www.Gusinje-Plav.com


O' BOŠNJAČKA OMLADINO !!
Islamska zajednica & Kulturni Centar Plav-Gusinje u Nju Jorku, želi da okupi omladinu u cilju očuvanja naše Bošnjačke kulture i tradicije sa posebnim akcentom na očuvanje vjere. Sada učimo arapsko pismo, kako bismo mogli da pravilno učimo Kur’an časni. Potrudićemo se da obezjedimo našoj zajednici neophodno znanje, koje je potrebno kako bismo ispravno razumjeli našu vjeru. Izgradićemo zdravo vjersko okruženje koje če se usredsrediti na intelektualna predavanja i duhovno uzdizanje kroz učenje i druženje.

Sastajemo se svakog Petka naveče u našoj Ali Pašinoj džamiji, koja se nalazi na adresi 31-33 12 st, Long Island City NY, 11106, sa početkom u 6:30 casova. Ovim sastancima nastojimo da obrazujemo i osnažimo omladinu, sa ciljem jačanja svijesti o svojoj vjeri i kulturi, proširivanja nivoa obrazovanja, jačanja rodbinskih veza, kao i veza medju familijama i omladinom kako bi zajedno radili na boljoj budućnosti.

Dolaskom našeg novog imama, Kemala ef. Cecunjanina, naša okupljanja su obogaćena novoosnovanim planom i programom. Petkom naveče, teme kojih se dotičemo su izmedju ostalih ispravno vjerovanje u Boga, počevši sa posvjedočenjem vjere (šehadet), molitva (namaz), sadaka (zekat), post (ramazan), i hadžiluk (hadž), poznatiji kao pet stubova Islama, preko morala i običaja, skromnosti u oblačenju i ponašanju, braka, brige o djeci i roditeljima i mnogih drugih srce-omekšavajućih tema.

U pokušaju da očuvamo naš Bošnjački, a još važnije Islamski identitet, pružićemo našoj omladini islamski ambijent u kojem će moći da suradjuju sa drugom Muslimanskom omladinom, kako bi osnazili Islamske vrijednosti u njima, podvrgnuli ih tradicionalnom vjerskom učenju i uključili u aktivnosti gdje će da razvijaju i unapredjuju svoje liderske sposobnosti i vještinu propagiranja svoje vjere. Takodjer naši roditelji su uvijek dobrodošli i pozivamo ih da nam se pridruže i podrže nas u ostvarivanju naših ciljeva.

Već uspostavljene obrazovne aktivnosti su:

· Arapski jezik Utorkom i Četvrtkom poslije akšam namaza,
· Hanefijski fikh svake Srijede poslije akšam namaza,
· Kratke lekcije Hadisa od Utorka do Subote poslije akšama i jacije namaza, i
· Mekteb svake Subote od 3-5 časova sa početkom od Septembra mjeseca.


S poštovanjem,
Omladina Ali Pašine džamije
O’ YOUTH OF ISLAM !!


The Islamic Unity & Cultural Center Plav-Gusinje of New York, aims to gather youth in order to preserve our Bosniak culture and tradition and educate our community about Islam. We are now learning how to read Arabic so that we may recite The Holy Qur'an. We will assure that our community has the required knowledge needed in order for them to understand their religion properly. We will promote a healthy Islamic environment that focuses on intellectual discourse and spiritual growth through friendship and learning.

We meet every Friday night at our local mosque, Ali Pasina Dzamija, located at 3133 12th Street, Long Island City, NY 11106, beginning at 6:30 p.m. These gatherings are used as a means of educating and empowering the youth, to enhance their religion and culture, expand their educational level, strengthen ties between families and youth and together work for a better future.

With the arrival of our new imam, Kemal ef. Cecunjanin, our gatherings have been enriched with a newly established curriculum. On Friday evenings our topics range from the correct belief in God, beginning with the testimony of faith (shahadah), prayer (salat), almsgiving (zakat), fasting (sawm), and piligrimage (hajj), also known as the five pillars of Islam, to morals and manners, modesty in dress and behavior, marriage, care for children and the elderly and many other heartfelt topics.

In an attempt to preserve our Bosniak but more importantly Islamic identity, we will provide them with an Islamic environment where they can socialize with other Muslim youth, empower Islamic values in them, expose them to traditional Islamic teachings, and involve them in activities that will help them to develop and improve their leadership and Da'wah skills. We encourage parents to join us as well, to make themselves at home and to be supporters of our goal.

Daily educational activities are:

• Arabic classes on Tuesdays and Thursdays after maghrib (aksam) prayer
• Hanafi fiqh classes every Wednesday after maghrib (aksam) prayer

• Short lessons in hadith Tuesday through Saturday after maghrib and isha prayer, and

• Saturday mekteb from 3-5 p.m. beginning in September.


Yours faithfully,

Youth of Ali Pasina dzamijaWWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com