www.Gusinje-Plav.com
Donacije iz USA za Nadižju Šahmanović

Medijski sponzori: web stranica www.gusinje-plav.com, NTV Hayat, Radio "Sevdah" NY, Magazin "Bosna" iz Melburna, mjesečnik "Jurnal" New York, i www.plav-gusinje.hl

Kontakt - Rafet Hot, cel: 646-808-6490 ili kućni: 212-421-6698

D O N A T O R I

Fondacija "Gusinje" New York 1,000

Djaci Mejtepa u Ali-pasinoj dzamiji $500 + 5 eura

Leila Entezam $2,400

Yvonne Perry $20

Beena i Tarak Patel $20

Alibegović Hodo 40
Ahmetović Refik 20

Autenzio Mario 50

Bajrović Čaka Zuvdo 100

Balić Adema Almir 100
Balić Sead 100
Balić Ruško-Zuja 20

Bektešević Envera Mirsad 200
Bektešević Culja Mirsad 100
Bektešević Osman 50
Bektešević Hamdo 100
Bektešević Džafer $200 + $50

Bešković Ramiz $20


Bibic Babačić Sabo 56

Bibic Muharem 50 eura (Holandija)

Bralić Iso 100

Bicić Osmana Hamdo 50,
Bicić Osmana Suljo 50,
Bicić Osmana Bajram 50,
Bicić Osmana Džeka 50,
Bicić Arslana Rasim 50,
Bicić Husa Šućo 50.
Bicić Salja Ragi 50;
Bicić Avda Husko 50;
Bicić Nuro $100

Biševac Amina $500(San Diego)

Bulku Edvard 50
Burović Faruk $200 (San Diego)

Cecunjanin Sukrija 100
Cecunjanin Fadil 50
Cecunjanin Bahtjar $50
Cecunjanin (Etema) Sead $150
Cecunjanin (Sahita) Zeco $150
Cecunjanin (Salja) Skendo $500

Ćorović Dino 38

Čeljić Sead $50
Čeljić Musa $100

Čekić Zaja Rafet $100
Čekić Began - Beni 1,000
Čekić Rizah-Rizo $50
Čekić H. Senad $50
Čekić H. Rifat $50
Čekić H. Selim $100

Dautović Šemso $100

Delić Elvedin 10 eura (Holandija)

Derviskadić Feddja 38 (Norvrska)

Deljanin Hiljmo 20
Deljanin Seka 50
Deljanin Izet 50

Dervisevic Sacir- $100
Dervisevic Hakija- $100
Dervisevic (Saliha) Esko- $50
Dervisevic Zajim- $100
Dervisevic Sako- $50
Dervisevic Ragip- $50
Dervisevic(Galja) Safet- $50
Dervisevic(Galja) Senad- $20
Dervisevic Aljo- $50
Dervisevic Ekrem - $100
Dervisevic Rusto- $50
Dervisevic ( Smajla) Erdan- $50
Dervisevic(Beca) Bajram- $50
Dervisevic (Saliha) Ermin- $50
Dervisevic( Bajrama) Izet- $200
Dervisevic ( Bajrama) Rifat -$50
Dervisevic (Braho- Hasov) Dzeka- $50
Dervisevic (Braho- Hasov) Esko- $50
Dervisevic (Adema) Nazif- $100
Dervisevic (Kemala) Aldin- $50
Dervisevic Dzevat- $50
Dervisevic (Jaza) Adis- $50
Dervisevic Husko- $100
Dervisevic(Hakije) Almir- $100

Dervišević H. Fujko 50
Dervišević H. Senad 100
Dervišević H. Hajro 50
Dervišević Almir 50
Dervišević Ismeta $200(Dalas)
Dervišević H. Kemal $200

Dervishi Naser 100

Djombalić Ilir 40

Djurković Meha Aljo $100 + 100

Doda Hajro 40

Duraković Adis 60

Durmić Selma (rodj. Mulić) $500

Durović Enes $20

Ibrahimagić Dzavid 50
Ibrahimagić Rifat 20

Feratović Sakin Ramiz 50
Feratović Hasim 100
Feratović Ramo Rex 100
Feratović Emin 50
Feratović Jazim 100
Feratović Šerifa Senad 50

Gashi Naser i Esma 100

Gačević Edin 20

Grant Gale (gost restorana) 50

Gutić Dževat 50
Gutić Izet 40

Hasandjekić Šadija 100

Hasani Semsija50

Hadzovic Demo 100

Huseinović Adema Dzafer 100
Huseinović Bajram 100

Hot Šadija 100
Hot Aško 100
Hot S. Saljo 50
Hoti Shefket 50
Hot Riza Hiljmo 50
Hot Mehmed- Meško $200
Hot Bahta $100
Hot Edvin i Edin $200

Jadadić Mirsad $20

Jakupović Hajro $500
Jakupović Ismet $100
Jakupović Mirsad $100

Jarović Muse Ruždija-Ruška $500
Jarović Edin $50

Juljević (Idriz) Zajo $100

Kajošević Muniver 100

Karibegić Mubera 100

Kandić Hakija 20

Kastrat Dženad $100
Kastrat Džavid $100

Kasumović Dževat $50

Kobiljić Aljo 100

Kazinić Bećir 94 (Norveska)

Krehić Kenan 94 (Norveska)

Kwoka Alicia (rodj Kolenović) $ 400

Koljenović Hazema Džavid (Svajcarska) $100
Kolenović Osmana Hakija $100
Kolenović Ahmov Dževat $100
Kolenović Hasov Bajram 100
Koljenović Hamov Alen 100
Kolenović Hasov Ramo 100
Kolenović Sabov Dzevad 100
Kolenović Medov Ferat 100
Kolenović Medov Maljo 100
Kolenović Feratov Jasmin100
Kolenović Feratov Mirsad 100
Kolenović Idrizov Saka 100
Kolenović Idrizov Iskov 100
Kolenović Idrizov Zajko 100
Kolenović Idrizov Himzo 100
Kolenović Mazov Hasko 100
Kolenović Zajov Murat 100
Kolenović Sabov Backo100
Kolenović Rekov Suco 100
Kolenović Sucov Husko 100
Kolenović Sucov Rizo 100
Kolenović Halilov Ragip100
Kolenović Ragipov Jasmin 100
Kolenović Halilov Etem100
Kolenović Halilov Enver100
Kolenović Halilov Ramiz100
Kolenović Zumberov Galjo100
Kolenović Zumberov Ismet 100
Kolenović Zumberov Meto 100
Kolenović Zumberov Safko 100
Kolenović Zumberov Rafko100
Kolenović Nasov Himzo 100
Kolenović Nasov Elvis 100
Kolenović Hakov Ismet 100
Kolenović Hakov Zaim 100
Kolenović Ramizov Izet 100
Kolenović Ramizov Duljo 100
Kolenović Ramizov Almir 100
Kolenović Ramizov Samir 100
Kolenović Muharemov Hamdo 100
Kolenović Muharemov Husko100
Kolenović Muharemov Ljana 100
Kolenović Muharemov Beli100
Kolenović Muharemov Fiko 100
Kolenović Muharemov Zamo 100
Kolenović Sacirov Backo 100
Kolenović Sacirov Rafet 100
Kolenović Sake Sanel 100
Kolenović Hakov Amir 100
Kolenović Selimov Fajko 100
Kolenović Ramizov Ragip100
Kolenović Ramizov Enver 100
Kolenović Ramizov Pajo
Kolenović Bajramov Cano100
Kolenović Bajramov Icko 100
Kolenović Bajramov Fikro 100
Kolenović Abov Etem 100
Kolenović Abov Zamo 100
Kolenović Abov Esko 200
Kolenović Ramov Nedzad 100
Kolenović Etemo Medzid 100
Kolenović Ahmov Murat 100
Kolenović Ahmov Ago 1,000
Kolenović Halimov Jusuf 100
Kolenović Mazov Haso 100
Kolenović Hasov Murat 100
Kolenović Hasov Ragip 100
Kolenović Hasov Rifat 100
Kolenović Hasov Zeko 200
Kolenović Mazov Haso 100
Kolenović Halilov Ekrem 100
Kolenović Halilov Fero 100
Kolenović Cakov Esad 100
Kolenović Cakov Becir 100
Kolenović Hajrov Enver 100
Kolenović Hajrov Omer 100
Kolenović Ramov Nazif 500
Kolenović Sadrijin Mustafa 100
Kolenović Ademov Jusuf 100
Kolenović Ademov Braho 100
Kolenović Ademov Junuz 100
Kolenović Sabanov Buto 100
Kolenović Galjov Fajko 100
Kolenović Isov Almir 100
Kolenović Dzaferov Husko 100
Kolenović Dzaferov Orlo 100
Kolenović Dzaferov Medzid 50
Kolenović Cazov Hilmo 100
Kolenović Beganov Bajram 100
Kolenović Aljov Salih 50
Kolenović Ruzdov Esad 50
Kolenović Najov Bajram 100
Kolenović Kadrijin Senad 100
Kolenović Rizov Selim 100
Kolenović Saljov Redzo 100
Kolenović Zamov Seka 100
Kolenović Hajrov Adem 100
Kolenović Hajrov Mece 100
Kolenović Redzepov Safet 100
Kolenović Selimov Fajko 100
Koljenović Kumrija 50
Koljenović Halita Aljo 300
Koljenović Sako 50
Koljenović Redža Miljo $300
Koljenović R. Haljim $300
Koljenović Muzafera - Dzafka $500(San Diego)
Koljenović R. Pajazit-Pajo $1,000(San Diego)
Koljenović R. Senad $1,000(San Diego)
Koljenović Šeća $200
Koljenović Emin $1,000
Koljenović Džafer $1,000
Koljenović Mirsad $1,000

Krcić Esad-Sato $50

Krunić Kemo 20

Kuč Beko $200

Ljaljević Emin 100

Ljaljičić Dzafera Ramo 50
Laličić Seljo $500

Levnjak Šule $500
Levnjak Lejla $100

Lješnjanin Murto $500

Lončarević Ekrem-Eko $100

Mevlud za rah. Koljenovic Redza $347

Mathe Mirjam $100

Medunjanin Šabo $100

Mehmedović Almir$ 50

Mrkulić Haka Džafer 100

Mulamekić Safko $50

Mujović Ferata Ferida 50

Mulić Irfan 400 (San Diego)
Mulić Amer $20
MulićElvir $30 (Canada)
Mulić Saud $50
Mulić Zumber $50
Djeca Zumbera Mulića $50
Mulić Esad $50
Mulić Hakija - Hari $500(San Diego)

Musić Zijo 100
Musić Saka (Plav) $100
Musić Ahmet $200

Nikočević Hakija 100
Nikočević Bajram 100
Nikočević Hamdo 100
Nikočević Jasko 100
Nikočević Murat 100
Nikočević Izet 100
Nikočević Zufko 100
Nikočević Seko 100
Nikocevic Ragip 50

Neljković Mede Seko 100
Neljković Ćazo 100
Neljković Mede Senad 100
Neljković S. Šeljo 200
Neljković S. Izet 200

Olević Hako $200

Omeragić Mino $100

Pjetrović Almir 100
Pjetrović Damir 100
Pjetrović Šabo 100
Pjetrović Ćaza Nedžad 50
Pjetrovic Šućko$100

Pirović Ibrahim 100
Pirović Aljo 100
Pirović Muhamed 50

Preljvukaj Sokolj 50

Purisić Mirzet 100

Redžematović Sadat $50

Radoncić Agov Ganija 100
Radoncić Agov Rifat 50
Radoncić Jakup 50
Radoncić Jakupov Muzafer 50
Radoncić Jakupov Seko 50
Radoncic Rama Sefkija 50
Radončić Semsa Rafet $100
Radončić Ismet $100
Radončić Envera Mišo $100
Radončić Safet - Beljo $200 Sidnej (Australija)
Radončić H. Ismet - Babi $100
Radončić B. Samir $100
Radončić Hazira Agard - Ago $200
Radončić Hamdije Damir 50
Radončić Hamdije Edin 50
Radončić Saka $100
Radončić S. Braho $100
Radončić Ahmet $60
Radončić H. Ismet $20
Radončić Selvija $200

Ramadanoviić Enes $30

Ramomić Omer 56 (Norveska)

Recković Buljo $100

Redžematović Ramiza Adis 50
Redžematović Rasim $50

Redžepagić Dino $50
Redžepagić Elvin $20
Redžepagić Fahro $100
Redžepagić Fehim $100

Redžić Šećo (Šeki) 124 (Norveska)

Redžić Rasko - Vaso 100

Shann (gost restorana) 50

Sujak Aljova Seva 100

Sujković Haljim 20
Sujković Bega Rifat 50,
Sujković Osmana Safet 50

Suljić Zijad Zijo 50

Selimović Almir 100

Šarkinović Kemal 500

Šainović Emma i Deena $60

Šahmanović Rama Ahmet $100
Šahmanović Senad 200
Šahmanović Izet 300
Šahmanović Razija $50
Šahmanović Ferid 50
Šahmanović Ćamil-Ćako $200

Šabović Nasiha (rodj. Mulić) $2,000 (Čikago)
Šabović Jasmin $40
Šabović Izet $500

Šehović Hasa Servet $100

Šiljković Amira Mirsad $100

Tošić Zijad $20

Violica Kurti 100

Vucetovic Avdo 100
Vucetovic Sefkija 100
Vucetovic Esad 100
Vucetovic Dzafer 100
Vucetovic Serif 100
Vucetovic Semso 50
Vucetovic Ismet 50
Vucetovic Muzljija 50
Vucetovic Braho 50
Vucetovic Ruzdija 100
Vučetović Hakija Jimmy 100

Ukupno iz USA: 50,967 dolara + 65 eura

Donatorsku akciju u New Yorku, svojim radom, pored redakcije web stranice www.gusinje-plav.com, redakcije Radija "SEVDAH" iz New Yorka, pomažu inž. Mulić Zumber, Kumrija M. Koljenović, (rodj. Hot), Ruždija-Ruška (Musa) Jarović
, Rizah- Rizo Čekić .

Uplaćeno direktno putem banke

Markovic Tafilj i Esefa 50 euro
Hodzic Orlo i Hasiba 50 euro
Vukićević Nened ( Amerika ) 1000 dolara
Šahmanović Edin ( Holandija ) 500 euro
fam. Sabirović ( Holandija) 50 euro
Fam Yeliser ( Holandijan ) 50 euro
Fam. van Marion ( Holandija ) 100 euro
Hanna van Klooster ( Holandija ) 20 euro
Fam. Ismailović ( Holandija ) 20 euro
Fam. Kica ( Holandija ) 100 euro

Ovim se obraćamo svim ljudima koji su u mogućnosti da novčano pomognu akciju za prikupljanje finansijskih sredstava za transplataciju bubrega. Nadžija Glavović rod. Šahmanović (od oca Džemajlja i majke Hurke rod. Koljenović) rodjena je 1967. god. Od 1996 godine je bubrežni bolesnik. Udata je za Omera Glavovića i imaju kćerku Irmu. Omer je bio pripadnik Armije BiH i ratni je vojni invalid . Nadžija radi kao učiteljica u Sokolović Koloniji.
Kompletni troškovi transplatacije iznose od 65.000 eura do 85.000 eura, zavisno od zemlje u kojoj bi se izvela. Radi se o Italiji, Rusiji ili Francuskoj.

Donacije iz ŠVEDSKE za Nadziju Šahmanović

-Udruzenje zena Svedska Sevdah iz Lidkopin------------1500 kruna
- Rizvanovic Muratif---------------------------------------------------500 kruna
- Becirbasic Ramiza-------------------------------------------------500 kruna
- Avdic Razija----------------------------------------------------------500 kruna
- Rizvanovic Alija------------------------------------------------------250 kruna
Cupina Aida 150 eura
Ploskic Irfana 150 eura
Glavovic Alen 100 eura
Barakovic Mersudina 500 kruna
Hadzimahovic Sala 200 kruna
Hadzimahovic Emina 500 kruna
Alihodzic Izet 200 kruna
Konjihodzic Senad 50 eura
Konjihodzic Selam 50 eura
Bajramovic Hasim 100 kruna
Arslanagic Beca 100 kruna
Hadzimahovic Arif 200 kruna
Glavovic Asim 100 eura
Glavovic Zijad 1000 kruna
Glavovic Husejin 500 kruna
Barakovic Abid 1000 kruna
Barakovic Ragib 500 kruna
Kapetanovic Imet 500 kruna
Kapetanovic Izet 500 kruna
Kapetanovic Almir 500 kruna
Kaltak Denis 500 kruna
Becirevic Miralem 200 kruna
Mehovic Zijad 4000 kruna
Mehovic Meho 5000 kruna
Mehovic Ajsa 500 kruna
Nuhanovic Ibro 300 kruna
Glavovic Amir 5000 kruna
Marmulakovic Bucko 500 kruna
Hajdarevic Esad 100 kruna (svedskih)Broj koji se mora dati u banci pri uplati za Nadžiju:
SWIFTCODE
BA CX BA 22

Sve informacije o akciji možete dobiti kod :
Nadžija Glavović - Šahmanović
Ul Marka Maruliać 15
Sarajevo
Tel-033 655 266
Nalaz i istorija bolesti nalaze se na slikama (tekstovi) iznad, kao i računi za uplatu i Engleska verzija pisma.
Unaprijed zahvaljujemo svim ljudima dobre volje.


Urednici Saradnici


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Chatroom | Vijesti P-G | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2006 www.Gusinje-Plav.com