www.Gusinje-Plav.com;


Donatorska akcija za tesko povredjenog Pjetrovic Dina iz Gusinja
(Organizatori: web magazin Gusinje-Plav.com i udruzenje EURO GUSINJE)
Omeragic J. Rudi $100
Selimaj Bruno $500
Pirovic Ibrahim $100
Pirovic Aljo $100
Pirovic Muhamed $100
Deljanin Pajo $100
Deljanin Hamko $100
Nikocevic Orlo $50
Sinovi Zaja Hajradinov Cekic $500
Toskic Ragip $100
Toskic Bislim $100
Toskic Rasim $300
Toskic Zehdija $100
Toskic Senad $100
Radoncic I. Muzafer $100
Hot Bajra Haljilj $100
Esko i Resko Radoncic $100
Hot Saljo $50
Bakovic Murat $100
Radoncic H. Enver $50
Radoncic E. Mithad $50
Gutic Dzevdo $50*
Saljih Vukel $100
Seferagic Kica Enis $100
Feratovic Ismet i Sofija (Cikago) $100
Sehovic Servet $100
Sujkovic Rifat $ 50
Bicic Orhan $100
Bicic Beko $200
N.N. $50
Koljenovic Mirsad-Mira $100
Mrkulic J. Redzo $100
Kastrat Damir $50
Redzematovic Ragip $50
Deljanin Refko-Coro $20
Sujak Senad $100
Vukelj Armen (Las Vegas) $100
Nikocevic Ferat $100
Cecunjanin Saban $100
Pupovic Hajrudin $50
Kandic Rafet $50
Feratovic Jakupa Esad $100
Sujak Jazo $250
Mrkulic Junuza Almir $100
Kolenovic A. Jusuf $50
Koljenovic A. Junuz $50
Koljenovic A. Hamdo $50
Koljenovic Senad (Monticello) $50
Deljanin Haso $500
Mrkulic Ismet $300
Bander Enver $100
Hot Paco $100
Durakovic A. Murat $50
Durakovic A. Zuvdo $50
Durakovic A. Ruzdo $50
Sahmanovic Irfan $50
Mrkuljic Smajlje Smajo 25 eura
Ljaljicic Ismet $300
Ljaljicic Seljo $300
Ljaljicic Jasmin $200
Ljesnjanin Murto $100
Lalicic Ramo $50
Lalicic Sapko $50
Lalicic Senad $50
Lalicic Safet $50
Lalicic Saud $50
Jevric Enver $100
Pjetrovic (Saliha) Zuka (Dallas) $200
Agard Radoncic $100
Mersland Radoncic $100
Nikocevic Juso $100
Mehmedovic Almir $50*
Sehovic Esko $50*
Kandic Dzevad $100*
Esad Zilkic $100
Abidin Deljanin $50
Senad Deljanin $50
Kastrat Senad $50
Radoncic (Haka) Ismet $100
Radoncic (Haka) Rifat $50
P. S. $50
Djurkovic (Pajka) Nedzad $50
Kolenovic (Maza) Ismet $50
Lukovic Damir-Papo $100
Japi Avdic (Dallas, TX) $100
Radoncic S. Rafet $100
Braca Koljenovic: Hamdo, Husko, Ljana i Beli $200
Braca Gacevic Nedzad i Dzemal $100*
Radoncic Ilja Keko $100
Omeragic Mino $100
Kolenovic (Haka) Fajko (Dallas, TX) ($200)
Kolenovic (Hasima) Miralem (Dallas, TX) ($200)
Kolenovic (Hasima) Mervin (Dallas, TX) ($200)
Mujanovic Izet $200
Radoncic Rustema Redzep $50
Feratovic Isa Hamdo $50*
Feratovic Hamda Almir $50*
Radoncic Hasa Bedrija $100
Deljanin Rifat $100
Koljenovic Adema Ibrahim $100*
Dervisevic Bajrama Izet $500*
Zufer Redzematovic $100*
Miralem Cecunjanin $60*
Azra Mehmedovic $100*
Braca Kolenovic: Izet, Safet, Duljo, Almir i Samir $300*
Dzeri (Ahma) Kolenovic $50*
Hasko (Ahma) Kolenovic $50*
Halim (Junuza) Kolenovic $50*
Sahinovic Ahmet $100
Cekic Denis $50*
Rasim Nikocevic (Michigan) $100
Dervisevic B. Rifat $50*
Dervisevic Sacir $50*
Dervisevic S. Esad $50*
Dervisevic S. Ragip $50*
Dervisevic G. Safet $50*
Dervisevic G. Senad $50*
Dervisevvic S. Zuko $50*
Braca Balic (J) Balija i Alen $200*
Omeragic R. Denis $100*
Desic Edis $50*
Redzic Mirsad $100*
Koljenovic Zeko $100*
Koljenovic Mece $100*
Juljevic Hasa Omer $50*
Juljevic Omera Semir $50*
Metjahic Sefket $50*
Bajro Markisic $100*
Redzepagic Smako $100*
Radoncic Dzeljo $100*
Deljanin H. Admir $100
Jasmin Mulic $100
Dzevat Selimovic $100
Almir Dz. Selimovic $100
Edin Jarovic. $100
Albert Hodzic $100
Gacevic Mirsad Miljo $300
Deljanin Z. Esko, $100
Kalic Rafet $50
Bektesevic Z. Kemal $50*
Djurkovic Aljo $200*
Kastrat O. Ismet $50*
Koljenovic Dzako $100
Hot D. Ruka $50
Hodzic Becko $50*
Desic Ruzdo $100*
Faruk Desic $100*
Denis Djurkovic $50
Neljkovic S. Izet $100*
Neljkovic Izeta Adel $100*
Curanovic Novo $100
Braca Sujak - Hasko, Ismet, Amir i Samir $400*
Omeragic Mirela $100
Bektesevic C. Mirsad $100
Pupovic Hakija $100*
Bektesevic Dzafer $50
Bektesevic Refko $50
Feratovic Sadrije Rasim $100*
Bektesevic B. Hazir $100
Radoncic Z. Baka $50
Radoncic Z. Hajran- Tito $50
EURO GUSINJE $1,350 (Iz budzeta Euro Gusinje $200, clanovi odbora: Hot Rafet $50, Vukelj Mirza $100, Cekic Selim $100, Radoncic Miso $100, Bicic Rasim $100, Kobilic Aljo $50, Hodzic Faro $100, Djukanovic Akica $100, Dervisevic H. Senad $50, Deljanin Ibro $100, Jarovic Ruska $50, Radoncic Zumber$50, clanovi udruzenja Radoncic Zuvdo $50, Radoncic Smajlje $50, Cekic Rifat $50, Cekic Senad $50)
Sindikalna organizacija organa, lokalne uprave opstine Plav, na celu sa predsjednikom Semsom Jarovicem 200 eura
Cekic Anela 20 eura
Bektesevic Sefkija 20 eura
Jarovic Semso 20 eura
Preljvukaj Havaja 20 eura
Radoncic Hasret 20 eura
Dedushaj Enver 20 eura
Radoncic Rakib 20 eura
Feratovic Sead 20 eura
Omeragic Ibrahim 20 eura
Dervisevic Fahrudin 20 eura
Jarovic Ferka 20 eura
Cekic Alen 20 eura
Omeragic dr Elvis 20 eura
Dedushaj Azgan 10 eura
Uljaj Ibrahim 10 eura
Gochaj Ragip 10 eura
Djurkovic Ermin $50
Djurkovic Samir $50
Cecunjanin Abaz $50
Cecunjanin Ermin $20
Kandic Denis $50
Kandic Elvis $20
Jarovic Adis $50
Beskovic Rafet $50
Medunjanin Nedzad $20
Beskovic Sead $50
Beskovic Mujo $50
Beskovic Haljilj $50
Musliju Beno (Dallas, TX) $100*
Cekic Rasim (Dallas,TX) $50*
Cekic Ervin (Dallas, TX) $50*
Edin Jarovic $ 100
Dzevat Selimovic $ 100
Almir Dz. Selimovic $ 100
Jasmin Mulic $ 100
Bicic Suljo $100
Bicic Bajram-Baco $100
Bicic Suco $100
Bicic Dzeka $100
Bicic Ragip $100
Bicic (Hamda) Nedzad $50
Bicic (Hamda) Dzenad $50
Bicic Husnija- Husko $100
Bicic (Devata) Elvir $100
Bicic (Nura ) Edin $50
Lalicic (Envera ) Denis $100
Durkovic Hasim $200
Durkovic (Hasima) Albert $100
Durkovic (Hasima) Hajro $100
-----------------------
Cazo Pjetrovic $100
Jazo Pjetrovic $100
Becir Pjetrovic $100
Necko (Cazov) Pjetrovic $200
Edin (Jazov) Pjetrovic $100
Alim (Becirov) Pjetrovic $100
Ismet Pjetrovic $200
Sefket Pjetrovic $100
Hadzi Muhamed Pjetrovic $100
Rafet Pjetrovic $100
Safet Pjetrovic $100
Ruska Pjetrovic $200
Gano Pjetrovic $200
Nisko Pjetrovic $200
Nisko (Redzov) Pjetrovic $100
Safet (Redzov) Pjetrovic $100
Samit (Redzov) Pjetrovic $100
Sucko Pjetrovic $100
Almir (Ace) Pjetrovic $100
Damir Pjetrovic $100
Sabo Pjetrovic $100
Ruzdo Pjetrovic $200
Zuvdo Pjetrovic $200
Ljuljo Pjetrovic $200
Semir Pjetrovic $100
Beka (Misov) Pjetrovic $200
Dzafer (Misov) Pjetrovic $100
Saban i Sanela Ljajci $ 100
Iso Radoncic $100
Saka Radoncic $100
Bajko Mrkulic $100
Fiko Mrkulic $50
Fadilj Deljanin $50
Edin Gacevic $50
Enis Gacevic $50
Hariz Juljevic $100
Enes Djukanovic $100
Sead Hot $100
Ramo Djurkovic $ 100
--------------------------------------
Kobilic Ramo 100 eura (Holandija)
Muratagic Dzenad 100 eura (Holandija)
---------------------------------
Radoncic Ismet i Naka $150*
Koljenovic H. Aljo $100*
Bektesevic Hamdo i Ero $100
Cekic Marcelo $50
Deljanin Skenda Ermin $100
Dervisevic Erdan $100
---------------------------------
Radoncic Sacira Nermin Nerka 200 eura
Cekic Skendo Trupko 100 eura
Radoncic Hiljma Secka 100$
Feratovic Maza Husko 50 eura
Hot Saba Sead 50 eura
Omeragic Meda Alina 10 eura
Nikocevic Avdo 20 eura
Bajraktarevic Ismet 20 eura
Cekic Selja Mirela 10 eura
Emini Kadir 10 eura
Kastrat Sead 20$
Djurkovic Meha Jusuf-Culja 20$
Balic Skenda Sanin 10 eura
Mulic Belma 5 eura
-----------------
N.N. $50*
Kuc Nusret - Beko $50*
Reckovic Buljo $100*
Haxhaj Adem $50*
N.N. $50*
Koljenovic Bajram - Babi $50
Mackic Sacir $100*
Sarkinovic Aida $100*
Hot Aljo - Asko $100*
Tosic Zijo $100*
Music Ahmet $50*
Ibric Dzafer $100*
--------------------------------
UKUPNO: $27,620.00 + 7,030.00 eura

P.S. Od ukupnog iznosa prikupili novcana sredstva:
Web magazin Gusinje-Plav.com i udruzenje EURO GUSINJE $21,740 + 25 eura
Bratstvo Pjetrovici i prijatelji $4,600.00
Gusinje 3,365 eura + $680
Akcija u Holandji i Njemackoj ( organizatori Ramo Kobilic i Muratagic Dzenad) 1,650 eura
Od sluzbenika opstine Gusinje i opstine Plav 490 eura
Projekat "Sacuvajmo od zaborava" Plav 410 eura
Plavsko Gusinjski Merhamet (Njemacka) 1,090 eura


WWW.GUSINJE-PLAV.COM ; - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  ; Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i Edin Hot
Redakcija:
; ;
;      Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com
;