www.Gusinje-Plav.com


BOSNJACI/MUSLIMANI CRNE GORE izmedju proslosti i sadasnjosti.

PREDGOVOR
Knjiga koja je pred Vama pisana je duže od bilo koje druge moje knjige, mada je njena priprema za štampu iziskivala manje vremena nego bilo koja druga. Kada sam se prije dvadesetak godina poceo baviti ovim tematskim krugom, motivi su bili manje naucni a više potreba da se pokaže dostojanstvo, gradanska i intelektualna hrabrost, odnosno pruži dokaz da ste tu, da postojite, da gledate druge i da imate potrebu i da oni vide Vas. Pocetno naucno saznanje o zapuštenosti, neistraženosti kulturno – istorijske baštine Bošnjaka-muslimana u Crnoj Gori,dovelo je do samokritickog preispitivanja o ulozi i doprinosu intelektualaca iz ove nacionalne zajednice takvom stanju. Prihvatajuci uredivanje "Almanaha "1999. godine" prihvatio sam svjesno dio odgovornosti i svjesno se uputio u neizvjestan intelektualni izazov, koji je, na srecu sticajem okolnosti, pokazanim rezultatima postao intelektulna fascinacija mnogih kulturnih centara Evrope i svijeta ciji je gost bio "Almanah". U svemu tome najmanja je moja zasluga, ali u svakom slucaju intelektualno sazrijevati u takvom društvu je izuzetna privilegija, te dobronamjerne i"prijateljske savjete" nekih bliskih saradnika, narocito nakon izlaska iz bolnice da se manem "Bošnjaka i Almanaha"i posvetim osnovnom pozivu sam shvatio, ali nijesam razumio.

Kao što se iz naslova može naslutiti ova knjiga predstavlja zbir mojih radova, uglavnom objavljenih, mada ima i onih koji se prvi put publikuju . Radovi su nastajali u rasponu od 1990-2010. godine, dakle u intervalu u kojem se zgusnula sva tragika ovih prostora XX vijeka, te otuda potreba da ova knjiga bude koncipirana tako da bude svjedocanstvo i o prošlosti i o sadašnjosti jedne nacionalne zajednice. Iz tog razloga knjiga je podijeljena u cetiri tematska ciklusa, koji svaki za sebe cini cjelinu, dok objedinjeni u cjelinu po meni cine koherentno jedinstvo unutar podnošljive razlicitosti. Tematski krug naslovljen sa BAŠTINA je objedinio tekstove koji su nastali kao rezultat višegodišnih, pa i decenijskih istraživanja arhivske gradei njene obrade koja je rezultirala ekspozicijom, koja po mom mišljenju naznacava temeljne segmente kulturne baštine Bošnjaka- muslimana u Crnoj Gori. Osam odabranih radova u ovom tematskom poglavlju nastali u rasponu od skoro dvije decenije nužno su proizveli i izvjesnu manjkavost koja ne iziskuje potrebu za izvinjavanjem , ali u svakom slucaju je treba biti svjestan.Radi se o izvjesnim ponavljanjima koja su nužna jer su tekstovi nastajali kao zaokružena cjelina i dovoljni sami sebi.Kada se takvi tekstovi objedine, uvijek postoji dilemma da li i koliko naknadno intervenisati na njima? Autor ovih redova takvu dilemu je veoma brzo razriješio cvrstom odlukom da tekstovi idu u obimu i obliku u kakvom su nastajali, bez obzira što je moguce negdje bilo potrebno intervenisati radi pojašnjenja ili pojave novih istorijskih izvora koji odredene sudove dodatno potvrduju ili osporavaju. Profesionalna fascinacija istorijskim izvorom kao osnovom istorijskog znanja, te stalna potreba proširivanja heuristicke osnove tog znanja bila je osnovni motiv za višedecenijski napor skupljanja, sabiranja i objavljivanja istorijskih izvora vezanih za kulturno-istorijsko nasljede Bošnjaka-muslimana. Otuda poglavlje naslovljeno sa DOKUMENTI u ovoj knjizi, niti obimom niti sadržajem ne zaostaje za drugim. Naprotiv, mislimo da je stalno traganje za novim izvorima obaveza i da izgovor da ih nema, služi samo kao isprika za neznanje ili nedovoljnu upornost. Tokom višegodišnjih istraživanja u raznim arhivima sakupilo se nekoliko hiljada dokumenata od kojih smo samo manji dio publikovali, jedan dio ustupili mladim kolegama radi izrade svojih strucnih radova (Adnan Prekic). Vjerujemo da ce u perspektivi tematske zbirke dokumenata, posebno onih iz turskih arhiva, nužno dovesti do novih saznanja, pa i provjere postojecih istorijskih sudova. Uvodenjem u opticaj novih istorijskih izvora sužava se mogucnostr manipulacije a provjera postojecih znanja postaje izvjesna. Time se ovaj tematski krug uvodi u krug strucnih i naucnih istraživanja i ostavlja manji prostor amaterima, vagabundama, dokonim nacionalromanticarima.

Društveni i javni angažman definisan obavezama koje su išle uz obavljanje dužnosti urednika "Almanaha", prvog biranog i izabranog predsjednika Foruma Bošnjaka Crne Gore i predsjednika Bošnjackog savjeta Crne Gore nužno su isprovocirale i potrebu bavljenja svakodnevicom ove nacionalne zajednice, te potrebu sociološko-politickog sagledavanja pojedinih pitanja i problema, saopštavanih na okruglim stolovima tribinama i drugim povodima. Dio takvih saopštenja, tekstova i analiza situiran u poglavlju PARALELE predstavlja prelaz od prošlosti ka sadašnjosti i potrebu da se "sadašnjost prepozna kao logican nastavak prošlosti".

Kada mi je u oktobru 2008. godine uredništvo najtiražnijeg dnevnog lista "Vijesti"ponudilo da za njih pišem kolumnu sa temama koje odaberem bio sam uvjeren da se niti jedna od tih kolumni nece ticati problematike vezane za Bošnjake Crne Gore. To uvjerenje bilo je podstaknuto cinjenicom da je Crna Gorau meduvremenu, postala nezavisna država (2006)da su toj nezavisnosti Bošnjaci dali izuzetan doprinos i na referendumu i u pripremi istog i da je vlast konstituisana od onih stranaka kojima Bošnjaci daju glasove (DPS, SDP,BS). Medutim, stvarnost me demantovala. Ispostavilo se, da je stvarnost bila takva, da nužno provocira obavezu da se na nju reaguje, prevashodno motivisanu cinjenicom da se to ne može ocekivati od politickih elita koje su udomile sebe i koje po prirodi stvari nikad ne reaguju protiv sebe.Na kraju se ispostavilo da je najveci dio ovih tekstova u kojima je skenirana sadašnjost i mimo moje volje, bila okrenuta tematskom krugu kojim se bavi ova knjiga. Na nagovor brojnih prijatelja neke od ovih tekstova sam uvrstio u ovu knjigu i time zatvorio tematski krug od prošlosti do sadašnjosti.

Mnogima dugujem zahvalnost u pomoci oko izrade ove knjige. Pocev od uže porodice koja mi je bila kljucni oslonac u premošcavanju teškoca izazvanih iznenadnom bolešcu i ohrabrivanja koje mi je bilo preko potrebno. U tom smislu pomoc i podrška supruge Jasmine je nadmašivala uobicajeni obrazasc dobrog bracnog druga. Ne manju pomoc pružali su mi i oni koji su moju bolest shvatili i kao pocetak kraja mog naucno-istraživackog rada i potrebu da me navodnim dušebrižništvom odvrate od novih intelektualnih napora.
Na srecu iskreni i odani prijatelji poput Zuvdije Hodžica, Atvije Kerovica, direktora "Almanaha" i Aldemara Ibrahimovica te Ibra Kurpejovica akademskih slikara su ucinili sve da ova knjiga izgleda pristojno i u u tom smislu im dugujem posebnu zahvalnost.
Na kraju sam ubijeden da ce sud o ovoj, kao i o svakoj drugoj knjizi, dati citaoci. Ako bilo koga motivišem ili podstaknem da u tom smislu napravi bolje, konsistetnije i koheretnije djelo misija ove knjige ce biti ispunjena.

Autor, maj 2010

SADRŽAJ
PREDGOVOR
I.BAŠTINA

1. Istorijsko-metodološki okvir izucavanja istorije Muslimana u Crnoj Gori 1878-1912,II,
2.Vakufi u Crnoj Gori krajem XIX i u prvoj polovini XX vijeka,
3.Vjerska politika kralja Nikole ,Odnos kralja Nikole prema muslimanskom stanovništvu u Crnoj Gori 1878-1912,Kralj Nikola ,licnost,djelo i vrijeme,Naucni skup u Podgorici 1-3.oktobra 1997,CANU 1998
4.Muslimani i katolici u Crnoj Gori u svijetlu odluka Berlinskog konresa,Medunarodno priznanje Crne Gore,
5.Istorijska osnova romana Huseina Bašica Zamjene I-V,(Tude gnijezdo,Kapija bez kljuca, Kosti i vrane,Pusto tursko,Bijeli Azijati),
6. Kratak pregled iseljavanja Muslimana iz Crne Gore od 1878.godine do naših dana, Crnoj Gori u pohode,
7. Islamsko obrazovanje u Crnoj Gori od pocetaka do danas,
8.Almanah i epika Bošnjaka


II.DOKUMENTI

Vakufnama Jahja- age Ibrahima Osmanova o sahat kuli u Starom Baru iz 1753.godine, Almanah 11-12, 2000
Nekoliko nepoznatih dokumenata o muslimanima u Crnoj Gori 1878-1879,Almanah 5-6,1999
Policijski i vojni izvori o pljackanju i teroru nad muslimanskim stanovništvom iz 1919.godine, Almanah 15-16,2001
Trideset sedam neobjavljivanih dokumenata o muslimanskim odmetnicima u Srbiji i Crnoj Gori 1919-1929,Almanah 9-10,2000 (I dio); Almanah 11-12, 2000 (II dio).
Nekoliko svjedocanstava o osnivanju "Udruženja za zaštitu Muslimana u Jugoslaviji " u Novom Pazaru 1920.godine ,Tutinski zbornik 2, 2001,131-140
Memoari kao istorijski izvor ili svjedocenje Milovana Đilasa o dogadajima u Crnoj Gori prvih decenija XX vijeka s posebnim osvrtom na pokolj u Šahovicima 1924. (Povodom izdanja "Besudne zemlje" na srpskom jeziku), Almanah 33-34, 2006, 183-203
Tri svjedocanstva o pokolju nad Muslimanima u Šahovicima 1924.godine, Almanah 7-8,1999


III.PARALELE

Crna Gora multietnicka država – sadržaj, stvarnost, iluzija, parola?, Almanah 13-14, 2000.
Multinacionalnost- demokratizacija kao proces, Almanah 17-18, 2001
Muslimani- Bošnjaci, kako vam je ime ?, Almanah 23- 24, 2003
Bošnjaci –muslimani i popis stanovništva u Crnoj Gori, Almanah 27- 28, 2004, 217- 227
Obrazovanje i manjine – problemi i perspektive, Almanah 19-20, 2002


IV. IZA OGLEDALA

UPRAVNOM ODBORU POLICIJSKE AKADEMIJE- DANILOVGRAD
KAKO DO MILOSTI GOSPODARA
KONZUL I „VEHABIJE”
ZLOCIN I PARE*
SAHRANA PROŠLOSTI
SVJEDOK
GOVOR – ILI DEMONTIRANJE TEORIJE O SUKOBU CIVILIZACIJAWWW.GUSINJE-PLAV.COM - NAMA SE NAJVISE VJERUJE


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2009 www.Gusinje-Plav.com