www.Gusinje-Plav.com
"EURO GUSINJE, Inc" New York

U P R A V N I     O D B O R
Mirzet Vukelj - predsjednik - 917 669 4468
Rifat B. Dervisevic - potpredsjednik 929 442 9442
Mihret Miso Radoncic - blagajnik, 917 - 815-6223
Faro Hodzic - portparol 201 916 0627
Selim H. Cekic 646-541-5055
Zumber S. Radoncic - 917 536 5822
Bicic Rasim - 646 773 1755
Ruzdija - Ruska Jarovic - 917-553-8583
Fero Bajrovic 917 345-9998
Ibro Deljanin 201 522-7726
Aljo Kobilic 917-703-5725
Sabo Hot 347 - 456 - 1427
Akica Djukanovic 347 825 1533
Hajro Djurkovic 347 600 5143
Rifat Feratovic 973 652 8053
Rafet Hot, 646-808-6490
E-mail:eurogusinje@yahoo.comDonacije za 2020. godinu

Mirzet Vukelj $300
Rifat Derviševic $300
Rafet Hot $300
Ruska Jarovic $300
Selim Cekic $300
Rasim Bicic $300
Aljo Kobilic $300
Faro Hodzic $300
Mihret Radoncic $300
Koljenovic Husko $300
Deljanin Ibro $100
Djukanovic Akica $300
Radoncic Zumber $300.

Donacije za 2019. godinu

Balkan Fresh, LLC $200

Bajrovic Fero $200
Bajrovic Alin $100

Balic Sead $200

Bicic Rasim $300

Cecunjanin Skendo $100

Cekic H. Senad $100
Cekic H. Selim $300
Cekic Skendo (Kanada) $100
Cekic Fako (Kanada) $100

Deljanin Enis $1.000
Deljanin Ibro $100
Deljanin Pajo $200

Dervisevic Ragip $50
Dervisevic B. Rifat $100

D.S. $100

Feratovic S. Skendo $100
Feratovic S. Rifat $200
Feratovic Rasim $100
Feratovic Ismet (Cikago) $100

Hodzic Faro $200

Hot Rafet $300

Ljuljanovic Miralem - Miro $200

Markovic Šuco $100

Mulic Hazema Jasmin $100
Mulic Rifat $100

Muminovic K. Suco $100

NN - Gusinje u srcu $100
NN $500

Jarovic Ruždija $300

Kasumovic Dzevat $100

Kobilic Aljo $200

Koljenovic O. Hakija $100

Redzematovic H. Rifat $100

Radoncic Mihret $300
Radoncic S. Zumber $200

Tošic Zijo $100

Vukelj Mirza $300

Donacije za 2018. godinu

Bajrovic Beco $100
Bajrovic Murat $100
Bajrovic Alin $100
Bajrovic Fero $200

Balic Sead $100

Bektesevic Zamov Idriz $100

Bicic Rasim $200

Cecunjanin Šukro $100 +$100,

Čekić Zajov Zuko $?$100
Čekić Zukov Zajo $$100
Čekić Gago $?100
Cekic H.Mustafa $100
Cekic H. Senad $100
Cekic O Haljko $100
Cekic O.Sabrija $50(Gusinje)
Cekic Safet-Marko $100
Cekic Ragip $100
Cekic Rafet $200
Cekic H. Selim $200
Cekic A. Fako $200
Cekic H. Rifat $100

Curanovic Novo $100

Deljanin Enis $500
Deljanin Ibro $100
Deljanin Fadilja $100
Deljanin Senad $100
Deljanin Pajo $200,
Deljanin Izet $100,

Dervisevic S. Ragip $50
Dervisevic Jasmin $100
Dervisevic Rifat $100
Dervisevic Safet-Sajo $100
Dervisevic Ermin Piksi $50

Djukanovic Ermin $100
Djukanovic Akica $200

Djurkovic Hajro $100

Feratović Ismet $100
Feratović Ermin $100
Feratović Rasim $100
Feratovic Junuza Ismet (Cikago) $100
Feratovic Rifat $200
Feratovic Raif $100

Gacevic Rafet $40

Hajric Amer $50

Hodžić Orlo-Oki (Holandija) 100 eura
Hodžić Iso $100
Hodzic Faro $200

Hot R Salmir $100
Hot R Senad $100
Hot Rafet $200
Hot H. Jasmin $200

Jarovic Ruska $200

Kadric Esad $50

Kasumovic Dzevat i Jasmina $100

Koljenovic Miralem $500
Koljenovic Emin $100

Kobilic Aljo $200

Kolasinac Ringov $100

Malagic Zumber $100

M Š $100

Mrkulic Dzafer $36
Mrkulic Samir $100

Mulic Jasmin 100
Mulic Rifat $100

Mujaj Enver $100

Music Ahmet $100

Neljkovic Caza Salem $100

Nikac Pero $100
Nikac Djoka $100

Pirovic Ibrahim $100
Pirovic Aljo $100
Pirovic Muhamed $100

Pjetrovic Sabo $100

Purišic Gago ?$100
Purisic Fera Gago $300

Radoncic H. Enver $100
Radoncic Sanel $100
Radoncic Hasa Bedrija $100
Radoncic Hasa Fadilj $100
Radoncic Omera Adis $100
Radoncic Agard $100
Radoncic Mersland $100
Radoncic Šeko $100
Radoncic Zuvdo $100
Radoncic Smajle $100
Radoncić Husnija $50
Radoncic Ramo $100
Radoncic Mihret $200
Radoncic Zumber $200

Redzematovic Ragip $100
Redzematovic Rasim $100
Rezdematovic Rifat $100

Redzepagic Fehim $100
Redzepagic Smako $200

Sefaragic Kico $100

Seljimaj Belji Haljiljov $200

Stroil Beko $100

Tošic Zijo $100

Vukelj Mirza $200

Vucetovic Faruk $100

Šehovic Servet $100
Šehovic Erol $100

Šujak Senad $100

Članarina i donacije za 2017. godinu

Bajrovic Alin $100

Bajrovic Fero $100
Balic Sead $120

Bektesevic A. Refko $100

Bicic Rasim $200

Cecunjanin (Salja) Skender $100

Curanovic Novo $200

Çelaj Rustem $300

Deljanin Ibro $100
Deljanin Pajo $200
Deljanin H. Zeko $100
Deljanin Fadilja $100

Dervisevic Dzeka $50
Dervisevic B.Rifat $100
Dervisevic Sajo $100
Dervisevic Jasmin $60
Dervisevic S. Ragip $50
Dervisevic G. Sajo $100

Djukanovic Akica $200

Djurkovic Albert - Aba $100
Djurkovic Hajro $150

Gacevic Rafet $50

Hadzovic Meljo $50
Hadzovic Husnija $100

Haxhaj Adem $100

Hodzic Faro $200

Hodzic Iso $100

Hot Rafet $200
Hot Jasmin $100

Feratovic S. Rifat $200
Feratovic Junuza Ismet (Cikago) $100
Feratovic S. Rasim $100

Ibric Ika $100
Jeina Sejo $100

Kasumovic Dzevad $100

Kadric Esad $50

Kobilic Aljo $200

Koljenovic Miki $50
Koljenovic H. Emin $100
Koljenovic Pajo $100
Koljenovic Jusuf $50
Koljenovic Haris $50

Lukovic Damir - Papo $100

Markovic Šuco $100
Markovic Elvis $100

Metjahic Enver $100

Mrkulic Dzafer $36

Music Ahmet $100

N/N RM $100
N/N Ra $100

Nikac Djoka $100
Nikac Pero $100

Olevic Hako $100

Pjetrovic Damir $100
Pjetrovic Šabo $100

Radoncic S. Zuvdo $100
Radoncic S. Smajlje $100
Radoncic Mihret-Mišo $200
Radoncic Zumber $200
Radoncic H. Enver $50
Radoncic E. Mithad $50
Radoncic Husnija $50
Radoncic Edina $100

Stroil Beko $100

Sujkovic Vaka $100

Tosic Zijo $100

CZZ $150
Cekic H. Selim $200
Cekic Medzid $100

Vukelj Mirza $200
Šahmanovic Irfan $100

Šehovic Erol $100
Šehovic Sevet $100

Članarina i donacije za 2016. godinu

Bajrovic Fero $100
Bajrovic Alin $100

Bicic Rasim $200

Curanovic Novo $100

Ragip H. Cekic $100
Cekic Z. Zuko $100
Cekic Z. Rafet $100
Cekic O. Haljko $100
Cekic H. Selim $200

Deljanin Fadilja $100
Deljanin Ibro $200
Deljanin Safet $500 + $500

Dervisevic Husko$50
Dervisevic H. Senad $100
Dervisevic B. Rifat $100
Dervisevic Ragip $50

Djukanovic Akica $200

Djurkovic Hajro $100

Gacevic H. Rafet $100

Feratovic Ismet $100
Feratovic Rifat $100
Feratovic S. Rasim $100

Hodzic Iso $100
Hodzic Faro $200

Hot Aljo-Asko$100
Hot Rafet $200

Jarovic Ruzdija $200

Kadric Esad $50

Kobilic Aljo $200

Hakija Koljenovic $100
Husko M. Koljenovic $100

Koljenovic Emin $100
Koljenovic Bajram-Babi $60

Music Esko$40
hadzi Mrkulic Ismail-Smajlje $100

Mulic Jasmin $100

Music Ahmet $100 + $100

Nikac D. Djoka $100
Nikac D. Pero $100

Olevic Hako $100

Pjetrovic I. Sabo $100
Pjetrovic C. Nedzad $100
Pjetrovic Seki $100

Radoncic Ramo $100$
Radoncic S. Zuvdo $100
Radoncic S. Smajlje $100
Radoncic Ismet-Babi $100
Radoncic Zumber-Burazer $200
Radoncic Mihret-Miso $200
Radoncic Husnija $50

Rasic Skendo $100

Redzematovic Adis $50

Tosic Zijo $100,

Vukelj Mirza $200
Vukelj Enver i Nuska $100

Šahmanovic Irfan $100

Šehovic H. Servet $60

Clanarina i donacije za 2015. godinu

Balic Sead $100
Bajrovic Alin (5cl. $100)

Bektesevic Z. Kemal (5cl. $100)
Bektesevic J. Almir (7cl. $100)

Bicic Rasim (4cl.$200)

Cecunjanin Sukro $100

Curanovic Novo $100

Cekic Z. Rafet $100
Cekic Hazema Ragip $100
Cekic Zuko $100
Cekic O. Halit - Haljko $100
Cekic H.Selim (4cl. $200)

Deljanin J. Dzeka $200
Deljanin Z. Fikret $500
Deljanin Enis $500
Deljanin Haso $200
Deljanin Ibrahim-Ibro (5cl.$200)

Dervisevic Erdan (5cl. $100)
Dervisevic Hajro (4cl. $50)
Dervisevic H. Husko (5cl. $60)
Dervisevic B. Izet (5cl. $500)
Derviševic H. Senad (6cl. $200)
Derviševic B Rifat (4cl. $200)
Derviševć Ragip (4cl. $50)

Djukanovic Akica (3cl. $200)

Djurkovic M. ALjo(3cl. $100)

Feratovic Ramo $200
Feratovic Jakupa Esad $80 (2014 $40 i 2015 $40)
Feratović (Sejda) Rifat (5cl. $100(
Feratović (Sadrije) Rasim (4cl. $100(
Feratovic J. Ismet $50

Gacevic Rafet (5cl. $100)

Hadzaj Adem (2 cl.) $100

Hadzijaj Alen $50

Handanovic Samir $100

Hodzic Sead i Indira $100
Hodzic Iso (5cl. $100)
Hodzic Faro (5cl. $200)

Hot Jasmin $200
Hot Saljo $60
Hot D. Ruka $50
Hot Hiljmo (3cl. $100
Hot Ć. Aljo - Aško (5cl. $100)
Hot Rafet (5 cl. $200)

Imamovic Altina, rodj. Radoncic (4cl. $100)

Jahdadic Sadija (Svedska) $100

Jarovic Edin (4cl. $100)
Jarovic Ruždija- Ruška (6cl. $200)

Julevic M. Resad-Resko (Njemacka) $150

Kadric Esad (5cl. $100)

Kobilic Aljo (4cl. $200)

Koljenovic Mirsad-Mira (4cl. $100
Koljenovic Muharema Senad, sa sinom Aldinom $100
Koljenovic Senad (Monticello) $50
Kolenovic (Haka) Fajko (Dallas, TX) ($50)
Kolenovic (Hasima) Miralem (Dallas, TX) ($50)
Kolenovic (Hasima) Mervin (Dallas, TX) ($50)
Koljenovic Hasa Zeko $200
Koljenovic Jusuf i Saljka (4cl. $100)

Kuc Nusret - Beko (4cl. $100)

Lukovic Damir - Papo (3cl. $100)

Markovic Seko $100
Markovic Ruzdo $100
Markovic Suco $100

Medojevic Jelena (4 cl.) $100

Mrkulic Denis $50
Mrkulic Huso (5cl. $100)

Mulic Jasmin (5cl. $100)
Mulic Samir (4cl. $100)

Music Ahmet (4cl. $100)

Neljkovic S. Izet ($100)

Nikac Djoka $50

Nikocevic O. Senad $100
Nikocevic H. Murat (3 cl.) $50
Nikocevic Beka Elvir - Filadelfija (4cl. $100)
Nikocevic Fero (4 cl.) $50

Pirovic Ibrahim $100
Pirovic Aljo $100
Pirovic Muhamed $100

Pjetrovic Damir $100
Pjetrovic Nedzad $100 + $500
Pjetrovic Isa Sabo $100
Pjetrovic Isa Damir (4cl. $100)

Radoncic Sarko $100
Radoncic Enver $100
Radoncic O. Sanel $100
Radoncic M. Ismet (4cl. $100)
Radoncic Husnija ($50) New Britain (CT)
Radoncic Ramo (2cl. $100)
Radoncic Hamdije Damir $50
Radoncic Hamdije Edin $50
Radoncic Sulejmana Smajlje $100
Radoncic Sulejmana Zuvdo $100
Radoncic Hajran-Tito $50
Radoncic B. Rafet $70
Radoncic Zumber-Burazer (4cl. $200)
Radoncic Mihret-Mišo (5cl, $200)
Radoncic Nezir i Ćama (2 cl.) $100
Radoncic Mersland (4 cl.) $100
Radoncic Agard-Ago (5 cl.) $200

Rasic Amira Mirsad $200

Redzepagic Smako - Tatarin (5cl. $200)

Redzematovic Rifat $100

Reckovic Buljo (6 cl.) $100

Rugova Sadik $100
Rugova Mujo $100

Toskic Rasim $100

Tosic Zijo (5 cl.) $100

Sabanaj Nek $50

Shpati Dona $50

Sabovic Semo-Durmo i Azra (5cl. $100)
Sabovic Izet (5cl. $100)

Šahmanovic Irfan $100

Sehovic Erol $100
Šehović Servet (6cl. $100)

Šujak Senad $100
Šujak Ismet $200
Šujak Jazo $100

Vucetovic Skender (6 cl. $80)

Vukelj Mirza (3cl. $200)

Clanarina i donacije za 2014. godinu

Dr. Abdulla Zoobi (4cl) $500

Ahmemulic Safet (5cl.) $100
Ahmemulic Hajrudin (5cl.) $100
Ahmemulic Hasim (5cl.) $100

Bajrovic Fero (5cl.) $150
Bajrovic Sanela i J.P. $100

Balic Adnan i Sanela (Dallas -TX) (2 cl.) $50
Balic Taib (Dallas-TX) (4 cl.) $50

Bektesevic Esmin (4cl) $50
Bektesevic J. Almir (6 cl) $100.00

Bicic Suco (5cl) $100
Bicic Rasim (6cl) $200

Cecunjanin Sukro (2cl) $50
Cecunjanin S. Skender (6 cl) $100.00

Curanovic Novo $100

Deljanin Ibro $150
Deljanin Murata Safet (9 cl) $200.00

Dervisevic H. Kemal (4 cl.) $100
Dervisevic H. Fahrudin-Fujko (Gusinje) (5cl) $60
Dervisevic S. Ragip (4cl) $50
Dervisevic B. Izet (5cl) $100
Dervisevic S. Erdan (4cl) $100
Dervisevic H. Senad (6cl.) $200
Dervisevic B. Rifat $100

Djurkovic H. Hajro $50 (2 nova clana)
Djukanovic Akica (1cl) $200

Draskovic Seho - Australija (3cl) $50

Durakovic A. Zuko (3cl) $100
Durakovic Murat (Dallas-TX) $100
Durakovic Samir i Edin (2cl) $50

Feratovic Junuza Ismet- Cikago (4cl.) $50

Hadzovic R. Huso (5 cl) $100
Haxhaj Adem (2cl) $100

Hajric Amer (2cl) $50

Hodzic Faro (5cl) $200
Hodzic Seljo (2cl) $50

Hot S. Saljo (5 cl) $60
Hot Rafet (5cl) $300
Hot Sabo (2cl) $50

Jarovic Ruzdija-Ruska (6cl) $200

Julevic Resko i Rafeta (Njemacka) (4cl) $100

Kobilic Aljo (4cl) $200

Koljenovic Hama Dzafer-Dzako (7 cl.) $100
Koljenovic H. Zeko (4cl) $100
Koljenovic Jusuf (4cl) $100

Kuc Nusret (5cl.) $100

Lalic Hajro (5cl) $200

Ljesnanin Sabahudin $50

Mrkulic Safet (4cl) $50

Music M. Ahmet (4cl) $100

Mulic Samir (5 cl. ) $100
Mulic Jasmin (3 cl.) $100

Nikqi Fatim Timi (Dallas-TX) (1 cl.) $100

Nikac Djoka (2cl.) $100
Nikac Pero (4cl.) $100

Novaj Shefket (4cl.) $50
Novaj Shefket $50
Novaj Teufik $50

Nikocevic (Medov) Haris (4cl) $50
Nikocevic Murat (3cl) $50
Nikocevic Ferat ( 4cl) $60

Pjetrovic Zuvdija Zuko (5cl) (Dallas-TX) $120
Pjetrovic Redza Samir (Dallas-TX) $100
Pjetrovic Redza Nisko (Montreal, Canada) $100
Pjetrovic Ruzdija-Ruska (Dallas-TX) $150
Pjetrovic Ganija (Dallas - TX) $100
Pjetrovic Safet (Dallas-TX) $150
Pjetrovic Caza Necko (5cl) $100
Pjetrovic I. Damir (4cl) $100
Pjetrovic I. Sabo (3cl) $100

Radoncic Hamdije Damir (5cl.) $100
Radoncic Hamdije Edin $100
Radoncic Fadilj (5cl.) $100
Radoncic Husnija $50
Radoncic Halima Mirsad (Dallas-TX) (3cl.) $100
Radoncic Z. Agron (5cl) $60
Radoncic S. Smajo (4cl) $200
Radoncic S. Zuvdo $100
Radoncic A. Nezir (11cl) $200
Radoncic O. Sanel $50
Radoncic H. Enver (4cl) $50
Radoncic Z. Hajran (3cl) $50
Radoncic Mihret-Miso (4cl) $200
Radoncic S. Zumber (4cl) $200
Radoncic Braha Rafet - Cikago (6cl.) $60

Redzematovic Rifat (5 cl) $100.00

Toskic Rasim $300

Cekic Hako $50
Cekic Redza Medzid $100
Cekic Z. Zuko $100
Cekic Z. Rafet (6cl.) $100
Cekic (Ramov) Rasim (Dallas-TX) (4 cl.) $50
Cekic (Cazov) Ervin (Dallas-TX) (4 cl.) $50
Cekic Haljko (1cl) $100
Cekic H. Ragip (4cl) $100
Cekic R. Mevludin- Memo $50 (novi clan)
Cekic H.Senad (5cl) $100
Cekic H. Selim (4cl} $300

Vukelj Beko (4cl) $150.00
Vukelj Mirza (3cl) $300

Sabovic Semo Duro $50
Sabovic Nusko (4cl.) $100
Sabovic Izet (5cl) $100

Sujak Senad (4cl.) $100

Ziljkic Rasim $100

Clanarina i donacije za 2013. godinu

Hotel-restoran "Kula Nekovica "Gusinje $100.00

Ahmemulic Safet (5cl.) $100
Ahmemulic Hasim (5cl.) $100
Ahmemulic Hajrudin (5cl.) $100

Basic Seco (6cl.) $100

Behljuljevic Enver-Veri €5.00

Bektesevic Esmin (4cl)100.00

Beskovic Mujo (4cl) $50.00

Bruncevic Face Pazarac (1cl $40.00)

Cecunjan S. Skender (6 cl) $100
Cecunjani Saban (8 cl) $100

Deljanin Murata Safet (9cl $240.00)
Deljanin Ibrahim - Pajo (11cl $200.00)
Deljanin Orhan - Hamko (8cl $100.00)
Deljanin Ibrahim Ibro (6cl) $100.00

Dervisevic H. Kemal (4cl) $100.00
Dervisevic B. Izet (7cl $200.00)
Dervisevic S. Erdan (5cl $100.00)
Dervisevic H. Senad (6cl) $200.00
Dervisevic B. Rifat (6cl) $100.00
Dervisevic Ragip (4cl.) $50.00
Dervisevic Jazo iz Gusinja(4cl $60.00)

Djukanovic Akica (1cl) $200.00

Feratovic Esko (4 cl.) $50
Feratovi Junuza Ismet - Cikago (4cl $50.00)

Hajdarpasic Sejdefa, rodj. Deljanin (2cl $30.00)

Hajric Amer iz Doboja BiH (2cl $100.00)

Hodzic Iso (4cl. $100)
Hodzic S. Faruk (5cl $100.00)

Hot Hiljmo (3cl) $100.00
Hot Sabo (4cl) $50.00
Hot Rafet (5cl) $200.00
Hot Djuka $50,00

Jadadic Rahman (6cl $100.00)

Jarovic Ruzdija Ruska (6cl) $100.00

Kobilic Mustafa €24.00 (2cl) Svedska
Kobilic Aljo (4cl) $200.00

Koljenovic H.Zeko (4cl $100.00)
Koljenovic H.Jusuf (4cl $100.00)
Koljenovic Icko (2cl $50.00)
Koljenovic Isa Almir - Gaga (1cl $20.00)
Koljenovic Bajram-Babi (3cl $100.00)
Koljenovic H. Emin (4 cl.) $100,00

Krcic Coko (5cl. $100)

Lalic Adnan (Njemacka) $20.00
Lalic Ismet Iljo (2 cl) $50
Lalic Medo (4 cl) $50
Lalic Hajro (5cl) $200.00
Lalic Dzavid (5cl $100.00)
Lalic Fahrudin-Faro (6cl $100.00)
Lalic Kemal (Kanada) 4cl 50.00 K$

Ljesnanin Sabahudin (4cl $50.00)

Mackic Sacir (6cl.) $100

Markovic Suco (4 cl.) $100.00
Markovic Skendo (Kanada) 4cl 50.00 K$

Mono Lorian (Kolumbija) (1cl $20.00)

Mrkulic Safet (4 cl.) $80.00

Mulic Samir (5cl $100.00)
Mulic Jasmin (3 cl $100.00)
Mulic Esad (5 cl.) 60.00

Music Ragip (3 cl) $50
Music Bajram (5 cl) $60
Music Ahmet (4cl $50.00)

Nikac D. Djoko $50.00

Nikocevic Fero (4cl) $50.00
Nikocevic Hamdija - Hamdo (5cl $120.00)

Olevic Hako (6 cl. $100)

Pjetrovic Hajra Zuvdo (5cl. $100)
Pjetrovic Nedzad (5 cl.) $60.00

Pupovic Hakija (7cl. $100)

Radoncic Hajran Tito( 2 cl $50.00)
Radoncic S. Zuvdo (6cl) $100
Radoncic S. Zumber-Burazer (4cl $50.00)
Radoncic Kadro-Kockar ($100.00)
Radoncic S. Juka - Svedska $300.00 + 1 euro
Radoncic Braha Rafet - Cikago(5cl $60.00)
Radoncic Mihret-Miso (5cl) $200.00
Radonci O. Sanel (4cl) $50.00

Rasic Mirsad (3 cl $40.00)

Redzematovic Adis (3cl.) $50
Rugovac Esko (4 cl.) $110.00

Sabic Haris (1cl $25.00)

Seferagic Hika (4 cl.)- Gusinje 50 eura

Srdanovic Ekrem Kembi $20

Stein Adam (2cl. $24)

Cekic S. Hako (3cl. $100)
Began Cekic (5 cl. $100)
Cekic Ragip (5cl. $100)
Cekic Fako (6cl.) $300.00
Cekic Husein €24.00 (2cl) Njemacka
Cekic H.Selim (4cl) $200.00
Cekic Enver Beli (5cl) $100.00
Cekic Enes (Kanada) 4cl 50.00 K$

Vucetovic Ismet (7cl $140.00)

Vukelj Mirza (3cl) $200.00

Sabovic Nusko (5cl. $100)
Sabovic S. Zuvdo (4cl. $100)
Sabovic Izet (4 cl) $60
Sabovic Emin Tajson (4 cl) $60

Sujak Amir (1cl $100.00)

Sahmanovic Irfan (5 cl) $100.00

Sehovic Servet $80


Clanarina i donacije za 2012. godinu

Basic Seco - (6 cl. - $80)

Bektesevic Almir - ( 6 cl. - $100)

Beskovic Mujo - (4 cl. $50 za 2012 + $50 za 2013)

Cecunjanin Sukro - ( 2 cl. - $100)
Cecunjanin Zuki - ( 6 cl. - $72)

Cekic Rizah - Rizo - (2 cl. $100)
Cekic H. Senad - (4 cl. $100)
Cekic H. Rifat - (4 cl. $100)
Cekic Haljko - (1 cl. - $100)
Cekic Halil-Hako - (3cl. $130)
Cekic Enver - Beli - (5 cl. $100)
Cekic Z. Zuko - (6 cl. $100)
Cekic H. Selim - (4 cl. $200)

Curanovic Novo - (6 cl. - $100)

Deljanin Baca Ibrahim-Pajo - (11 cl. $250)
Deljanin Ibro - (6 cl. $100)

Dervisevic H. Kemal - (4 cl. $50)
Dervisevic Fahrudin - Fujko - (4 cl. $60)
Dervisevic B. Rifat - ( 6 cl. $100 )
Dervisevic H. Senad - ( 6 cl. $200 )
Dervisevic Ragip - ( 4 cl. $50 )

Durakovic Zuko - (3 cl. $100)

Vukelj Mirza (3 cl. - $200)
Vukelj Beko (7 cl. - $100)

Feratovic F. Ramo - (4 cl. - $100)
Feratovic Junuza Ismet (4cl. $50)
Feratovic Iljijaz - (6 cl. - $100)

Hadzovic Albert - (2 cl. - $100)

Hot Becira Haljilj (6 cl. $72)
Hot R. Hiljmo (3 cl. $100)
Hot H. Jasmin (4 cl. $50)
Hot Rafet - (5 cl. - $200)

Jarovic Ruska - ( 6cl $200 )

Ganic Husko - (2 cl. - $25)

Kandic Hasim ( 7 cl. - $85)

Kobilic Aljo (4 clana. - 200)
Kobilic Bahrija i Mustafa - Svedska (2 clana. - 25 eura)

Koljenovic Icko - (2 cl. - $100)
Koljenovic Hasa Zeko - (4 cl)...$100

Krcic Coko (5 cl. $100)

L. S. - ( 5 cl $60 )

Lalic Hajro - (5 cl. - $200)

Music Ahmet - (4 cl. - $50)

Musija Zijad i Ifeta - Florida ($50 + $50)

Nikac D Djoka - (1cl $50 )

Nikocevic Zecko (4 clana - $50)
Nikocevic Adema Ferat (4 clana - $50)
Nikocevic M. Haris (4 clana - $50)
Nikocevic Avdo - Njemacka (10 cl. 120 eura )

Pjetrovic Sucko (6 cl. $100)
Pjetrovic Almir (5 cl. $100)
Pjetrovic Damir (4 cl. $100)
Pjetrovic I. Sabo - ( 4cl $100 )
Pjetrovic Hajra Zuvdo - ( 5cl $100 )

Pupovic H. Hajrudin - (7 cl. $100)

Radoncic Agard-Ago i Mersland (11 cl. $200)
Radoncic S. Zumber - (4 cl. - $50)
Radoncic E. - (6 cl. - $72)
Radoncic Braha Rafet - ( 5cl $60 )

Rasic A. Mirsad - (3 cl. - $40)

Sabovic Izet (5 clana - $100)

Sehovic Dzavid (5cl $100.00)
Sehovic Servet - ( 4 cl. $100)

Sujak Senad - ( 2 cl. - $100)Clanarina i donacije za 2011. godinu

Bektesevic Sead ( Svedska ) - (4 cl... 50 eura)
Cirikovic Hamko (4 cl)...$100 )

C. R. - (4 cl. - 50)
Cekic Hamdija(3 cl. - $100)
Cekic H. Selim - ( 4 cl $100 )

Deljanin Safet - ( 9 cl. $150 )
Deljanin Ibro - ( 6 cl. $100 )

Dervisevic Baca Naser - ( 4 cl. $100 )
Dervisevic B. Rifat (6cl $100.00)
Dervisevic Ragip - ( 4 cl. $50 )
Dervisevic Himza Kemal - ( 4 cl. $50 )
Dervisevic Himza Senad - ( 6 cl. $100 )

Gacevic Edin - ( 3 cl. $50 )
Feratovic Remzija - Milja (1cl. 12 eura)
Feratovic Junuza Ismet (4cl. $50)
Feratovic F. Fadilj ( 5cl. $60 )

Hot Sabo (3 cl)...$50 )
Hot Rafet (5 cl)...$100 )
Hot Djuka (1 cl)...$50
Hot Hiljmo - Coli (4 cl)...$100 )

Jarovic Ruska - ( 6cl $100 )

Lalic Hajro - ( 4cl $100 )

Lekovic Ernes - ( 5cl $100 )

Markovic Suco - (6 cl. $100)

Mulic Hamo (2cl. $100)

Nikac D Djoka - (1cl $50 )

Nikocevic Avdo (Njemacke - 10 canova, 120 eura za 2011 + 120 eura za 2012 god)
Nikocevic M. Haris - ( 4cl $50 )
Nikocevic H. Murat - ( 3 cl. $50 )

Kobilic Bahrija i Mustafa - Svedska (2 clana. - 25 eura za 2011 i 25 eura za 2012
Kobilic Aljo - ( 4cl $100 )

Koljenovic Hasa Zeko - (4 cl)...$100
Krcic Coko (5 cl. $200)

Kuc Nusret (4 cl. $50)

Mrkulic Haka Nisko (5 cl. $60)

Music Ahmet (4 cl. $50)

Omeragic Enver-Eko ( 4cl $100 )

Pjetrovic Zuvdija - ( 5cl $100 )

Radoncic Nermin Nerko - ( 1cl $100 euro )
Radoncic Miso - ( 4cl $100 )
Radoncic Braha Rafet - ( 5cl $60 )

Redzic Rasim - Rasko (6 cl. $100)
Redzic Ago (4 cl. $50)

Srdanovic Rusko (2 cl. $24)

Sabovic S. Izet (5 cl. $100)
Sabovic S. Zuvdo (4 cl. $100)

Vukelj Mirza - ( 2 cl. $100 )
Vukelj Zef (1 cl. $20)
Vukelj Beko - ( 7 cl. $100 )Clanarina i donacije za 2010. godinu

Cirikovic Hamko (4 cl)...$60 )
Balic Sead - (4 cl. $50)

Bektesevic Esmin (1cl 50$)
Bektesevic Ujkan (3cl. 50$)
Bektesevic Sead ( Svedska ) - (4 cl.)
Bektesevic Almir - (6 cl. $100)

Bibic Muharem (4 cl. 50 eura) - Holandija

Cekic Mensur - (3 cl)...$40
Cekic H.Selim - ( 4 cl. $100)
Cekic H.Senad - ( 5 cl. $100)
Cekic Enver - Beli - ( 5 cl. $100 )
Cekic Ermin - ( 1 cl. $20 )
Cekic Senko - ( 1 cl. $20 )

Deljanin H. Ragip (5 cl. ) - Gusinje
Deljanin Ibrahim Pajo (9 cl. )
Deljanin Ibro (6 cl. $72 )
Deljanin Admir - ( 5 cl. $60 )

Dervisevic H. Kemal - ( 4 cl. $50)
Dervisevic Ragip - ( 4 cl. $50)
Dervisevic B. Dzevad - ( 4 cl. $60)
Dervisevic Himza Senad - ( 6 cl. $100 )

Draskovic Suad (3 clana) - Australija

Djonbaljic Ujk-Rosi (2clana)...100.00 eura

Djukanovic Amir Akica - ( 1 cl. $100)

Djurkovic Aljo - ( 4 cl. $100 )
Feratovic Silvana i Mithad - Njemacka
Feratovic Junuza Ismet Cikago (4 cl. $50)

Gacevic Rasim - Rasko (4clana)....50.00 eura
Gacevic Edin ( 3cl. $36 )

Gutic Sadat-Faco (1 cl)...$20

Hasanbegovic Nijaz - ( 1 cl. $20 )

Hot Izet (1 cl) - Bosna i Hercegovina
Hot Djuka (1 cl)...$50
Hot Hiljmo - Coli
(4 cl)...$100 )
Hot Sead (4 cl)...$50
Hot Sabo - ( 2 cl. $50)
Hot Rafet - ( 5 cl. $100)

Jarovic Edin (1 cl)...$100
Jarovic Ruska ( 5 cl. $100)

Huskic Mirsad - ( 1 cl. $12)

N. N, - ( 1 cl. $20 )

Ibrahimagic Armin (4 cl. $60 )

Kastrat Damir (4cl $50)
Kobilic Bahrija i Mustafa - Svedska
Kobilic Aljo - ( 4 cl. $100)

Koljenovic Hasa Zeko - (3 cl)...$200
Koljenovic Dzafer - Dzako - (6 cl)...$100
Koljenovic Mirsad - Miki - (4 c)...$60
Koljenovic O. Hakija - ( 2 cl. $50 )
Kolenovic Emin (5 cl. $100)
Koljenovic Enver (5 cl $60)
Koljenovic Fadilj (7 cl. $84)
Koljenovic Icko (2 cl. $24)
Koljenovic Cano (3 cl. $36)
Koljenovic Ragip (4 cl. $48)
Koljenovic Fikret

Krcic Coko (5 cl. $200)

Lalic Hajro (6 cl. $200)
Ljajcaj Zoran (1cl 20$)
Maljevic Isaka (7 cl.)... 100eura

Mujakic Elvis i Nuska (2cl 50$)

Mrkulic Ramiz (5 cl)...$60
Mrkulic Mustafa-Mrki (6 cl. $100)
Mrkulic Fikret (2 cl. $30 )

Lalicic Sabahudin Sapko (6 cl. $100 )

Mrkulic Haka Nisko (5 cl. $60)

Mulic Belma (1clan).....12.00 eura

Nikac Dede Djoka - (1cl. $50)

Nikocevic Hama Murat - ( 3 cl. $50 )
Nikocevic Saba Zecko - ( 8 cl. $300 )

Olevic Hako )6 cl. $72)

Omeragic Enver -Eko (4clana)....50.00 eura

Pjetrovic Sabo - (3cl. $100)
Pjetrovic Seki - ( 6 cl. $90 )

Pupovic H. Hajrudin ( 8 cl. $100 )

Radoncic Nezir i Cama (14 cl. $200)
- Agard i Eldina(Ema i Aidan)
- Mersland i Edisa (Ervin i Armin)
- Klapija Elvis i Altina (Amar i Dino)


Lukovic Damir (3cl. 50$)

Pirovic Duljo (2cl. 25 eura)

Radoncic Safet-Beljo (4clana)....50.00 eura (Australija)
Radoncic Bajrov Huso (1clan)......12.00 eura
Radoncic Murtov Hakija (1clan)......12.00 eura
Radoncic Hari (2 cl. $50 )
Radoncic Hajran-Tito (2 cl)...$50
Radoncic Mihret Miso - (5cl. $100)
Radoncic Dzafera Almin - (5cl. $60)
Radoncic Sulja Zumber - ( 5 cl. $100 )
Radoncic Zama Esko - ( 4 cl. $50 )
Radoncic Kadro - Kockar (5 cl. $60)

Rasic Mirsad - Miki ($40 uplaceno u Gusinju)

Redzic Abidin Dino - ( 4 cl. $100 )

Rugovac Aljo - ( 2 c. $25 )

Sabotic Alba (2clana)....24.00 eura

Suljic Zijad -Zijo - (2 cl)...$50

Tevzardze Irma (1 cl)...$20

Dr. Ziljkic Mersim - ( 5 cl. $100 )

Vukelj Mirza - ( 4 cl. $100 )


Clanarina i donacije za 2009. godinu

Balic Sead
-Mensura
-Emina
-Emil
4 clana $48 godisnje,extra $2 =$50

Basic Elsad
- Meliha
- Sara
3 clana, $36 godisnje

Bektesevic Hazir
-Elvira
-Almina
-Amer
4 clana $48 godisnje,exstra $2= $50

Bektesevic Esmin
1 clan, $12 godisnje, extra $28= $40

Bicic Elvir
Sanela
Zerina
Ajla
Alem
5 clanova, $60 godisnje

Bicic Dzenad
-Amanda
-Emira
3 clana, $36 godisnje

Cirikovic Ahmo
- Nadira
- Adnan
- Admir
-Amela
5 clanova $60 godisnje

Cekic Zuko
-Senada
-Zajo
-Almedina
-Arnesa
5 clanova $60 godisnje, extra $40=$100

Cekic Enver - Beli
-Elvedina
-Anela
-Anel
-Dzejla
5 clanova $60 godisnje,extra $40=$100

Cekic Rifat
-Saljka
-Ferid
3clana $36 godisnje,extra $14=$50

Cekic Denis
1 clan $12 godisnje

Cekic Mustafa
- Sabrija
- Fikret
- Bisera
- Denis
- Adil
- Nisera
- Eldina
8 clanova, $96 godisnje, extra $12 = $108

Cekic Mensur
- Sabrina
- Emili
3 clana, $36 godisnje

Cekic Selim
- Sevda
- Amina
- Armin
4 clana, $48 godisnje, extra $52= $100

Cekic Senad
-Igbala
-Dalila
-Aldin
-Haris
5 clanova, $60 godisnje

Deljanin Zeko
- Naksija
- Elvis
- Enis
- Haris
5 clanova,$60 godisnje!

Deljanin Basko
- Ajkuna
-Admir
-Rusmir
4 clana, $48godisnje, extra$52=$100

Dervisevic Jasmin
-Mersida
-Almedin
-Alina
-Aida
5 clanova $60 godisnje

Dervisevic Jazo
-Igbala
-Adis
-Denis
4 clana $48 godisnje,extra $2=$50

Dervisevic Dzevat
-Suma
-Semir
-Miralem
4 clana $48 godisnje,extra $2 =$50

Djukanovic Amir Akica
1 clan $12 godisnje,extra $38=$50

Djukanovic Cazo
- Naka
- Enis
3 clana,$36 godinje, extra $14= $50

Djonovic Jozef
- Lisa
- Chole
- Anthony
- Robert
5 clanova, $60 godisnje, extra $1= $61

Gacevic Mirsad
-Fikreta
-Amil
-Emil
-Anes
5 clanova $60 godisnje

Feratovic Sejdov Rifat
-Sehija
-Nermina
-Nelma
-Amer
5 clanova $60 godisnje.

Hasani Hamdija (Konzul C.G u NewYork)
1clan $12 godisnje,extra $18=$30.00

Hodzic Faruk-Faro
- Kumrija
- Medina
- Amela
- Mirela
5 clanova $60 godisnje

Hodzic Albert
- Belma
- Sabrina
3 clana, $36 godisnje

Hot Senad
-Sehada
-Anita
-Aida
-Naim
5 clanova $60 godisnje,extra $40=$100

Hot Hiljmo - Coli
Vaska
Rizo
Mirsada
4 clana, $48 godisnje, plus $52 donacije = $100

Hot Rafet
- Bahtija
- Vesna
-Edvin
- Edin
5 clanova $60 godisnje,extra $40=$100

Hot Sead
- Lirija
- Lejla
3 clana, $36 godisnje

Hot Mensur Raro
1 clan $12 godisnje


Hot Faruk
1 clan
$12 godisnje, extra $8 = $20


Hot Hamo
1 clan $12 godisnje

Hot Redzep
- Umihana
2 clana, $24 godisnje

Gacevic Edin
- Arnela
- Enis
3 clana $36 godisnje

Gutierrez Julio
1 clan, $12.00 godisnje

Ibrahimagic Armen
- Idrija
- Belma
- Ilan
4 clana, $48 godisnje, extra $2 = $50

Jarovic Edin
1 clan, $12 godisnje,extra $88=$100

Jarovic Ruzdija - Ruska
-Azra
-Albert
-Aldimir
-Almir
5 clanova, $60 godisnje,extra $40=$100

Kobilic Aljo
- Munira
- Amela
- Anela
4 clana, $48 godisnje, exstra $52 = $100

Koljenovic Safet
-Jasmina
-Adil
-Amar
4 clana $48 godisnje,extra $2=$50

Koljenovic Dzevat - Dzeri
-Sajid
-Musel
-Emil
4 clana $48 godisnje,extra $2=$50

Koljenovic R. Almir
-Sajma
-Alem
-Alina
-Semina
5 clanova $60 godisnje,extra $40= $100

Koljenovic Hamdo
-Bahtija
-Emil
-Elsan
4 clana $48 godisnje,extra $52=$100

Mrkulic Fikret
-Samir
2 clana $24godisnje, extra $1 =$25

Mujakic Elvis
-Nuska
2 clana, $24 godisnje,extra $6= $30

Muminovic Suco
-Medina
-Amina
-Alem
4 clana, $48 godisnje

Musija Zijad
-Ifeta
2 clana $24 godisnje, extra $26= $50

Lalic Hajro
- Kumrija
- Nermina
- Haris
- Adis
- Admir
6 clanova, $72godisnje + exstra $128 =$200

Lajcaj Zoki
1 clan, $12 godisnje, extra $8= $20

Mankowski Andrew
1 clan, $12 godisnje

Mrkulic Mustafa-Mrki
- Bajko
- Cigo
- Enisa
- Aisa
- Zana
6 clanova $72 godisnje

Milic Branko (Generalni Konzul C.G u New York)
1clan $12 godisnje,extra $8.00=$20.00

Music Erol
1clan $12 godisnje,extra $8.00=$20.00

Neljkovic Salem
- Anita
- Alen
- Dina
4 clana $48 godisnje, extra $2 = $50

Nikac Djoka
1 clan, $12 godisnje, extra $38= $50

Nikocevic Enis
1 clan, $12 godisnje + $38= $50

Olevic, Hako
- Nusreta
- Enisa
- Melisa
- Merdan
- Edin
6 clanova, $72 godisnje.

Omeragic Rafet
-Sabaheta
-Denis
-Jasmin
4 clana,$ 48godisnje,extra$52 =$100

Pjetrovic Cazim & Nedzad
8 clanova $96 + $104(extra)= $200

Pjetrovic Ishak
- Vezirka
- Sabo
3 clana, $36 godisnje, exta $14=$50

Pjetrovic Sucko
- Sabaheta
- Elda
- Dina
- Ferid
- Amel
6 clanova, $72 godisnje

Pjetrovic Almir
- Enisa
- Meda
- Maida
4 clana, $48 godisnje

Pjetrovic Damir
- Sanela
- Adel
3 clana, $36 godisnje

Pjetrovic Igbala
- Emir
- Amar
3 clana, $36.00 godisnje

Pupovic Halim
-Kusa
- Hajrudin
-Behija
-Seniha
- Semir
- Semra
- Semin
8 clanova, $96 godisnje + exstra $4 = $100

Rastoder Esad
1 clan $12 godisnje

Ruzdija Radoncic - Debeljko
Duska
Vanesa
Adam
4 clana, godisnje $48

Radoncic Ganija
Senada
2 clana, $24 godisnje, extra 1 =$25

Radoncic Hari
Adela
2 clana, $24 + $26 po zelji = $50

Radoncic Enver
-Sanija
-Mithad
3 clana $ 36 godisnje,exstra $14=$50

Radoncic Mihret-Miso
-Elmaida
-Amila
-Anel
-Anis
5 clanova $60 godisnje,extra $40=$100

Radoncic Agard
Nezir
Cama
Eldina
Aidan
Ema
Mersland
Edisa
Ervin
Altina Klapija
Elvis Klapija
Amar
Din
13 clanova $156 godisnje + $44 =$200

Radoncic Brahim - Bralje
-Mirela
-Sanin
-Salmir
4 clana $48godisnje,extra $2=$50

Radoncic Kadro - Kockar
-Bisera
-Hamdija
-Samel
-Denis
5 clanova, $60 godisnje, extra $40=$100

Radoncic Hajran- Tito
-Hadzira
-Sanel
3 clana, $36 godisnje,extra $14= $50

Radoncic Rasim
- Hasnija
- Fikret
- Suada
- Emil
5 clanova, $60 godisnje

Radoncic Vahid
1 clan $12 godisnje, extra $8 = 20

Rebihic Nermin
-Selma
-Armin
-Vildan
4 clana $ 48 godisnje

Rugovac Aljo
1 clan $12 godisnje, extra $3 = 15

Sabovic Izet
- Sajma
- Hanan
- Iman
4 clana, $48 godisnje + 52 exrta =$100

Sehovic Servet
-Azra
-Ilhan
-Hena
4 clana $48 godisnje,extra $52=$100

Seferagic Sefkija - Kico
- Denis
- Enis
3 clana $36 godisnje

Srdanovic Smajo (Predsjednik IZPG u New York)
donacija $50.00

Vukelj Mirzet
Djuljka
2 clana $ 24 godisnje plus $6 = $30

BUDITE UVJEK PRVI INFORMISANI - www.gusinje-plav.com Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic      Mirza Vukelj     Radoncic Miso

Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com