www.Gusinje-Plav.com


Z A M O L N I C A
Pčelarsko udruženje „Plav“ u Plavu postojalo je i prestajalo sa radom od poslijeratnih dana II Svetskog rata, tj. formiranjem zemljoradničkih zadruga. Pčelarsko udruženje formirano je 29.10.1998 godine i od tada do sada intezivno i neprekidno radi. Formirano je sa desetak clanova i uvecavalo se svake godine tako da poslednje 3-4 godine konstantno ima 7o članova, što je svaki drugi pčelar član Udruženja od ukupno 15o koliko ih ima u plavskoj opštini. Pčelinjih društava ima oko 3.5oo.
Plavska opština je brdsko-planinsko područje koje pruža mogucnost držanja znatno veceg broja držanja Pčelinjih društava. Medjutim, nedostatak stocnog fonda, posebno ovaca i sve redji izdig u planine nepovovoljno utiče na razvoj pčelarstva. Tamo gdje nema ovaca, nema ni vegetacije, a samim tim nema ni vegetacije, nema dovoljno paše za pčele.
Svjedoci smo poslednjih godina da kod ponedinih pčelara kompletno uginjavaju cjelokupna pčelinja društva. Isključivi razlog za to je nedovoljna stručna osposobljenost.
Isključivi razlog za to je nedovoljna stručna osposobljenost pčelara. Članovi Udruženja dobijaju besplatno stručni časopis koji izdaje Savez pčelarskih organizacija Crne Gore, posjeduju i nešto stručne literature. Najbolji način njihove edukacijne su stručna predavanja eminentnih predavača sa zvanične liste predavača.
Najbolji način edukacije pčelara je živa riječ predavača. Članarinu koju plaćaju pčelari je krajnje nedovoljna, jer dio iste ide Savezu. Predavači nam traže da imamo video-bim projektor zato smo prinudjeni da ga tražimo od drugih uz naknadu i rizik u slučaju kvara.
Prinudjeni smo da Vam se obratimo za pomoc, da objavite naš oglas kako bi ljudi dobre volje svojim sredstvima pomogli da kupimo pomenuti projektor, čija je cijena sa platnom oko 75o,oo eura, sve u cilju uspješnijeg razvoja pčelarstva u Opštini.
U prilogu Vam šaljemo nekoliko snimaka sa naših pčelarskihm manifestacija.
U nadi da naša zamolnica uspije, drugarski Vas pozdravljamo.
Za PČELARSKO UDRUŽENJE „PLAV“ - PLAV
P r e d s j e d n i k, Drago SimonovićWWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2009 www.Gusinje-Plav.com