www.Gusinje-Plav.com


OGLAS ZEM. ZADRUGE "PLAV" iz Plava
Na osnovu Odluka Skupstine Zem. Zadruge "Plav"u Plavu br.01/30 od 18.05.2012.godine i br.01/101 0d O4.11.2O11.godine, i zapisnika komisije br. 01/58 od 12. 7. 2012 i zapisnika komisije br. 01/74 od 17.8. 2012. god i Odluke Skupstine br. 01/90 od 13.10.2012.god o prodaji pokretne i nepokretne imovine, javnim usmenim nadmetanjem SLOBODNOM POGODBOM raspisuje:
OGLAS

l.Predmet prodaje:

l.Upravna zgrada i ostali objekti i zemljiste po listu nepok.br.288 KO Prnjavor u povriini od 2.631 m2 po pocetnoj cijeni od 198.930
2.Livada u Hakanje po listu nepokretno.br.29 KO V.selo u povr.od 25.352 m2 poc. cij. 12,280
3.Stocna vaga po pocetnoj cijeni od 301
4.Metalna vaga po pocetnoj cijeni od 262
5.Drvena vaga po pocetnoj cijeni od 52
6.Metalne kase jedna bez kljuca po pocetnoj cijeni od 263
7.Sistem za navodnjavanje po pocetnoj cijeni od 4.900
8.Oprema sirare po pocetnoj cijeni od 23.537
9.Stubna trafo stanica po pocetnoj cijeni od 5.185,00


2.Uslovi prodajePravo ucesca na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizicka lica koja do pocetka javnog nadmetanja uplate i prezentiraju dokaz o uplati depozita u iznosu od 1O% od pocetne cijene imovine na ziro racun Zem. Zadruge Plav ili na blagajni Zadruge. Javno nadmetanje odrzace se u petak, 02.11. 2012.godine sa pocetkom u 12 casova u prostorijama Zem. Zadruge u Plavu.

Imovina ce se prodati ponudjacu koji ponudi najvecu cijenu, a ukoliko ne bude vise ponudilaca ista ce se prodati i jednom ponudiocuukoliko ispuni iznos koji jeodredjen. Ponudilac cija cijena bude prihvacena kao najpovoljnija, duzan je sa prodavcem da napravi zakljuci kupoprodajni ugovor, kojim ce se blize definisati medjusobna prava i obaveze, da u roku od 7 dana i izvrsi uplatu kupoprodajnu cijenu u roku od 7 dana od zakljucenja ugovora. Depozit kupca se zadrzava i uracunava u kupoprodajnu cijenu, a u slucaju da kupac odustane od kupovine imovine ne zakljuci kupoprodajni ugovor i ne uplati kupoprodajnu cijenu procijenjenu u cijelosti depozitse ne vraca ucesnicima. Ucesnici koji na javnom nadmetanjunijesu stekli status kupca depozit se vraca ucesnicima, u od 3 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponudjaca,

Ukoliko na dan usmjenom javnom nadmetanju ne bude zainteresovanih ponudjaca dalja prodaja predmetne imovine bice vrsena dostavljanjem pismenih ponuda od svakog ponudjaca pojedinacno. Sve prispjele ponude komisija ce razmatrati u roku od 7 dana od dana prijema obavijestenja ponudjaca o ishodu. Imovina se kupuje u vidjenom stanju i moze se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 8-12 casova. Porez i troskove snosi kupac. Prodavac zadrzava pravo ponistaja oglasa.
Za sva potrebna obavjestenja i informacije mozete kontaktirati na telefon 067 603 830

Predsjednik Skupstine
Tosic Dzevdet

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com