www.Gusinje-Plav.com
Bošnjacki savjet - Rozaje, 24 januar 2009

Na V redovnoj sjednici održanoj u Rožajama 24.01. 2009. Bošnjacki savjet, kao najviša institucija Bošnjaka u Crnoj Gori, je jednoglasnom odlukom odlucio je da se prva povelja “Rifat Buržovic- Tršo“ dodjeli bivšem policijskom inspektoru iz Herceg Novog, Slobodanu Pejovicu, za svjedocenje u slucaju deportacija Bošnjaka iz Crne Gore. Povelja ce biti urucena 22.marta na svecanosti koja ce se tim povodom upriliciti u Podgorici.
Savjet je na današnjoj sjednici promovisao i nacionalne simbole Bošnjaka u Crnoj Gori (grb i zastavu), a radi se o opšteprihvacenim nacionalnim simbolima Bošnjaka u regionu.
Savjet je na današnjoj sjednici donio odluku o ustanovljavanju nacionalnih nagrada Bošnjaka CrneGore:

Povelja „Rifat Buržovic- Tršo“ dodjeljivace se pojedincima ili institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos razvoju ideje multietnickog i multikulturnog društva, za svjedocenje o stradanju Bošnjaka , za borbu protiv naciofašizma, širenja ksenofobije, vjerske i nacionalne diskriminacije.

Nagrada „Husein Bašic“ dodjeljivace se stvaraocima iz oblasti književnosti.

Povelja „Husein paša Boljanic“ dodjeljivace se zaslužnim pojedincima i organizacijama za oblast obnove, zaštite i popularizacije kulturno-istorijskog graditeljskog nasljeda orijentalno-islamske tradicije.

Nagrada „Avdo Mededovic“ dodjeljivace se pojedincima ili institucijama za posebne rezultate ostvarene u izucavanju epske i usmene tradicije Bošnjaka u Crnoj Gori.

Povelja „Hamdija Šahinpašic“ dodjeljivace se pojedincima ili institucijama za posebne rezultate ostvarene u izucavanju, promociji i za afirmaciju , etnomuzikološkog nasljeda i folklora Bošnjaka u Crnoj Gori .

Bošnjacki Savjet je na današnjoj sjednici i izabrao Izvršni odbor (vladu) Savjeta u sledecem sastavu
Predsjednik Osman Nurkovic

Resor za upotrebu jezika i pisma.
Suljo Mustafic, dipl. profesor književnosti (Bar)

Resor za obrazovanje i nauku
Sijaric Rešad, prof. geografije ( Bijelo Polje)

Resor za kulturu i zaštitu arhitektonskog, folklornog, muzickog i drugog kulturnog nasljeda
Mr. Alihodžic Rifat, dipl. ing. Arh. (Bijelo Polje)

Resor za medije i informisanje na bosanskom jeziku.
Rastoder Mirsad, novinar (Podgorica)

Resor za Statut, ljudska i manjinska prava, predstavke i žalbe.
Muric Velija, dipl. pravnik (Rožaje)

Resor za odnose sa državom i koordinaciju lokalnih inicijativa
Music Dževad, dipl. ecc (Plav)

Resor za prekogranicnu i regionalnu saradnju i veze sa dijasporom i njihovim organizacijama
Mr. Ervin Ibrahimovic, dipl. tehnolog (Rožaje)

Resor za finansije i razvoj
Kalac Hazbija, dipl. ecc (Rožaje)

Prof. Dr. Akademik ŠERBO RASTODER, PREDSJEDNIK BOŠNJACKOG SAVJETA CRNE GORE


Urednici Saradnici
Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Chatroom | Vijesti P-G | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2009 www.Gusinje-Plav.com