www.Gusinje-Plav.com


Prigodnom svecanošcu u Plavu prvi put obilježen 3. decembar Medunarodni dan osoba sa invaliditetom
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „LIPA“ Plav, ove godine je obiljezio Medunarodni dan osoba sa invaliditetom. U okviru programa obilježavanja Medunarodnog dana osoba sa invaliditetom, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav, organizovala je šetnju glavnom gradskom ulicom, i priredbu pod nazivom „Igraj sa nama“, koja se održala u velikoj Sali Centru za kulturu Plav. Ovaj dan obilježen je i sa dva uspješno realizovana projekta.

„Naime, treceg decembra svecano smo otvorili „Senzornu sobu“, i „Zabavni park“. Ove projekte su podržali Ministarstvo finansija i Turska razvojna agencija TIKA. Dnevni centar „Lipa“ po prvi put na ovakav nacin organizuje obilježavanje ovog dana. Lajtmotiv ovogodišnjeg obelježavanja 3.decembra je ukinuti barijere i otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.
Osim djece i mladih korisnika Centra, u programu su ucestvovali i ucenici osnovne i srednje škole, clanovi kultruno-umjetnickog društva kao i volonteri. Naš cilj obilježavanja treceg decembra medunarodnog dana osoba sa invaliditetom je bio da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suocavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iskljucenost iz društva. Osobe sa invaliditetom se suocavaju sa nejednakim mogucnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja zdravstvene i socijalne zaštite.

Ovom dogadaju prisustvovali su predsjednik Opštine Plav gos. Orhan Šahmanovic, predsjednik skupštine gos. Izet Hadžimuševic, predsjednik Opštine Gusinje Anela Cekic, predsjednik skupštine dr Elvis Omeragic, ispred ambasade UK njegova ekselencija gos. Lindon Rednidž, ispred MRSS gos.Goran Kuševija, ispred MF gos.Novo Radovicu, Ispred TIKE gos.Mustafa Yazici, ispred UNDP-a gospoda Sonja Bojanic, glavni finansijski inspektor gos. Siniša Kovacevic, predstavnica UNICEFa Ana Zec, Direktori Dnevnih Centara iz drugih opština, Direktori školskih i pretškolskih ustanova, Imami iz svih Džamija u Plavu, Predstavnici NVO sektora, Mediji, i mnogobrojni gradani.


I. Realizacijom projekta „Opremanje zabavnog parka“ uz podršku Ministarstva finansija a u sklopu poziva „raspodjela dijela prihoda od igara na srecu“ realizovan je dio projekta a tice se uredenja zemljanog dijela, postavljanje behaton kocki, sadnja zimzelenih stabala i cvijeca, kao i ogradivanje parka sve to na 250 kvadratnih metara prostora.

II. Isti projekat u drugom dijelu je podržala Turska razvojna agencija „TIKA“. U drugom dijelu projekta „opremanja zabavnog parka mobilijarom“ te su tom prilikom opremili zabavni park sa:

I. mostic sa toboganom
II. vrteška za djecu sa posebnim potrebama
III. dupla kucica
IV. njihalica na federu
V. koš sa bocnim motivom
VI. klupa sa bocnim motivom
VII. korpa za otpatke
VIII. stolcic drveni
IX. parkovske klupe
X. pokretni gol za mali fudbal

Po našem saznanju ovo je prvi zabavni park u Crnoj Gori u sklopu Dnevnog centra u potpunosti prilagoden osobama sa invaliditetom.

III. „Opremanje senzorne sobe“ projekat je realizovan uz podršku Ministarstva finansija a u okviru kampanje “Budi odgovoran“


Senzorna soba je obložena i opremljena po najvecim standardima.
Soba se sastoji od razlicitih elemenata koji potpomažu vizuelnu, taktilnu, auditativnu i afektivnu stimulaciju, što znaci vid, sluh, dodir i miris. Soba je opremljena mekanim zidnim oblogama i podom. Sadrži i komplet opreme od razlicitih elemenata.

Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 35.000,00 realizovana kroz gore navedene projete.
U prilogu možete pogledati slike sa ovog dogadaja.
Direktor dnevnog centra, Sulejman Šabovic


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: Edvin Hot (J.D.) i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com