www.Gusinje-Plav.com


Bilješka o piscu

Vojin Nikolic je roden od oca Rada i majke Stanke 19. oktobra 1950. godine, u selu Rakocu, kod Decana, Kosmet, u siromašnoj radnicko-zemljoradnickoj porodici. Uskoro se uža porodica vraca u Katunsku Nahiju, odakle mu roditelji vodahu porijeklo. Osnovnu školu je završio u Novom Selu i Spužu. Srednju tehnicku školu poceo je u Kosovskoj Mitrovici i završio u Titogradu (Podgorici). Vazduhoplovnu tehnicku vojnu akademiju, prvi stepen, završio je 1972. u Rajlovcu kod Sarajeva, a drugi stepen i Mašinski fakultet u Beogradu 1977. godine. Službovao je u Titogradu i Žarkovu kod Beograda do maja 1982., kad je upucen na postdiplomske studije u Sjedinjene Americke Dražave. Po završetku magistarskih studija, u decembru 1983. godine vraca se u Žarkovo. U avgustu 1990. sa užom porodicom, ponovo odlazi u SAD. Na Univerzitetu Notr Dejm položio je predmete i u martu 1993. odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti tehnickih nauka. Od tada, uglavnom, radi u visokom školstvu. Od 2000. godine, predaje na Državnom Univerzitetu Minesote, gdje je redovni profesor mašinstva. Veoma je aktivan u naucno-istrazivackom radu, uglavnom u oblasti aerodinamike aviona. Objavio je preko šezdeset naucnih i strucnih radova.

Za vrijeme školovanja u Kosovskoj Mitrovici i Titogradu (Podgorici), Vojin Nikolic je imao nekoliko drugova iz Gusinja i Plava. Cijenio je njihovu iskrenost i vezanost za rodni kraj, o cijim ljepotama su tako oduševljeno pricali. Izgledalo mu je da je rodni kraj bio uvijek u njima, i onda kad oni nijesu bili u njemu. Nedavno je, tragom prelijepe price o gospodinu Arslanu Cekicu, stupio u kontakt sa gospodinom Rafetom Hotom, urednikom ovog portala.

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKOGUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizaneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Huso-Beli Brdakic    Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2009 www.Gusinje-Plav.com