www.Gusinje-Plav.com


New York - Donatorsko veče 9. decembar 2007

Spisak donatora za Fondaciju "Gusinje"

Ahmet rodom iz Makedonije, zivi u Dalas (TX) 300

Ahmetaj Jusuf 500


Balić Ermin 2,000
Balić J. Balija i Alen 100

Bektešević (Kupo) Ermin $500
Bektešević Alben - Beno $300 (Dalas)
Bektešević Dzafet 500
Bektešević Mirsad 500
Bektešević B. Hazir 500
Bektešević (Etem) Rasim $500

Bojović Sinisa 1,000

Deljanin H. Izet 500
Deljanin H. Admir 200
Deljanin H. Redzo 200
Deljanin I. Šelja 500
Deljanin Z. Sead 500
Deljanin Husko 500

Dervišević Kemal 500
Dervišević Naser 500

Feratovic Sejda Rifat 500

Djukanović Jusuf 500
Djukanovic Amira Ermin 200
Djukanović Haska Akica 200

Dzidzović Ruzdija 500

Hot Ćaza Aljo 500
Hot (Šabo) Kadrija $500

Feratović Budo 300

Jadadić Šefket (Šeko) 500

Kastrat Ismet 300

Klimenta Milovan 500

Koljenović R. Haljim 1,000
Kolenović Meko 1,000
Kolenović (Bajram) Safet $1,000

Laličić Smaka Senad 500
Laličić Husein 1,000
Laličić Sabahudin 500
Laličić Zika (rodj. Nikoćević) 100

Luković (Ramiz) Hako $500

Lončarević Ekrem 1,000

Mulamekić Safet 500

Muminović Hafiz 100
Muminović Šućo 500

Mujkić Elvis i Nuska 500

Murić (Hamza) Sajo $500

Nikočević Šućo 500
Nikočević Juso 300

Olević Hako 200

Omeragić Suljejman - Suljo 500
Omeragić Mino 500

Pašukanović Avdo 300

Pirović Mahmuta Aljo 500
Pirović Alja Jazo 200
Pirović Alja Jasmin 200
Pirović Alja Kemal 100

Pjetrović (Hajro) Ruzdo $500
Pjetrović (Jazo) Edin $500
Pjetrović (Zajo) Bećir $1000

Radončić Safet - Beljo 500 Sidnej (Australija)
Radončić Z. Hajran - Tito 200
Radončić Alja Fadilj 1,000
Radončić M. Šefkija 200
Radončić Kadrije Mersudin 3,000
Radončić Ganija 1,000
Radončić O. Adis 500
Radončić Z. Almir 300
Radončić A. Skendo 500
Radončić Husa Dzeljo 500
Radončić S. Braho 1,000
Radončić A. Zlatan 500
Radončić Mihret - Miso 500
Radončić Rafet 1,000
Radončić Meda Ismet 500
Radončić Nezira Agard 2,000
Radončić Zenelja Agron 200
Radončić Envera Dzeko 200
Radončić (Junuz) Huso $500
Radončić (Hamo) Enver $500
Radončić (Dzafer) Vahid $500

Sujković (Bego) Vaka $200
Sujković (Bego) Rifat $200
Sujković (Bego) Hamza $200

Tosić Husnija 500

Varajić Vasvija - Valja 200

Čekić Omera Safet 200
Čekić I. Denis 200
Čekić H. Selim 500
Čekić H. Senad 500
Čekić Bećira Izet 100
Čekić Amira Šućo 100
Čekić Amira Fazlija 300
Čekić Hakija 500
Čekić Zaja Rafet 500
Čekić (Zajo) Zuvdija $500

Šehović Hasa Servet 607 (nedeljni ček)

Šarkinović Aida i Edin, $500

----------------------------------------------
UKUPNO: 49,007 dolara


Donatori za Fondaciju "Gusinje" New York

Balić Esko 5,000
Balić Adema Almir 1,000
Balić Hakije Samir 1,000
Balić Redzo 500

Bektesević Beća Hazir 500

Bicić Arslana Rasim500
Bicić Osa Hamdo 500
Bicić Nuradin 500
Bicić Avda Husko 500

Brdakić Zuvda DZafer 300

Cecunjanin Saban 300

Čekić Zuka Zajo 100
Čekić Began 10,000
Čekić Saćira Seljim 2,000
Čekić Saćira Skendo 2,000 (Canada)
Čekić Redžepa Emin 1.000
Čekić Zumbera Dzavid 1.000
Čekić Zumbera Nedzad 1.000
Čekić Haljlja Selim 1,000
Čekić Haljlja Mustafa 500
Čekić Haljlja Senad 500
Čekić Haljilja Rifat 500
Čekić Zaja Zuko 500
Čekić Zaja Rafet 500
Čekić Rafeta Samir 100
Čekić Ismeta Denis 160
Čekić Seljima Amina i Armin 100
Čekić Omera Hasim 100
Čekić Amira Fako 1,000Can$
Čekić Amira Sućo 500Can$
Čekić Sacira Enver 500Can$
Čekić Sacira Sadro 500Can$
Čekić Amira Ragip 200Can$
Čekić Sulja Braho 100Can$
Čekić Sulja Ragip 100Can$

Deljanin Suljeman 5,000
Deljanin Culja Safet 1,000
Deljanin Izeta Enis 1,000
Deljanin Hama Izet 500
Deljanin Hama Redžo 500
Deljanin Hama Admir 500
Deljanin Omera Džavid 200Can$
Deljanin Omera Pajo 200Can$

Djukanović Ivo 1,000
Djukanović Haska Akica 200

Dervisević Bajrama Izet 1,000
Dervisević Rama Sacir 500
Dervisević Amira Zaim 500
Dervisević Saliha Ragip 200
Dervisević Galja Senad 200
Dervisević Bajrama Rifat 100
Dervisević Galja Safet 100
Dervisević Smajlja Erdan 100
Dervisević Bajrama Hasko 100
Dervisević Kupa Seka 100
Dervisević Sacira Hakija 100
Dervisević Braha Beko 100
Dervisević Kupa Dzefko 100
Dervisević Himza Senad 100
Dervisević Saka 1,000
Dervišević Braha Dževad 500
Dervišević Braha Esad $150

Duraković Adema Murat $1,000(Dalas)
Duraković Adema Ruzdija $1.000
Duraković Adema Zuvdija $1.000

Feratović Isa Huso 1,000

Gutić Haka Edin 100

Gačević Haljima Edin 100

Feratović Orhan 100Can$

Hot Bajra Redzo1,000
Hot Redža Salmir 500
Hot Rafet 500
Hot Junuz 500

Ibrahimagić Rifat500

Jefry Benett10,000

Jadadić Šefket 300
Jadadić Hamdije Kemal100

Jarović Ruždja 1,000

Jevrić Agana Rizo 100

Juljević (Idriza) Zajo $500

Kandić Dzevat i Rusmina500

Kastrat Džavid 5,000
Kastrat Haljilj & Dženad 500

Kardović Safet 200

Koljenović Salja Alen500
Koljenović A. Dzeri 400
Koljenović Isa Almir 500
Koljenović Džafera Orlo 500
Koljenović Haljima Pajo 500
Koljenović Ahma Ago 500
Koljenović Haljima Jusuf 500
Koljenović Redžepa Safet 200
Koljenović Jusufa Haris 100

Laličić Muhameda Husein 1,000
Laličić (Hama) Šućo $500
Laličić Sabahudin 500
Laličić Ramo 400
Lalić Elvir 100Can$

Lucević (Hakije) Amir 500
Lucević Semsa Enis 500

Marković Skender 100Can$

Markišić Zufera Bajro $437.12

Miljević Hasim -Hasko 500

Mrkulić Ismet 10,000
Mrkulić Haka Muzafer 500
Mrkulić Haka Nusret 500
Mrkulić Haka Džafer 300
Mrkuljić Julje Nedzad 500
Mrkuljić Jaza Redžo 500

Mulić Elvir 100Can$

Muminović Rasim 500
Muminović Šućo 500

Musić Ahmet & Bahtija 400

Mujagić Elvis 200

Neljković Ismeta Murat 100Can$
Neljković Ismeta Rifat 100Can$

Nikočević Šuć a Mersid 1,000
Nikočević Omera Senad 500
Nikočević Saliha Avdo 100

Novićević (Kolja) Bato $100

Omeragić Esko 5,000
Omeragić Mino 1,000
Omeragić Hiljma Ermin 1,000
Omeragić Hamdije Rafet1,000
Omeragić Hamdije Izet 500
Omeragić Izo 500
Omeragić Nijazije Aljo 500
Omeragić Mina Sean 100
Omeragić Suljo 100

Osmanović Huso 500

Pjetrović Hama Medo $5,000{Dalas)
Pjetović Zuvdija $1,000{Dalas)
Pjetrović Avda Ruzdija $1,000{Dalas)
Pjetrović Avda Ganija $1,000{Dalas)
Pjetrović Avda Nijazija $1,000{Dalas)
Pjetrović Esada Ujkija i Denis $1,000{Dalas)
Pjetrović Hajra Ruždija 1.000
Pjetrović Zaja Bećir 500
Pjetrović Ćaza Nedžad 500

Pirović Ibrahim 500
Pirović Aljo 500

Radončić Refik 10,000
Radončić Tefko 5,000
Radonćić Braha Beko $1,000{Dalas)
Radonćić Haljim i Edab $ 500{Dalas)
Radončić Sulja Braho 1,000
Radončić Sulja Naser 5,000
Radončić Sulja Džako 500
Radončić Ramiz 2,000
Radončić Ćaza Mirso 1,000
Radončić Hama Enver 1,000
Radončić Samjlja Saka 1,000
Radončić Isaka Erol$500
Radončić Zaja Senad$500
Radončić Jaza Šarko$500
Radončić (Husa) Dželjo $500
Radončić Hasana Ismet (Babi) 500
Radončić Huso 500
Radončić Ganija 500
Radončić Zećir 500
Radončić Hakije Denis 500
Radončić Zenjelja Almir 300
Radončić Džafera Vahid 300
Radončić Džafera Almin 300
Radončić Omera Sejo 300
Radončić Omera Hamo 200
Radončić Zenjelja Agron 200
Radončić Omera Sanel 200
Radončić Samjlja Iso 100

Rašić Fajko 500
Rašić Rizo 100Can$
Rašić Meško 100Can$

Sokoli Agron 200

Sujković Haljima Erdan100
Sujković Jusufa Ferid $500

Šaljanin Feida Ermin $500

Šehović Hasa Servet $598.59

Šabović Izet 1,000
Šabović Ismet 500
Šabović Bajrama Aljo200

Toskić Rasim 10,000
Toskić Beslim 1.000
Toskić Zehdija 1.000
Toskić Fikret 500

Tosić Ziad-Zijo 1,000
Tosić Haka Mirsad 100

Žarić Hakije Safet $1,000(Dalas)

Ukupno: $170,695.71 plus 4,100 (Kanadckih Dolara)Urednici

Saradnici


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Chatroom | Vijesti P-G | Glavna Stranica
Copyright © 2002 Gusinje-Plav.com