www.Gusinje-Plav.com

Demir Bajrović (DPS) imenovan je za VD Direktora d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Gusinje
     - Demir Bajrović, od oca Valjdeta i majke Esme (rođ. Hadžajlić), rođen 22.06.1988.godine u Beranama. Državljanin je Crne Gore i živi u Gusinju. Osnovnu školu je završio u Gusinju ( JU OŠ “Džafer Nikočević), dok je srednju školu – Gimnaziju opšti smjer završio u Plavu ( JU SMŠ “Bećo Bašić).

- Godine 2007/08 upisuje Fakultet Pravnih nauka na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, a 2012 godine po završetku studija stiče akademsko zvanje Diplomirani pravnik-kriminalista.

- RADNO ISKUSTVO
- MUP, Uprava policije, Odjeljenje Bezbjednosti Plav
o Radno mjesto: Pripravnik
o Period rada: 15.01.2013 - 15.10.2013.god.

- Opštinski odbor DPS Gusinje – KOORDINATOR
o Period rada: 2014./2015.god.

- Skupština opštine Gusinje ( I saziv )
o Radno mjesto: Odbornik (DPS)
o Period rada: 23.06.2014. – 29.07.2016.god.

- Opština Gusinje
o Radno mjesto: Samostalni savjetnik III
o Period rada: od 13.01.2016.god.
o Opis posla: Samostalni savjetnik III odjeljenja za vođenje poslova građanskog biroa i arhive

- Opština Gusinje
o Imenovanje: VLADA CRNE GORE
o Radno mjesto: Odbor povjerenika opštine Gusinje
o Status: Član
o Period rada: 29.07.2016. – 15.11.2016.god.

- Skupština opštine Gusinje ( II saziv )
o Radno mjesto: Odbornik (DPS)
o Period rada: od 15.11.2016. – aktuelno

- RAD NA RAČUNARU
- MS Office paket: Word, Exel, Power Point – napredni nivo znanja

- OSTALO
- Biran u I i II sazivu Skupštine opštine Gusinje u odborima i savjetima.

GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com