www.Gusinje-Plav.com


Mr Huso Beli Brdakic imenovan za direktora Turisticke organizacije opštine Plav
Izvršni odbor Turisticke organizacije opštine Plav je na sjednici održanoj u petak, 05.10.2012.god. izabrao novog direktora te institucije. Jednoglasnom odlukom clanova Izvršnog odbora direktor Turisticke organizacije opštine Plav bice gosp. Huso Beli Brdakic magistar informatickih nauka i primijenjenog racunarstva. Stav clanova Izvršnog odbora je da se imenovanjem novog direktora znacajno unaprijedi rad te organizacije jer je evidentno da poslednjih godina Opština Plav nije bila zastupljena u dovoljnoj mjeri na sajmovima kako domacim tako inostranim niti je njena turisticka ponuda bila znatno prezentovana imajuci u vidu sve atrakcije koje nudi ova sredina. Turisticka organizacija je svakako bitna institucija za razvoj turizma a koja ce predstavljati turisticke potencijale ove opštine kako bi se oni valorizovali i bili znacajni za unaprjedenje ove djelatnosti. Izvršni odbor se prilikom imenovanja direktora najprije vodio njegovim kvalifikacijama, organizatorskim sposobnostima kao i uopšte njegovim predstavljanjem ove opštine u najboljem svjetlu kako u medijima tako u zemlji i inostranstvu. Bitno je naglašena i dobra komunikacija i saradnja novog direktora sa Dijasporom i svim iseljenickim klubovima i udruženjima od kojih se svakako ocekuje znacajan doprinos u kvalitetnijem radu kao i eventualna podrška buducih projekata koje bi predstavila Turisticka organizacija Plav.

Prilikom raspodjele nove vlasti u opštini Plav pored mjesta predsjednika Skupštine opštine rukovodece mjesto ove organizacije pripada Partiji za Gusinje. Obaveza novog direktora je da izmedu ostalog ucestvuje sa svim turistickim poslenicima opštine u pripremi sezone, daje smjernice i upute kako bi na kvalitetniji nacin ona bila pripremljena a takode obavezno da jednom godišnje organizuje Skupštinu gdje ce se predstaviti sve aktivnosti i rad te organizacije. Vjerujemo da ce znacajno bolje u narednom periodu biti organizovana ova institucija kako bi Plav, Gusinje i Murina bili prepoznati i predstavljeni na svim turistickim mapama i kako bi više posjetioca bilo u ovim krajevima. Ocekivanja od novog rukovodstva su velika, jer je bitno da se unaprijedi turisticka ponuda opštine a da turisticki lokaliteti budu što bolje uredeni i na pravi nacin valorizovani. U to ime direktoru i njegovom timu želimo puno uspjeha u radu. Ono što je uzeto u obzir prilikom imenovanja direktora Turisticke organizacije opštine Plav jesu kvalifikacije tj. vrlo bogata biografija. Da procitate CV-biografiju direktora TO Plav kliknite

C V - B I O G R A F I J A :

Huso (Beli) Brdakic, roden je 23.oktobra 1986. godine u Beranama, Crna Gora. Crnogorski je državljanin i nastanjen je u Gusinju. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je Srednju školu – Gimnaziju opšti smjer pohadao u Plavu. 2005.godine upisuje Fakultet za informatiku i informacione tehnologije na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i po završetku studija 2009.godine sa svoje 23. godine stice akademsko strucno zvanje Diplomiranog inženjera informacionih tehnologija. U oktobru 2009. godine nastavlja školovanje i upisuje Poslediplomske studije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, studijski program: Savremene Informacione Tehnologije i sa 24 godine stice novo akademsko zvanje Magistar primijenjenog racunarstva (prosjek 10,00). Tokom studiranja usavršavao se i pohadao mnogo seminara, kongresa i simpozijuma a na vecini je bio organizator ili moderator. Uspješno je završio Školu evropskih integracija u Podgorici (septembar 2008 – januar 2009). Poznaje engleski, slovenacki i ruski jezik. Glavni je koordinator Fondacije “Gusinje” iz Njujorka, clan je Americkog ugla u Podgorici, clan Udruženja informaticara i clan Organizacionog odbora manifestacije „Gusinjsko Ljeto“. Po funkciji je i clan Opštinske konsultativne grupe za izradu strategije razvoja opštine Plav. Takode bio je dopisnik i clan redakcije nezavisne revije “Fokus” iz Njujorka, pisao je za zavicajni list “Izvor” u Sloveniji kao i magazin Dijaspora Crne Gore. Slao je dopise i reportaže za web portal www.Gusinje-Plav.com kao i ostale zavicajne portale. Njegovi clanci su objavljivani u Evropskom biltenu i to na engleskom jeziku na temu evropskih integracija Crne Gore. Autor je nekoliko naucnih radova a aktivno je ucestvovao na više konferencija i strucnih seminara.
Pocetkom ove godine upisao je trogodišnje doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu, studijski program: Napredni sistemi zaštite i menadžment u turizmu za sticanje još jednog strucnog akademskog zvanja Doktor nauka.

Radno iskustvo:

* Opština Plav (jun 2010 – jun 2011) Pripravnik
* JU SMŠ “Beco Bašic” Plav (septembar 2011 – ) Profesor informatike
* Gusinje Foundation Inc, New York (januar 2010 – januar 2012) Koordinator
* Gusinje Foundation Inc, Gusinje (februar 2012 - ) Glavni koordinator
* ProTravel Montenegro (jun 2012 – ) Suvlasnik agencije u osnivanju
* Turisticka organizacija Plav (oktobar 2012 – ) D i r e k t o r

U slobodno vrijeme bavi se vožnjom bicikla, skijanjem, putovanjima, citanjem i istraživanjem. Karakteristike koje ga krase su komunikativnost, kreativnost, transparentnost, organizatorske sposobnosti, timski rad…
Proputovane zemlje: Slovenija, Austrija, Sjedinjene Americke Države, Italija, Belgija, Njemacka, Hrvatska, Engleska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska, Madarska, Bugarska…
Njegov Moto: “Brzina je put do uspjeha“ – “Speed is the way to success”.
Oblasti njegovog interesovanja: turizam, evropske integracije, diplomatija, medunarodni odnosi, avio biznis te otuda i želja za istraživanjem ove inovativne teme odnosno izrada magistarskog rada na temi: Globalni Distribucioni Sistemi za Avio kompanije.

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com