze koje su u skladu sa Statutom Zajednice!
Takodje su netacni njihovi navodi da je Kemal B.,dobio otkaz od ovog Odbora, odgovorno tvrdimo ta to nije tacno, te da je doticni samovoljno napustio a to mu nije prvi put da to radi. Vjerovatno je samovolji dosao kraj i na osnovu toga je i sam napustio. O tome ga mozete i sami pitati. Dakle on nikad od ovog odbora nije dobio zvanicni otkaz, sam je nasao drugi posao i otisao, hvala bogu!,nama je savjest tu cista!.

Odbor Islamske Zajednice i KC P-G NY

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com