www.Gusinje-Plav.com

ODGOVOR REŽIJSKOG ODBORA ZA VODOVOD ZAVRŠA, ĐURIČKE RIJEKE I KUMANICA IBRAHIMU HUSEINOVIĆ – MI NIJESMO ON
  Pise: Esad Bajraktarević
  Uvaženi čitaoci namjera nam je da ukažemo na niz neistina koje Ibrahim plasira, a izbjegava da odgovori na postavljena pitanja i to:
  1. Kome je iz inostranstva naplaćivan priključak u iznosu od 5000,00 eura?,
  2. Kako je iskopano 12.km kanala a položeno 5,5.km PVC crijeva, razlika 6,5. Km, šta je po Vama Ibrahime „Hysenaj“ sa onih 6,5.km kanala?
  3. Da li je novac uplaćivan na račun Opštine Plav?
  4. Kome je je Režijski odbor ili ja lično, od bilo kaoga pa i od Ibrahima, krio bilo kakvu dokumentaciju, a koja se tiče ovog vodovoda, pa i ovaj dokumenat, jer je ovaj dokumenat, a kao i svi ostali bio na sva mjesta, gdje Ibrahim sklon podvalama prijavljivao Režijski odbor, a sve te prijave su odbačene kao neosnovane, ili rečeno narodnim jezikom LAŽNE!
  5. Kome je Režijski odbor kidao crijeva? Režijski odbor odgovorno tvrdi da su ovo samo podvale Lakardijaša Ibrahima! Odgovorite na ova pitanja i nemojte vrijeđati intelegenciju čitaoca! Odgovor na ova pitanja znaju i ptice na grani, da je to pokušaj diletanta Ibrahima da podvali Režijskom odboru izbjegavajući da da odgovore na ovapitanja, jer time bi sebe po kozna koji put uhvatio u iznošenju neistina.

Naime, Ibrahim kada krene da iznosi laži on se zaleti kao lik iz crtanog filma „Pera Kojot“ a istini za volju, sve njegove radnje na kraju mu ispadnu kao u ovom crtanom filmu.
Moramo se dotaći Odluke Ustavnog suda sa kojom Ibrahim toliko maše, nesvjestan koliko ne zna ni protumačiti istu. Što je još gore za njega on je toliko tvrdoglav i neuk da neće da zamoli makar studenta druge godine pravnog fakulteta da mu protumači ovu odluku pa da mu objasni o čemu je riječ.

Svako ko iole poznaje Ustavno pravo bi mu rekao da je to adresirano na Opštinu Plav, a ne Režijskom odboru vodovoda Završa, Đuričke Rijeke i Kumanica, da ta odluka nema nikakvog pravnog značaja na odluke Režijskog odbora, pa opet po ko zna koji put mu govorimo da visinu naknade za priključenje na vodovod Završ-Djurička Rijeka-Kumanice je donio Režiski odbor na sjednici održanoj 09.06.2013.godine i nastavku sjednice 16.08.2013.godine, a da je to mjesec dana od datuma potpisivanja ovog sporazuma, a koji je potpisan 20.09.2013.godine, a cilj sporazuma je kontrola trošenja sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva i Opštine.
Naime, odluku koju je Ustavni sud proglasio neustavnom, znači da se na nju nemogu pozivati organi, ustanove, pravna i fizička lica. Znači, Ibrahime iz Završa, sa stanovanjem na Glavicama, kako ranije tako i sada ova odluka se ne tiče Režijskog odbora! Ova činjenica je jasna svakom normalnom čovjeku osim ovom Lakardijašu, kao potvrdu ovome iznosimo podatak da je prvu uplatu na žiro račun vodovoda izvršio gospodin Šahmanović Mustafa-Mujo 27.08.2013 godine u visini od 3.000,00 eura, pa samim tim i ovo je dokaz da je odluka Režijskog odbora počela da se primjenuje prije Sporazuma koji je potpisan sa Predsjednikom Opštine Plav, koji je nesebično pomogao izgradnju ovog vodovoda i po ko zna koji put navodimo da taj sporazum nikad ni u jednoj odluci nije primjenjivan. Da su se pojavili ljudi koji su bili zainteresovani i dali nesebičnu podršku, kako novčanim sredstvima, tako i radom, čak i noću, a Vi i Vaš brat hoćete priključak BESPLATNO UCJENJIVAČKI na leđa ove sirotinje, ne cijeneći njihov znoj BEZ ULOŽENOG RADA I NOVCA! Na vama svojstven način, naučeni na tuđim leđima ostvarujete sramne ciljeve! Da nijednom dok se radilo na rekonstrukciji, nijeste makar donijeli flašu soka, a kamoli da ste se udostojili da pogledate izvođenje radova, da ste bar jednom sa braćom obišli, ne biste iznosili niz neistina.

Želimo upoznati javnost da ovaj Lakardijaš vrlo dobro znao ovu činjenicu ali zbog spletkarenja kojima je on od ranije sklon, radi ovaj sramni čin. On je spreman na to i da otudji od seljana njihov vodovod i da im nametne mjesečno plaćanje vode, samo da bi ostvario cilj (CILJ OPRAVDA SREDSVA). Pošto ovaj Lakaqrdijaš u svom zadnjem obraćanju kaže da ne smijemo izvršiti uplatu za prikljućčak, predlažem mu da Izvrši uplatu za priključak, pa će ta sredstva povratiti na osnovu odluke Ustavnog suda, ili ja mu se stavljam na raspolaganje da uplatim 50,00eura na ime rate za naplatu naknade za priključak, na račun seoskog vodovoda, a time bi dao šansu ovom čuvenom advokatu u pokušaju da svoje znanje koje je veoma upitno i ja i on se nađemo pred sudom, što ja jako želim već duže vrijeme a to bi bilo mjesto gdje bi mogli da pokažemo sve naprijed navedeno, jer je laži teško braniti i zastupati, istina sama sebe brani.

Dalje, obavještavamo uvažene čitaoce i redakciju uvaženog prtala da Ibrahim nema nikakve veze sa vodovodom, nije redovnik, nezna gdje se nalazi ni jedan izvor, ne zna dužinu ni starog ni novog vodovoda, nije mještanin ovih sela, a uporno se zalaže da ovo bogatstvo ova tri sela otrgne iz vlasništva redovnika Završa, Đuričke Rijeke i Kumanica i toliki uloženi krvavi rad i pozamašni uloženi novac da nekom na gazdovnje, a radi mizernih njegovih interesa a redovnicima stavi na leđa mjesečni namet u vidu računa za vodu.
Naime, Ibrahimu predlažemo da se obrati Turskoj razvojnoj agenciji “TIKA” da uloži sredstva u Elektroprivredu Crne Gore, a kako nebi Ibrahim bio isključivan sa elektro-mreže zbog neplaćenih računa (nepoštenih nameta, kako voli da kaže naš sagvornik), time bio on imao redovno snabdijevanje i nebi morao da se priključuje preko brojila od komšija. Ili Ibrahim mentor braće, da predloži takođe, ovoj agenciji da uloži sredstva u odvod otpadnih voda (kanalizaciju) Završa, a time izbjegne sudske sporove sa komšijama oko ulaganja u kanalizacione cijevi.

U prošlom obraćanju obećali smo da ćemo progovoriti koju riječ o našem sagovorniku Ibrahimu, pored toga što želi na nepošten način doći do priključka na vodovod i o drugim njegovim djelovanjima, prijavljivanjima građana, prijetnjama i td.

Ovaj Lakardijaš je prije izvjesnog vremena pokušao spriječiti projekat ograđivanja Doma zdravlja Plav sa namjerom da uzurpira dio zemljišta u dužini od 50m i širine od preko 8m koje mu je bilo potrbno radi istovara i cijepanja njegovih drva. Da bi ovu tvrdnju potvrdili, u prilogu Vam šaljemo i sliku koja najbolje potvrđuje naše tvrdnje (prije i poslije).
(Doticne slike su u posjedu redakcije, (p.g.u.))

Vraćajući se nazad ne možemo da ne pomenemo njegovo bitisanje na čelo Islamske zajednice Plav i njegovih nepoštenih radnji u to vrijeme, prijetnje blagajniku, odnosu sa kolegama u školi, odnosu sa imamima, dijasporom, raznim njegovim prijavama u policiji, Osnovnom državnom tužilaštvu, Specijalnom tužilaštvu, pisma premijeru Vlade, predsjedniku Crne Gore itd.. Da nebi smo opterećivali čitaoce, neka čitaoci sami zaključe, ko je Ibrahim i njegovo djelovanje.

On je tada bio kadar kidisati da fizički napada imame, a da je još zlo gore oni nijesu bili Plavljani, a to bi trebao biti razlog više da se on tako ne ponaša. No na sreću tada je bilo i imama iz Plava koji su bili spremni da mu istom mjerom uzvrate. Pošto je radnja bila u selu Zabelj, Ibrahim se zaprijetio imamima, riječima sada ću Vas sačekati pored kuće u Završ "pa ću vas gađati kamenjima".
Ovaj veliki organizator se u to vrijeme uputio ni manje ni više nego do Njemačke o trošku Islamske zajednice Plav, da prikupi novčana sredstva, tamo boravio 15. dana, o trošku svih nas. Istina za volju očekivanja odbora, a računajući na darežljivost naše dijaspore, očekivanja su bila velika no poslije povratka ovog velikog organizatora račun Islamske zajednice je ostao nepromijenjen. Postavljaju se ova pitanja ako je ista prikupio gdje su pare ili ako nije, šta je to što je našu darežljivu dobru dijasporu navelo da ništa ne donira. Na ova pitanja molimo uvažene čitaoce da daju sami odgovor.
A kada je smijenjen nije htio da razduži pečate i ključeve Islamske zajednice, već su morali da izrade nove pečate i da promijene sve brave na vratima.

Kada se vratimo jedan korak u nazad dolazimo do vrsnog stručnjaka za sve i svašta a u narod poznat kao čuveni advokat Huseinović Ibrahim. Moramo napomenuti da je on kao advokat bio uspješan taman toliko koliko je bio uspješan sa prijavama koje je podnosio protiv Režijskog odbora.Poznato je i to da je u sporovima pred sudom više napadao svoje klijente nego što ih tužilac teretio. Njegova superijornost je tolika da je u svađi sa kolegom popio ćutek, a nakon 20 godina tražio odštetu od Ministarstva prosvjete, a preko škole u kojoj zarađuje hljeb svojim neradom.
Ovo obraćanje ćemo završiti sa jednom rečenicom iz poznate serije “ ĐEKNA” koju izgovara Radosav „ja ne vidjeh veće budale od tebe, koja radi više protiv sebe, do tebe“.

U Plavu 30.10.2017.godine
Esad Bajraktarević

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com